جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کته زنگی نسا سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:١١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کته زنگی نسا سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جك كانفیلد
اگر برای مدتی طولانی و كافی، به چیزی بچسبید و آن را ادامه دهید، سرانجام به هدف خود می‌رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کته زنگی نسا سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نسا سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کته زنگی نسا سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نسا سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نسا سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٤:١٠١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٣٠٠:٢٢:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٣:٥٦١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٢٥٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٠٨٠٠:٢١:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٢١١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٤:٠٤١٩:٥١:٥٠٠٠:٢١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٣:١٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٣٣٠٠:٢٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٣:٠١١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٦٠٠:٢٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:١٩:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٢:١٣١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٩:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٨:٥١١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠١:٥٢١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٤٢١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:١٩٠٠:١٨:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠١:٣٢١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢١:٣٨١٣:٠١:٢٣١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:١٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠١:١٥١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٧:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٩:٤٢١٣:٠١:٠٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٧:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٤٣٠٠:١٦:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠١١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:١٢٠٠:١٦:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٦:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٤:١٧١٣:٠٠:٣١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٠٠٠:١٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:١١:٥١١٣:٠٠:٢١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:٠٤١٣:٠٠:١٨١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٠:١٦١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نسا سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نسا سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کته زنگی نسا سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کته زنگی نسا سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کته زنگی نسا سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نسا سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٤٥٠٠:١٣:٥١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٥٣٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٣:٥٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٣٤١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٣:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠١:١١١٣:٠١:٠٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٣:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠١:١٥٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٣:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٣:٥٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٠:١١١٣:٠١:٣١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٣:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٣:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٤:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠١:٥٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٤:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٢٥٠٠:١٤:١٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٤:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٤:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٤:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:٠٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٤:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٥:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٤٥٠٠:١٥:١٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٠٩٠٠:١٥:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:١٥٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٥:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٢٨٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٥:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٤١٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٤:٥٤٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٥٣٠٠:١٦:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:٠٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:١٠٠٠:١٦:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢١٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٦:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٣٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی روستای کته زنگی نسا سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کته زنگی نسا سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کته زنگی نسا سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کته زنگی نسا سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کته زنگی نسا سفلی

روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی نقشه

روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کته زنگی نسا سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کته زنگی نسا سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کته زنگی نسا سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کته زنگی نسا سفلی
افق شرعی امروز فردا کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کته زنگی نسا سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کته زنگی نسا سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کته زنگی نسا سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو