جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کدکن

کدکن | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کدکن


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٠
اذان ظهر: ١١:٢٥:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٠٦
اذان مغرب: ١٦:٤١:١٠
نیمه شب: ٢٢:٤١:٠٠

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
٠٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کدکن (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ آذر ٩٨ روستای کدکن)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کدکن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کدکن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (212 ه ق)

امام حسن عسکری(ع)
آن كه را به راست و چپ رود واگذار! به راستی چوپان، گوسفندانش را به كمتر تلاشی گِرد آوَرَد. مبادا اسرار را فاش كرده و سخن پراكنی كنی و در پیریاست باشی، زیرا این دو، آدمی را به هلاكت میكشانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کدکن

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کدکن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کدکن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کدکن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کدکن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کدکن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٢:١٥١٩:١٦:٥٨١٩:٣٦:٠٤٢٣:٤٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٦:٥٧١٢:٣٢:٠٦١٩:١٧:٤٨١٩:٣٦:٥٧٢٣:٤٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣١:٥٧١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٥٠٢٣:٤٥:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣١:٤٩١٩:١٩:٢٩١٩:٣٨:٤٣٢٣:٤٥:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣١:٤١١٩:٢٠:١٩١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣١:٣٤١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٤:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤١:٢٨١٢:٣١:٢٧١٩:٢١:٥٩١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٤:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣١:٢١١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٤:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٩:٢٤١٢:٣١:١٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠٨٢٣:٤٣:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٨:٢٤١٢:٣١:١١١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٤:٠١٢٣:٤٣:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٧:٢٤١٢:٣١:٠٦١٩:٢٥:١٩١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣١:٠٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٣٥:٣٠١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٦:٣٩٢٣:٤٢:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣٤:٣٥١٢:٣٠:٥٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٣١٢٣:٤٢:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٢:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٢:٤٨١٢:٣٠:٥٢١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٢:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣١:٥٧١٢:٣٠:٥١١٩:٣٠:١٣١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٢:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣١:٠٧١٢:٣٠:٥٠١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٥٩٢٣:٤١:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٣٠:١٩١٢:٣٠:٥٠١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٥٠٢٣:٤١:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:٣٣٠٥:٢٩:٣٢١٢:٣٠:٥١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٢:٤١٢٣:٤١:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٠:٥٢١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٣:٣١٢٣:٤١:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٢٠٠٥:٢٨:٠٢١٢:٣٠:٥٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٢١٢٣:٤١:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢٧:٢٠١٢:٣٠:٥٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٥:١١٢٣:٤١:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢٦:٣٩١٢:٣٠:٥٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٦:٠٠٢٣:٤١:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:١٤٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣١:٠٣١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٠:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٥:٢١١٢:٣١:٠٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٧:٣٧٢٣:٤٠:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣١:١٢١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٨:٢٥٢٣:٤٠:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٢٤:١٠١٢:٣١:١٧١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٩:١٢٢٣:٤٠:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٢:٣٠٠٥:٢٣:٣٧١٢:٣١:٢٢١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٩:٥٩٢٣:٤٠:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کدکن

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کدکن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کدکن

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کدکن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کدکن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کدکن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کدکن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کدکن

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٦:٢٥١١:٢٠:٢٨١٦:٢٤:١٣١٦:٤٣:٤٨٢٢:٣٦:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٧:٢٣١١:٢٠:٤٤١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٢٤٢٢:٣٧:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:٢١١١:٢١:٠١١٦:٢٣:٢٣١٦:٤٣:٠٣٢٢:٣٧:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٩:١٩١١:٢١:١٨١٦:٢٣:٠١١٦:٤٢:٤٣٢٢:٣٧:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٠:١٧١١:٢١:٣٧١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:٢٥٢٢:٣٧:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢١:١٤١١:٢١:٥٦١٦:٢٢:٢٢١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٨:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٢:١١١١:٢٢:١٦١٦:٢٢:٠٦١٦:٤١:٥٥٢٢:٣٨:٢٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٠٧١١:٢٢:٣٦١٦:٢١:٥١١٦:٤١:٤٢٢٢:٣٨:٤٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٤:٠٢١١:٢٢:٥٨١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٣٢٢٢:٣٨:٥٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٤:٥٧١١:٢٣:٢٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٩:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:٥١١١:٢٣:٤٢١٦:٢١:٢٠١٦:٤١:١٧٢٢:٣٩:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٦:٤٥١١:٢٤:٠٥١٦:٢١:١٤١٦:٤١:١٢٢٢:٣٩:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٣٧١١:٢٤:٢٩١٦:٢١:٠٩١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:١٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٩١١:٢٤:٥٣١٦:٢١:٠٧١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٩:٢٠١١:٢٥:١٨١٦:٢١:٠٦١٦:٤١:١٠٢٢:٤١:٠٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٠:١٠١١:٢٥:٤٤١٦:٢١:٠٧١٦:٤١:١٣٢٢:٤١:٢٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٠:٥٩١١:٢٦:١٠١٦:٢١:١١١٦:٤١:١٧٢٢:٤١:٤٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٣١:٤٧١١:٢٦:٣٦١٦:٢١:١٦١٦:٤١:٢٤٢٢:٤٢:١٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٢:٣٤١١:٢٧:٠٣١٦:٢١:٢٣١٦:٤١:٣٣٢٢:٤٢:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٣:٢٠١١:٢٧:٣٠١٦:٢١:٣٣١٦:٤١:٤٣٢٢:٤٢:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٤:٠٥١١:٢٧:٥٧١٦:٢١:٤٤١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٣:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٤:٤٨١١:٢٨:٢٥١٦:٢١:٥٧١٦:٤٢:٠٩٢٢:٤٣:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٣٠١١:٢٨:٥٤١٦:٢٢:١٢١٦:٤٢:٢٥٢٢:٤٤:١٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٦:١١١١:٢٩:٢٢١٦:٢٢:٢٩١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٤:٤٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٦:٥١١١:٢٩:٥١١٦:٢٢:٤٨١٦:٤٣:٠٣٢٢:٤٥:١٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٧:٢٩١١:٣٠:٢٠١٦:٢٣:٠٨١٦:٤٣:٢٤٢٢:٤٥:٤٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٨:٠٦١١:٣٠:٥٠١٦:٢٣:٣١١٦:٤٣:٤٧٢٢:٤٦:٠٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٨:٤١١١:٣١:١٩١٦:٢٣:٥٥١٦:٤٤:١٢٢٢:٤٦:٣٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٩:١٥١١:٣١:٤٩١٦:٢٤:٢١١٦:٤٤:٣٨٢٢:٤٧:٠٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٩:٤٨١١:٣٢:١٩١٦:٢٤:٤٩١٦:٤٥:٠٦٢٢:٤٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کدکن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کدکن روستای کدکن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کدکن روستای کدکن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کدکن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کدکن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کدکن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کدکن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کدکن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کدکن

روستای کدکن بر روی نقشه

روستای کدکن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کدکن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کدکن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کدکن
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کدکن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کدکن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کدکن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کدکن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کدکن رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کدکن
افق شرعی امروز فردا کدکن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کدکن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کدکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کدکن
زمان پخش اذان مستقیم به افق کدکن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کدکن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کدکن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کدکن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو