جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کاچک

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کاچک


اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاچک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کاچک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

افلاطون
عشق عبارت است از اشتیاق به دست آوردن خوبی برای همیشه.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاچک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاچک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کاچک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاچک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاچک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٣:٣٥١٩:٣١:٥٩١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢١:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٠:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:١٤٠٠:٢٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٨٠٠:٢٠:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٠١١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٢٦٠٠:١٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٢:١٣١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:١٠٠٠:١٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠٢:٠١١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٤٩١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٨:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠١:٣٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:٢٤٠٠:١٨:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٠٨٠٠:١٨:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٧:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٧:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:١٦١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٦:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:١٩:١٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٦:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٨:١٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:٢٢١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٥:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٣١١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٥:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١١٠٠:١٤:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٥٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٠٥١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٠:١٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٢٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٤:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٣:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاچک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاچک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاچک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٢:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٢:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٥١٠٠:١٢:٥٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٠:٣٦١٣:٠٠:١٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٢:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٠:١٨٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٢:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:١٢:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٩:٢١١٣:٠٠:٣٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٢:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٠:٣٩٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٢:٤٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٢:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٠:٥٦٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٢:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٠١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٢:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠١:١٤٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٨٠٠:١٢:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٧:٣١١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:١٢٠٠:١٣:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٧:١٧١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٤٦٠٠:١٣:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٣:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٥١٠٠:١٣:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٣:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٣:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٢١٠٠:١٣:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٣:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٣:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٤:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٢٦١٣:٠٣:١٥٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٠٧٠٠:١٤:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٦:٢٨١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٤:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٤:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٣٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٣:٥٣٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:١٣٠٠:١٤:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٤:٠٦٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٤:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:١٩٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٥١٠٠:١٥:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٥:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٢٤٠٠:١٥:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٨٠٠:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کاچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاچک روستای کاچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاچک روستای کاچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاچک

روستای کاچک بر روی نقشه

روستای کاچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاچک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاچک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کاچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاچک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاچک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاچک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کاچک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاچک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاچک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاچک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو