جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کته زنگی نساعلیا


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٧

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کته زنگی نساعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کته زنگی نساعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نادر شاه افشار
میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کته زنگی نساعلیا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نساعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نساعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نساعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:٤٨١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٢٤١٣:٠١:٣٩١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠١:٢٩١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٢٤١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٢٨١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٧:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٥:٤٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٦:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٣:١٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٥:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٧٠٦:١١:٤٠١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣١٠٠:١٤:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٤٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٥٨٠٠:١٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٣٠٦:٠٨:٠١١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٠:١٤١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٢٥٠٠:١٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٤:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٠:١٨١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥١٠٠:١٤:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٦٠٠:١٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٥٨٠٠:١٤:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نساعلیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کته زنگی نساعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کته زنگی نساعلیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کته زنگی نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کته زنگی نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کته زنگی نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کته زنگی نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:٥٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٤:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٤:٣٦١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٤:٢٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٤:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٥:٥١١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٤:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٢٩١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٧:٠٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٥:٠٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٧:٤٦١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٨:٢٥١٣:١٠:٢١٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٥:١٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:٠٣١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٥:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٩:٤٢١٣:١٠:١٥٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٦٠٠:٢٥:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٠:٢١١٣:١٠:١١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٥:٢٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٢١:٠٠١٣:١٠:٠٧١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٢٦٠٠:٢٥:٣٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢١:٣٩١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٥:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٥:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٥:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٥:٤١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٥:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٧٠٠:٢٥:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٦:١٠١٣:٠٩:١٠١٩:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٥:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٥:٣١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٩:٢١١٣:٠٨:١٥١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٥:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٥:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:١٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢٦٠٠:٢٥:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٤:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٣:٠٧١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کته زنگی نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا روستای کته زنگی نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا روستای کته زنگی نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کته زنگی نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کته زنگی نساعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کته زنگی نساعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کته زنگی نساعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کته زنگی نساعلیا

روستای کته زنگی نساعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کته زنگی نساعلیا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کته زنگی نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کته زنگی نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کته زنگی نساعلیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کته زنگی نساعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کته زنگی نساعلیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق کته زنگی نساعلیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کته زنگی نساعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کته زنگی نساعلیا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کته زنگی نساعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کته زنگی نساعلیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو