جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کانی کبود

سارال | دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز کانی کبود


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٥
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤١
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٢٣
اذان مغرب: ١٨:٣٦:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٤٩

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کانی کبود (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای کانی کبود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کانی کبود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی کبود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
زیاد كار كردن هنر نیست، هوشمندانه كار كردن هنر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کانی کبود

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کانی کبود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی کبود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کانی کبود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی کبود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کانی کبود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٩:٥٨٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣٣:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٤:١٧١٣:١٩:٤٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٣:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣٣:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٩:٣١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٩:١٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٢:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٩:١٠٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٣١:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٩:٠٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٦:٤١١٣:١٨:٥٨٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:٣١:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٨:٥٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٣١:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٤:٤١١٣:١٨:٤٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٨:٤٤٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٣٠:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٨:٤١٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٠:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢١:٥٠١٣:١٨:٣٨٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٠:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٨:٣٦٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٩:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٨:٣٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٩:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٩:١١١٣:١٨:٣٣٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٩:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٨:٢١١٣:١٨:٣٣٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٧:٣٢١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٤٥١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٢٩:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٥:٥٩١٣:١٨:٣٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٤٨٠٠:٢٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٥:١٥١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٤:٣٢١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٢٨:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٣:٥٠١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:١٩٠٠:٢٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٣:١١١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٩٠٦:١٢:٣٣١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٢٨:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:٥٦١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٢٨:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:٢١١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٢٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:١٢٠٦:١٠:٤٨١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:١٩٠٠:٢٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کانی کبود

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کانی کبود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کانی کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کانی کبود

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کانی کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کانی کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کانی کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کانی کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی کبود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کانی کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٠:٢٥١٢:١٤:٤١١٨:١٨:٢٣١٨:٣٦:٢٧٢٣:٣٢:٤٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١١:١٢١٢:١٤:٢٠١٨:١٦:٥٥١٨:٣٤:٥٩٢٣:٣٢:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١١:٥٨١٢:١٣:٥٩١٨:١٥:٢٧١٨:٣٣:٣١٢٣:٣٢:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٢:٤٥١٢:١٣:٣٩١٨:١٣:٥٩١٨:٣٢:٠٣٢٣:٣١:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٣٢١٢:١٣:١٨١٨:١٢:٣١١٨:٣٠:٣٥٢٣:٣١:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٤:١٩١٢:١٢:٥٨١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:٠٧٢٣:٣١:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٠٦١٢:١٢:٣٨١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٧:٤٠٢٣:٣٠:٥٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٥:٥٤١٢:١٢:١٨١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:١٤٢٣:٣٠:٤٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٦:٤٢١٢:١١:٥٩١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٤٧٢٣:٣٠:٢٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٧:٣٠١٢:١١:٣٩١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٢١٢٣:٣٠:٠٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٨:١٨١٢:١١:٢٠١٨:٠٣:٥٠١٨:٢١:٥٦٢٣:٢٩:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٩:٠٦١٢:١١:٠٢١٨:٠٢:٢٥١٨:٢٠:٣١٢٣:٢٩:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٩:٥٥١٢:١٠:٤٤١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٠٦٢٣:٢٩:١٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٠:٤٤١٢:١٠:٢٦١٧:٥٩:٣٥١٨:١٧:٤٢٢٣:٢٨:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢١:٣٣١٢:١٠:٠٨١٧:٥٨:١١١٨:١٦:١٩٢٣:٢٨:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١٢:٠٩:٥١١٧:٥٦:٤٧١٨:١٤:٥٦٢٣:٢٨:١٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٣:١٢١٢:٠٩:٣٤١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٣٣٢٣:٢٨:٠١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٤:٠٢١٢:٠٩:١٨١٧:٥٤:٠١١٨:١٢:١٢٢٣:٢٧:٤٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٤:٥٢١٢:٠٩:٠٢١٧:٥٢:٣٩١٨:١٠:٥١٢٣:٢٧:٢٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٥:٤٣١٢:٠٨:٤٦١٧:٥١:١٨١٨:٠٩:٣١٢٣:٢٧:١٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٦:٣٤١٢:٠٨:٣١١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٨:١١٢٣:٢٦:٥٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٧:٢٥١٢:٠٨:١٧١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٥٢٢٣:٢٦:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٨:١٧١٢:٠٨:٠٣١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢٦:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:٠٩١٢:٠٧:٥٠١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:١٧٢٣:٢٦:١١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٠:٠١١٢:٠٧:٣٧١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٣:٠١٢٣:٢٥:٥٧
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٠:٥٤١٢:٠٧:٢٥١٧:٤٣:٢٥١٨:٠١:٤٦٢٣:٢٥:٤٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣١:٤٧١٢:٠٧:١٣١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٣١٢٣:٢٥:٣٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٢:٤١١٢:٠٧:٠٢١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٩:١٨٢٣:٢٥:١٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٣:٣٤١٢:٠٦:٥٢١٧:٣٩:٤٠١٧:٥٨:٠٦٢٣:٢٥:٠٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٢٩١٢:٠٦:٤٢١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٦:٥٤٢٣:٢٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کانی کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود روستای کانی کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود روستای کانی کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کانی کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی کبود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کانی کبود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کانی کبود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کانی کبود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کانی کبود

روستای کانی کبود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کانی کبود
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کانی کبود + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کانی کبود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی کبود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کانی کبود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کانی کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کانی کبود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کانی کبود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کانی کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کانی کبود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کانی کبود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کانی کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کانی کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو