جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی ابول


اذان صبح: ٠٥:٣٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠١
غروب آفتاب: ١٧:١٠:١٤
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای کربلایی ابول)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کربلایی ابول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی ابول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی ابول

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی ابول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی ابول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کربلایی ابول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی ابول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی ابول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:١٢٠٠:٠٦:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٦:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٥:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٢:١٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٥:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٥:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٤:٠٩١٢:٥١:٥٨١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٤٢٠٠:٠٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥١:٥٠١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٠٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٦١٢:٥١:٤٣١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٤:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥١:٣٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥١:٣٠١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٣:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥١:٢٤١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٣:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥١:١٩١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٠٣:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥١:١٥١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٣:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٥:٤٦١٢:٥١:١١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٢:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥١:٠٧١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٢:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥١:٠٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٠١٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥١:٠٢١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٢:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٢:٠٤١٢:٥١:٠١١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠١:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٣١٠٥:٥١:١٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٥١:١٦٢٠:١١:١٨٠٠:٠١:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:١٨٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٢:١٠٠٠:٠١:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠١:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥١:٠٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:٠١:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥١:٠١١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٠١:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٧:١٤١٢:٥١:٠٣١٩:٥٥:١٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٦:٣١١٢:٥١:٠٥١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٠:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥١:٠٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:١٧٠٠:٠٠:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣١٠٥:٤٥:٠٩١٢:٥١:١٢١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٨:٠٦٠٠:٠٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٤:٣٠١٢:٥١:١٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٥٥٠٠:٠٠:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٤٣:٥٣١٢:٥١:٢٠١٩:٥٩:١٢٢٠:١٩:٤٤٠٠:٠٠:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٣٦٠٥:٤٣:١٨١٢:٥١:٢٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٠٠:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی ابول

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کربلایی ابول

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کربلایی ابول

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٣:٤٣٠٧:٠٤:٠٤١١:٥٥:٥٧١٦:٤٧:٥٤١٧:٠٨:١٧٢٣:١٠:٥٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٤:٢٢١١:٥٦:٢٦١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٨:٥٧٢٣:١١:٣٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٤:٣٩١١:٥٦:٥٦١٦:٤٩:١٨١٧:٠٩:٣٨٢٣:١٢:٠٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠٤:٥٤١١:٥٧:٢٥١٦:٥٠:٠١١٧:١٠:٢١٢٣:١٢:٣٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٥:٠٧١١:٥٧:٥٣١٦:٥٠:٤٦١٧:١١:٠٥٢٣:١٣:٠٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٥:١٨١١:٥٨:٢٢١٦:٥١:٣٣١٧:١١:٥٠٢٣:١٣:٣٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٥:٢٧٠٧:٠٥:٢٧١١:٥٨:٤٩١٦:٥٢:٢٠١٧:١٢:٣٧٢٣:١٤:٠٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٥:٣٤١١:٥٩:١٧١٦:٥٣:٠٩١٧:١٣:٢٤٢٣:١٤:٢٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٥:٣٩١١:٥٩:٤٤١٦:٥٣:٥٩١٧:١٤:١٢٢٣:١٤:٥٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠٠:١١١٦:٥٤:٥٠١٧:١٥:٠٢٢٣:١٥:٢٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٥:٤٤١٢:٠٠:٣٧١٦:٥٥:٤٢١٧:١٥:٥٢٢٣:١٥:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠٥:٤٣١٢:٠١:٠٣١٦:٥٦:٣٤١٧:١٦:٤٣٢٣:١٦:٢٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٥:٤٠١٢:٠١:٢٨١٦:٥٧:٢٨١٧:١٧:٣٦٢٣:١٦:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٥:٣٦١٢:٠١:٥٣١٦:٥٨:٢٣١٧:١٨:٢٩٢٣:١٧:١٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٥:٢٩١٢:٠٢:١٧١٦:٥٩:١٩١٧:١٩:٢٢٢٣:١٧:٤٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٥:٢٠١٢:٠٢:٤١١٧:٠٠:١٥١٧:٢٠:١٧٢٣:١٨:١٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٥:١٠١٢:٠٣:٠٤١٧:٠١:١٢١٧:٢١:١٢٢٣:١٨:٣٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٤:٥٧١٢:٠٣:٢٦١٧:٠٢:١٠١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٩:٠٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠٣:٤٨١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٩:٢٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠٤:٢٦١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٤:٠١٢٣:١٩:٥٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٤:٠٨١٢:٠٤:٣٠١٧:٠٥:٠٨١٧:٢٤:٥٩٢٣:٢٠:١٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٥:٢٦٠٧:٠٣:٤٨١٢:٠٤:٤٩١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٥:٥٧٢٣:٢٠:٤٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٣:٢٥١٢:٠٥:٠٨١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:٥٥٢٣:٢١:٠٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠٣:٠١١٢:٠٥:٢٧١٧:٠٨:١١١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢١:٢٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٢:٣٦١٢:٠٥:٤٥١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢١:٤٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠٦:٠١١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٢:٠٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٦:١٨١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٢:٢٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٦:٣٣١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٥٣٢٣:٢٢:٤٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٦:٤٨١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٥٤٢٣:٢٣:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٧:٠١١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:٥٤٢٣:٢٣:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٢:٣٦١٢:٠٥:٤٥١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢١:٤٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠٦:٠١١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٢:٠٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٧:٠١:٣٨١٢:٠٦:١٨١٧:١١:١٧١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٢:٢٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٦:٣٣١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٥٣٢٣:٢٢:٤٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٦:٤٨١٧:١٣:٢٢١٧:٣٢:٥٤٢٣:٢٣:٠٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٧:٠١١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:٥٤٢٣:٢٣:٢١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٧:١٤١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:٥٥٢٣:٢٣:٣٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٨:٤٤١٢:٠٧:٢٧١٧:١٦:٣٢١٧:٣٥:٥٥٢٣:٢٣:٥٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٨:٠٤١٢:٠٧:٣٨١٧:١٧:٣٥١٧:٣٦:٥٦٢٣:٢٤:٠٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٧:٢٢١٢:٠٧:٤٩١٧:١٨:٣٨١٧:٣٧:٥٧٢٣:٢٤:٢٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٦:٣٨١٢:٠٧:٥٨١٧:١٩:٤٢١٧:٣٨:٥٨٢٣:٢٤:٣٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٥:٥٣١٢:٠٨:٠٧١٧:٢٠:٤٥١٧:٣٩:٥٩٢٣:٢٤:٤٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٥:٠٦١٢:٠٨:١٥١٧:٢١:٤٨١٧:٤٠:٥٩٢٣:٢٥:٠٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٣٠٦:٥٤:١٨١٢:٠٨:٢٢١٧:٢٢:٥١١٧:٤٢:٠٠٢٣:٢٥:١١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٣:٢٨١٢:٠٨:٢٩١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٣:٠٠٢٣:٢٥:٢١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٢:٣٧١٢:٠٨:٣٤١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٠١٢٣:٢٥:٣٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥١:٤٤١٢:٠٨:٣٩١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٥:٠١٢٣:٢٥:٣٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:٥٠١٢:٠٨:٤٣١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٦:٠١٢٣:٢٥:٤٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٩:٥٤١٢:٠٨:٤٦١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٧:٠١٢٣:٢٥:٥٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٨:٥٧١٢:٠٨:٤٨١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٨:٠١٢٣:٢٥:٥٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٥٨١٢:٠٨:٥٠١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٦:٠٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٦:٥٨١٢:٠٨:٥١١٧:٣١:١٠١٧:٥٠:٠٠٢٣:٢٦:٠٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٥٧١٢:٠٨:٥١١٧:٣٢:١٢١٧:٥٠:٥٩٢٣:٢٦:٠٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:٥٥١٢:٠٨:٥٠١٧:٣٣:١٣١٧:٥١:٥٨٢٣:٢٦:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٣:٥١١٢:٠٨:٤٨١٧:٣٤:١٤١٧:٥٢:٥٧٢٣:٢٦:١٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٤٧١٢:٠٨:٤٦١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٥٥٢٣:٢٦:١٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤١:٤١١٢:٠٨:٤٣١٧:٣٦:١٥١٧:٥٤:٥٤٢٣:٢٦:١٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٠:٣٤١٢:٠٨:٤٠١٧:٣٧:١٥١٧:٥٥:٥٢٢٣:٢٦:١١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٩:٢٦١٢:٠٨:٣٥١٧:٣٨:١٤١٧:٥٦:٤٩٢٣:٢٦:٠٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:١٦١٢:٠٨:٣٠١٧:٣٩:١٤١٧:٥٧:٤٧٢٣:٢٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی ابول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی ابول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی ابول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی ابول

روستای کربلایی ابول بر روی نقشه

روستای کربلایی ابول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی ابول
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کربلایی ابول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کربلایی ابول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کربلایی ابول
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کربلایی ابول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلایی ابول
جدول اوقات شرعی امروز فردا کربلایی ابول دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کربلایی ابول دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کربلایی ابول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی ابول دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو