جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کته زنگی نساعلیا


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٨

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کته زنگی نساعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

جك كانفیلد
یكی از مهم‌ترین اصول كامیابی، پافشاری است، نه خسته شدن و دست از كار كشیدن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کته زنگی نساعلیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نساعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کته زنگی نساعلیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی نساعلیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نساعلیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢٣٠٠:٢١:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٠٥٠٠:٢١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٢١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٣:١٣١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣١٠٠:٢٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:٠٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:١٣٠٠:٢٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٩:٥٩١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٤٠٠٠:١٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٢٣٠٠:١٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٢:١٢١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٢:٠١١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠١:٥٠١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:١٧٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٢:٣٧١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٨:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٣٨١٣:٠١:٢٢١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٧:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٤١١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٢٠٠:١٧:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٧:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤١٠٠:١٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:٠١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٤:١٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٥:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١١:٥٠١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٨٠٦:١١:٠٤١٣:٠٠:١٧١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٥:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٥:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی نساعلیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کته زنگی نساعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کته زنگی نساعلیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کته زنگی نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کته زنگی نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کته زنگی نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کته زنگی نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٣:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢١٠٠:١٣:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:١٣:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٣:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٢١٠٠:١٣:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٣:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠١:١١١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٣:٥٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠١:١٣٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:١٧٠٠:١٣:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠١:٢١٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٣:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٣١٠٠:١٣:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٣:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٤:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٤:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٤:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٤:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٤:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٤:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٤:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٤:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٥:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٥:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:١٤٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٢٧٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٥:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٦:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٤٩٠٠:١٦:١٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:٠٦٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٦:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:١٩٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٦:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٣٢٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا روستای کته زنگی نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی نساعلیا روستای کته زنگی نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کته زنگی نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کته زنگی نساعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کته زنگی نساعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کته زنگی نساعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کته زنگی نساعلیا

روستای کته زنگی نساعلیا بر روی نقشه

روستای کته زنگی نساعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کته زنگی نساعلیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کته زنگی نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کته زنگی نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کته زنگی نساعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کته زنگی نساعلیا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کته زنگی نساعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته زنگی نساعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کته زنگی نساعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کته زنگی نساعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا کته زنگی نساعلیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کته زنگی نساعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کته زنگی نساعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی نساعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو