جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کربلایی حسن

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی حسن


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٠
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٥٤

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی حسن (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای کربلایی حسن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کربلایی حسن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کربلایی حسن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
همانا حقیقت و واقعیّت تمام سعادت ها و رستگارى ها در دوستى علىّ علیه السلام در زمان حیات و پس از رحلتش خواهدبود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی حسن

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی حسن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی حسن ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کربلایی حسن (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی حسن ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی حسن ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٧:٢٥١٢:٢٤:٠٩١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٥٤٢٣:٤٢:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٤٠٥:٥٦:١٦١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٢:٠٠١٩:٠٩:٣٥٢٣:٤٢:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٤٠٥:٥٥:٠٩١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٤٠١٩:١٠:١٦٢٣:٤١:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٣:١٩١٩:١٠:٥٧٢٣:٤١:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٢:٥٥١٢:٢٣:١٣١٨:٥٣:٥٨١٩:١١:٣٩٢٣:٤١:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٤:٣٨١٩:١٢:٢٠٢٣:٤٠:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٠:٤٥١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٥:١٧١٩:١٣:٠٢٢٣:٤٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٥:٥٧١٩:١٣:٤٣٢٣:٤٠:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٤٨:٣٧١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٦:٣٧١٩:١٤:٢٥٢٣:٣٩:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٢:١١١٨:٥٧:١٦١٩:١٥:٠٧٢٣:٣٩:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٥٦١٩:١٥:٤٩٢٣:٣٩:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٥:٣١١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٣٦١٩:١٦:٣١٢٣:٣٩:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:١٤٢٣:٣٨:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢١:٣٠١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٥٦٢٣:٣٨:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٣٩٢٣:٣٨:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٢١:١٣١٩:٠١:١٧١٩:١٩:٢١٢٣:٣٧:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:٥٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٣٧:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٦٠٥:٣٩:٤٤١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٤٧٢٣:٣٧:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٦٠٥:٣٨:٤٩١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:١٨١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٧:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٧٠٥:٣٧:٥٦١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:٥٩١٩:٢٢:١٣٢٣:٣٦:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٣٧:٠٤١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٥٦٢٣:٣٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٦:١٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٣:٣٩٢٣:٣٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٣٥:٢٢١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٢٢٢٣:٣٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٦٢٣:٣٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٢٢١٩:٢٥:٤٩٢٣:٣٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٦:٣٢٢٣:٣٥:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣١٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:١٥٢٣:٣٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٧:٥٨٢٣:٣٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣١٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٤١٢٣:٣٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کربلایی حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کربلایی حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کربلایی حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی حسن

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کربلایی حسن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کربلایی حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کربلایی حسن

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی حسن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی حسن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی حسن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی حسن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی حسن

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٨٠٥:٢٥:١١١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٤:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٧٢٣:٣٤:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٩٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:٠٦٢٣:٣٤:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٣:٢٣١٢:٢٠:٥١١٩:١٨:٣٧١٩:٣٧:٤٥٢٣:٣٤:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٢٢:٥٩١٢:٢٠:٥٨١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٢٤٢٣:٣٤:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٢٢:٣٧١٢:٢١:٠٥١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:٠١٢٣:٣٤:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٢٠٥:٢٢:١٦١٢:٢١:١٢١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٩:٣٩٢٣:٣٤:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٩٠٥:٢١:٥٧١٢:٢١:٢٠١٩:٢٠:٥٩١٩:٤٠:١٥٢٣:٣٤:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٨٠٥:٢١:٣٩١٢:٢١:٢٩١٩:٢١:٣٣١٩:٤٠:٥١٢٣:٣٤:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٠٠٥:٢١:٢٣١٢:٢١:٣٧١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٢٦٢٣:٣٤:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٢١:٠٨١٢:٢١:٤٦١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠٠٢٣:٣٤:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢١:٥٦١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:٣٤٢٣:٣٤:٣٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٠:٤٢١٢:٢٢:٠٦١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٣:٠٧٢٣:٣٤:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٢:١٦١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٣٩٢٣:٣٤:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٢:٢٦١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١٠٢٣:٣٤:٥٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:١١١٩:٤٤:٤٠٢٣:٣٥:٠١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥١٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:٠٩٢٣:٣٥:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٥:٣٧٢٣:٣٥:١٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٦٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٣:١١١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٦:٠٤٢٣:٣٥:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٣٠٢٣:٣٥:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٥:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٢٠٢٣:٣٥:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٧:٤٢٢٣:٣٦:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:٢٠:٠٤١٢:٢٤:١٣١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٨:٠٤٢٣:٣٦:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٣:٣٦:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٢٠:١٥١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٤٤٢٣:٣٦:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٩:٠٢٢٣:٣٦:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:٢٠:٣١١٢:٢٥:٠٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:١٩٢٣:٣٧:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:٢٠:٤١١٢:٢٥:١٨١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٣٥٢٣:٣٧:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:٢٠:٥٣١٢:٢٥:٣١١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:٤٩٢٣:٣٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کربلایی حسن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی حسن روستای کربلایی حسن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی حسن روستای کربلایی حسن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی حسن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی حسن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی حسن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی حسن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی حسن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی حسن

روستای کربلایی حسن بر روی نقشه

روستای کربلایی حسن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی حسن
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کربلایی حسن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کربلایی حسن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کربلایی حسن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی حسن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کربلایی حسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کربلایی حسن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلایی حسن
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی حسن دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کربلایی حسن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کربلایی حسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کربلایی حسن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کربلایی حسن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی حسن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو