جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کته زنگی برآفتاب


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٧

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کته زنگی برآفتاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

امام موسی (ع)
کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده ، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کته زنگی برآفتاب

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی برآفتاب ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کته زنگی برآفتاب (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی برآفتاب ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی برآفتاب ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٥:٣٧١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٢٤٠٠:٢١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠١٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٠٦٠٠:٢١:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٤٩٠٠:٢١:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٣:١٣١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٢٠٠:٢٠:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٣:٠٠١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:١٥٠٠:٢٠:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٣:٥٧٠٠:٢٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٤١٠٠:١٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٢:١٢١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٢:٠١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٥١٠٠:١٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٥٠١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٨:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٨٠٠:١٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:٣١١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٢٠٠:١٨:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٣٧١٣:٠١:٢٢١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٦٠٠:١٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٣٨١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٤٠١٣:٠١:٠٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:١٤٠٠:١٧:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٧:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:١١٠٠:١٦:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٦:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٥:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١١:٤٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٣١٣:٠٠:١٧١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٥:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٠:١٨١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی برآفتاب

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کته زنگی برآفتاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کته زنگی برآفتاب

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کته زنگی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کته زنگی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کته زنگی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کته زنگی برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤١٠٠:١٣:٥٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٣:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٣:٥١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٣:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٣:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠١:١٠١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٣:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠١:١٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:١٩٠٠:١٣:٥٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠١:٢١٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٣:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٠:١٠١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٣٣٠٠:١٣:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٤٠٠:١٤:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٤:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٤:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٤:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٤:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٤:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٤:٣٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٢٤٠٠:١٤:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٤:٥٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٤:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٥:٠٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٣:٤٩٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٥:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٥:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٤:١٤٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٣٠٠:١٥:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٢٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٥:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٦:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٥٣٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٦:١٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٥:٠٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٦:٢٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٥:١٩٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:٤٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٥:٣٢٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب روستای کته زنگی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب روستای کته زنگی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کته زنگی برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کته زنگی برآفتاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کته زنگی برآفتاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کته زنگی برآفتاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کته زنگی برآفتاب

روستای کته زنگی برآفتاب بر روی نقشه

روستای کته زنگی برآفتاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کته زنگی برآفتاب
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کته زنگی برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کته زنگی برآفتاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته زنگی برآفتاب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کته زنگی برآفتاب
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کته زنگی برآفتاب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کته زنگی برآفتاب
زمان پخش اذان آنلاین به افق کته زنگی برآفتاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کته زنگی برآفتاب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق کته زنگی برآفتاب
افق شرعی امروز فردا کته زنگی برآفتاب دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو