جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کربلایی حسن

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی حسن


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٧
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی حسن (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای کربلایی حسن)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کربلایی حسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی حسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی حسن

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی حسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی حسن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کربلایی حسن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی حسن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی حسن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٥:١٧١٢:٢١:٤٨١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٤:١٧١٢:٢١:٣٨١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٨:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:١٨١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:٠٧١٩:١٨:٠٨٢٣:٣٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢١:٢٠١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤١:٢٣١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٧:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٠:٢٧١٢:٢١:٠٤١٩:٠٢:٠٩١٩:٢٠:١٦٢٣:٣٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٩:٣٢١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٥٩٢٣:٣٧:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠٠٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٢٢٣:٣٧:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:١٠١٩:٢٢:٢٥٢٣:٣٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٥١١٩:٢٣:٠٨٢٣:٣٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:٥١٢٣:٣٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٥:١١١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٣٤٢٣:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:١٧٢٣:٣٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٦:٠٠٢٣:٣٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٨٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٤٣٢٣:٣٥:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٦٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٢٦٢٣:٣٥:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣١:١٩١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٨:٠٩٢٣:٣٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:١٤١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٩٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:٣٤٢٣:٣٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٣٤١٩:٣٠:١٦٢٣:٣٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٢٨:٣٦١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٥٩٢٣:٣٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٢٧:٥٩١٢:٢٠:١٥١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٤١٢٣:٣٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٢٧:٢٢١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٤:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٥١٠٥:٢٦:٤٨١٢:٢٠:١٩١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٠٤٢٣:٣٤:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٢٦:١٤١٢:٢٠:٢٢١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٥٢٣:٣٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٠:٢٦١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٦٢٣:٣٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٢٥:١١١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٧٢٣:٣٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی حسن

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کربلایی حسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کربلایی حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کربلایی حسن

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی حسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی حسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کربلایی حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی حسن

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٩٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٢١٧:١٩:٥٦١٧:٣٧:٠١٢٢:٣٦:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٨٠٥:١٢:٥٥١١:١٦:٠١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٥:٤٤٢٢:٣٦:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٦٠٥:١٣:٣٠١١:١٥:٤١١٧:١٧:٢٣١٧:٣٤:٢٨٢٢:٣٦:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٥٠٥:١٤:٠٦١١:١٥:٢٠١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١١٢٢:٣٥:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٣٠٥:١٤:٤١١١:١٤:٥٩١٧:١٤:٥٠١٧:٣١:٥٥٢٢:٣٥:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:١٥:١٧١١:١٤:٣٩١٧:١٣:٣٤١٧:٣٠:٣٩٢٢:٣٥:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٩٠٥:١٥:٥٣١١:١٤:١٩١٧:١٢:١٨١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٧٠٥:١٦:٢٩١١:١٣:٥٩١٧:١١:٠٢١٧:٢٨:٠٨٢٢:٣٤:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:١٧:٠٥١١:١٣:٤٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٥٣٢٢:٣٤:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٣٠٥:١٧:٤١١١:١٣:٢١١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٣٨٢٢:٣٤:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣١٠٥:١٨:١٨١١:١٣:٠٢١٧:٠٧:١٨١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٣:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٨٠٥:١٨:٥٥١١:١٢:٤٣١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١٠٢٢:٣٣:٢٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٦٠٥:١٩:٣٢١١:١٢:٢٥١٧:٠٤:٥٠١٧:٢١:٥٧٢٢:٣٣:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٢٠:١٠١١:١٢:٠٧١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٠:٤٤٢٢:٣٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠١٠٥:٢٠:٤٨١١:١١:٤٩١٧:٠٢:٢٣١٧:١٩:٣٢٢٢:٣٢:٣١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢١:٢٦١١:١١:٣٢١٧:٠١:١١١٧:١٨:٢٠٢٢:٣٢:١٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٢٢:٠٤١١:١١:١٥١٦:٥٩:٥٩١٧:١٧:٠٩٢٢:٣١:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٢:٤٣١١:١٠:٥٨١٦:٥٨:٤٨١٧:١٥:٥٩٢٢:٣١:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٢٣:٢٢١١:١٠:٤٣١٦:٥٧:٣٧١٧:١٤:٤٩٢٢:٣١:٢٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٢٤:٠١١١:١٠:٢٧١٦:٥٦:٢٧١٧:١٣:٤٠٢٢:٣١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٢٤:٤١١١:١٠:١٢١٦:٥٥:١٧١٧:١٢:٣١٢٢:٣٠:٥١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٢٥:٢١١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٠٩١٧:١١:٢٣٢٢:٣٠:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٢٦:٠١١١:٠٩:٤٤١٦:٥٣:٠١١٧:١٠:١٧٢٢:٣٠:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٢٦:٤٢١١:٠٩:٣٠١٦:٥١:٥٣١٧:٠٩:١٠٢٢:٣٠:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٢٧:٢٣١١:٠٩:١٨١٦:٥٠:٤٧١٧:٠٨:٠٥٢٢:٢٩:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٢٨:٠٥١١:٠٩:٠٥١٦:٤٩:٤١١٧:٠٧:٠١٢٢:٢٩:٣٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٢٨:٤٦١١:٠٨:٥٤١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٥:٥٧٢٢:٢٩:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٢٩:٢٩١١:٠٨:٤٣١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٤:٥٤٢٢:٢٩:١٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٠:١٢١١:٠٨:٣٣١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٣:٥٣٢٢:٢٩:٠٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٠:٥٥١١:٠٨:٢٣١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٢:٥٢٢٢:٢٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کربلایی حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی حسن روستای کربلایی حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی حسن روستای کربلایی حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی حسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی حسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی حسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی حسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی حسن

روستای کربلایی حسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی حسن
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کربلایی حسن + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای کربلایی حسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی حسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی حسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کربلایی حسن
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کربلایی حسن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کربلایی حسن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی حسن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلایی حسن
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کربلایی حسن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی حسن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلایی حسن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو