جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کانی کبود

سارال | دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز کانی کبود


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٢٥:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٢٤
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٣١:٥٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کانی کبود (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای کانی کبود)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کانی کبود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی کبود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کانی کبود

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کانی کبود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی کبود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کانی کبود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی کبود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کانی کبود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:١٨٠٠:٣٣:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٩:٥٨٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣٣:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٣٤:١٧١٣:١٩:٤٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٣:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٣٣:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٩:٣١٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٢:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٢:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٩:٥٠١٣:١٩:١٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٢:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٩:١٠٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٣١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٩:٠٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣١:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٦:٤١١٣:١٨:٥٨٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢٠٠٠:٣١:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٨:٥٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٣٠٠:٣١:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٤:٤١١٣:١٨:٤٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٨:٤٤٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٣٠:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٨:٤١٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٠:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢١:٥٠١٣:١٨:٣٨٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٠:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٨:٣٦٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٨:٣٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٩:١١١٣:١٨:٣٣٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٨:٢١١٣:١٨:٣٣٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٩:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٧:٣٢١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٤٥١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٢٩:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٥:٥٩١٣:١٨:٣٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٤٨٠٠:٢٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٥:١٥١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٢٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٤:٣٢١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٢٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٣:٥٠١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:١٩٠٠:٢٨:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١٣:١١١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٢٨:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٩٠٦:١٢:٣٣١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٢٨:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:٥٦١٣:١٨:٥٤٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٢٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:٢١١٣:١٨:٥٩٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٢٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کانی کبود

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کانی کبود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کانی کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کانی کبود

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کانی کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کانی کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کانی کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کانی کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی کبود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کانی کبود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی کبود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٦:٢٨١٣:٢٤:٠٨٢٠:٤١:٤٧٢١:٠٣:٠١٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:٢٤:٢١٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٣:١٢٠٠:٣٠:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠٦:٥٨١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٣:٢١٠٠:٣١:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٧:١٦١٣:٢٤:٤٦٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣١:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٢٠٦:٠٧:٣٤١٣:٢٤:٥٩٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٣:٣٣٠٠:٣١:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٧:٥٤١٣:٢٥:١٢٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٣٦٠٠:٣١:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٦:٠٨:١٦١٣:٢٥:٢٤٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:٣٨٠٠:٣٢:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:٢٥:٣٦٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٣:٣٨٠٠:٣٢:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠٩:٠٢١٣:٢٥:٤٩٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٣:٣٦٠٠:٣٢:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٩:٢٨١٣:٢٦:٠٠٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٣٣٠٠:٣٣:٠٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٩:٥٤١٣:٢٦:١٢٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٣:٢٧٠٠:٣٣:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٩٠٦:١٠:٢٢١٣:٢٦:٢٣٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٢٠٠٠:٣٣:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٦:١٠:٥١١٣:٢٦:٣٤٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٣:١١٠٠:٣٣:٥٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٦:١١:٢١١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٣:٠٠٠٠:٣٤:١٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٦:١١:٥٢١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤١:٤٦٢١:٠٢:٤٧٠٠:٣٤:٢٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٦:١٢:٢٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٤١:٣٣٢١:٠٢:٣٢٠٠:٣٤:٤٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٧:١٥٢٠:٤١:١٩٢١:٠٢:١٦٠٠:٣٥:٠١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٧:٢٤٢٠:٤١:٠٢٢١:٠١:٥٧٠٠:٣٥:١٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٤:٠٥١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:٣٧٠٠:٣٥:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٤:٤١١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٠:٢٤٢١:٠١:١٥٠٠:٣٥:٥٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:١٥:١٧١٣:٢٧:٤٩٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠٠:٥١٠٠:٣٦:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٥:٥٥١٣:٢٧:٥٦٢٠:٣٩:٣٩٢١:٠٠:٢٦٠٠:٣٦:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:١٦:٣٣١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٩:١٤٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٦:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٧:١١١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٨:٤٨٢٠:٥٩:٢٩٠٠:٣٦:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٧:٥١١٣:٢٨:١٥٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٧:٠٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٨:٣١١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٣٧:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٩:١٢١٣:٢٨:٢٥٢٠:٣٧:١٧٢٠:٥٧:٥١٠٠:٣٧:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٨:٣٠٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٧:١٤٠٠:٣٧:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٨:٣٣٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٣٨:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٢١:١٨١٣:٢٨:٣٧٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٨:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٧٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٨:٣٩٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کانی کبود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود روستای کانی کبود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کانی کبود روستای کانی کبود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کانی کبود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی کبود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کانی کبود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کانی کبود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کانی کبود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کانی کبود

روستای کانی کبود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کانی کبود
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کانی کبود + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کانی کبود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی کبود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کانی کبود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کانی کبود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کانی کبود
زمان پخش اذان مستقیم به افق کانی کبود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کانی کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کانی کبود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کانی کبود دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کانی کبود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کانی کبود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کانی کبود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو