جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کربلایی علی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی علی


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٧
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٣

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی علی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای کربلایی علی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کربلایی علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی علی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کربلایی علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٤٥:١٥١٢:٢١:٤٨١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٤٤٢٣:٣٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:١٥١٢:٢١:٣٨١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٧٢٣:٣٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٣:١٦١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:٠٩٢٣:٣٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٢:١٨١٢:٢١:٢٠١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٥٢٢٣:٣٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤١:٢١١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:٣٥٢٣:٣٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢١:٠٤١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٨٢٣:٣٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٠١٢٣:٣٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٦٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٣١١٩:٢١:٤٤٢٣:٣٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٧:٤٢١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٥:٥٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٥:٠٩١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:١٣١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٦:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:١٩٢٣:٣٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٣٢١٢:٢٠:٢١١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٦:٠٢٢٣:٣٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٥٢٣:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٢٨٢٣:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣١:١٧١٢:٢٠:١٤١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:١١٢٣:٣٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٠:٣٤١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٥٣٢٣:٣٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٥٠٥:٢٩:٥٢١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٣٦٢٣:٣٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٨٠٥:٢٩:١٢١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٤:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٢٨:٣٣١٢:٢٠:١٣١٩:١٢:١٦١٩:٣١:٠١٢٣:٣٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٢٧:٥٦١٢:٢٠:١٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:٤٣٢٣:٣٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٠:١٦١٩:١٣:٣٥١٩:٣٢:٢٥٢٣:٣٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٠:١٩١٩:١٤:١٤١٩:٣٣:٠٦٢٣:٣٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٢٦:١١١٢:٢٠:٢٢١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٤٨٢٣:٣٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٢٥:٣٩١٢:٢٠:٢٥١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٤:١١١٢:٢٠:٣٩١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی علی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کربلایی علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کربلایی علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کربلایی علی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کربلایی علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی علی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٧٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٢١٧:١٩:٥٦١٧:٣٧:٠١٢٢:٣٦:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٦٠٥:١٢:٥٥١١:١٦:٠١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٥:٤٤٢٢:٣٦:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٥٠٥:١٣:٣٠١١:١٥:٤٠١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٢٧٢٢:٣٦:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٣٠٥:١٤:٠٥١١:١٥:١٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١١٢٢:٣٥:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٢٠٥:١٤:٤١١١:١٤:٥٩١٧:١٤:٤٩١٧:٣١:٥٤٢٢:٣٥:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٠٠٥:١٥:١٦١١:١٤:٣٩١٧:١٣:٣٣١٧:٣٠:٣٨٢٢:٣٥:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٨٠٥:١٥:٥٢١١:١٤:١٩١٧:١٢:١٧١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٦٠٥:١٦:٢٨١١:١٣:٥٩١٧:١١:٠٢١٧:٢٨:٠٧٢٢:٣٤:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٤٠٥:١٧:٠٥١١:١٣:٣٩١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٦:٥٢٢٢:٣٤:١٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:١٧:٤١١١:١٣:٢٠١٧:٠٨:٣١١٧:٢٥:٣٧٢٢:٣٤:٠٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:١٨:١٨١١:١٣:٠١١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:٢٣٢٢:٣٣:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٧٠٥:١٨:٥٥١١:١٢:٤٢١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٣:٠٩٢٢:٣٣:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:١٩:٣٢١١:١٢:٢٤١٧:٠٤:٤٩١٧:٢١:٥٦٢٢:٣٣:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٢٠٥:٢٠:١٠١١:١٢:٠٦١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٣٢٢:٣٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٠:٤٨١١:١١:٤٨١٧:٠٢:٢٢١٧:١٩:٣١٢٢:٣٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢١:٢٦١١:١١:٣١١٧:٠١:١٠١٧:١٨:١٩٢٢:٣٢:١٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٢٢:٠٤١١:١١:١٤١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٠٨٢٢:٣١:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٢٢:٤٣١١:١٠:٥٨١٦:٥٨:٤٧١٧:١٥:٥٨٢٢:٣١:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٢٣:٢٢١١:١٠:٤٢١٦:٥٧:٣٦١٧:١٤:٤٨٢٢:٣١:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٢٤:٠١١١:١٠:٢٧١٦:٥٦:٢٦١٧:١٣:٣٩٢٢:٣١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٢٤:٤١١١:١٠:١٢١٦:٥٥:١٦١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٠:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٢٥:٢١١١:٠٩:٥٧١٦:٥٤:٠٧١٧:١١:٢٢٢٢:٣٠:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٢٦:٠٢١١:٠٩:٤٣١٦:٥٢:٥٩١٧:١٠:١٥٢٢:٣٠:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٢٦:٤٢١١:٠٩:٣٠١٦:٥١:٥٢١٧:٠٩:٠٩٢٢:٣٠:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٧٠٥:٢٧:٢٣١١:٠٩:١٧١٦:٥٠:٤٥١٧:٠٨:٠٤٢٢:٢٩:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٢٨:٠٥١١:٠٩:٠٥١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٦:٥٩٢٢:٢٩:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٢٨:٤٧١١:٠٨:٥٣١٦:٤٨:٣٤١٧:٠٥:٥٦٢٢:٢٩:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٢٩:٣٠١١:٠٨:٤٢١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٤:٥٣٢٢:٢٩:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٠:١٢١١:٠٨:٣٢١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٣:٥١٢٢:٢٨:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٠:٥٦١١:٠٨:٢٣١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٢:٥١٢٢:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کربلایی علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی علی روستای کربلایی علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی علی روستای کربلایی علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی علی

روستای کربلایی علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی علی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کربلایی علی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای کربلایی علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کربلایی علی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کربلایی علی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلایی علی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلایی علی
افق شرعی امروز فردا کربلایی علی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کربلایی علی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلایی علی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کربلایی علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو