جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کامیاران

کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز کامیاران


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٥٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کامیاران (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر کامیاران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کامیاران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کامیاران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
از جمله تواضع و فروتنی، سلام كردن بر هر كسی است كه بر او میگذری، و نشستن در پایین مجلس است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کامیاران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کامیاران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کامیاران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کامیاران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کامیاران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کامیاران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٧:٠١١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٥٤١٣:١٩:٥١٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٤:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٤:٤٨١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٣٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٣٣:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٣١:٣٥١٣:١٩:١٩٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣٣:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٣٠:٣٣١٣:١٩:١٢٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٢:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٧:٣٤١٣:١٨:٥٥٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣١:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٨:٥١٢٠:١١:٣٥٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٣١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٤٠١٣:١٨:٤٧٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٤٨٠٠:٣١:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٨:٤٣٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٣١:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٨:٤١٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣١:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٨:٣٨٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٠:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٢:٠٨١٣:١٨:٣٧٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٠:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢١:١٩١٣:١٨:٣٦٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٨:٣٥٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٣٠:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٤٤١٣:١٨:٣٥٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٨:٥٨١٣:١٨:٣٦٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٠:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٨:١٤١٣:١٨:٣٧٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٩:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٧:٣١١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٦٠٠:٢٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٦:٥٠١٣:١٨:٤١٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:١١١٣:١٨:٤٤٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٤٣٠٠:٢٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١٥:٣٣١٣:١٨:٤٨٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٢٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٤:٥٦١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:١٧٠٠:٢٩:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٤:٢١١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٩:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٣:٤٨١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٤:٣٨٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٣:١٦١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٥:٢١٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٢٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کامیاران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کامیاران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کامیاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کامیاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کامیاران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کامیاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کامیاران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کامیاران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کامیاران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کامیاران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کامیاران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٤:١٧١٢:٠٦:٣٦١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٦:٤٢٢٣:٢٥:١٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٥:٠٩١٢:٠٦:٢٨١٧:٣٧:١٨١٧:٥٥:٣٥٢٣:٢٥:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٦:٠٢١٢:٠٦:٢٠١٧:٣٦:١١١٧:٥٤:٢٩٢٣:٢٤:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٦:٥٦١٢:٠٦:١٤١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٣:٢٥٢٣:٢٤:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٧:٥٠١٢:٠٦:٠٨١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:٢١٢٣:٢٤:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٨:٤٤١٢:٠٦:٠٢١٧:٣٢:٥٤١٧:٥١:١٩٢٣:٢٤:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٩:٣٨١٢:٠٥:٥٨١٧:٣١:٥١١٧:٥٠:١٨٢٣:٢٤:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٠:٣٣١٢:٠٥:٥٤١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٩:١٨٢٣:٢٤:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤١:٢٨١٢:٠٥:٥١١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٨:١٩٢٣:٢٤:٠٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٢:٢٤١٢:٠٥:٤٩١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:٢٢٢٣:٢٤:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٣:١٩١٢:٠٥:٤٨١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٦:٢٦٢٣:٢٣:٥٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٤:١٦١٢:٠٥:٤٧١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:٣١٢٣:٢٣:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٥:١٢١٢:٠٥:٤٧١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٤:٣٧٢٣:٢٣:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٤٦:٠٨١٢:٠٥:٤٨١٧:٢٥:٠٤١٧:٤٣:٤٦٢٣:٢٣:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٧:٠٥١٢:٠٥:٥٠١٧:٢٤:١١١٧:٤٢:٥٥٢٣:٢٣:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٨:٠٢١٢:٠٥:٥٣١٧:٢٣:١٩١٧:٤٢:٠٦٢٣:٢٣:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٥٩١٢:٠٥:٥٦١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:١٨٢٣:٢٣:٤٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٤٩:٥٧١٢:٠٦:٠٠١٧:٢١:٤١١٧:٤٠:٣٢٢٣:٢٣:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٠:٥٤١٢:٠٦:٠٥١٧:٢٠:٥٤١٧:٣٩:٤٨٢٣:٢٣:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥١:٥٢١٢:٠٦:١١١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٩:٠٥٢٣:٢٣:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٥٢:٤٩١٢:٠٦:١٨١٧:١٩:٢٥١٧:٣٨:٢٤٢٣:٢٣:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٣:٤٧١٢:٠٦:٢٦١٧:١٨:٤٣١٧:٣٧:٤٤٢٣:٢٣:٥٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٤:٤٥١٢:٠٦:٣٤١٧:١٨:٠٢١٧:٣٧:٠٦٢٣:٢٤:٠١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٥:٤٣١٢:٠٦:٤٤١٧:١٧:٢٤١٧:٣٦:٢٩٢٣:٢٤:٠٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٦:٤١١٢:٠٦:٥٤١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٥٥٢٣:٢٤:١٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٧:٣٩١٢:٠٧:٠٥١٧:١٦:١١١٧:٣٥:٢٢٢٣:٢٤:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٣٧١٢:٠٧:١٧١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٥٠٢٣:٢٤:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٩:٣٥١٢:٠٧:٣٠١٧:١٥:٠٥١٧:٣٤:٢١٢٣:٢٤:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٧:٤٣١٧:١٤:٣٥١٧:٣٣:٥٣٢٣:٢٤:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠١:٣٠١٢:٠٧:٥٨١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٢٧٢٣:٢٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کامیاران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کامیاران شهر کامیاران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کامیاران شهر کامیاران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کامیاران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کامیاران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کامیاران

کامیاران یکی از شهرهای استان کردستان و مرکز شهرستان کامیاران است که در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج و ۵۵ کیلومتری شمال شهر کرمانشاه واقع شده‌است

شهر کامیاران در ویکیپدیا

شهر کامیاران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کامیاران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کامیاران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کامیاران بر روی نقشه

شهر کامیاران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کامیاران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کامیاران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کامیاران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کامیاران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کامیاران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کامیاران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کامیاران
جدول اوقات شرعی امروز فردا کامیاران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کامیاران
زمان پخش اذان مستقیم به افق کامیاران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کامیاران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کامیاران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کامیاران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کامیاران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو