جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاچک

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کاچک


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٥٦

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاچک (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای کاچک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کاچک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاچک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زمانی كه یكی از شما با برادر خود، مشورت می‌كند، باید با او مشورت كند. (و نظرات خود را به او بگو.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاچک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاچک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاچک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاچک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاچک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاچک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠١:١٥١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٥٠٠:١٧:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠١:٠٥١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٧:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٠:٥٦١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٧:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٥١٠٠:١٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٦:٠٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٥:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٥:١٤١٣:٠٠:١١١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٥:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٥:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١١:٤٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٠:٥٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٤:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٤:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٣٨٠٠:١٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:٤١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٥١٠٠:١٣:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:١٩٠٠:١٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٣:١١١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٥١٠٠:١٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاچک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاچک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاچک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاچک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاچک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاچک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاچک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاچک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٥:١٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٦:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٥:٢٨٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٦:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٥:٤١٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٦:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٨:٢١١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٦:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٢٨٠٠:١٧:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٧:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٦:٣١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٧:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٧:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥١٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٣٨٠٠:١٨:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٧:٠٧٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٣٦٠٠:١٨:١٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٧:١٩٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٨:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٤٠٦:٠١:١٥١٣:٠٧:٣٠٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٨:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠١:٤١١٣:٠٧:٤١٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٩:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٢:٠٨١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٩:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٩:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٨:١٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٩:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٨:٣١٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٠:١٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٠:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٠:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٨:٥٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢١:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٩:٠٣٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١٣٠٠:٢١:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٩:١٠٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢١:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٩:١٧٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢١:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٧:٥٧١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢١:٥٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٢٢:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٢:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٢٢:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٠:٢١١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٢:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٢:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١١:٣٥١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاچک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاچک روستای کاچک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاچک روستای کاچک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاچک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاچک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کاچک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاچک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاچک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاچک

روستای کاچک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاچک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاچک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاچک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کاچک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کاچک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاچک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاچک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاچک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاچک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاچک
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کاچک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاچک
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاچک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاچک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاچک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاچک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاچک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو