جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کترا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کترا

اذان صبح: ٠٤:٤٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١١:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٥٦

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کترا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر کترا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کترا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کترا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

فرناندو پسوا
آرزوی هر روان ناب است كه كل زندگی را طی كند، تجربه هایی درباره ی همه ی چیزها، همه ی نواحی و همه ی احساس طی شده گرد آورد و چون چنین چیزی غیرممكن است، زندگی فقط به گونه ی ذهنی می تواند به طور كامل طی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کترا

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کترا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کترا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کترا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٣:٣٦١٣:٠٦:١٨١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢١:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٢:١٥١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٠:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:١٤٠٠:١٩:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٩:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٨:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١٦٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٤:٣٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٨:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٤:٢١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٤٦٠٠:١٧:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٤:١٠١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٧:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٩:١٩١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٧:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٦:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٦:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٣:٣١١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٢٤٠٠:١٦:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٥:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٣:١٥١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:١٥٠٠:١٥:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٢:١٧١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٣١٢٠:١٤:١١٠٠:١٥:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١١:١١١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:١٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٤:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٥٨٠٠:١٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣٧٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٣:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٤٠٠٠:١٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٣:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٢٥٠٠:١٢:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠١:١٤١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کترا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کترا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر کترا

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کترا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کترا

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کترا شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر کترا شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کترا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کترا

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٢:٣٢٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٠٩٠٠:٢١:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠٤:٥٣١٣:١٢:٣٣٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٢١:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٢:٣٥٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٢١:٥٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٢:٣٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٢:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٧:١٢١٣:١٢:٣٥٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٢٢:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٢:٣٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٢:٣١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٢:٣٣٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٦:١١٠٠:٢٢:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٢:٣١٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٢:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٠:٢٢١٣:١٢:٢٩٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:١٩٠٠:٢٢:٥٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:١١:١٠١٣:١٢:٢٦٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٢١٠٠:٢٣:٠٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٥٩١٣:١٢:٢٢٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٣:١٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٢:٤٧١٣:١٢:١٧٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٣:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٣:٣٦١٣:١٢:١٢٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٣:٢٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٤:٢٤١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:١٥٠٠:٢٣:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٥:١٣١٣:١٢:٠١٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٣:٣٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٦:٠٢١٣:١١:٥٤٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢٣:٤٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٦:٥١١٣:١١:٤٦٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٢٣:٤٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٧:٤٠١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٣:٥١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٨:٣٠١٣:١١:٣٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٣:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٩:١٩١٣:١١:٢١٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٣:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٠:٠٨١٣:١١:١١٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٣:٥٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٠:٥٨١٣:١١:٠١٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٣:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢١:٤٧١٣:١٠:٥٠١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٤٨٠٠:٢٣:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٣:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٠:٢٧١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:١٧٠٠:٢٣:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٢٤:١٥١٣:١٠:١٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٣:٥١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٠:٠٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٣:٤٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠٩:٣٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٣:٤٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٩:٢١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٣:٣٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٨:٢١١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کترا شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر کترا شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کترا

کترا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر کترا در ویکیپدیا

شهر کترا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کترا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کترا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کترا بر روی نقشه

شهر کترا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کترا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کترا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کترا
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کترا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کترا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کترا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کترا
زمان پخش اذان زنده به افق کترا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کترا
جدول اوقات شرعی امروز فردا کترا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کترا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کترا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کترا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کترا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کترا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو