جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کته سر

رشت | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز کته سر


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٩
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٥٩
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠١

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کته سر (شهرستان رشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر کته سر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر کته سر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کته سر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

جیم رآن
شادمانی، چیزی نیست كه بتوان از حساب بانكی برداشت كرد. شادمانی را از زندگی و محیط پیرامون‌مان می‌توانیم برداشت كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کته سر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کته سر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کته سر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کته سر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کته سر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته سر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٨:٠٦١٣:١١:٣٠١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٥:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٦:٤٢١٣:١١:١٦١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٢٥:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٥:٢٠١٣:١١:٠١١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٥:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٠:٤٨١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٤:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٠:٣٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٤:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٣١:١٦١٣:١٠:٢١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٠:٠٨١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٩:٥٦١٩:٥١:٥١٢٠:١١:١٣٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٧:٢٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:١٠٠٠:٢٢:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٦:٠٣١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٢:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٢:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٩:١٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٥:٠١٠٠:٢١:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٢:١٧١٣:٠٩:٠٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢١:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢١:٠٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٥٦٠٠:٢١:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٩:٥١١٣:٠٨:٤٣١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٠:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٠:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٠:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٨:١٩٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٩:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٥:١٢١٣:٠٨:١٢٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٩:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٨:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٢١٠٦:١١:٥٥١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٤:٢٩٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٨:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٨:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٧:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٧:٣٧٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٧:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر کته سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر کته سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر کته سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته سر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر کته سر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کته سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کته سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر کته سر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر کته سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر کته سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر کته سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کته سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کته سر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کته سر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر کته سر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کته سر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کته سر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٩:٢٥٠٠:١٥:٢٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٧:٥٧٢٠:١٩:١٥٢٠:٤٠:١٦٠٠:١٥:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤١:٠٧٠٠:١٥:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٥٥:٥١١٣:٠٨:٠٧٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤١:٥٦٠٠:١٥:١٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٥٥:١٧١٣:٠٨:١٣٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤٢:٤٥٠٠:١٥:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٥٤:٤٤١٣:٠٨:٢٠٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٣:٣٣٠٠:١٥:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٥٤:١٣١٣:٠٨:٢٧٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٤:٢٠٠٠:١٥:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٥٣:٤٤١٣:٠٨:٣٥٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٥:٠٦٠٠:١٤:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٥٣:١٧١٣:٠٨:٤٣٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٥:٥١٠٠:١٤:٥٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٥٢:٥١١٣:٠٨:٥١٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٦:٣٥٠٠:١٤:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٥٢:٢٧١٣:٠٩:٠٠٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٧:١٨٠٠:١٤:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٥٢:٠٥١٣:٠٩:٠٩٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٨:٠٠٠٠:١٤:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٥١:٤٤١٣:٠٩:١٨٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٨:٤١٠٠:١٤:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٥١:٢٦١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٩:٢١٠٠:١٤:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٥١:٠٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٩:٥٩٠٠:١٥:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٨٠٥:٥٠:٥٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٥٠:٣٧٠٠:١٥:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٥٠:٤٠١٣:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٥١:١٣٠٠:١٥:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٥٠:٢٩١٣:١٠:١١٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥١:٤٧٠٠:١٥:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٥٠:١٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥٢:٢١٠٠:١٥:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٥٠:١١١٣:١٠:٣٤٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:٥٣٠٠:١٥:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٥٠:٠٥١٣:١٠:٤٦٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٣:٢٣٠٠:١٥:٣١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٥٠:٠٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:٥٢٠٠:١٥:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٤٩:٥٨١٣:١١:١٠٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٤:٢٠٠٠:١٥:٤٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٤٩:٥٧١٣:١١:٢٣٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٤:٤٦٠٠:١٥:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٤٩:٥٨١٣:١١:٣٥٢٠:٣٣:٢٠٢٠:٥٥:١٠٠٠:١٦:٠٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٥٠:٠٠١٣:١١:٤٨٢٠:٣٣:٤٢٢٠:٥٥:٣٣٠٠:١٦:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٥٠:٠٤١٣:١٢:٠١٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٥:٥٤٠٠:١٦:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٥٠:١٠١٣:١٢:١٤٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٦:١٤٠٠:١٦:٣٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٥٠:١٨١٣:١٢:٢٧٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٦:٣٢٠٠:١٦:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٥٠:٢٧١٣:١٢:٤١٢٠:٣٤:٥٥٢٠:٥٦:٤٨٠٠:١٧:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٥٠:٣٨١٣:١٢:٥٤٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٧:٠٣٠٠:١٧:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کته سر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کته سر شهر کته سر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کته سر شهر کته سر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کته سر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کته سر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کته سر

کته‌سر، روستایی است از توابع بخش خمام شهرستان رشت در استان گیلان ایران.

شهر کته سر در ویکیپدیا

شهر کته سر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کته سر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کته سر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کته سر بر روی نقشه

شهر کته سر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کته سر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کته سر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کته سر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر کته سر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر کته سر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کته سر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کته سر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کته سر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کته سر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته سر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کته سر
زمان پخش اذان آنلاین به افق کته سر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کته سر
افق شرعی امروز فردا کته سر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته سر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کته سر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کته سر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو