جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کانی سفید

منصور آقایی | روانسر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کانی سفید


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٢٦
اذان مغرب: ٢١:٠١:٢١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٦

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کانی سفید (شهرستان روانسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای کانی سفید)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای کانی سفید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی سفید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
چه چیز موجب قهرمانی است؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کانی سفید

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کانی سفید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی سفید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کانی سفید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی سفید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کانی سفید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٧٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٢:٢٧٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٣٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٣٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٧:٥٧١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٦:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٦:٥٠١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٣٥:٤٥١٣:٢١:٥١٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٤:٤١١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٣:٣٧١٣:٢١:٣٦٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢١:٢٩٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٣٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٣١:٣٤١٣:٢١:٢٣٢٠:١١:٤٣٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٤:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢١:١٧٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٤:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢١:١٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣٤:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢١:٠٨٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٣٣:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٤١١٣:٢١:٠٤٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٣:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢١:٠٠٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:٣٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٣٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٣٢:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٢:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٢:٢٩١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٩:٤٢٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٣٢:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢١:٤٢١٣:٢٠:٥٢٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٢:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٢:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٢٠:١٢١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٢:٤٨٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٣١:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٨:٤٨١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣١:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٨:٠٨١٣:٢١:٠١٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٣١:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٧:٢٩١٣:٢١:٠٥٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣١:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٦:٥٣١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٥:٥٧٠٠:٣١:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٦:١٧١٣:٢١:١٣٢٠:٢٦:٣٢٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣١:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٢١:١٩٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کانی سفید

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کانی سفید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کانی سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کانی سفید

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کانی سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی سفید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کانی سفید

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کانی سفید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی سفید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کانی سفید

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٦:٤٤١٣:٢١:١٠٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٠٨٠٠:٣١:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٦:٠٩١٣:٢١:١٥٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣١:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣١:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٥:٠٤١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣١:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٢١:٣١٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:١٠٠٠:٣١:١٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١٤:٠٥١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٩:٣١٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٣:٣٨١٣:٢١:٤٥٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣١:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٣:١٣١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥١:١٩٠٠:٣١:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٢:٠١٢٠:٣١:٣١٢٠:٥٢:٠٠٠٠:٣١:١١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٢:٠٩٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٢:٤١٠٠:٣١:١٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٢:١٨٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٢١٠٠:٣١:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١١:٤٨١٣:٢٢:٢٨٢٠:٣٣:٢٤٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٣١:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:١١:٣١١٣:٢٢:٣٨٢٠:٣٤:٠٠٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٣١:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٦:١١:١٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٥:١٤٠٠:٣١:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١١:٠٢١٣:٢٢:٥٨٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣١:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١٠:٥٠١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:٢٥٠٠:٣١:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٢٠٦:١٠:٣٩١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٦:١٣٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣١:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٠:٣٠١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٣١:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١٠:٢٣١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٠١٠٠:٣١:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٦:١٠:١٧١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٧:٤٢٢٠:٥٨:٣١٠٠:٣١:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:١٠:١٣١٣:٢٤:٠٧٢٠:٣٨:٠٩٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٢:٠٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:١٠:١١١٣:٢٤:١٩٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٢:١٤
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٣٠٦:١٠:١٠١٣:٢٤:٣١٢٠:٣٩:٠٠٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٣٢:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٦:١٠:١١١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٩:٢٤٢١:٠٠:١٧٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٦:١٠:١٣١٣:٢٤:٥٧٢٠:٣٩:٤٦٢١:٠٠:٤٠٠٠:٣٢:٤٣
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٦:١٠:١٧١٣:٢٥:٠٩٢٠:٤٠:٠٧٢١:٠١:٠١٠٠:٣٢:٥٤
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٦:١٠:٢٢١٣:٢٥:٢٢٢٠:٤٠:٢٦٢١:٠١:٢١٠٠:٣٣:٠٦
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:١٠:٢٩١٣:٢٥:٣٥٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:٣٩٠٠:٣٣:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥١٠٦:١٠:٣٧١٣:٢٥:٤٨٢٠:٤١:٠١٢١:٠١:٥٦٠٠:٣٣:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٦:١٠:٤٧١٣:٢٦:٠١٢٠:٤١:١٦٢١:٠٢:١٢٠٠:٣٣:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٦:١٠:٥٩١٣:٢٦:١٤٢٠:٤١:٢٩٢١:٠٢:٢٥٠٠:٣٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کانی سفید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کانی سفید روستای کانی سفید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کانی سفید روستای کانی سفید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کانی سفید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی سفید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کانی سفید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کانی سفید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کانی سفید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کانی سفید

روستای کانی سفید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کانی سفید
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای کانی سفید + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کانی سفید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی سفید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کانی سفید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کانی سفید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کانی سفید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کانی سفید
جدول اوقات شرعی امروز فردا کانی سفید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کانی سفید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کانی سفید
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کانی سفید دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کانی سفید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کانی سفید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو