جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کتک

شورآب | ارسنجان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کتک


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٥١
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٣٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کتک (شهرستان ارسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کتک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کتک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کتک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

محمد حجازی
داروی تمام دردها نیكی است؛ به شرط آنكه ندانند شما نیك هستید، وگرنه نمی گذارند نیك بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کتک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کتک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کتک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کتک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کتک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کتک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١١٠٦:٣١:٢٢١٢:٥٧:٠١١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٢٧٠٠:١٦:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٠:١٦١٢:٥٦:٤٦١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٠٥٠٠:١٥:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٩:١١١٢:٥٦:٣٢١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٤٤٠٠:١٥:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٦:١٨١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٢٢٠٠:١٥:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٣:٠١٠٠:١٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٤٠٠٠:١٤:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٩٠٠:١٤:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٥:١٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣٨٠٠:١٣:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:١٧٠٠:١٣:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٢:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٧٠٠:١٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٨:١٧٠٠:١٢:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٢:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٤:١٤١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٣٧٠٠:١١:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٧٠٠:١١:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٥:١٥١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٧٠٠:١١:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٨٠٠:١١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:٣٠١٢:٥٣:٤٣١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:١٩٠٠:١٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٩٠٠:١٠:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٤٨١٢:٥٣:٣١١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٣:٢٦١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٢١٠٠:١٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٠:١١١٢:٥٣:٢٢١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٠٢٠٠:٠٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٩:٢٥١٢:٥٣:١٨١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٩:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٣:١٤١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٣:١١١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٧:١١١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٩:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٩:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٨:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کتک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کتک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کتک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کتک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کتک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کتک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کتک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کتک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کتک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کتک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کتک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٨:١٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٨:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٨:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٩:١١١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٨:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٨:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥٣:٥١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٨:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥٨:٠٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٨:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٠٨:١٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٤:١٣١٩:٥١:١٤٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٨:١٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٧:١١١٢:٥٤:٢٢١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٤٦٠٠:٠٨:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٨:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٤:٣٩١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٣٠٠:٠٨:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٦:٢٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٢٥٠٠:٠٨:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٤:٥٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٧٠٠:٠٨:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٥:٠٩١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:٠٨:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٥:١٩١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٨:٤٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٥:٣٠١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٢٧٠٠:٠٨:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٥:٤١١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٥٥٠٠:٠٩:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٣٠٠:٠٩:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٩:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٦:١٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:١٥٠٠:٠٩:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٥:٤٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٩:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥٦:٤١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٩:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٥٠٠:٠٩:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٧:٠٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٠:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٧:١٩١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٠:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٧:٣٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٠:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٦:٠٨١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٤٣٠٠:١٠:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٧:٥٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٠:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٨:١١١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٥٠٠:١١:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٦:٣٩١٢:٥٨:٢٤٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٢٩٠٠:١١:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کتک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کتک روستای کتک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کتک روستای کتک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کتک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کتک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کتک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کتک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کتک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کتک

روستای کتک بر روی نقشه

روستای کتک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کتک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کتک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کتک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کتک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کتک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کتک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کتک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کتک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کتک
زمان پخش اذان آنلاین به افق کتک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کتک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کتک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کتک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کتک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کتک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کتک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کتک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو