جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کبوددره

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز کبوددره


اذان صبح: ٠٤:١٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کبوددره (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کبوددره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کبوددره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کبوددره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
(‌سخن) ‌حقّ را بگویید، اگر چه تلخ باشد (و دیگران آن را نپسندند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کبوددره

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کبوددره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کبوددره ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کبوددره (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کبوددره ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کبوددره ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٦:٤١١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٩٠٠:٢٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٢:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٤:٠٢١٣:٠٦:١٢١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٥:٥٨١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣١:٣٤١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢١:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٥:٣٢١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢١:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٥:١٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢١:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٦:٤٦١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٠:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٠:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٩:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٤:٢٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٩:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:١١١٣:٠٤:١٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٩:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢١٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٨:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:١١٠٠:١٨:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٨:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٧:٥١١٣:٠٣:٣٧١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٧:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٣:٣٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٧:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٣١٠٠:١٧:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٣:١٧١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٢٢٠٠:١٧:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٣:١١١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:١٢٠٠:١٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١١:٥٤١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٦:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٥:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٩:١١١٣:٠٢:٥١١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:١٢٠٠:١٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٠١٠٠:١٥:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥١٠٠:١٥:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کبوددره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کبوددره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کبوددره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کبوددره

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کبوددره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کبوددره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کبوددره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کبوددره

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کبوددره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کبوددره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کبوددره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کبوددره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کبوددره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کبوددره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کبوددره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کبوددره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کبوددره

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٤:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٩:٠٦١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٣:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١٣:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:١٣:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٧:٣٧١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٧:١١١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٣:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٣:٤٥٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:١٨٠٠:١٣:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٣:٥٣٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٣:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٥:٥٦:٠١١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٣:٤٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٥:٤١١٣:٠٤:١٠٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٣:٤٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٥:٢٢١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٥٥٠٠:١٣:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٥٥:٠٥١٣:٠٤:٢٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٣٣٠٠:١٣:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٩٠٥:٥٤:٥٠١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٥:٠٩٠٠:١٣:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٥٤:٣٦١٣:٠٤:٤٩٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٥:٤٤٠٠:١٤:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٤:٢٤١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:١٨٠٠:١٤:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥٤:١٣١٣:٠٥:١٠٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٥١٠٠:١٤:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٤٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٢٣٠٠:١٤:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٦٠٥:٥٣:٥٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٤:٢٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٠٠٥:٥٣:٥١١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٨:٢٣٠٠:١٤:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٧٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٨:٥٢٠٠:١٤:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٤:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٥٣:٤٤١٣:٠٦:٢١٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٤٤٠٠:١٤:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥١٠٥:٥٣:٤٥١٣:٠٦:٣٤٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٠٩٠٠:١٥:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٣٢٠٠:١٥:١٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥٣:٥٠١٣:٠٦:٥٩٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٥٤٠٠:١٥:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٥٣:٥٦١٣:٠٧:١٢٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤١:١٤٠٠:١٥:٤٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٥٤:٠٣١٣:٠٧:٢٥٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤١:٣٣٠٠:١٥:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥٤:١١١٣:٠٧:٣٨٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:٥٠٠٠:١٦:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٥٤:٢١١٣:٠٧:٥١٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٦:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥٤:٣٢١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٦:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کبوددره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کبوددره روستای کبوددره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کبوددره روستای کبوددره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کبوددره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کبوددره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کبوددره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کبوددره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کبوددره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کبوددره

روستای کبوددره بر روی نقشه

روستای کبوددره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کبوددره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کبوددره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کبوددره
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کبوددره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کبوددره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کبوددره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کبوددره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کبوددره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کبوددره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کبوددره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کبوددره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کبوددره
افق شرعی امروز فردا کبوددره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کبوددره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کبوددره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کبوددره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کبوددره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو