جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کته زنگی برآفتاب


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کته زنگی برآفتاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کته زنگی برآفتاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
مشورت، حصاری (در مقابل) پشیمانی و ایمنی (در مقابل) سرزنش (دیگران) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کته زنگی برآفتاب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی برآفتاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کته زنگی برآفتاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی برآفتاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٤:٢٤١٣:٠١:٤٩١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٤٦٠٠:١٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٣:٢٣١٣:٠١:٣٩١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٨:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠١:٣٠١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٤٠٠:١٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٢٣١٣:٠١:٢١١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٢٧١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٧:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٧:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٦:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:٤١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٣٩٠٠:١٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:١٥١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٥:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٥:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:١١:٣٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١١٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٠:١٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٠:١٥١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٤:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٠:١٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٦٠٠:١٤:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٠٠٠٠:١٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠٠:١٤١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٤٣٠٠:١٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٠:١٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٦:٤١١٣:٠٠:١٦١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:١٠٠٠:١٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٠:١٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:١٨٠٠:١٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤١٠٠:١٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کته زنگی برآفتاب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کته زنگی برآفتاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کته زنگی برآفتاب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کته زنگی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کته زنگی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کته زنگی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کته زنگی برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کته زنگی برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کته زنگی برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:١٣:٥٧١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٤:١٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٤:٣٥١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٤:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٥:١٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٥:٥٠١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٣٥٠٠:٢٤:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٦:٢٨١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٤:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٧:٠٦١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٤:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٤٥١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٥:٠٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٢٣١٣:١٠:٢١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٥:١٢
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٥٥٠٠:٢٥:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٤١١٣:١٠:١٥٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٠:٢٠١٣:١٠:١١١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٥:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٠:٠٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٢٧٠٠:٢٥:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:٠٢١٩:٥٨:٠١٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٥:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٩:٥٦١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٥:٣٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٥:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٥:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٥:٤١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٥:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٥:٣٠١٣:٠٩:١٩١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٦:٠٩١٣:٠٩:١٠١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٥:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٥:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٠٤١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٥:٣١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٥:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٩:٢٠١٣:٠٨:١٥١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٥:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٥٨١٣:٠٨:٠٢١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٢٥:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٥:١١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣١:١٤١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢٥:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:٥١١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٧:٠٧١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:١٠٠٠:٢٤:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٠٠٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کته زنگی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب روستای کته زنگی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کته زنگی برآفتاب روستای کته زنگی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کته زنگی برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کته زنگی برآفتاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کته زنگی برآفتاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کته زنگی برآفتاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کته زنگی برآفتاب

روستای کته زنگی برآفتاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کته زنگی برآفتاب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کته زنگی برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کته زنگی برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کته زنگی برآفتاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کته زنگی برآفتاب دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کته زنگی برآفتاب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کته زنگی برآفتاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کته زنگی برآفتاب دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کته زنگی برآفتاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کته زنگی برآفتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کته زنگی برآفتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کته زنگی برآفتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کته زنگی برآفتاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو