جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کتالم

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کتالم


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٤
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٠١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کتالم (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کتالم)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کتالم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کتالم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

فرناندو پسوا
ما با رفتارمان، یعنی خواسته هایمان زندگی می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کتالم

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کتالم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کتالم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کتالم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کتالم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کتالم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:١٣٠٠:١٨:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٤٠١٣:٠٤:٥٣١٩:٥١:٤١٢٠:١١:٠٩٠٠:١٧:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٧:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٤:١٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٢:٥١١٣:٠٤:١٢١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٥:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٥:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٤:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٢٥٠٠:١٤:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٤:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٤:١١٠٠:١٣:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٣:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٣:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٣:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٨٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٢:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٢:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:٤١٢٠:٣١:٢٠٠٠:١٢:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٨٠٥:٥٦:١١١٣:٠٣:٣٧٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٢:١١٠٠:١٢:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٥٤٠٥:٥٥:٣٠١٣:٠٣:٤١٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥١٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٣:٤٥٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١١:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٤:١١١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٥١٠٥:٥٣:٣٥١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کتالم

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کتالم

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کتالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کتالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کتالم

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠١:٣٤١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٥٢٠٠:٢٩:١٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢٨:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٢:٠٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٣٩٠٠:٢٨:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٧:٠٨١٣:١١:٤٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٣٣٠٠:٢٨:١٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٥:٣٩١٣:١١:٣٠١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٢٧٠٠:٢٧:٤٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٤:١١١٣:١١:١٢١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٧:٢٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٢:٤٣١٣:١٠:٥٤١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:١٤٠٠:٢٧:٠١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:١٥١٣:١٠:٣٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٠٨٠٠:٢٦:٣٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٩:٤٨١٣:١٠:١٩١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٢٠٠:٢٦:١٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٨:٢١١٣:١٠:٠١١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٥:٥١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٥٠٠٠:٢٥:٢٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٥:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٠١١٣:٠٩:١٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٤:٤٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٣٢٠٠:٢٤:١٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤١:١٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٣:٥٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٢١٠٠:٢٣:٣٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٣:٠٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٢:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٤:١١١٣:٠٧:١٩١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢١:٥٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢١:٣٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٦:٥١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٥١٠٠:٢١:١٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٠:٥٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٠:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٦:١١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٠:٠٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٦:١١١٣:٠٥:٥٨١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٣٣٠٠:١٩:٤٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٤:٥٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٩:٢٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٩:٠٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٥:٢٣١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٨:٤١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٥:١٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کتالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کتالم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کتالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کتالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٠:٢٨١٢:١٤:٣٠١٨:١٩:٠٨١٨:٣٧:٢٩٠٠:٠١:٢٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٨:٥٩١٣:١٤:١٢١٩:٢٠:٠١١٩:٣٨:٢٣٠٠:٣١:٠٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٧:٣٠١٣:١٣:٥٤١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:١٧٠٠:٣٠:٤٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٦:٠١١٣:١٣:٣٦١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:١١٠٠:٣٠:٢٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٣:١٨١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٠٥٠٠:٣٠:٠٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٣:٠٣١٣:١٣:٠٠١٩:٢٣:٣٤١٩:٤١:٥٨٠٠:٢٩:٤٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠١:٣٤١٣:١٢:٤٢١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٥٢٠٠:٢٩:١٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٠٥١٣:١٢:٢٤١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٤٦٠٠:٢٨:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٣٦١٣:١٢:٠٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٣٩٠٠:٢٨:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٧:٠٨١٣:١١:٤٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٣٣٠٠:٢٨:١٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٥:٣٩١٣:١١:٣٠١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٦:٢٧٠٠:٢٧:٤٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٤:١١١٣:١١:١٢١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٧:٢٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٢:٤٣١٣:١٠:٥٤١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:١٤٠٠:٢٧:٠١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:١٥١٣:١٠:٣٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٠٨٠٠:٢٦:٣٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٩:٤٨١٣:١٠:١٩١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٠٢٠٠:٢٦:١٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٨:٢١١٣:١٠:٠١١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢٥:٥١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٦:٥٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٣٣:١٢١٩:٥١:٥٠٠٠:٢٥:٢٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٥:٢٧١٣:٠٩:٢٧١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢٥:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٤:٠١١٣:٠٩:١٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٤:٤٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٨:٥٣١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٣٢٠٠:٢٤:١٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤١:١٠١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٣:٥٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٨:٢١١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٢١٠٠:٢٣:٣٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٨:٢١١٣:٠٨:٠٥١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٣:٠٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٧:٥٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٠٥٠٠:٢٢:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٤:١١١٣:٠٧:١٩١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢١:٥٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٧:٠٥١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢١:٣٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٦:٥١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٥١٠٠:٢١:١٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٠:٥٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٠:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٦:١١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کتالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کتالم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کتالم

ساداتشهر ادر قدیم الایام به معاف محله معروف بود و بعد از سکنی گزیدن سادات در این محل به ساداتمحله تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۰ در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی به ساداتشهر تغییر کرد

شهر کتالم در ویکیپدیا

شهر کتالم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کتالم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کتالم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کتالم بر روی نقشه

شهر کتالم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کتالم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کتالم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کتالم
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کتالم + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کتالم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کتالم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کتالم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کتالم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کتالم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کتالم
افق شرعی امروز فردا کتالم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کتالم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کتالم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کتالم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کتالم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کتالم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کتالم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو