جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز کبودرآهنگ

اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٠٦
اذان مغرب: ١٨:٣١:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٢٨

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کبودرآهنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کبودرآهنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کبودرآهنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
دمساز طبع درشت‌خو، چونان سوار بر شتر چموش است كه اگر افسارش را بكشد، بینی‌اش بریده شود و اگر رهایش كند، از اختیارش به‌در می‌رود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کبودرآهنگ

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کبودرآهنگ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کبودرآهنگ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کبودرآهنگ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کبودرآهنگ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:٠١١٣:١٥:٠٨١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٣٠:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤١:٤٤١٣:١٤:٥٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٣٠٠:٣٠:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٤:٤٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٣٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:١١١٣:١٤:٢٧١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٩:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٧:٥٦١٣:١٤:١٤١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٩:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٤:٠١١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:٢٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٥:٢٨١٣:١٣:٤٩١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٤:١٥١٣:١٣:٣٧١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٣:٢٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٨:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣١:٥٢١٣:١٣:١٥١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٧:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:١٣:٠٤١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٥٧٠٠:٢٧:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٢:٥٤١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٧:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٨:٢٤١٣:١٢:٤٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٦:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٧:١٧١٣:١٢:٣٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٦:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٦:١٠١٣:١٢:٢٧١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٦:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٥:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٠١١٣:١٢:١٢٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٥:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:٠٥٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٥:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢١:٥٥١٣:١١:٥٩٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:٥٣٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٢٤:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٩:٥٥١٣:١١:٤٨٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٨:٥٦١٣:١١:٤٤٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٤:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٧:٥٩١٣:١١:٤٠٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٧:٠٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٦:٠٨١٣:١١:٣٣٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٥:١٥١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٣:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٤:٢٣١٣:١١:٣٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٣:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١١:٢٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٣:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٢:٤٣١٣:١١:٢٨٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کبودرآهنگ

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کبودرآهنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کبودرآهنگ

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کبودرآهنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کبودرآهنگ

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کبودرآهنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کبودرآهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کبودرآهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کبودرآهنگ

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٤٠:١٧١٣:١٧:٥٥١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٤١٠٠:٣٣:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤١:٠٢١٣:١٧:٤٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣٣:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤١:٤٧١٣:١٧:٢٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٠٢٠٠:٣٣:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٧:٠٧١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٤١٠٠:٣٣:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:١٧١٣:١٦:٥٠١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٣:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١١٠٦:٤٤:٠٢١٣:١٦:٣٣١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٣٢:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١١٠٦:٤٤:٤٧١٣:١٦:١٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٣٢:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٥:٣١١٣:١٥:٥٧١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:١٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٦:١٦١٣:١٥:٣٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٣٢:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٧:٠٠١٣:١٥:٢٠١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٢٦٠٠:٣٢:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٧:٤٤١٣:١٥:٠١١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠١٠٠:٣١:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٤٨:٢٩١٣:١٤:٤١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٧٠٠:٣١:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٩:١٣١٣:١٤:٢١١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١١٠٠:٣١:٢٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٤:٠٢١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٤٦٠٠:٣١:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥٠:٤١١٣:١٣:٤١١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٢٠٠٠:٣٠:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٥١:٢٥١٣:١٣:٢١١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٥٤٠٠:٣٠:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٢:٠٩١٣:١٣:٠٠١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٠:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٢:٥٣١٣:١٢:٤٠١٩:٣١:٥٢١٩:٥٠:٠٠٠٠:٣٠:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٣:٣٧١٣:١٢:١٩١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:٣٣٠٠:٢٩:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٦٠٦:٥٤:٢١١٣:١١:٥٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٧:٠٦٠٠:٢٩:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٥:٠٥١٣:١١:٣٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٣٩٠٠:٢٩:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٦:٥٥:٤٩١٣:١١:١٦١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٤:١١٠٠:٢٩:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٦:٣٣١٣:١٠:٥٤١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٢٨:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٧:١٧١٣:١٠:٣٣١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:١٦٠٠:٢٨:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٨:٠٢١٣:١٠:١٢١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٩٠٠:٢٨:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٨:٤٦١٣:٠٩:٥٠١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٢١٠٠:٢٧:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٥٠٦:٥٩:٣٠١٣:٠٩:٢٩١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٥٣٠٠:٢٧:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠٠:١٥١٣:٠٩:٠٨١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢٧:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٠:٥٩١٣:٠٨:٤٦١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٥٨٠٠:٢٧:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٩٠٧:٠١:٤٤١٣:٠٨:٢٥١٩:١٤:٣٣١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥٦:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٢:٢٨١٢:٠٨:٠٤١٨:١٣:٠٦١٨:٣١:٠٣٢٣:٢٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کبودرآهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کبودرآهنگ شهر کبودرآهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کبودرآهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کبودرآهنگ

کبودَرآهنگ که به شکل کبود راهنگ هم نوشته و تلفظ می‌شود، شهری در استان همدان ایران است. کبودراهنگ مرکز بخش مرکزی، شهرستان کبودرآهنگ است و غارِ علیصدر در آن قرار دارد

شهر کبودرآهنگ در ویکیپدیا

شهر کبودرآهنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کبودرآهنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کبودرآهنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کبودرآهنگ بر روی نقشه

شهر کبودرآهنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کبودرآهنگ
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کبودرآهنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کبودرآهنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق کبودرآهنگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کبودرآهنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کبودرآهنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کبودرآهنگ دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ کبودرآهنگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کبودرآهنگ
زمان پخش اذان مستقیم به افق کبودرآهنگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کبودرآهنگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کبودرآهنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو