جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کربلایی علی

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی علی


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٦

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی علی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای کربلایی علی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کربلایی علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کربلایی علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
چه خوب عطیّه و هدیّه‌ای است، سخن حقّی كه آن را بشنوی سپس آن را به سوی برادر مسلمان خود بفرستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی علی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی علی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کربلایی علی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی علی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی علی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٧:٢٣١٢:٢٤:٠٨١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٥٥٢٣:٤٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:١٥١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٣٦٢٣:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:٠٧١٢:٢٣:٣٩١٨:٥٢:٤٠١٩:١٠:١٧٢٣:٤١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٥٤:٠٠١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٥٨٢٣:٤١:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٣:١٢١٨:٥٣:٥٩١٩:١١:٤٠٢٣:٤١:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥١:٤٨١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٤:٣٩١٩:١٢:٢١٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٠:٤٣١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٥:١٨١٩:١٣:٠٣٢٣:٤٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٠:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٢٧٢٣:٣٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤٧:٣٢١٢:٢٢:١١١٨:٥٧:١٧١٩:١٥:٠٩٢٣:٣٩:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٧٠٥:٤٦:٣٠١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٥٧١٩:١٥:٥١٢٣:٣٩:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢١:٤٩١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٣٣٢٣:٣٩:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٤:٢٩١٢:٢١:٣٩١٨:٥٩:١٧١٩:١٧:١٥٢٣:٣٨:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢١:٣٠١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٥٨٢٣:٣٨:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٢:٣١١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٨:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤١:٣٤١٢:٢١:١٢١٩:٠١:١٨١٩:١٩:٢٣٢٣:٣٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٠:٣٧١٢:٢١:٠٤١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٦٢٣:٣٧:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٢٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٧:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٢٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٣٠٥:٣٧:٥٤١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٣٧:٠١١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٦:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٣٦:١٠١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤١٠٥:٣٥:٢٠١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٤:٢٤٢٣:٣٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٤:٣١١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٦:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٣:٤٣١٢:٢٠:٢١١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٥:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٣٢:١١١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:١٧٢٣:٣٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٠:١٤١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠٠٢٣:٣٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٣٢٣:٣٥:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کربلایی علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کربلایی علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کربلایی علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی علی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کربلایی علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کربلایی علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کربلایی علی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی علی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٤:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٤:١١١٢:٢٠:٣٩١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٤:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:٠٩٢٣:٣٤:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٢٣:٢٠١٢:٢٠:٥١١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٤٨٢٣:٣٤:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٢٢:٥٦١٢:٢٠:٥٧١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٢٦٢٣:٣٤:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢١٠٥:٢٢:٣٤١٢:٢١:٠٤١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٠٤٢٣:٣٤:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٢:١٣١٢:٢١:١٢١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٤١٢٣:٣٤:٢٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٤٠٥:٢١:٥٤١٢:٢١:٢٠١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:١٨٢٣:٣٤:٢٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٣٠٥:٢١:٣٦١٢:٢١:٢٨١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٥٤٢٣:٣٤:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢١:١٩١٢:٢١:٣٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٢٩٢٣:٣٤:٢٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢١:٠٤١٢:٢١:٤٦١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٣٢٣:٣٤:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٢٠٥:٢٠:٥١١٢:٢١:٥٥١٩:٢٣:١٣١٩:٤٢:٣٧٢٣:٣٤:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٩٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢٢:٠٥١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٣٤:٤١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٠:٢٨١٢:٢٢:١٦١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤١٢٣:٣٤:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٠:١٩١٢:٢٢:٢٦١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:١٢٢٣:٣٤:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠١٠٥:٢٠:١١١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٣٤:٥٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٤١١٩:٤٥:١٢٢٣:٣٥:٠٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٢:٥٩١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:٣٥:١٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٣:١١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:٠٧٢٣:٣٥:٢٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٣٣٢٣:٣٥:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٣:٣٥١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٥٨٢٣:٣٥:٤١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٣:٤٧١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٢٢٢٣:٣٥:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٣٦:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٤:١٣١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٠٧٢٣:٣٦:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٤:٢٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٢٨٢٣:٣٦:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:٢٠:١١١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٤٧٢٣:٣٦:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٠:١٩١٢:٢٤:٥١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٥٢٣:٣٦:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٠:٢٨١٢:٢٥:٠٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٢٢٢٣:٣٧:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٦٠٥:٢٠:٣٨١٢:٢٥:١٨١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٧:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٠:٤٩١٢:٢٥:٣١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٥٢٢٣:٣٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کربلایی علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی علی روستای کربلایی علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی علی روستای کربلایی علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی علی

روستای کربلایی علی بر روی نقشه

روستای کربلایی علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی علی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کربلایی علی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کربلایی علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کربلایی علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کربلایی علی
زمان پخش اذان زنده به افق کربلایی علی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی علی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلایی علی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کربلایی علی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلایی علی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کربلایی علی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلایی علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو