جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کدکن

تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کدکن


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٤
اذان ظهر: ١١:٢٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٠٧
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٢١
نیمه شب: ٢٢:٤٤:١٦

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کدکن (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر کدکن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کدکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کدکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
اگر با همه‌ی مردم به خوبی گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، همیشه برپایه‌ی همان چشم‌داشت‌های مثبتی كه از آن‌ها دارم، رفتار خواهند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کدکن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کدکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کدکن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کدکن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کدکن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کدکن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٢:٣٥١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:٢٠٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٠٩٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٢:٢٤١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:١٣٢٣:٤٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٢:١٥١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٦:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٢:٠٥١٩:١٧:٥٠١٩:٣٦:٥٩٢٣:٤٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣١:٥٧١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:١٧٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣١:٤٨١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٥:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣١:٤١١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٣٩٢٣:٤٤:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣١:٣٤١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٣٢٢٣:٤٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤١:٢٥١٢:٣١:٢٧١٩:٢٢:٠١١٩:٤١:٢٥٢٣:٤٤:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣١:٢١١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:١٨٢٣:٤٤:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣١:١٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:١١٢٣:٤٣:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٨:٢٠١٢:٣١:١٠١٩:٢٤:٣١١٩:٤٤:٠٤٢٣:٤٣:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣٧:٢١١٢:٣١:٠٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٥٧٢٣:٤٣:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣١:٠١١٩:٢٦:١٠١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٣:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٠:٥٨١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٤٢٢٣:٤٢:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٣٤:٣١١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٢:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٣:٣٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤٢:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٠٠٥:٣٢:٤٤١٢:٣٠:٥١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:١٨٢٣:٤٢:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٥٧٠٥:٣١:٥٣١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٠:١٦١٩:٥٠:١٠٢٣:٤٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣١:٠٣١٢:٣٠:٥٠١٩:٣١:٠٤١٩:٥١:٠٢٢٣:٤١:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٣٠:١٥١٢:٣٠:٥٠١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٥٣٢٣:٤١:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٩:٢٨١٢:٣٠:٥٠١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤١:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٩٠٥:٢٨:٤٢١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:٣٤٢٣:٤١:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٠:٥٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥٤:٢٥٢٣:٤١:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٧:١٦١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٥:١٤٢٣:٤١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢٦:٣٥١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٦:٠٤٢٣:٤٠:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٠٧٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣١:٠٢١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٦:٥٣٢٣:٤٠:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٥:١٧١٢:٣١:٠٦١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٤:٤١١٢:٣١:١١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٢٩٢٣:٤٠:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:١٦٠٥:٢٤:٠٦١٢:٣١:١٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٩:١٦٢٣:٤٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کدکن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کدکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کدکن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کدکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کدکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کدکن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٦:٢٧١١:٢٠:٢٧١٦:٢٤:٠٩١٦:٤٣:٤٤٢٢:٣٦:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٧:٢٦١١:٢٠:٤٣١٦:٢٣:٤٣١٦:٤٣:٢١٢٢:٣٧:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٨:٢٤١١:٢١:٠٠١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٥٩٢٢:٣٧:٢١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٩:٢٢١١:٢١:١٨١٦:٢٢:٥٦١٦:٤٢:٣٩٢٢:٣٧:٣٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٠:٢٠١١:٢١:٣٦١٦:٢٢:٣٦١٦:٤٢:٢١٢٢:٣٧:٥٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢١:١٧١١:٢١:٥٥١٦:٢٢:١٨١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٨:٠٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:١٤١١:٢٢:١٥١٦:٢٢:٠٢١٦:٤١:٥١٢٢:٣٨:٢١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٣:١٠١١:٢٢:٣٦١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٣٨٢٢:٣٨:٣٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٤:٠٥١١:٢٢:٥٧١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٢٨٢٢:٣٨:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٥:٠٠١١:٢٣:١٩١٦:٢١:٢٤١٦:٤١:٢٠٢٢:٣٩:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:٥٤١١:٢٣:٤١١٦:٢١:١٦١٦:٤١:١٣٢٢:٣٩:٣٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٦:٤٨١١:٢٤:٠٥١٦:٢١:٠٩١٦:٤١:٠٨٢٢:٣٩:٥٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٤١١١:٢٤:٢٨١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:٠٥٢٢:٤٠:١٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٨:٣٢١١:٢٤:٥٣١٦:٢١:٠٢١٦:٤١:٠٥٢٢:٤٠:٣٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٩:٢٣١١:٢٥:١٨١٦:٢١:٠١١٦:٤١:٠٦٢٢:٤٠:٥٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٠:١٣١١:٢٥:٤٣١٦:٢١:٠٣١٦:٤١:٠٨٢٢:٤١:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٠٢١١:٢٦:٠٩١٦:٢١:٠٦١٦:٤١:١٣٢٢:٤١:٤٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣١:٥١١١:٢٦:٣٥١٦:٢١:١٢١٦:٤١:٢٠٢٢:٤٢:٠٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٢:٣٧١١:٢٧:٠٢١٦:٢١:١٩١٦:٤١:٢٩٢٢:٤٢:٣٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٣:٢٣١١:٢٧:٢٩١٦:٢١:٢٨١٦:٤١:٣٩٢٢:٤٢:٥٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٠٨١١:٢٧:٥٧١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٥١٢٢:٤٣:٢٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٤:٥١١١:٢٨:٢٥١٦:٢١:٥٢١٦:٤٢:٠٥٢٢:٤٣:٤٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٥:٣٤١١:٢٨:٥٣١٦:٢٢:٠٧١٦:٤٢:٢١٢٢:٤٤:١٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٦:١٥١١:٢٩:٢٢١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:٣٩٢٢:٤٤:٤٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٦:٥٤١١:٢٩:٥١١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٥٨٢٢:٤٥:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٧:٣٢١١:٣٠:٢٠١٦:٢٣:٠٤١٦:٤٣:٢٠٢٢:٤٥:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٨:٠٩١١:٣٠:٤٩١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٣:٤٣٢٢:٤٦:٠٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٨:٤٥١١:٣١:١٩١٦:٢٣:٥١١٦:٤٤:٠٧٢٢:٤٦:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٩:١٩١١:٣١:٤٨١٦:٢٤:١٧١٦:٤٤:٣٤٢٢:٤٧:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٩:٥١١١:٣٢:١٨١٦:٢٤:٤٥١٦:٤٥:٠٢٢٢:٤٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کدکن شهر کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کدکن شهر کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کدکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کدکن

کَدکَن شهری در شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی است. این شهر مرکز بخش کدکن است. شهر کدکن در ۶۰ کیلومتری شمال غربی شهر تربت حیدریه واقع است

شهر کدکن در ویکیپدیا

شهر کدکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کدکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کدکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کدکن بر روی نقشه

شهر کدکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کدکن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کدکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کدکن
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کدکن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر کدکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کدکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کدکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کدکن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کدکن
زمان پخش اذان زنده به افق کدکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کدکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کدکن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کدکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کدکن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کدکن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کدکن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کدکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو