جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کرباسک

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کرباسک


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٧
اذان ظهر: ١١:٠٩:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٠١
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٣٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کرباسک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای کرباسک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کرباسک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرباسک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای کرباسک

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کرباسک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرباسک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کرباسک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کرباسک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کرباسک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٥:١٩١٢:٢١:٥٥١٨:٥٨:٥٩١٩:١٦:٥٥٢٣:٣٩:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:١٩١٢:٢١:٤٥١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٣:٢٠١٢:٢١:٣٦١٩:٠٠:٢٠١٩:١٨:٢١٢٣:٣٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢١:٢٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤١:٢٤١٢:٢١:١٩١٩:٠١:٤١١٩:١٩:٤٦٢٣:٣٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢١:١١١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:٢٩٢٣:٣٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٦٠٥:٣٩:٣٣١٢:٢١:٠٤١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:١٣٢٣:٣٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٦٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٥٦٢٣:٣٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٠:٥١١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:٣٩٢٣:٣٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:٢٢٢٣:٣٦:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٥:٤٤١٩:٢٤:٠٥٢٣:٣٦:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٣٥:١٢١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٦:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٣٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٥:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٢:٠٤١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٥:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١١٠٥:٣١:١٩١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٥:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٢١١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٥:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٤٠٥:٢٩:٥٥١٢:٢٠:٢٠١٩:١١:٠٨١٩:٢٩:٤٩٢٣:٣٥:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٧٠٥:٢٩:١٥١٢:٢٠:٢٠١٩:١١:٤٨١٩:٣٠:٣١٢٣:٣٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٢٨:٣٦١٢:٢٠:٢١١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١٤٢٣:٣٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٢٧:٥٨١٢:٢٠:٢٢١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٦٢٣:٣٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٢٧:٢٢١٢:٢٠:٢٤١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٨٢٣:٣٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٢٦:٤٧١٢:٢٠:٢٦١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢٠٢٣:٣٤:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٢٦:١٣١٢:٢٠:٢٩١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠١٢٣:٣٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٢٥:٤١١٢:٢٠:٣٣١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٤٢٢٣:٣٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢١٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٠:٣٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٣٢٣:٣٤:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٤١١٢:٢٠:٤١١٩:١٧:٠١١٩:٣٦:٠٣٢٣:٣٤:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٣٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:٤٦١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٤٣٢٣:٣٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرباسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرباسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کرباسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کرباسک

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کرباسک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کرباسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرباسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کرباسک

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای کرباسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کرباسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کرباسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کرباسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرباسک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کرباسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کرباسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کرباسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کرباسک

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٢٠٥:١٢:٢٧١١:١٦:٢٩١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٧:٠٩٢٢:٣٦:٥٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥١٠٥:١٣:٠٢١١:١٦:٠٨١٧:١٨:٤٦١٧:٣٥:٥٢٢٢:٣٦:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٠٠٥:١٣:٣٧١١:١٥:٤٧١٧:١٧:٢٩١٧:٣٤:٣٥٢٢:٣٦:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٩٠٥:١٤:١٣١١:١٥:٢٧١٧:١٦:١٣١٧:٣٣:١٨٢٢:٣٦:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٧٠٥:١٤:٤٨١١:١٥:٠٦١٧:١٤:٥٦١٧:٣٢:٠٢٢٢:٣٥:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٥٠٥:١٥:٢٤١١:١٤:٤٦١٧:١٣:٤٠١٧:٣٠:٤٦٢٢:٣٥:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:١٦:٠٠١١:١٤:٢٦١٧:١٢:٢٤١٧:٢٩:٣٠٢٢:٣٥:٠٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٢٠٥:١٦:٣٦١١:١٤:٠٦١٧:١١:٠٨١٧:٢٨:١٤٢٢:٣٤:٤٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٠٠٥:١٧:١٣١١:١٣:٤٧١٧:٠٩:٥٣١٧:٢٦:٥٩٢٢:٣٤:٢٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٨٠٥:١٧:٤٩١١:١٣:٢٧١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٥:٤٥٢٢:٣٤:٠٧
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٥٠٥:١٨:٢٦١١:١٣:٠٨١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٤:٣٠٢٢:٣٣:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٣٠٥:١٩:٠٣١١:١٢:٥٠١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٣:١٦٢٢:٣٣:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥١٠٥:١٩:٤١١١:١٢:٣١١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٢:٠٣٢٢:٣٣:١٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٩٠٥:٢٠:١٨١١:١٢:١٣١٧:٠٣:٤١١٧:٢٠:٥٠٢٢:٣٢:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٢٠:٥٦١١:١١:٥٦١٧:٠٢:٢٨١٧:١٩:٣٨٢٢:٣٢:٣٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٢١:٣٤١١:١١:٣٩١٧:٠١:١٦١٧:١٨:٢٦٢٢:٣٢:١٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٢٢:١٣١١:١١:٢٢١٧:٠٠:٠٤١٧:١٧:١٥٢٢:٣٢:٠١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٢٢:٥٢١١:١١:٠٥١٦:٥٨:٥٢١٧:١٦:٠٤٢٢:٣١:٤٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٢٣:٣١١١:١٠:٤٩١٦:٥٧:٤١١٧:١٤:٥٤٢٢:٣١:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٥٠٥:٢٤:١٠١١:١٠:٣٤١٦:٥٦:٣١١٧:١٣:٤٥٢٢:٣١:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٢٤:٥٠١١:١٠:١٩١٦:٥٥:٢٢١٧:١٢:٣٦٢٢:٣٠:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٢٥:٣٠١١:١٠:٠٥١٦:٥٤:١٣١٧:١١:٢٨٢٢:٣٠:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٢٦:١١١١:٠٩:٥١١٦:٥٣:٠٥١٧:١٠:٢١٢٢:٣٠:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٢٦:٥٢١١:٠٩:٣٧١٦:٥١:٥٧١٧:٠٩:١٥٢٢:٣٠:١١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٢٧:٣٣١١:٠٩:٢٤١٦:٥٠:٥٠١٧:٠٨:٠٩٢٢:٢٩:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٢٨:١٥١١:٠٩:١٢١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٧:٠٥٢٢:٢٩:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٢٨:٥٧١١:٠٩:٠١١٦:٤٨:٣٩١٧:٠٦:٠١٢٢:٢٩:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٠٠٥:٢٩:٣٩١١:٠٨:٥٠١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٤:٥٨٢٢:٢٩:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣٠:٢٢١١:٠٨:٤٠١٦:٤٦:٣٢١٧:٠٣:٥٧٢٢:٢٩:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٨٠٥:٣١:٠٦١١:٠٨:٣٠١٦:٤٥:٣٠١٧:٠٢:٥٦٢٢:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کرباسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کرباسک روستای کرباسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کرباسک روستای کرباسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کرباسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کرباسک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کرباسک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کرباسک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کرباسک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کرباسک

روستای کرباسک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کرباسک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کرباسک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کرباسک
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کرباسک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای کرباسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کرباسک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کرباسک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کرباسک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کرباسک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کرباسک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کرباسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کرباسک
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کرباسک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کرباسک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کرباسک
جدول اوقات شرعی امروز فردا کرباسک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کرباسک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو