جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کتالم

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز کتالم

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٣
اذان ظهر: ١١:٥٦:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٠:١٢
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٢٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کتالم (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر کتالم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کتالم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کتالم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

مثل چینی
با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی كرد، بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کتالم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کتالم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کتالم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کتالم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کتالم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کتالم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٢١:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢١:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٠:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٦:١٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٦:٠١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٥:٤٩١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٩:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:١١٠٠:١٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٥:١٥١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١٨:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٨:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٤:٥٤١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٧:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٥١٠٠:١٧:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٧:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٦:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:١٤١٣:٠٤:١٩١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٦:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٤:١٢١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٦:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١١:٥٩١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٣١٠٠:١٥:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٥:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٥:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:١٩٠٠:١٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢١:١١٠٠:١٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٤:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:٥٢٠٠:١٣:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠١:٠٦١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کتالم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کتالم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کتالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کتالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کتالم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کتالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کتالم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کتالم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کتالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کتالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کتالم

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کتالم شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کتالم شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کتالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کتالم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کتالم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کتالم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٥:٠٦١١:٥٩:٤٣١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٢:٠٤٢٣:١٧:١٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٥:٥٥١١:٥٩:٢٢١٨:٠٢:١٤١٨:٢٠:٣٣٢٣:١٦:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٦:٤٤١١:٥٩:٠١١٨:٠٠:٤٣١٨:١٩:٠٢٢٣:١٦:٣٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٧:٣٣١١:٥٨:٤٠١٧:٥٩:١٢١٨:١٧:٣١٢٣:١٦:١٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٨:٢٣١١:٥٨:٢٠١٧:٥٧:٤١١٨:١٦:٠٠٢٣:١٦:٠٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٩:١٣١١:٥٧:٥٩١٧:٥٦:١١١٨:١٤:٣٠٢٣:١٥:٤٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٠:٠٢١١:٥٧:٣٩١٧:٥٤:٤١١٨:١٣:٠٠٢٣:١٥:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٠:٥٢١١:٥٧:١٩١٧:٥٣:١١١٨:١١:٣٠٢٣:١٥:٠٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠١:٤٣١١:٥٦:٥٩١٧:٥١:٤١١٨:١٠:٠١٢٣:١٤:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٢:٣٣١١:٥٦:٤٠١٧:٥٠:١٢١٨:٠٨:٣٢٢٣:١٤:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٣:٢٤١١:٥٦:٢١١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:٠٤٢٣:١٤:١٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٤:١٥١١:٥٦:٠٢١٧:٤٧:١٥١٨:٠٥:٣٦٢٣:١٣:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠٥:٠٦١١:٥٥:٤٣١٧:٤٥:٤٧١٨:٠٤:٠٨٢٣:١٣:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٥:٥٧١١:٥٥:٢٥١٧:٤٤:١٩١٨:٠٢:٤٢٢٣:١٣:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٦:٤٩١١:٥٥:٠٧١٧:٤٢:٥٢١٨:٠١:١٥٢٣:١٣:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:٤١١١:٥٤:٥٠١٧:٤١:٢٦١٧:٥٩:٥٠٢٣:١٢:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٨:٣٣١١:٥٤:٣٣١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٨:٢٤٢٣:١٢:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:٢٦١١:٥٤:١٧١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٢:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٠:١٩١١:٥٤:٠١١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٥:٣٦٢٣:١١:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١١:١٢١١:٥٣:٤٥١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٤:١٣٢٣:١١:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:٠٦١١:٥٣:٣٠١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٢:٥١٢٣:١١:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:٠٠١١:٥٣:١٦١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:٢٩٢٣:١١:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٣:٥٥١١:٥٣:٠٢١٧:٣١:٣٧١٧:٥٠:٠٩٢٣:١٠:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٤:٥٠١١:٥٢:٤٩١٧:٣٠:١٦١٧:٤٨:٤٩٢٣:١٠:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:٤٥١١:٥٢:٣٦١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٧:٣٠٢٣:١٠:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٦:٤٠١١:٥٢:٢٤١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٦:١٢٢٣:١٠:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٧:٣٦١١:٥٢:١٢١٧:٢٦:١٧١٧:٤٤:٥٥٢٣:٠٩:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٨:٣٢١١:٥٢:٠١١٧:٢٤:٥٩١٧:٤٣:٣٩٢٣:٠٩:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٩:٢٩١١:٥١:٥١١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٢:٢٣٢٣:٠٩:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٠:٢٦١١:٥١:٤١١٧:٢٢:٢٦١٧:٤١:٠٩٢٣:٠٩:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کتالم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم شهر کتالم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کتالم شهر کتالم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کتالم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کتالم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کتالم

ساداتشهر ادر قدیم الایام به معاف محله معروف بود و بعد از سکنی گزیدن سادات در این محل به ساداتمحله تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۰ در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی به ساداتشهر تغییر کرد

شهر کتالم در ویکیپدیا

شهر کتالم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کتالم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کتالم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کتالم بر روی نقشه

شهر کتالم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کتالم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کتالم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کتالم
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کتالم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کتالم + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کتالم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کتالم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کتالم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کتالم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کتالم رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کتالم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کتالم
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کتالم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کتالم
جدول اوقات شرعی امروز فردا کتالم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کتالم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کتالم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کتالم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کتالم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو