جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کامیاران

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز کامیاران

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٠٣
اذان ظهر: ١٢:١١:٤٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٥٩
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٤٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کامیاران (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر کامیاران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کامیاران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کامیاران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

فلورانس اسكاول شین
هر آنچه از آدمی در سخن یا كردار، آشكار شود یا بروز كند، به خود او باز خواهد گشت؛ و هرچه بدهد، باز خواهد گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کامیاران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کامیاران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کامیاران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کامیاران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کامیاران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کامیاران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٠:٣٥١٣:٢٢:١٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:٣٨:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٢:٠١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٨:٠٣١٣:٢١:٤٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٦٠٠:٣٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٦:٤٨١٣:٢١:٣٤١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٦٠٠:٣٧:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢١:٢١١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:١٧٠٠:٣٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢١:٠٨١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠٧٠٠:٣٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٣:٠٨١٣:٢٠:٥٦١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٥٨٠٠:٣٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤١:٥٦١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٥:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:٤٥١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٩٠٠:٣٥:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٣٥:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٠:١١٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٢١٠٠:٣٤:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٤:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٦:٠٩١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٤:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٥:٠٣١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٣:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٩:٣٥٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٣:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٣:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣١:٤٩١٣:١٩:١٩٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٣:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٩:١٢٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٢:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٩:٤٦١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٢:١٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٤٧١٣:١٨:٥٥٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٨:٥١٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣١:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٨:٤٧٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣١:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٨:٤٣٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٨:٤١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣١:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٣:١١١٣:١٨:٣٨٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٠٧٠٠:٣٠:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٢:٢٠١٣:١٨:٣٧٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٣٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٨:٣٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٨٠٠:٣٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٨:٣٥٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کامیاران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کامیاران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کامیاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کامیاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کامیاران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کامیاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کامیاران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کامیاران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کامیاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کامیاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کامیاران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کامیاران شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کامیاران شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کامیاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کامیاران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کامیاران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کامیاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کامیاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کامیاران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٠:٢٢١٢:١٤:٥٠١٨:١٨:٤٥١٨:٣٦:٣٦٢٣:٣٣:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١١:٠٦١٢:١٤:٢٩١٨:١٧:١٩١٨:٣٥:١٠٢٣:٣٣:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١١:٥٠١٢:١٤:٠٨١٨:١٥:٥٣١٨:٣٣:٤٤٢٣:٣٢:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٢:٣٤١٢:١٣:٤٧١٨:١٤:٢٧١٨:٣٢:١٨٢٣:٣٢:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٣:١٩١٢:١٣:٢٧١٨:١٣:٠٢١٨:٣٠:٥٣٢٣:٣٢:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٠٣١٢:١٣:٠٦١٨:١١:٣٧١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣١:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٤:٤٨١٢:١٢:٤٦١٨:١٠:١٢١٨:٢٨:٠٣٢٣:٣١:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٥:٣٣١٢:١٢:٢٦١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٦:٣٨٢٣:٣١:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:١٨١٢:١٢:٠٦١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٥:١٤٢٣:٣١:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٧:٠٣١٢:١١:٤٧١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٥٠٢٣:٣٠:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٧:٤٨١٢:١١:٢٨١٨:٠٤:٣٥١٨:٢٢:٢٧٢٣:٣٠:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٨:٣٤١٢:١١:٠٩١٨:٠٣:١٢١٨:٢١:٠٤٢٣:٣٠:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٩:٢٠١٢:١٠:٥٠١٨:٠١:٤٩١٨:١٩:٤٢٢٣:٢٩:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٠:٣٢١٨:٠٠:٢٦١٨:١٨:٢٠٢٣:٢٩:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٥٣١٢:١٠:١٤١٧:٥٩:٠٤١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٩:١٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢١:٤٠١٢:٠٩:٥٧١٧:٥٧:٤٣١٨:١٥:٣٨٢٣:٢٨:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٢:٢٧١٢:٠٩:٤٠١٧:٥٦:٢٢١٨:١٤:١٨٢٣:٢٨:٣٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٣:١٥١٢:٠٩:٢٤١٧:٥٥:٠٢١٨:١٢:٥٩٢٣:٢٨:٢١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٤:٠٣١٢:٠٩:٠٨١٧:٥٣:٤٢١٨:١١:٤٠٢٣:٢٨:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٤:٥١١٢:٠٨:٥٢١٧:٥٢:٢٣١٨:١٠:٢٢٢٣:٢٧:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٥:٤٠١٢:٠٨:٣٧١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:٠٥٢٣:٢٧:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٦:٢٩١٢:٠٨:٢٣١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٧:٤٨٢٣:٢٧:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٧:١٨١٢:٠٨:٠٩١٧:٤٨:٣٠١٨:٠٦:٣٣٢٣:٢٧:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٨:٠٨١٢:٠٧:٥٦١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:١٨٢٣:٢٦:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٨:٥٨١٢:٠٧:٤٣١٧:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٠٤٢٣:٢٦:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٩:٤٨١٢:٠٧:٣١١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٢:٥١٢٣:٢٦:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٠:٣٩١٢:٠٧:١٩١٧:٤٣:٣١١٨:٠١:٣٩٢٣:٢٦:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣١:٣٠١٢:٠٧:٠٨١٧:٤٢:١٨١٨:٠٠:٢٧٢٣:٢٥:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٢:٢٢١٢:٠٦:٥٨١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:١٧٢٣:٢٥:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٣:١٤١٢:٠٦:٤٨١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٨:٠٨٢٣:٢٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کامیاران شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کامیاران شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کامیاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کامیاران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کامیاران

کامیاران یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان کامیاران است که در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج و ۵۵ کیلومتری شمال شهر کرمانشاه واقع شده‌است

شهر کامیاران در ویکیپدیا

شهر کامیاران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کامیاران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کامیاران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کامیاران بر روی نقشه

شهر کامیاران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کامیاران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کامیاران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کامیاران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کامیاران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کامیاران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کامیاران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کامیاران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کامیاران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کامیاران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کامیاران
زمان پخش اذان آنلاین به افق کامیاران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کامیاران
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کامیاران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کامیاران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کامیاران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو