جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز کبودرآهنگ


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٣٠
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٠٤

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر کبودرآهنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کبودرآهنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کبودرآهنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

زیگ زیگلار
تكرار كردن، پایه ی یادگیری و ابزاری نیرومند است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کبودرآهنگ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کبودرآهنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کبودرآهنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کبودرآهنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کبودرآهنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣١:٣٥١٣:١٣:١٣١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:١٨٠٠:٢٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٣:٠٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٧:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٩:١٦١٣:١٢:٥٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٢:٤٤١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٧:٠١١٣:١٢:٣٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٢:٢٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٥:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٥:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٢:٠٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٥:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢١:٤٢١٣:١١:٥٩٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٥:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٠:٤١١٣:١١:٥٣٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٤:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٤٨٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٤:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٨:٤٣١٣:١١:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٤:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٧:٤٦١٣:١١:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٤:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٦:٥١١٣:١١:٣٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٣:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٥:٥٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٣:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٤:١١١٣:١١:٢٩٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٣:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٣:٢١١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٣:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٢:٣١١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٢:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١١:٤٤١٣:١١:٢٨٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٢:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٠:٥٨١٣:١١:٢٩٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٢:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١٠:١٣١٣:١١:٣٠٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٢:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:١١:٣٢٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٢:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٨:٤٨١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٢:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٨:٠٧١٣:١١:٣٧٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٢:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:١١:٤١٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢١:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٤٥٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢١:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٦:١٦١٣:١١:٤٩٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢١:٤٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٥:٤٢١٣:١١:٥٥٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کبودرآهنگ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کبودرآهنگ

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر کبودرآهنگ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠١:٥٧١٢:٠٢:٥٤١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٣:١٩٢٣:١٩:١٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:٥٢١٢:٠٣:١٥١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٩:٣١
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٣:٣٦١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٩:٤٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٤:٤٢١٢:٠٣:٥٨١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٠:٠٨
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٤٣٢٣:٢٠:٢٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٦:٢٨١٢:٠٤:٤٤١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٠:٤٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٥:٠٧١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٣٧٢٣:٢١:٠٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٨:١٢١٢:٠٥:٣٢١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:٣٦٢٣:٢١:٢٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٩:٠٢١٢:٠٥:٥٧١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:٣٨٢٣:٢١:٥١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٥٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٤١٢٣:٢٢:١٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤١:٤٥٠٧:١٠:٤١١٢:٠٦:٤٨١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٤٦٢٣:٢٢:٣٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١١:٢٨١٢:٠٧:١٤١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:٥٣٢٣:٢٣:٠١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٣:١٠٠٧:١٢:١٥١٢:٠٧:٤١١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٣:٢٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٣:٠٠١٢:٠٨:٠٨١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٣:١٣٢٣:٢٣:٥١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٣:٤٥١٢:٠٨:٣٦١٧:٠٣:٢١١٧:٢٣:٢٥٢٣:٢٤:١٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٤:٢٨١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٣:٤٠٢٣:٢٤:٤٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٥:٥١٠٧:١٥:١٠١٢:٠٩:٣٢١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٥:٠٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٥:٥١١٢:١٠:٠١١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٤:١٤٢٣:٢٥:٣٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٦:٣٠١٢:١٠:٣٠١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٤:٣٤٢٣:٢٦:٠٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٧:٠٨١٢:١٠:٥٩١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٥٥٢٣:٢٦:٣٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٧:٤٥١٢:١١:٢٨١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٥:١٨٢٣:٢٧:٠٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٨:٢٠١٢:١١:٥٨١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٥:٤٣٢٣:٢٧:٢٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٨:٥٤١٢:١٢:٢٨١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٧:٥٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٩:٢٦١٢:١٢:٥٧١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٦:٣٨٢٣:٢٨:٢٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٩:٥٧١٢:١٣:٢٧١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٧:٠٨٢٣:٢٨:٥٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٠:٥٦٠٧:٢٠:٢٦١٢:١٣:٥٧١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٧:٣٩٢٣:٢٩:٢٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥١:٢٤٠٧:٢٠:٥٤١٢:١٤:٢٧١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٨:١٢٢٣:٢٩:٥٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥١:٥١٠٧:٢١:١٩١٢:١٤:٥٧١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٨:٤٦٢٣:٣٠:٢٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٢:١٧٠٧:٢١:٤٤١٢:١٥:٢٧١٧:٠٩:١٣١٧:٢٩:٢٢٢٣:٣٠:٥٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٢:٤١٠٧:٢٢:٠٦١٢:١٥:٥٧١٧:٠٩:٥١١٧:٢٩:٥٩٢٣:٣١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٦:١٤١٢:٠١:٠٦١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٧:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٧:١٢١٢:٠١:٢٢١٧:٠٥:١٤١٧:٢٤:٤٦٢٣:١٨:٠٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٨:١٠١٢:٠١:٣٩١٧:٠٤:٥١١٧:٢٤:٢٥٢٣:١٨:١٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٩:٠٧١٢:٠١:٥٦١٧:٠٤:٢٩١٧:٢٤:٠٥٢٣:١٨:٢٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٠:٠٤١٢:٠٢:١٥١٧:٠٤:١٠١٧:٢٣:٤٨٢٣:١٨:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠١:٠١١٢:٠٢:٣٤١٧:٠٣:٥٢١٧:٢٣:٣٢٢٣:١٨:٥٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠١:٥٧١٢:٠٢:٥٤١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٣:١٩٢٣:١٩:١٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٢:٥٢١٢:٠٣:١٥١٧:٠٣:٢٣١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٩:٣١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٩٠٧:٠٣:٤٧١٢:٠٣:٣٦١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:٥٧٢٣:١٩:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٤:٤٢١٢:٠٣:٥٨١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٤٩٢٣:٢٠:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٥:٣٥١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٤٣٢٣:٢٠:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠١٠٧:٠٦:٢٨١٢:٠٤:٤٤١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٣٩٢٣:٢٠:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٧:٢١١٢:٠٥:٠٧١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٣٧٢٣:٢١:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٨:١٢١٢:٠٥:٣٢١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:٣٦٢٣:٢١:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٩:٠٢١٢:٠٥:٥٧١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:٣٨٢٣:٢١:٥١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٥٢١٢:٠٦:٢٢١٧:٠٢:٤٣١٧:٢٢:٤١٢٣:٢٢:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:١٠:٤١١٢:٠٦:٤٨١٧:٠٢:٤٦١٧:٢٢:٤٦٢٣:٢٢:٣٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١١:٢٨١٢:٠٧:١٤١٧:٠٢:٥٢١٧:٢٢:٥٣٢٣:٢٣:٠١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:١٢:١٥١٢:٠٧:٤١١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٣:٠٢٢٣:٢٣:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٣:٠٠١٢:٠٨:٠٨١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٣:١٣٢٣:٢٣:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٣:٤٥١٢:٠٨:٣٦١٧:٠٣:٢١١٧:٢٣:٢٥٢٣:٢٤:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٤:٢٨١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٣:٤٠٢٣:٢٤:٤٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:١٥:١٠١٢:٠٩:٣٢١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٥٦٢٣:٢٥:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٩٠٧:١٥:٥١١٢:١٠:٠١١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٤:١٤٢٣:٢٥:٣٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٦:٣٠١٢:١٠:٣٠١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٤:٣٤٢٣:٢٦:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٧:٠٨١٢:١٠:٥٩١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٥٥٢٣:٢٦:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٧:٤٥١٢:١١:٢٨١٧:٠٥:٠٩١٧:٢٥:١٨٢٣:٢٧:٠٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥١٠٧:١٨:٢٠١٢:١١:٥٨١٧:٠٥:٣٤١٧:٢٥:٤٣٢٣:٢٧:٢٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٨:٥٤١٢:١٢:٢٨١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٧:٥٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٦٠٧:١٩:٢٦١٢:١٢:٥٧١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٦:٣٨٢٣:٢٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کبودرآهنگ

کبودَرآهنگ که به شکل کبود راهنگ هم نوشته و تلفظ می‌شود، شهری در استان همدان ایران است. کبودراهنگ مرکز بخش مرکزی، شهرستان کبودرآهنگ است و غارِ علیصدر در آن قرار دارد

شهر کبودرآهنگ در ویکیپدیا

شهر کبودرآهنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کبودرآهنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کبودرآهنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کبودرآهنگ بر روی نقشه

شهر کبودرآهنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کبودرآهنگ
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کبودرآهنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کبودرآهنگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کبودرآهنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کبودرآهنگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا کبودرآهنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کبودرآهنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کبودرآهنگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کبودرآهنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کبودرآهنگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو