جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کترا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کترا

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:١٠

دوشنبه ٣١ خرداد ١٤٠٠
١٠ ذیقعده ١٤٤٢ قمری
٢١ ژوئن ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کترا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ خرداد ٠٠ شهر کترا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر کترا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر کترا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت دکتر مصطفی چمران (1360 هـ ش)
روز بسیج استادان
روز جهاد کشاورزی (تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) ـ 1358 هـ ش)

امام علی (ع)
زیان‌كارترین مردم از حیث كالا و محروم‌ترین آنان از نظر تلاش، مردی است كه بدن خود را در طلب مال ناتوان ساخت و فرسود، ولی مقدّرات، اراده‌ی او را یاری نكرد؛ پس با حسرت همان مال از دنیا خارج شد و با نتیجه‌ی فاسدِ آن، وارد آخرت شد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کترا

اوقات شرعی خرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئن ٢١ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کترا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر کترا (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کترا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٨:٠٣١٣:٠٩:٠٤١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:١٥٠٠:٢٥:٠٢
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٦:٣٧١٣:٠٨:٤٧١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٠٩٠٠:٢٤:٣٩
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٥:١٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٤:١٦
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٤٥١٣:٠٨:١٣١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٥٧٠٠:٢٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:١٩١٣:٠٧:٥٦١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٥١٠٠:٢٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤٠:٥٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٢٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٨:٠٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٣٣٠٠:٢٢:١٩
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٦:٥٢١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢٧٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢١:٣٣
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٣:٥٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٨:١٦٠٠:٢١:١٠
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٢:٣٤١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:١١٠٠:٢٠:٤٧
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:٠١:١٩٠٦:٣١:١٣١٣:٠٥:٥٣١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٠:٢٥
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٥:٣٩١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٠:٠٢
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٥:١٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٩:١٨
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٦٠٠:١٨:٥٧
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٤:٤٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٨:٣٥
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٣:٢١١٣:٠٤:٣٥١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٨:١٤
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:١٧:٥٣
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٤:١٢١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:٢٨٠٠:١٧:٣٣
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٧:١٢
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:١٩٠٠:١٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٧:١٢١٣:٠٣:٤٣١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:١٥٠٠:١٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٦:٠١١٣:٠٣:٣٤١٩:٥١:٤١٢٠:١١:١١٠٠:١٦:١٤
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٤:٥١١٣:٠٣:٢٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٣:١٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٥:٣٧
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٣:١٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:٢٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٥:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کترا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر کترا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ قمری شهر کترا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٢ هـ.ق شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کترا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ م شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کترا

ژوئیه
ژوئن ٢٠٢١ م
می

دانلود اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کترا شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ میلادی شهر کترا شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کترا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کترا

تیر
خرداد ١٤٠٠ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٤٠٠٠٤:١٠:٤٣٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٢:٤٣٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٠:٥٩
٠٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٥٣:٠١١٣:٠٢:٤٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:١٠:٥٣
٠٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٥٢:٢٥١٣:٠٢:٥٣٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٠:٤٨
٠٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٧:٥١٠٥:٥١:٥٢١٣:٠٢:٥٩٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٥:٢٦٠٠:١٠:٤٤
٠٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٥١:١٩١٣:٠٣:٠٦٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٦:١٣٠٠:١٠:٤٠
٠٦ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٥٠:٤٩١٣:٠٣:١٢٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٥٩٠٠:١٠:٣٧
٠٧ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٥:١٧٠٥:٥٠:٢٠١٣:٠٣:٢٠٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٤٤٠٠:١٠:٣٥
٠٨ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٩:٥٣١٣:٠٣:٢٧٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:٢٨٠٠:١٠:٣٤
٠٩ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٩:٢٨١٣:٠٣:٣٦٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٠:٣٣
١٠ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٣:٠٣٠٥:٤٩:٠٤١٣:٠٣:٤٤٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٩:٥٤٠٠:١٠:٣٣
١١ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٤٨:٤٣١٣:٠٣:٥٣٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٠:٣٤
١٢ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٨:٢٢١٣:٠٤:٠٣٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤١:١٦٠٠:١٠:٣٥
١٣ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠١:١٠٠٥:٤٨:٠٤١٣:٠٤:١٢٢٠:٢٠:٣٧٢٠:٤١:٥٥٠٠:١٠:٣٧
١٤ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٤٧:٤٨١٣:٠٤:٢٣٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٢:٣٣٠٠:١٠:٤٠
١٥ خرداد ١٤٠٠٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٤:٣٣٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٣:١٠٠٠:١٠:٤٤
١٦ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٤٧:٢٠١٣:٠٤:٤٤٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٣:٤٦٠٠:١٠:٤٨
١٧ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٩:١٤٠٥:٤٧:٠٨١٣:٠٤:٥٥٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٤:٢١٠٠:١٠:٥٣
١٨ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٨:٥١٠٥:٤٦:٥٩١٣:٠٥:٠٧٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:٥٤٠٠:١٠:٥٩
١٩ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٨:٣١٠٥:٤٦:٥١١٣:٠٥:١٩٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١١:٠٥
٢٠ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٦:٤٥١٣:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٥:٥٧٠٠:١١:١٢
٢١ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٦:٢٦٠٠:١١:٢٠
٢٢ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٦:٣٨١٣:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٦:٥٣٠٠:١١:٢٩
٢٣ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٣٦٠٥:٤٦:٣٧١٣:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:١١:٣٨
٢٤ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٤٦:٣٨١٣:٠٦:٢١٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٧:٤٤٠٠:١١:٤٧
٢٥ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٨:٠٧٠٠:١١:٥٨
٢٦ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٤٦:٤٥١٣:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٨:٢٩٠٠:١٢:٠٨
٢٧ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٤٦:٥١١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٨:٤٨٠٠:١٢:٢٠
٢٨ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٦:٥٨١٣:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٩:٠٦٠٠:١٢:٣٢
٢٩ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٩:٢٣٠٠:١٢:٤٤
٣٠ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٤٧:١٧١٣:٠٧:٣٩٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٩:٣٨٠٠:١٢:٥٧
٣١ خرداد ١٤٠٠٠٣:٥٧:٥٤٠٥:٤٧:٣٠١٣:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:١٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:١٣:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کترا شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٤٠٠ شمسی شهر کترا شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کترا

کترا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر کترا در ویکیپدیا

شهر کترا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کترا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کترا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کترا بر روی نقشه

شهر کترا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کترا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کترا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کترا
اوقات شرعی خرداد ٠٠ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٢ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ژوئن ٢٠٢١ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر کترا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کترا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کترا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کترا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کترا ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی خرداد ٠٠ / ١٤٠٠ کترا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ کترا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کترا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کترا ماه رمضان ١ / ١٤٠١
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کترا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کترا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کترا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو