جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

تویه دروار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز کربلایی ابول

اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٤١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٧:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٤٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای کربلایی ابول)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کربلایی ابول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کربلایی ابول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اِعمال قدرت، زحمت دارد و مردانگی می خواهد؛ این است كه بسیاری، حق مسلم و ثابت خود را جاری نمی كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کربلایی ابول

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کربلایی ابول در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی ابول ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کربلایی ابول (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کربلایی ابول ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی ابول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٠:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢١:٤١١٢:٥٤:٤٠١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٩:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٠:٢٢١٢:٥٤:٢٥١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٩:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٨:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٣:٤٥١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٨:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٥:١٢١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٨:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٣:١٩١٩:٥٢:١٧٠٠:٠٧:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:١١٠٠:٠٧:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١١:٢٨١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٠:١٥١٢:٥٢:٤٦١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٦:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٢:٣٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٥٢٠٠:٠٦:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٦:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٢:١٦١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٥:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٣٣٠٠:٠٥:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٤:٢٤١٢:٥١:٥٩١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٩:٢٧٠٠:٠٥:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٣:١٧١٢:٥١:٥١١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٤:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:١١١٢:٥١:٤٣١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٤:٢٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠١:٠٦١٢:٥١:٣٦١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٠٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥١:٣٠١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٠٣:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥١:٢٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٣:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥١:١٩١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٣:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥١:١٥١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥١:١١١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٢:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥١:٠٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٠٢:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥١:٠٤١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٢:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٩٠٥:٥٣:١٠١٢:٥١:٠٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٢:١٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٢:١٧١٢:٥١:٠١١٩:٥٠:١٤٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٢:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥١:٢٤١٢:٥٠:٥٩١٩:٥١:٠٤٢٠:١١:٠٥٠٠:٠١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کربلایی ابول

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کربلایی ابول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کربلایی ابول

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کربلایی ابول

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کربلایی ابول

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی ابول

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کربلایی ابول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کربلایی ابول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی ابول

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠١:٠٧٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٠:٥٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٥٥:١٤١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١١:٠٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٥:٥٩١٣:٠١:١٠٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:١١:٢٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠١:١١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١١:٣١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠١:١١٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:١١:٤٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٨:١٥١٣:٠١:١٠٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١١:٥٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٩:٠١١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٢:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠١:٠٧٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٢:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠٠:٣٤١٣:٠١:٠٥٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٢:١٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠١:٢٠١٣:٠١:٠١٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٢:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:١٨٢٠:١٩:١١٠٠:١٢:٣٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٨:١٢٠٠:١٢:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:١١٠٠:١٢:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٦:١٠٠٠:١٢:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٢:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٢:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٣:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٤٩٠٠:١٣:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٨:٢٦١٣:٠٠:٠٦١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٩:١٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٣:٠٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٠:٠١١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٣:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٩:٣٧١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:١١٠٠:١٣:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١١:٣٧١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٣:٠٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٩:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٣:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٣:١٢١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٣:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٨:٥١١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٣:٠٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٨:٣٨١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٢:٥٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٣٥١٢:٥٨:٢٥١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٢:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٨:١١١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٢:٥٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٧:١٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٠٦٠٠:١٢:٤٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٧:٤٢١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کربلایی ابول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کربلایی ابول روستای کربلایی ابول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کربلایی ابول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کربلایی ابول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کربلایی ابول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کربلایی ابول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کربلایی ابول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کربلایی ابول

روستای کربلایی ابول بر روی نقشه

روستای کربلایی ابول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کربلایی ابول
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کربلایی ابول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کربلایی ابول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کربلایی ابول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کربلایی ابول
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کربلایی ابول
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی ابول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کربلایی ابول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کربلایی ابول ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کربلایی ابول
جدول اوقات شرعی امروز فردا کربلایی ابول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کربلایی ابول دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کربلایی ابول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو