جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کبوترلان

والانجرد | بروجرد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز کبوترلان


اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٣٣
اذان مغرب: ١٨:١٧:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کبوترلان (شهرستان بروجرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای کبوترلان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کبوترلان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کبوترلان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کبوترلان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کبوترلان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کبوترلان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کبوترلان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کبوترلان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کبوترلان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٢:٤١١٣:١٢:٢٤١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:١٣٠٠:٢٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣١:٣٤١٣:١٢:١٤١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٢:٠٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:٢٣١٣:١١:٥٥١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:١٩١٣:١١:٤٦١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٧:١٦١٣:١١:٣٨١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٦:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٦:١٤١٣:١١:٣١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٦:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٥:١٣١٣:١١:٢٣١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٥:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٤:١٣١٣:١١:١٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٥:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:١٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٢:١٦١٣:١١:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢١:١٩١٣:١١:٠٠٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢٤:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٠:٥٥٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٤:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٩:٢٩١٣:١٠:٥١٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٤:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٨:٣٦١٣:١٠:٤٨٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٤:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٦:٥٤١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٣:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٦:٠٤١٣:١٠:٤١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٣:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:١٦١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٣:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٤:٣٠١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٣:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٣:٤٥١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٢٣:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١١٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٢:١٨١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٢:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١١:٣٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢٢:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:١٠:٥٨١٣:١٠:٤٦٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٠:٢٠١٣:١٠:٤٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٢٤٠٠:٢٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٥٢٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٣:١٠:٥٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٨:٣٤١٣:١١:٠١٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢٢:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:١١:٠٦٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٢:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کبوترلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کبوترلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کبوترلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کبوترلان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کبوترلان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای کبوترلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کبوترلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای کبوترلان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٤:٤٨١٢:٢٦:٥٥١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:١٦٢٣:٤٤:٢٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٤:١٣١٢:٢٧:٠٧١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٩:١٣٢٣:٤٤:٤٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٣:٣٧١٢:٢٧:١٩١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٥٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٣:٠٠١٢:٢٧:٢٩١٧:٤٢:٢٠١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٥:١٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٠٣٢٣:٤٥:٢٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١١:٤٠١٢:٢٧:٤٨١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:٠٠٢٣:٤٥:٣٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٥٧١٢:٢٧:٥٦١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٥٦٢٣:٤٥:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٠:١٣١٢:٢٨:٠٣١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٥٢٢٣:٤٦:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٤٤٠٧:٠٩:٢٨١٢:٢٨:٠٩١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٤٩٢٣:٤٦:١٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٨:٤١١٢:٢٨:١٥١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٤٥٢٣:٤٦:١٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٧:٥٣١٢:٢٨:٢٠١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:٤١٢٣:٤٦:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:٠٧:٠٣١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٣٦٢٣:٤٦:٣٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٦:١٢١٢:٢٨:٢٧١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٣٢٢٣:٤٦:٣٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٥:١٩١٢:٢٨:٢٩١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٢٧٢٣:٤٦:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٤:٢٥١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٢٢٢٣:٤٦:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٣:٣٠١٢:٢٨:٣١١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:١٧٢٣:٤٦:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٢:٣٤١٢:٢٨:٣١١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:١١٢٣:٤٦:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠١:٣٦١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٠٥٢٣:٤٦:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٠:٣٨١٢:٢٨:٢٩١٧:٥٦:٤٦١٨:١٤:٥٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:١١٠٦:٥٩:٣٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٧:٤٢١٨:١٥:٥٣٢٣:٤٦:٥٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٨:٣٧١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٨:٣٧١٨:١٦:٤٧٢٣:٤٦:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥٧:٣٥١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٤٠٢٣:٤٦:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٦:٣١١٢:٢٨:١٦١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٣٣٢٣:٤٦:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٥:٢٧١٢:٢٨:١١١٨:٠١:٢٢١٨:١٩:٢٦٢٣:٤٦:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٤:٢٢١٢:٢٨:٠٥١٨:٠٢:١٦١٨:٢٠:١٨٢٣:٤٦:٤٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٢١٠٦:٥٣:١٦١٢:٢٧:٥٩١٨:٠٣:١٠١٨:٢١:١٠٢٣:٤٦:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٢:٠٩١٢:٢٧:٥٢١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٠٢٢٣:٤٦:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥١:٠١١٢:٢٧:٤٤١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٢:٥٤٢٣:٤٦:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٠٩٠٦:٤٩:٥٢١٢:٢٧:٣٦١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:٤٥٢٣:٤٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کبوترلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کبوترلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کبوترلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کبوترلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کبوترلان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کبوترلان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کبوترلان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کبوترلان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کبوترلان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٢٠٧:١٧:٣٨١٢:٢٥:٢٥١٧:٣٣:٣٠١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٢:٣٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٥٠٧:١٧:١٤١٢:٢٥:٤٢١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٣:٣٣٢٣:٤٢:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٦:٤٨١٢:٢٥:٥٨١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٣:١٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٦:٢١١٢:٢٦:١٤١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٥:٢٦٢٣:٤٣:٣٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٥:٥١١٢:٢٦:٢٨١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٦:٢٢٢٣:٤٣:٥٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٤٠٧:١٥:٢٠١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٧:١٩٢٣:٤٤:١٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٤:٤٨١٢:٢٦:٥٥١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:١٦٢٣:٤٤:٢٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٣٠٧:١٤:١٣١٢:٢٧:٠٧١٧:٤٠:٢٢١٧:٥٩:١٣٢٣:٤٤:٤٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٥٠٧:١٣:٣٧١٢:٢٧:١٩١٧:٤١:٢١١٨:٠٠:٠٩٢٣:٤٤:٥٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٣:٠٠١٢:٢٧:٢٩١٧:٤٢:٢٠١٨:٠١:٠٦٢٣:٤٥:١٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٢:٢٠١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٠٣٢٣:٤٥:٢٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١١:٤٠١٢:٢٧:٤٨١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:٠٠٢٣:٤٥:٣٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٥٧١٢:٢٧:٥٦١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٥٦٢٣:٤٥:٤٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٠:١٣١٢:٢٨:٠٣١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٥٢٢٣:٤٦:٠٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٤٠٧:٠٩:٢٨١٢:٢٨:٠٩١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٤٩٢٣:٤٦:١٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٨:٤١١٢:٢٨:١٥١٧:٤٨:١٣١٨:٠٦:٤٥٢٣:٤٦:١٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٧:٥٣١٢:٢٨:٢٠١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:٤١٢٣:٤٦:٢٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:٠٧:٠٣١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٣٦٢٣:٤٦:٣٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٦:١٢١٢:٢٨:٢٧١٧:٥١:٠٦١٨:٠٩:٣٢٢٣:٤٦:٣٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:٠٥:١٩١٢:٢٨:٢٩١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٢٧٢٣:٤٦:٤٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٤:٢٥١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٢٢٢٣:٤٦:٤٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٨٠٧:٠٣:٣٠١٢:٢٨:٣١١٧:٥٣:٥٧١٨:١٢:١٧٢٣:٤٦:٥٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٨٠٧:٠٢:٣٤١٢:٢٨:٣١١٧:٥٤:٥٤١٨:١٣:١١٢٣:٤٦:٥٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠١:٣٦١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٠٥٢٣:٤٦:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٠:٣٨١٢:٢٨:٢٩١٧:٥٦:٤٦١٨:١٤:٥٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٦:٥٩:٣٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٥٧:٤٢١٨:١٥:٥٣٢٣:٤٦:٥٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٦:٥٨:٣٧١٢:٢٨:٢٤١٧:٥٨:٣٧١٨:١٦:٤٧٢٣:٤٦:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٩٠٦:٥٧:٣٥١٢:٢٨:٢٠١٧:٥٩:٣٣١٨:١٧:٤٠٢٣:٤٦:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٦:٣١١٢:٢٨:١٦١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:٣٣٢٣:٤٦:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٥:٢٧١٢:٢٨:١١١٨:٠١:٢٢١٨:١٩:٢٦٢٣:٤٦:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کبوترلان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کبوترلان روستای کبوترلان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای کبوترلان روستای کبوترلان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کبوترلان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کبوترلان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کبوترلان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کبوترلان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کبوترلان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کبوترلان

روستای کبوترلان بر روی نقشه

روستای کبوترلان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کبوترلان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کبوترلان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کبوترلان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای کبوترلان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای کبوترلان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کبوترلان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کبوترلان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کبوترلان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کبوترلان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کبوترلان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کبوترلان
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کبوترلان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کبوترلان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کبوترلان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کبوترلان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کبوترلان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کبوترلان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو