جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کترا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کترا


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٠
اذان مغرب: ١٧:١٩:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٣٧

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کترا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر کترا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کترا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کترا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
با دقت در بیان راستی و درستی، می توان به گمان دست یافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کترا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کترا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کترا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کترا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٣٩٠٠:١٦:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٤:١٨١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٥:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:١٠١٣:٠٣:١٤١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٥:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٥:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:١٨٠٠:١٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٤:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٣:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٣:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٣:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٢:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٢:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠١:٠١١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٢:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٢:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٧:١٣٠٠:١١:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١١:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٦:١١١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١٣:٠٢:٣٢٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١١:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٣:٠٢:٣٦٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:٣٣٠٠:١١:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٢:٤٠٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١١:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٣:٢٩١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٠:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٢:٥٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٠:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٢:١٨١٣:٠٢:٥٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٥٠٠٠:١٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کترا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کترا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کترا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کترا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کترا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٠:١٩١١:٥٠:٢٤١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:٤٢٢٣:٠٨:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢١:١٦١١:٥٠:١٦١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٣٠٢٣:٠٧:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٢:١٤١١:٥٠:٠٨١٧:١٧:٣٣١٧:٣٦:٢٠٢٣:٠٧:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:١٢١١:٥٠:٠٢١٧:١٦:٢٢١٧:٣٥:١١٢٣:٠٧:٣٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٤:١٠١١:٤٩:٥٦١٧:١٥:١٢١٧:٣٤:٠٣٢٣:٠٧:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٥:٠٩١١:٤٩:٥٠١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:٥٦٢٣:٠٧:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:٠٨١١:٤٩:٤٦١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٥١٢٣:٠٧:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٧:٠٧١١:٤٩:٤٢١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٤٦٢٣:٠٧:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٨:٠٧١١:٤٩:٣٩١٧:١٠:٤٤١٧:٢٩:٤٣٢٣:٠٦:٥٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٩:٠٧١١:٤٩:٣٧١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٨:٤٢٢٣:٠٦:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٠:٠٧١١:٤٩:٣٦١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٧:٤٢٢٣:٠٦:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣١:٠٧١١:٤٩:٣٥١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٦:٤٣٢٣:٠٦:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٢:٠٨١١:٤٩:٣٥١٧:٠٦:٣٦١٧:٢٥:٤٥٢٣:٠٦:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٣:٠٩١١:٤٩:٣٦١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٤:٤٩٢٣:٠٦:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٤:١٠١١:٤٩:٣٨١٧:٠٤:٤١١٧:٢٣:٥٥٢٣:٠٦:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٥:١١١١:٤٩:٤١١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٣:٠٢٢٣:٠٦:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٦:١٢١١:٤٩:٤٤١٧:٠٢:٥١١٧:٢٢:١٠٢٣:٠٦:٣١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٧:١٤١١:٤٩:٤٨١٧:٠١:٥٨١٧:٢١:٢٠٢٣:٠٦:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٨:١٥١١:٤٩:٥٣١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠٦:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٩:١٧١١:٤٩:٥٩١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٤٥٢٣:٠٦:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٠:١٩١١:٥٠:٠٦١٦:٥٩:٣٠١٧:١٩:٠٠٢٣:٠٦:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٢٠١١:٥٠:١٤١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:١٦٢٣:٠٦:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٢٢١١:٥٠:٢٢١٦:٥٨:٠٠١٧:١٧:٣٤٢٣:٠٦:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٣:٢٤١١:٥٠:٣٢١٦:٥٧:١٧١٧:١٦:٥٤٢٣:٠٦:٥٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:٢٦١١:٥٠:٤٢١٦:٥٦:٣٦١٧:١٦:١٦٢٣:٠٦:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٥:٢٧١١:٥٠:٥٣١٦:٥٥:٥٧١٧:١٥:٤٠٢٣:٠٧:٠٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٦:٢٩١١:٥١:٠٥١٦:٥٥:٢٠١٧:١٥:٠٥٢٣:٠٧:١١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٧:٣٠١١:٥١:١٨١٦:٥٤:٤٥١٧:١٤:٣٢٢٣:٠٧:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٨:٣٢١١:٥١:٣١١٦:٥٤:١١١٧:١٤:٠١٢٣:٠٧:٢٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٩:٣٣١١:٥١:٤٦١٦:٥٣:٣٩١٧:١٣:٣٢٢٣:٠٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کترا شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کترا شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کترا

کترا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر کترا در ویکیپدیا

شهر کترا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کترا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کترا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کترا بر روی نقشه

شهر کترا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کترا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کترا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کترا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کترا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کترا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کترا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کترا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کترا
زمان پخش اذان آنلاین به افق کترا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کترا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کترا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کترا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کترا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کترا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کترا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو