جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کته زنگی نسا سفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٨

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای کته زنگی نسا سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کته زنگی نسا سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
من و شما نیز می توانیم زندگانی خود را به شكل یكی از این افسانه ها در آوریم، به شرط اینكه شهامت داشته باشیم و بدانیم كه قادریم اختیار رخدادهایی را كه در زندگیمان روی می دهد، به دست گیریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کته زنگی نسا سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نسا سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نسا سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نسا سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٥٠١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٣١٠٠:١٨:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:٣١١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:١٥٠٠:١٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٢٥١٣:٠١:٢٢١٩:٤١:٤٨١٩:٥٩:٥٩٠٠:١٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:١٤١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٢٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٦:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٦:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٠:٣١١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٥:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٣:١٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٥:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٢٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٦٠٦:١١:٤٠١٣:٠٠:٢١١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٣٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٠:١٨١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١٥:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٠٩١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:١٦١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٧٠٠:١٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠١٠٠:١٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٠:١٥١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٤٥٠٠:١٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٤:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:١٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١١٠٠:١٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٠:١٩١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٢١١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٤:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:١٩٠٠:١٤:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٠١٠٠:١٤:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٣:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نسا سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نسا سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کته زنگی نسا سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کته زنگی نسا سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کته زنگی نسا سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کته زنگی نسا سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نسا سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٧:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٧:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٦:١٦٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٧:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٦:٢٩٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٧:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٠:٣٨١٣:٠٦:٤١٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٨:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:١٧١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٨:٣٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٧:١٩٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٨:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٢:٠٠١٣:٠٧:٣١٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤١٠٠:١٩:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤٠٠٠:١٩:٢٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٩:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٩:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠٨:١٧٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٠:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٠:٢٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٨:٣٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٠:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٠:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢١:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢١:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٩:١٥٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:١٨٠٠:٢١:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٠١٠٠:٢١:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٩:٣١٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٢:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٢:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٨:٤٠١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٢:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٢:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:١١٠٠:٢٣:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٠:٢٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٣:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٠:٥٧١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٦٠٠:٢٣:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٣٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٣:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٠٩١٣:١٠:١٦٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:١٥٠٠:٢٣:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٤٥١٣:١٠:١٩٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٣:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٢١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کته زنگی نسا سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی روستای کته زنگی نسا سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کته زنگی نسا سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کته زنگی نسا سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کته زنگی نسا سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کته زنگی نسا سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کته زنگی نسا سفلی

روستای کته زنگی نسا سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کته زنگی نسا سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کته زنگی نسا سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کته زنگی نسا سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کته زنگی نسا سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کته زنگی نسا سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کته زنگی نسا سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کته زنگی نسا سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کته زنگی نسا سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کته زنگی نسا سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کته زنگی نسا سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نسا سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو