جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کج دمبه

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کج دمبه


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٣٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٥

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کج دمبه (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کج دمبه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کج دمبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کج دمبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه خداوند به او شصت سال عمر دهد، نسبت به عمر، معذور است. (حجّت بر او تمام می‌باشد و هر گناهی انجام داد، سریعاً‌ نوشته می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کج دمبه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کج دمبه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کج دمبه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کج دمبه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کج دمبه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کج دمبه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٣:٤١١٣:٠١:٣٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠١:٢٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢١:٣٩١٣:٠١:١٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠١:٠٤١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٧:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٣٠٠:١٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٦:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٦:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٥:٥٣١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٥:٠٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٤٣٠٠:١٥:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٨٠٠:١٥:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:١٥١٣:٠٠:١٣١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:١٣٠٠:١٥:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٥:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١١:٣٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٤:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٤١٠٠:١٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٢٥٠٠:١٤:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٣:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٠:٠١١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٢٠٠٠:١٣:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٣٠٠:١٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٣:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:١٠١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٣:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:١٤١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٣:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کج دمبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کج دمبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کج دمبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کج دمبه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کج دمبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کج دمبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کج دمبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کج دمبه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کج دمبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کج دمبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کج دمبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کج دمبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کج دمبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کج دمبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کج دمبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کج دمبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کج دمبه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٣:٠٠١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٣:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٣٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٣:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٤:١٦١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٤:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٤:١٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:٣٣١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٤:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٦:١١١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٤:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٦:٥٠١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٧:٢٩١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٤:٤٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٠٩١٣:١٠:٠٢٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٤:٤٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٤:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:٤١٠٠:٢٤:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٥:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٥:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٥:٠٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٥:١١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠٩:١٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٥:١١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٩:١١١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٧٠٠:٢٥:١٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:١٨٠٠:٢٥:١١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٨:٥٣١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٥:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٦:٠١١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٥:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٨:٣٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:٢٥:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١٠٠٠:٢٥:٠٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٨:١٠١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٤:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٤:٤٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٤٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٧:١٩١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣١:١٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:٣٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٦:٥٠١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٤:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٢:٢٦١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:١١٠٠:٢٤:١٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کج دمبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کج دمبه روستای کج دمبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کج دمبه روستای کج دمبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کج دمبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کج دمبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کج دمبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کج دمبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کج دمبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کج دمبه

روستای کج دمبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کج دمبه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کج دمبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کج دمبه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کج دمبه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کج دمبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کج دمبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کج دمبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کج دمبه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق کج دمبه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کج دمبه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کج دمبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کج دمبه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کج دمبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کج دمبه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کج دمبه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کج دمبه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کج دمبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو