جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کاویان

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کاویان

اذان صبح: ٠٥:١٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤١
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٤٨

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاویان (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر کاویان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کاویان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کاویان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دانته
یك زبان ادبی مشهور، اساسی، زیبا و ظریف باید از پالایش مس بی ارزش گفتار روزمره به دست آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاویان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاویان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاویان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کاویان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاویان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاویان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥١:١٤١٣:١٨:٤٠١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:١٦٠٠:٣٦:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٠:٠٥١٣:١٨:٢٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٣٦:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٨:٥٦١٣:١٨:١١١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٤١٠٠:٣٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٧:٤٧١٣:١٧:٥٧١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٣٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٧:٤٤١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٣٥:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٧:٣١١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٣٥:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٤:٢٦١٣:١٧:١٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٤:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٣:٢٠١٣:١٧:٠٦١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٤:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٢:١٥١٣:١٦:٥٤١٩:٥٢:٠٢٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٣٤:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:١١١٣:١٦:٤٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:٣٣:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٠:٠٨١٣:١٦:٣٢١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٢٦٠٠:٣٣:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٦:٢١١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٣:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٦:١١١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣٢:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٦:٠٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٣:٣٧٠٠:٣٢:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٦:٠٣١٣:١٥:٥٣١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٢١٠٠:٣٢:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٥:٤٤١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٠٥٠٠:٣٢:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٥:٣٦١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:٣١:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٣:١٠١٣:١٥:٢٩١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٣٤٠٠:٣١:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:١٤١٣:١٥:٢٢١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:١٨٠٠:٣١:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٢٠١٣:١٥:١٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٠:٢٦١٣:١٥:١٠٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣٠:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٥:٠٥٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٠:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٨:٤٢١٣:١٥:٠٠٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٠:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:٣٠:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣٠:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٦:١٥١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٤:٤٦٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٢٩:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کاویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاویان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کاویان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر کاویان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کاویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کاویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر کاویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاویان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاویان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کاویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاویان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کاویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاویان شهر کاویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کاویان شهر کاویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کاویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاویان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کاویان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاویان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاویان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کاویان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٦:٤٦١٢:٠٢:٤٩١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٦:٠١٢٣:٢٢:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٧:٣١١٢:٠٢:٤١١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٥:٠١٢٣:٢٢:٤٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٨:١٧١٢:٠٢:٣٣١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٤:٠٢٢٣:٢٢:٣٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٩:٠٣١٢:٠٢:٢٦١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٣:٠٣٢٣:٢٢:٢٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٢٩:٥٠١٢:٠٢:٢٠١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٢:٠٦٢٣:٢٢:١٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٠:٣٧١٢:٠٢:١٤١٧:٣٣:٢٧١٧:٥١:١٠٢٣:٢٢:٠٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣١:٢٤١٢:٠٢:٠٩١٧:٣٢:٣١١٧:٥٠:١٦٢٣:٢٢:٠١
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٢:١٢١٢:٠٢:٠٥١٧:٣١:٣٥١٧:٤٩:٢٢٢٣:٢١:٥٤
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٣:٠٠١٢:٠٢:٠٢١٧:٣٠:٤١١٧:٤٨:٢٩٢٣:٢١:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣٣:٤٨١٢:٠١:٥٩١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٧:٣٨٢٣:٢١:٤٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٤:٣٧١٢:٠١:٥٨١٧:٢٨:٥٦١٧:٤٦:٤٨٢٣:٢١:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٥:٢٦١٢:٠١:٥٧١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٦:٠٠٢٣:٢١:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٦:١٥١٢:٠١:٥٧١٧:٢٧:١٦١٧:٤٥:١٢٢٣:٢١:٣١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٧:٠٥١٢:٠١:٥٧١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٤:٢٦٢٣:٢١:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٧:٥٥١٢:٠١:٥٩١٧:٢٥:٤١١٧:٤٣:٤٢٢٣:٢١:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٣٨:٤٥١٢:٠٢:٠١١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٢:٥٨٢٣:٢١:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٣٩:٣٦١٢:٠٢:٠٥١٧:٢٤:١٢١٧:٤٢:١٧٢٣:٢١:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٠:٢٧١٢:٠٢:٠٩١٧:٢٣:٣٠١٧:٤١:٣٦٢٣:٢١:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤١:١٨١٢:٠٢:١٤١٧:٢٢:٤٩١٧:٤٠:٥٨٢٣:٢١:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٢:١٠١٢:٠٢:٢٠١٧:٢٢:٠٩١٧:٤٠:٢٠٢٣:٢١:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٣:٠٢١٢:٠٢:٢٦١٧:٢١:٣١١٧:٣٩:٤٤٢٣:٢١:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٣:٥٤١٢:٠٢:٣٤١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٩:١٠٢٣:٢١:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٤:٤٦١٢:٠٢:٤٢١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:٣٨٢٣:٢١:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٥:٣٨١٢:٠٢:٥٢١٧:١٩:٤٧١٧:٣٨:٠٦٢٣:٢١:٤٨
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٦:٣٠١٢:٠٣:٠٢١٧:١٩:١٥١٧:٣٧:٣٧٢٣:٢١:٥٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٧:٢٣١٢:٠٣:١٣١٧:١٨:٤٥١٧:٣٧:٠٩٢٣:٢٢:٠٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٨:١٥١٢:٠٣:٢٥١٧:١٨:١٧١٧:٣٦:٤٣٢٣:٢٢:١١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٤٩:٠٨١٢:٠٣:٣٧١٧:١٧:٥٠١٧:٣٦:١٨٢٣:٢٢:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٠:٠٠١٢:٠٣:٥١١٧:١٧:٢٥١٧:٣٥:٥٥٢٣:٢٢:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٠:٥٣١٢:٠٤:٠٥١٧:١٧:٠١١٧:٣٥:٣٤٢٣:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کاویان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کاویان شهر کاویان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر کاویان شهر کاویان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاویان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاویان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاویان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاویان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاویان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاویان

شهر کاویان بر روی نقشه

شهر کاویان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاویان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاویان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاویان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر کاویان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر کاویان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کاویان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کاویان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کاویان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاویان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاویان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کاویان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاویان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاویان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاویان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کاویان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاویان
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاویان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاویان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاویان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو