جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کانی رش

ایل تیمور | بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کانی رش


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٣١:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١١
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٣٦

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کانی رش (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای کانی رش)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کانی رش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی رش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کانی رش

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کانی رش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی رش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کانی رش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کانی رش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کانی رش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٨:٢٣١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٤٨٠٠:٣٧:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٣:٥٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٣٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٦:٠٢١٣:٢٣:٤٩٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٦:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢٣:٤١٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣٦:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٣:٣٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢٣:٢٦٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٣١:٣٢١٣:٢٣:١٩٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٥:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢٣:١٣٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٥:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٩:٢٤١٣:٢٣:٠٧٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٤:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٣:٠٢٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٣٤:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٧:٢٠١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٩:٠٨٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٤:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:٢٢:٥٤٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٣٤:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣٣:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٣:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٣:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢١:٤١١٣:٢٢:٤٣٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣٢:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٦٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:٢١٠٠:٣٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٢:٤٢٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣٢:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١١٠٦:١٩:١٠١٣:٢٢:٤٣٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣٢:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٨:٢٣١٣:٢٢:٤٤٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٣٢:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٧:٣٧١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٣٢:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٢:٤٩٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٤٣٠٠:٣١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٦:١٠١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٠:٤٧٢٠:٥١:٢٥٠٠:٣١:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:١٤:٥٠١٣:٢٢:٥٩٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:١٥٠٠:٣١:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٤:١٢١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٣:٠٥٠٠:٣١:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٥٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣١:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کانی رش

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کانی رش

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی رش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی رش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای کانی رش

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٠:٥٣١٣:٣١:٥٦١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٦٠٠:٤٨:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:١٩:٢٥١٣:٣١:٣٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٤٨:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٧:٥٧١٣:٣١:٢٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٤٧:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٦:٢٩١٣:٣١:٠٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٤٧:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٥:٠٢١٣:٣٠:٤٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٤٧:١٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٣:٣٤١٣:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢١٠٠:٤٦:٥٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٢:٠٧١٣:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:١٤٠٠:٤٦:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٠:٤٠١٣:٢٩:٥١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٤٦:٠٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٩:١٣١٣:٢٩:٣٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٤٥:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:٤٧١٣:٢٩:١٥١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٤٥:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٦:٢٠١٣:٢٨:٥٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٦٠٠:٤٤:٥٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٤:٥٥١٣:٢٨:٤١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٩٠٠:٤٤:٣٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٣:٢٩١٣:٢٨:٢٤١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:٤٤:٠٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٢:٠٤١٣:٢٨:٠٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٦٠٠:٤٣:٤٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠٠:٤٠١٣:٢٧:٥١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٣:٢٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٩:١٦١٣:٢٧:٣٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٣٠٠:٤٢:٥٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٧:١٩١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:٤٢:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٧:٠٤١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٢:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٥:٠٧١٣:٢٦:٤٨١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٤١:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٩٠٠:٤١:٢٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٦:١٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٣٠٠:٤١:٠٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٦:٠٥٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٤٠:٤٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٩:٤٤١٣:٢٥:٥١٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:٤٠:١٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٨:٢٥١٣:٢٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٩:٥٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣٩:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٥:٥٠١٣:٢٥:١٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٩:١٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٤:٣٣١٣:٢٥:٠٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٢٠٠:٣٨:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٤١٠٦:٤٣:١٧١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٨:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٤:٣٨٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٣٨:١١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢٤:٢٧٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای کانی رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کانی رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای کانی رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کانی رش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی رش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کانی رش

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای کانی رش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کانی رش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کانی رش

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٩:٤٢١٢:٣٣:٤٤١٨:٣٨:٢١١٨:٥٦:٣٩٠٠:٢٠:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٢٤٠٧:٢٨:١٤١٣:٣٣:٢٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٢٠٠:٥٠:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٥٠٠٧:٢٦:٤٥١٣:٣٣:٠٨١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٢٥٠٠:٥٠:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٥٠٧:٢٥:١٧١٣:٣٢:٥٠١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٧٠٠:٤٩:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٠٠٧:٢٣:٤٩١٣:٣٢:٣٢١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٠٠٠:٤٩:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٠٤٠٧:٢٢:٢١١٣:٣٢:١٤١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:٤٩:٠٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٨٠٧:٢٠:٥٣١٣:٣١:٥٦١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٦٠٠:٤٨:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٢٠٧:١٩:٢٥١٣:٣١:٣٨١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٤٨:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:١٥٠٧:١٧:٥٧١٣:٣١:٢٠١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٤٧:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٨٠٧:١٦:٢٩١٣:٣١:٠٢١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٤٧:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٥:٠٢١٣:٣٠:٤٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٤٧:١٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٣:٣٤١٣:٣٠:٢٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢١٠٠:٤٦:٥٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٢:٠٧١٣:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:١٤٠٠:٤٦:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٠:٤٠١٣:٢٩:٥١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٤٦:٠٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٩:١٣١٣:٢٩:٣٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٤٥:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:٤٧١٣:٢٩:١٥١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٤٥:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٦:٢٠١٣:٢٨:٥٨١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٤٦٠٠:٤٤:٥٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٤:٥٥١٣:٢٨:٤١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٩٠٠:٤٤:٣٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٣:٢٩١٣:٢٨:٢٤١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:٤٤:٠٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٢:٠٤١٣:٢٨:٠٨١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٦٠٠:٤٣:٤٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٩٠٧:٠٠:٤٠١٣:٢٧:٥١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٣:٢٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٩:١٦١٣:٢٧:٣٥١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:١٣٠٠:٤٢:٥٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٧:٥٢١٣:٢٧:١٩١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:٤٢:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٦:٢٩١٣:٢٧:٠٤١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٠١٠٠:٤٢:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٥:٠٧١٣:٢٦:٤٨١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٧:٥٥٠٠:٤١:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٠٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٤٩٠٠:٤١:٢٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٥٢:٢٤١٣:٢٦:١٩٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤٣٠٠:٤١:٠٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٥٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٦:٠٥٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٤٠:٤٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٩:٤٤١٣:٢٥:٥١٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:٤٠:١٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٨:٢٥١٣:٢٥:٣٨٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٣٩:٥٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کانی رش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کانی رش روستای کانی رش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای کانی رش روستای کانی رش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کانی رش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کانی رش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کانی رش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کانی رش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کانی رش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کانی رش

روستای کانی رش بر روی نقشه

روستای کانی رش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کانی رش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کانی رش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کانی رش
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای کانی رش + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای کانی رش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کانی رش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کانی رش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کانی رش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کانی رش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کانی رش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کانی رش دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کانی رش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کانی رش دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کانی رش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کانی رش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کانی رش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کانی رش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو