جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی ابول


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٣٥
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٥٣

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای کربلایی ابول)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کربلایی ابول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی ابول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

جك كانفیلد
كامرواترین مردمانی كه تاكنون دیده‌ام، بیشترین دلبستگی‌شان به كاری‌ست كه می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی ابول

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی ابول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی ابول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کربلایی ابول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی ابول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی ابول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٦:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٢:١٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٥:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥١:٥٨١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٥:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥١:٥٠١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٤:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:٤٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥١:٣٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥١:٣٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٣:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥١:٢٤١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٣:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥١:١٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٣:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥١:١٥١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٣:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥١:١١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥١:٠٧١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥١:٠٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٢:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥١:٠٢١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٢:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٢:٠٤١٢:٥١:٠١١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠١:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٣١٠٥:٥١:١٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٥١:١٦٢٠:١١:١٨٠٠:٠١:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٢:١٠٠٠:٠١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠١:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥١:٠٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠١:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥١:٠١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٧:١٤١٢:٥١:٠٣١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٠:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٦:٣١١٢:٥١:٠٥١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥١:٠٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:١٧٠٠:٠٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٥:٠٩١٢:٥١:١٢١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٠:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٤:٣٠١٢:٥١:١٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٥٥٠٠:٠٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٣:٥٣١٢:٥١:٢٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٤٤٠٠:٠٠:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٣٦٠٥:٤٣:١٨١٢:٥١:٢٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٠٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی ابول

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کربلایی ابول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کربلایی ابول

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٧:٢٩١١:٤٠:٣٧١٦:٤٣:٢٥١٧:٠٣:٠٨٢٢:٥٦:٥٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:٢٩١١:٤٠:٥٣١٦:٤٢:٥٩١٧:٠٢:٤٣٢٢:٥٧:٠٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٩:٢٨١١:٤١:١٠١٦:٤٢:٣٤١٧:٠٢:٢١٢٢:٥٧:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٠:٢٦١١:٤١:٢٧١٦:٤٢:١١١٧:٠٢:٠١٢٢:٥٧:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:٢٥١١:٤١:٤٦١٦:٤١:٥١١٧:٠١:٤٢٢٢:٥٧:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٢:٢٢١١:٤٢:٠٥١٦:٤١:٣٢١٧:٠١:٢٦٢٢:٥٨:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٢:٢٥١٦:٤١:١٥١٧:٠١:١١٢٢:٥٨:١٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٤:١٦١١:٤٢:٤٥١٦:٤١:٠٠١٧:٠٠:٥٨٢٢:٥٨:٣٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٥:١٢١١:٤٣:٠٧١٦:٤٠:٤٧١٧:٠٠:٤٧٢٢:٥٨:٥٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٦:٠٨١١:٤٣:٢٩١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:٣٨٢٢:٥٩:١١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٧:٠٢١١:٤٣:٥١١٦:٤٠:٢٧١٧:٠٠:٣١٢٢:٥٩:٣٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٧:٥٦١١:٤٤:١٤١٦:٤٠:٢٠١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٩:٥٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٨:٥٠١١:٤٤:٣٨١٦:٤٠:١٥١٧:٠٠:٢٣٢٣:٠٠:١٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٩:٤٢١١:٤٥:٠٢١٦:٤٠:١٢١٧:٠٠:٢٢٢٣:٠٠:٣٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٥٠:٣٣١١:٤٥:٢٧١٦:٤٠:١١١٧:٠٠:٢٢٢٣:٠٠:٥٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٥١:٢٤١١:٤٥:٥٣١٦:٤٠:١٢١٧:٠٠:٢٥٢٣:٠١:١٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٥٢:١٣١١:٤٦:١٩١٦:٤٠:١٥١٧:٠٠:٢٩٢٣:٠١:٤٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٣:٠١١١:٤٦:٤٥١٦:٤٠:٢٠١٧:٠٠:٣٦٢٣:٠٢:٠٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥٣:٤٩١١:٤٧:١٢١٦:٤٠:٢٧١٧:٠٠:٤٤٢٣:٠٢:٢٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٤:٣٥١١:٤٧:٣٩١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:٥٤٢٣:٠٢:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٥٥:٢٠١١:٤٨:٠٧١٦:٤٠:٤٧١٧:٠١:٠٦٢٣:٠٣:١٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٦:٠٣١١:٤٨:٣٥١٦:٤١:٠٠١٧:٠١:٢٠٢٣:٠٣:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٦:٤٦١١:٤٩:٠٣١٦:٤١:١٥١٧:٠١:٣٦٢٣:٠٤:١١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٧:٢٧١١:٤٩:٣١١٦:٤١:٣١١٧:٠١:٥٣٢٣:٠٤:٣٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٨:٠٧١١:٥٠:٠٠١٦:٤١:٥٠١٧:٠٢:١٣٢٣:٠٥:٠٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٨:٤٥١١:٥٠:٢٩١٦:٤٢:١١١٧:٠٢:٣٤٢٣:٠٥:٣٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٩:٢٢١١:٥٠:٥٩١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٢:٥٧٢٣:٠٦:٠٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:٥٧١١:٥١:٢٨١٦:٤٢:٥٧١٧:٠٣:٢٢٢٣:٠٦:٣١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٧:٠٠:٣١١١:٥١:٥٨١٦:٤٣:٢٤١٧:٠٣:٤٨٢٣:٠٧:٠٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٧:٠١:٠٤١١:٥٢:٢٨١٦:٤٣:٥٢١٧:٠٤:١٦٢٣:٠٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی ابول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی ابول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی ابول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی ابول

روستای کربلایی ابول بر روی نقشه

روستای کربلایی ابول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی ابول
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی ابول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کربلایی ابول دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کربلایی ابول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کربلایی ابول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کربلایی ابول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کربلایی ابول
زمان پخش اذان زنده به افق کربلایی ابول
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کربلایی ابول
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی ابول دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو