جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز کبودرآهنگ


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٨
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٤٤
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٤١
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٢٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر کبودرآهنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کبودرآهنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کبودرآهنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ویكتور هوگو
در بینوایی همچنان كه در سرما نیز دیده می شود، افراد به یكدیگر فشرده می گردند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کبودرآهنگ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کبودرآهنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کبودرآهنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کبودرآهنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کبودرآهنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٩:١٦١٣:١٢:٥٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٧:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٢:٤٤١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٧:٠١١٣:١٢:٣٥١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٢:٢٧١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٥:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:٢٣:٤٦١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٢:٠٥٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٥:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢١:٤٢١٣:١١:٥٩٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٠:٤١١٣:١١:٥٣٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٤٨٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٤:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٨:٤٣١٣:١١:٤٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٧:٤٦١٣:١١:٤٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٤:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٦:٥١١٣:١١:٣٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٣:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٥:٥٦١٣:١١:٣٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٣:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٤:١١١٣:١١:٢٩٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٣:٢١١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٢:٣١١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٢:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١١:٤٤١٣:١١:٢٨٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٢:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٦:١٠:٥٨١٣:١١:٢٩٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٢:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١٠:١٣١٣:١١:٣٠٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٢:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:١١:٣٢٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٢:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٨:٤٨١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢٢:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٢٨٠٦:٠٨:٠٧١٣:١١:٣٧٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٧:٢٩١٣:١١:٤١٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٢١:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٤٥٢٠:١٧:٠٢٢٠:٣٧:١٥٠٠:٢١:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٦:١٦١٣:١١:٤٩٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢١:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٥:٤٢١٣:١١:٥٥٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢١:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٥:٠٩١٣:١٢:٠٠٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٢١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کبودرآهنگ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کبودرآهنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کبودرآهنگ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٧:٥١١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٢١٠٠:٣٣:٣١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٤١:١٢١٣:١٧:٣٥١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠١٠٠:٣٣:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤١:٥٧١٣:١٧:١٩١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٤٢٠٠:٣٣:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٢:٤٢١٣:١٧:٠٢١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٢١٠٠:٣٣:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٢٧١٣:١٦:٤٥١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:١٢١٣:١٦:٢٨١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٣٢:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٤:٥٧١٣:١٦:١٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٣٢:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٥:٤١١٣:١٥:٥٢١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٣٢:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٦:٢٦١٣:١٥:٣٣١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٣٢:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٧:١٠١٣:١٥:١٥١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٥٠٠:٣٢:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٧:٥٥١٣:١٤:٥٦١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٣١:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٨:٣٩١٣:١٤:٣٦١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:١٦٠٠:٣١:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٩:٢٤١٣:١٤:١٧١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٥١٠٠:٣١:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٥٠:٠٨١٣:١٣:٥٧١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣١:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٦٠٦:٥٠:٥٢١٣:١٣:٣٧١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٥٩٠٠:٣٠:٥٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥١:٣٦١٣:١٣:١٦١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٣٣٠٠:٣٠:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥٢:٢٠١٣:١٢:٥٦١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٠٦٠٠:٣٠:٢٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٣:٠٤١٣:١٢:٣٥١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:٣٩٠٠:٣٠:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٣:٤٨١٣:١٢:١٤١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٩:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٤:٣٢١٣:١١:٥٣١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٤٥٠٠:٢٩:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٥:١٦١٣:١١:٣٢١٩:٢٧:١٤١٩:٤٥:١٨٠٠:٢٩:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٦:٠٠١٣:١١:١٠١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:٥٠٠٠:٢٩:٠٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٠:٤٩١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٢٢٠٠:٢٨:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٧:٢٨١٣:١٠:٢٨١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٥٠٠:٢٨:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٦:٥٨:١٢١٣:١٠:٠٦١٩:٢١:٢٧١٩:٣٩:٢٧٠٠:٢٨:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٨:٥٦١٣:٠٩:٤٥١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٥٩٠٠:٢٧:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٩:٤٠١٣:٠٩:٢٣١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٣١٠٠:٢٧:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:٢٤١٣:٠٩:٠٢١٩:١٧:٠٥١٩:٣٥:٠٤٠٠:٢٧:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠١:٠٩١٣:٠٨:٤٠١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٣٦٠٠:٢٦:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠١:٥٣١٣:٠٨:١٩١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٠٨٢٣:٥٦:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٢:٣٨١٢:٠٧:٥٨١٨:١٢:٤٤١٨:٣٠:٤١٢٣:٢٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کبودرآهنگ

کبودَرآهنگ که به شکل کبود راهنگ هم نوشته و تلفظ می‌شود، شهری در استان همدان ایران است. کبودراهنگ مرکز بخش مرکزی، شهرستان کبودرآهنگ است و غارِ علیصدر در آن قرار دارد

شهر کبودرآهنگ در ویکیپدیا

شهر کبودرآهنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کبودرآهنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کبودرآهنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کبودرآهنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کبودرآهنگ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کبودرآهنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کبودرآهنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کبودرآهنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کبودرآهنگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا کبودرآهنگ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کبودرآهنگ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کبودرآهنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کبودرآهنگ
زمان پخش اذان آنلاین به افق کبودرآهنگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو