جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کجور

نوشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کجور

اذان صبح: ٠٤:٥١:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤٧
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٢٩

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کجور (شهرستان نوشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر کجور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کجور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کجور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ما باید به توانمندی و توانایی خود باور داشته باشیم كه اگر در آینده با چیز تازه‌ای روبرو شدیم، بتوانیم نااندیشیده به كنش بپردازیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کجور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کجور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کجور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کجور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کجور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کجور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٣٠:٥٩١٣:٠٣:١٨١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٠١٠٠:١٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:٣٨١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:١٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٨:١٨١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٥٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٧:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٢:٢٢١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٦:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٢:٠٩١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠١:٥٧١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢١:٤٨١٣:٠١:٤٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٢١٠٠:١٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:١٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠١:٣٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٥:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٩:١٨١٣:٠١:٢١١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٨:٠٤١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٦:٥١١٣:٠١:٠٠١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٤:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٤:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٣:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:٣١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٣:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١١:٠١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٢:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٥١:٤٧٢٠:١١:٢٣٠٠:١٢:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:١٨٠٠:١١:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:١٣٠٠:١١:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٠٨٠٠:١١:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٠٣٠٠:١١:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٣:٣٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٥٩:٣١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠١:٤١١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٠:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٩:٢٤٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٠٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کجور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کجور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کجور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کجور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کجور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کجور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کجور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کجور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کجور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کجور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کجور

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کجور شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کجور شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کجور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کجور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کجور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کجور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کجور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کجور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥١:٠٣١١:٥٥:٣٨١٧:٥٩:٣٩١٨:١٧:٥١٢٣:١٣:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥١:٥١١١:٥٥:١٧١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:٢١٢٣:١٣:٠٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٢:٣٩١١:٥٤:٥٦١٧:٥٦:٣٩١٨:١٤:٥١٢٣:١٢:٤٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٢٧١١:٥٤:٣٥١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٢٢٢٣:١٢:٣١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٤:١٥١١:٥٤:١٥١٧:٥٣:٤٠١٨:١١:٥٢٢٣:١٢:١٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٥:٠٤١١:٥٣:٥٤١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٢٣٢٣:١١:٥٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٥:٥٥:٥٢١١:٥٣:٣٤١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٨:٥٥٢٣:١١:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٦:٤١١١:٥٣:١٤١٧:٤٩:١٤١٨:٠٧:٢٦٢٣:١١:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٧:٣٠١١:٥٢:٥٤١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٥:٥٨٢٣:١٠:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٨:١٩١١:٥٢:٣٥١٧:٤٦:١٧١٨:٠٤:٣٠٢٣:١٠:٤٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٩:٠٨١١:٥٢:١٦١٧:٤٤:٥٠١٨:٠٣:٠٣٢٣:١٠:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٩:٥٨١١:٥١:٥٧١٧:٤٣:٢٢١٨:٠١:٣٧٢٣:١٠:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٠:٤٨١١:٥١:٣٩١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:١٠٢٣:٠٩:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠١:٣٨١١:٥١:٢٠١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٨:٤٥٢٣:٠٩:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٢:٢٩١١:٥١:٠٣١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٧:١٩٢٣:٠٩:١١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٣:٢٠١١:٥٠:٤٥١٧:٣٧:٣٨١٧:٥٥:٥٥٢٣:٠٨:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:٠٤:١١١١:٥٠:٢٨١٧:٣٦:١٣١٧:٥٤:٣١٢٣:٠٨:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٠:١٢١٧:٣٤:٤٩١٧:٥٣:٠٨٢٣:٠٨:٢٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٥:٥٤١١:٤٩:٥٦١٧:٣٣:٢٦١٧:٥١:٤٥٢٣:٠٨:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٦:٤٦١١:٤٩:٤١١٧:٣٢:٠٣١٧:٥٠:٢٤٢٣:٠٧:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٧:٣٩١١:٤٩:٢٦١٧:٣٠:٤١١٧:٤٩:٠٢٢٣:٠٧:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٨:٣١١١:٤٩:١١١٧:٢٩:١٩١٧:٤٧:٤٢٢٣:٠٧:١٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٩:٢٥١١:٤٨:٥٧١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٦:٢٣٢٣:٠٧:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:١٨١١:٤٨:٤٤١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٥:٠٤٢٣:٠٦:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:١٢١١:٤٨:٣١١٧:٢٥:١٩١٧:٤٣:٤٦٢٣:٠٦:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٢:٠٦١١:٤٨:١٩١٧:٢٤:٠١١٧:٤٢:٢٩٢٣:٠٦:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٣:٠١١١:٤٨:٠٧١٧:٢٢:٤٣١٧:٤١:١٤٢٣:٠٦:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٣:٥٦١١:٤٧:٥٦١٧:٢١:٢٦١٧:٣٩:٥٩٢٣:٠٥:٥٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٤:٥١١١:٤٧:٤٦١٧:٢٠:١١١٧:٣٨:٤٤٢٣:٠٥:٤١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١١٠٦:١٥:٤٧١١:٤٧:٣٦١٧:١٨:٥٦١٧:٣٧:٣١٢٣:٠٥:٢٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کجور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کجور شهر کجور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کجور شهر کجور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کجور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کجور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کجور

کجور یکی از بخش‌های شهرستان نوشهر واقع در استان مازندران است. این بخش ییلاقی و کوهستانی دارای سه دهستان به نام‌های پنجک رستاق، زانوس رستاق و توابع کجور و به مرکزیت شهر پول می‌باشد. از نظر جغرافیایی این منطقه بین دو کوه دماوند و علم کوه واقع شده است

شهر کجور در ویکیپدیا

شهر کجور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کجور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کجور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کجور بر روی نقشه

شهر کجور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کجور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کجور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کجور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کجور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کجور + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کجور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کجور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کجور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کجور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کجور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کجور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کجور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کجور
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کجور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کجور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کجور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کجور
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کجور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کجور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو