جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کترا

تنکابن | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کترا


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٠٦
اذان ظهر: ١٢:١٦:٥١
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٥٥
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٢٢

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کترا (شهرستان تنکابن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر کترا)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر کترا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کترا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اولین (‌مرحله‌ی) عبادت، سكوت است. (یعنی فقط باید از عالمان دینی درس بیاموزد و تا نرسیدن به آن مرحله‌،‌ سكوت اختیار كند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر کترا

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کترا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کترا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کترا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کترا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٥٥٠٠:١٧:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١١٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٥٠١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٣:٣٩١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٣٩٠٠:١٦:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٤:١٨١٣:٠٣:٢٢١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٥:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٣:١٠١٣:٠٣:١٤١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٥:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٥:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:١٨٠٠:١٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:١٣٠٠:١٤:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٨:١٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٣:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٣:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٢:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٢:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠١:٠١١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٢٦٠٠:١٢:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٩:١٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٠٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٧:١٣٠٠:١١:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١١:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١١:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٦:١١١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١٣:٠٢:٣٢٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١١:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٣١٠٥:٥٤:٤٧١٣:٠٢:٣٦٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:٣٣٠٠:١١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٢:٤٠٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٣:٢٩١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٠:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٢:٥٢١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٤:٠٢٠٠:١٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کترا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کترا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کترا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٦:١١٠٧:١٧:٢٧١٢:٠٧:٢١١٦:٥٧:٢٠١٧:١٧:٥٦٢٣:٢١:٥٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٧:٤٦١٢:٠٧:٥١١٦:٥٨:٠١١٧:١٨:٣٧٢٣:٢٢:٢٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٨:٠٢١٢:٠٨:٢٠١٦:٥٨:٤٤١٧:١٩:١٩٢٣:٢٢:٥٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٨:١٧١٢:٠٨:٤٩١٦:٥٩:٢٨١٧:٢٠:٠٢٢٣:٢٣:٢٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٨:٢٩١٢:٠٩:١٨١٧:٠٠:١٣١٧:٢٠:٤٦٢٣:٢٣:٥٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٨:٤٠١٢:٠٩:٤٦١٧:٠١:٠٠١٧:٢١:٣٢٢٣:٢٤:٢٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٨:٤٨١٢:١٠:١٤١٧:٠١:٤٨١٧:٢٢:١٩٢٣:٢٤:٥٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٨:٥٥١٢:١٠:٤٢١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٣:٠٧٢٣:٢٥:٢٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٨:٥٩١٢:١١:٠٩١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٥:٥٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٩:٠٢١٢:١١:٣٥١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٤:٤٦٢٣:٢٦:٢٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٨:٢٨٠٧:١٩:٠٢١٢:١٢:٠٢١٧:٠٥:١٢١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٦:٥٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٩:٠٠١٢:١٢:٢٧١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٧:٢١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٨:٥٧١٢:١٢:٥٣١٧:٠٧:٠١١٧:٢٧:٢٢٢٣:٢٧:٤٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٨:٥١١٢:١٣:١٧١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٨:١٦٢٣:٢٨:١٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٨:٤٤١٢:١٣:٤٢١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٩:١٠٢٣:٢٨:٤٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٨:٣٤١٢:١٤:٠٥١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:٠٦٢٣:٢٩:١٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٨:٢٢١٢:١٤:٢٨١٧:١٠:٤٩١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٩:٣٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٨:٠٩١٢:١٤:٥١١٧:١١:٤٨١٧:٣١:٥٩٢٣:٣٠:٠١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٧:٥٣١٢:١٥:١٢١٧:١٢:٤٨١٧:٣٢:٥٦٢٣:٣٠:٢٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٧:٣٦١٢:١٥:٣٣١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٥٤٢٣:٣٠:٥١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٧:١٦١٢:١٥:٥٤١٧:١٤:٤٩١٧:٣٤:٥٣٢٣:٣١:١٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٦:٥٥١٢:١٦:١٤١٧:١٥:٥٠١٧:٣٥:٥٢٢٣:٣١:٣٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٦:٣١١٢:١٦:٣٣١٧:١٦:٥٢١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٢:٠٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٦:٠٦١٢:١٦:٥١١٧:١٧:٥٥١٧:٣٧:٥٢٢٣:٣٢:٢٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٥:٣٩١٢:١٧:٠٩١٧:١٨:٥٨١٧:٣٨:٥٢٢٣:٣٢:٤٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٥:١٠١٢:١٧:٢٦١٧:٢٠:٠١١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٣:٠٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٤:٣٩١٢:١٧:٤٢١٧:٢١:٠٥١٧:٤٠:٥٤٢٣:٣٣:٢٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٥:٤٣٠٧:١٤:٠٦١٢:١٧:٥٧١٧:٢٢:٠٩١٧:٤١:٥٦٢٣:٣٣:٤٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٥:١٨٠٧:١٣:٣٢١٢:١٨:١٢١٧:٢٣:١٣١٧:٤٢:٥٧٢٣:٣٤:٠٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٢:٥٥١٢:١٨:٢٦١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:٥٩٢٣:٣٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کترا

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر کترا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کترا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کترا

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٤:٥٩١٢:٠٤:٢٢١٦:٥٣:٤٥١٧:١٤:٢٤٢٣:١٨:٥٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٥:٢٨١٢:٠٤:٥٢١٦:٥٤:١٧١٧:١٤:٥٦٢٣:١٩:٢٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١٥:٥٦١٢:٠٥:٢٢١٦:٥٤:٥٠١٧:١٥:٢٩٢٣:١٩:٥٥
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٩٠٧:١٦:٢١١٢:٠٥:٥٢١٦:٥٥:٢٥١٧:١٦:٠٣٢٣:٢٠:٢٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٦:٤٥١٢:٠٦:٢٢١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٣٩٢٣:٢٠:٥٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١٧:٠٧١٢:٠٦:٥٢١٦:٥٦:٤٠١٧:١٧:١٧٢٣:٢١:٢٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١٧:٢٧١٢:٠٧:٢١١٦:٥٧:٢٠١٧:١٧:٥٦٢٣:٢١:٥٦
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٧:٤٦١٢:٠٧:٥١١٦:٥٨:٠١١٧:١٨:٣٧٢٣:٢٢:٢٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٨:٠٢١٢:٠٨:٢٠١٦:٥٨:٤٤١٧:١٩:١٩٢٣:٢٢:٥٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٩٠٧:١٨:١٧١٢:٠٨:٤٩١٦:٥٩:٢٨١٧:٢٠:٠٢٢٣:٢٣:٢٧
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٨:٢٩١٢:٠٩:١٨١٧:٠٠:١٣١٧:٢٠:٤٦٢٣:٢٣:٥٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٨:٤٠١٢:٠٩:٤٦١٧:٠١:٠٠١٧:٢١:٣٢٢٣:٢٤:٢٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٨:٤٨١٢:١٠:١٤١٧:٠١:٤٨١٧:٢٢:١٩٢٣:٢٤:٥٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٨:٥٥١٢:١٠:٤٢١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٣:٠٧٢٣:٢٥:٢٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٨:٥٩١٢:١١:٠٩١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٥:٥٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٩:٠٢١٢:١١:٣٥١٧:٠٤:٢٠١٧:٢٤:٤٦٢٣:٢٦:٢٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٨٠٧:١٩:٠٢١٢:١٢:٠٢١٧:٠٥:١٢١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٦:٥٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٩:٠٠١٢:١٢:٢٧١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٧:٢١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٨:٥٧١٢:١٢:٥٣١٧:٠٧:٠١١٧:٢٧:٢٢٢٣:٢٧:٤٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٨:٥١١٢:١٣:١٧١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٨:١٦٢٣:٢٨:١٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٨:٤٤١٢:١٣:٤٢١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٩:١٠٢٣:٢٨:٤٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٨:٣٤١٢:١٤:٠٥١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:٠٦٢٣:٢٩:١٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٩٠٧:١٨:٢٢١٢:١٤:٢٨١٧:١٠:٤٩١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٩:٣٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٢٠٧:١٨:٠٩١٢:١٤:٥١١٧:١١:٤٨١٧:٣١:٥٩٢٣:٣٠:٠١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٧:٥٣١٢:١٥:١٢١٧:١٢:٤٨١٧:٣٢:٥٦٢٣:٣٠:٢٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٧:٣٦١٢:١٥:٣٣١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٥٤٢٣:٣٠:٥١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٤٠٧:١٧:١٦١٢:١٥:٥٤١٧:١٤:٤٩١٧:٣٤:٥٣٢٣:٣١:١٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:١٦:٥٥١٢:١٦:١٤١٧:١٥:٥٠١٧:٣٥:٥٢٢٣:٣١:٣٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٦:٣١١٢:١٦:٣٣١٧:١٦:٥٢١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٢:٠٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٦:٠٦١٢:١٦:٥١١٧:١٧:٥٥١٧:٣٧:٥٢٢٣:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کترا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کترا شهر کترا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کترا شهر کترا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کترا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کترا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کترا

کترا، روستایی است از توابع بخش نشتا شهرستان تنکابن در استان مازندران ایران.

شهر کترا در ویکیپدیا

شهر کترا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کترا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کترا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کترا بر روی نقشه

شهر کترا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کترا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کترا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کترا
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر کترا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کترا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کترا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کترا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کترا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کترا
افق شرعی امروز فردا کترا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کترا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کترا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کترا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کترا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کترا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کترا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو