جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کجور

نوشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کجور


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٥١:٢٥
اذان مغرب: ١٧:١١:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٥٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کجور (شهرستان نوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر کجور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کجور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کجور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
بسیاری از نقاط روشن و درخشان زندگی ما در گرو تشویق هایی است كه از ما به عمل آمده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کجور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کجور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کجور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کجور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کجور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کجور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٤:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٤:١١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٥٨٠٠:١٣:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٥٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٣:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٢:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٢:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٣٨٠٠:١٢:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٧:٢٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٣٣٠٠:١١:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٢٨٠٠:١١:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:٢٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٤:٢٢٠٠:١١:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٥:١٧٠٠:١١:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:١١٠٠:١٠:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٩:٣١١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٠:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٠:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٠:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٤٧٠٠:٠٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٩:٢٤٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٩:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٩:٢٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٣٤٠٠:٠٩:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥١٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٩:٢٣٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٠٩:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٩:٢٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٣:١٩٠٠:٠٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٤:١١٠٠:٠٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٥٩:٢٧٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٠٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٤:٠٠١٢:٥٩:٢٩٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٠٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:١٠٠٥:٥٣:١٧١٢:٥٩:٣٢٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٠٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٠٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٩:٣٦٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٠٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٠٦٠٥:٥١:٥٧١٢:٥٩:٤٠٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٠٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٥١:٢٠١٢:٥٩:٤٥٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٩:١٤٠٠:٠٨:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٩:٥٠٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٠٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥٠:٠٩١٢:٥٩:٥٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٥١٠٠:٠٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کجور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کجور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کجور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کجور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کجور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کجور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کجور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کجور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کجور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کجور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کجور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٦:٥٥١١:٤٧:٢٤١٧:١٧:٢٣١٧:٣٦:٠١٢٣:٠٥:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٧:٥١١١:٤٧:١٦١٧:١٦:١١١٧:٣٤:٥١٢٣:٠٥:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٨:٤٨١١:٤٧:٠٨١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:٤١٢٣:٠٤:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٩:٤٥١١:٤٧:٠٢١٧:١٣:٤٩١٧:٣٢:٣٣٢٣:٠٤:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٠:٤٣١١:٤٦:٥٦١٧:١٢:٤٠١٧:٣١:٢٦٢٣:٠٤:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢١:٤١١١:٤٦:٥٠١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٤:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٢:٣٩١١:٤٦:٤٦١٧:١٠:٢٥١٧:٢٩:١٥٢٣:٠٤:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٣:٣٧١١:٤٦:٤٢١٧:٠٩:١٩١٧:٢٨:١١٢٣:٠٤:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٤:٣٦١١:٤٦:٣٩١٧:٠٨:١٥١٧:٢٧:٠٩٢٣:٠٤:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٥:٣٥١١:٤٦:٣٧١٧:٠٧:١٢١٧:٢٦:٠٨٢٣:٠٤:٠١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٣٤١١:٤٦:٣٦١٧:٠٦:١٠١٧:٢٥:٠٩٢٣:٠٣:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٧:٣٤١١:٤٦:٣٥١٧:٠٥:١٠١٧:٢٤:١١٢٣:٠٣:٥٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٨:٣٤١١:٤٦:٣٥١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:١٤٢٣:٠٣:٤٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٣٤١١:٤٦:٣٦١٧:٠٣:١٣١٧:٢٢:١٩٢٣:٠٣:٤٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٣٤١١:٤٦:٣٨١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٢٥٢٣:٠٣:٤٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣١:٣٥١١:٤٦:٤١١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٣٣٢٣:٠٣:٤٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٢:٣٥١١:٤٦:٤٤١٧:٠٠:٢٨١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٣:٤٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٣:٣٦١١:٤٦:٤٨١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٥٣٢٣:٠٣:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٤:٣٧١١:٤٦:٥٣١٦:٥٨:٤٦١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٣:٤٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٥:٣٨١١:٤٦:٥٩١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:١٩٢٣:٠٣:٤٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٦:٣٩١١:٤٧:٠٦١٦:٥٧:١١١٧:١٦:٣٤٢٣:٠٣:٤٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٧:٤٠١١:٤٧:١٤١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:٥١٢٣:٠٣:٥٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٤١١١:٤٧:٢٢١٦:٥٥:٤٢١٧:١٥:١٠٢٣:٠٣:٥٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٩:٤٢١١:٤٧:٣٢١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:٣١٢٣:٠٤:٠٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤٠:٤٣١١:٤٧:٤٢١٦:٥٤:١٩١٧:١٣:٥٣٢٣:٠٤:٠٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤١:٤٤١١:٤٧:٥٣١٦:٥٣:٤١١٧:١٣:١٧٢٣:٠٤:١٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٢:٤٥١١:٤٨:٠٥١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٤:٢٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٨:١٨١٦:٥٢:٢٩١٧:١٢:١١٢٣:٠٤:٣٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٤:٤٦١١:٤٨:٣١١٦:٥١:٥٦١٧:١١:٤١٢٣:٠٤:٤١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٥:٤٧١١:٤٨:٤٦١٦:٥١:٢٥١٧:١١:١٢٢٣:٠٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کجور شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کجور شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کجور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کجور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کجور

کجور یکی از بخش‌های شهرستان نوشهر واقع در استان مازندران است. این بخش ییلاقی و کوهستانی دارای سه دهستان به نام‌های پنجک رستاق، زانوس رستاق و توابع کجور و به مرکزیت شهر پول می‌باشد. از نظر جغرافیایی این منطقه بین دو کوه دماوند و علم کوه واقع شده است

شهر کجور در ویکیپدیا

شهر کجور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کجور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کجور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کجور بر روی نقشه

شهر کجور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کجور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کجور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کجور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کجور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کجور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کجور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کجور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کجور رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کجور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کجور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کجور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کجور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کجور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کجور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کجور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کجور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کجور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو