جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کانی سفید

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کانی سفید

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:١٤
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٥٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کانی سفید (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای کانی سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کانی سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کانی سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

آنتوان دوسنت اگزوپری
محاكمه كردن خود از محاكمه كردن دیگران خیلی مشكلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بكنی، معلوم می شود یك فرزانه تمام عیاری.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کانی سفید

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کانی سفید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی سفید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کانی سفید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی سفید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کانی سفید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:٤٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٢:٤٢١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٤٠٠:٤٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٤:١٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٥٠٠:٤٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٠:٠٩١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٨:٥٤١٣:٢٣:٥١١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٦٠٠:٣٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٢٢٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣٩:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٦:٢٦١٣:٢٣:٢٥٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣٨:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٥:١٣١٣:٢٣:١٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٨:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٤:٠١١٣:٢٣:٠١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:١٩٠٠:٣٧:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:١٠٠٠:٣٧:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٦٠٦:٤١:٣٩١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٧:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤٠:٢٩١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٣٧:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٩:٢٠١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٣٦:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٢:٠٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٦:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٦:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٦:٠٠١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٥:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٤:٥٥١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٥:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٣:٥١١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٥:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢١:٢٩٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣١:٤٧١٣:٢١:٢٣٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٣٤:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢١:١٢٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٣٤:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢١:٠٨٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:١٩٠٠:٣٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢١:٠٤٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٢١:٠٠٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٣:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٦:٠٤١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٥٣٠٠:٣٣:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٥:١١١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٣٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٣:٢٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کانی سفید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کانی سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کانی سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کانی سفید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کانی سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کانی سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کانی سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کانی سفید

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کانی سفید روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کانی سفید روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کانی سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی سفید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کانی سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کانی سفید

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:١١:٠٨١٣:٢٦:٢٤٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٢:٣٥٠٠:٣٤:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:١١:٢٢١٣:٢٦:٣٧٢٠:٤١:٥٠٢١:٠٢:٤٦٠٠:٣٤:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٦:١١:٣٨١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٢:٥٥٠٠:٣٤:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:١١:٥٥١٣:٢٧:٠٣٢٠:٤٢:٠٨٢١:٠٣:٠٣٠٠:٣٤:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١٢:١٣١٣:٢٧:١٦٢٠:٤٢:١٥٢١:٠٣:٠٩٠٠:٣٥:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٢:٣٢١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤٢:٢٠٢١:٠٣:١٣٠٠:٣٥:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:١٢:٥٣١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:١٦٠٠:٣٥:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:١٣:١٥١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:١٧٠٠:٣٥:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٣:٣٨١٣:٢٨:٠٥٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:١٦٠٠:٣٦:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٨:١٧٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:١٣٠٠:٣٦:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٨:٢٨٢٠:٤٢:١٩٢١:٠٣:٠٨٠٠:٣٦:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٠٢٠٠:٣٦:٥٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٨:٥١٢٠:٤٢:٠٨٢١:٠٢:٥٤٠٠:٣٧:١١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٩:٠١٢٠:٤١:٥٩٢١:٠٢:٤٤٠٠:٣٧:٢٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٦:٢١١٣:٢٩:١١٢٠:٤١:٤٩٢١:٠٢:٣٢٠٠:٣٧:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٩:٢١٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٢:١٩٠٠:٣٧:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٧:٢٤١٣:٢٩:٣١٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٢:٠٣٠٠:٣٨:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٩:٤٠٢٠:٤١:٠٩٢١:٠١:٤٦٠٠:٣٨:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٨:٣٠١٣:٢٩:٤٩٢٠:٤٠:٥٢٢١:٠١:٢٧٠٠:٣٨:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٩:٠٥١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠١:٠٧٠٠:٣٩:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٣٠:٠٥٢٠:٤٠:١٣٢١:٠٠:٤٤٠٠:٣٩:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٢٠:١٦١٣:٣٠:١٣٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣٩:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٢٠:٥٣١٣:٣٠:٢٠٢٠:٣٩:٢٨٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٩:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٢١:٣١١٣:٣٠:٢٦٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٤٠:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٢٢:٠٩١٣:٣٠:٣٢٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٤٠:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٢٢:٤٨١٣:٣٠:٣٨٢٠:٣٨:٠٨٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٤٠:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٢٣:٢٨١٣:٣٠:٤٣٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٤٠:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٤:٠٨١٣:٣٠:٤٨٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٤١:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٢٤:٤٩١٣:٣٠:٥٢٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٤١:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:٣٠:٥٥٢٠:٣٥:٥٨٢٠:٥٦:٠٧٠٠:٤١:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٦:١٢١٣:٣٠:٥٨٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٥:٢٧٠٠:٤١:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کانی سفید روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کانی سفید روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کانی سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کانی سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کانی سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کانی سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کانی سفید

روستای کانی سفید بر روی نقشه

روستای کانی سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کانی سفید
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کانی سفید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کانی سفید + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کانی سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کانی سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کانی سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کانی سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کانی سفید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کانی سفید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کانی سفید
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کانی سفید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کانی سفید
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کانی سفید
زمان پخش اذان مستقیم به افق کانی سفید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کانی سفید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو