جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کامرانیه

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز کامرانیه


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٣٧
اذان ظهر: ١١:٣٣:١٩
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٥٢
اذان مغرب: ١٦:٥١:٣٥
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٤١

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کامرانیه (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای کامرانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کامرانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کامرانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

حضرت معصومه (س)
از پدرم شنیدم که فرمود: شهر قم مرکز شیعیان ما می‌باشد

اوقات شرعی ماه جاری روستای کامرانیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کامرانیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کامرانیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کامرانیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کامرانیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کامرانیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٩:٥١١٩:٢٢:٣٨١٩:٤١:٢٤٢٣:٥٤:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٩:٤١١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٥:٢٤١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٠٤٢٣:٥٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٩:١٧١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٤٥٢٣:٥٣:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥١:١٣١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٢:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٢:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:١٥٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٠٦٢٣:٥٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٢:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٨:٤١١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥١:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٣١:١٩١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥١:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:٢٥٢٣:٥١:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٨:٣١١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٢:١٥٢٣:٥١:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥١:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٠:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٠:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١٦٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٢١٢٣:٥٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٩٢٣:٥٠:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٩:٠٦١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٠:١١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٠:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٣٢٢٣:٤٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٧:٠٥١٢:٣٨:٣٥١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:١٩٢٣:٤٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:١٢٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٨:٣٨١٩:٤١:١٢٢٠:٠١:٠٦٢٣:٤٩:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:١٧٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٨:٤٢١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٥:١٨١٢:٣٨:٤٧١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٤٩:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٣٤:٤٥١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٤٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٤:١٤١٢:٣٨:٥٨١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٤٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کامرانیه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کامرانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کامرانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کامرانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کامرانیه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کامرانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کامرانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کامرانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کامرانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کامرانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کامرانیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:١٦١١:٢٨:٠٣١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٣:٤٧٢٢:٤٥:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٢:١٣١١:٢٨:١٩١٦:٣٤:٠٨١٦:٥٣:٢٦٢٢:٤٥:٢٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٣:٠٩١١:٢٨:٣٦١٦:٣٣:٤٦١٦:٥٣:٠٦٢٢:٤٥:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٤:٠٥١١:٢٨:٥٤١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٢:٤٨٢٢:٤٥:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٥:٠١١١:٢٩:١٢١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٢:٣٢٢٢:٤٦:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:٥٦١١:٢٩:٣١١٦:٣٢:٥٢١٦:٥٢:١٧٢٢:٤٦:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٦:٥١١١:٢٩:٥١١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٢:٠٥٢٢:٤٦:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٤٥١١:٣٠:١٢١٦:٣٢:٢٤١٦:٥١:٥٤٢٢:٤٦:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:٣٩١١:٣٠:٣٣١٦:٣٢:١٤١٦:٥١:٤٥٢٢:٤٧:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٣٢١١:٣٠:٥٥١٦:٣٢:٠٥١٦:٥١:٣٨٢٢:٤٧:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٠:٢٥١١:٣١:١٨١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٣٣٢٢:٤٧:٥٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣١:١٧١١:٣١:٤١١٦:٣١:٥٣١٦:٥١:٣٠٢٢:٤٨:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٢:٠٨١١:٣٢:٠٥١٦:٣١:٥٠١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٨:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٥٩١١:٣٢:٢٩١٦:٣١:٤٩١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٨:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٣:٤٨١١:٣٢:٥٤١٦:٣١:٤٩١٦:٥١:٣١٢٢:٤٩:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٤:٣٧١١:٣٣:١٩١٦:٣١:٥٢١٦:٥١:٣٥٢٢:٤٩:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٢٥١١:٣٣:٤٥١٦:٣١:٥٦١٦:٥١:٤١٢٢:٥٠:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٦:١٢١١:٣٤:١١١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٤٩٢٢:٥٠:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٦:٥٨١١:٣٤:٣٨١٦:٣٢:١١١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٠:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٧:٤٣١١:٣٥:٠٥١٦:٣٢:٢١١٦:٥٢:٠٩٢٢:٥١:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٨:٢٦١١:٣٥:٣٣١٦:٣٢:٣٣١٦:٥٢:٢٣٢٢:٥١:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٩:٠٩١١:٣٦:٠١١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:٣٧٢٢:٥٢:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٩:٥١١١:٣٦:٢٩١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:٥٤٢٢:٥٢:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٠:٣١١١:٣٦:٥٨١٦:٣٣:٢٠١٦:٥٣:١٢٢٢:٥٣:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤١:١٠١١:٣٧:٢٧١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٣:٣٢٢٢:٥٣:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤١:٤٨١١:٣٧:٥٦١٦:٣٤:٠١١٦:٥٣:٥٤٢٢:٥٣:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٢:٢٤١١:٣٨:٢٥١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٤:١٧٢٢:٥٤:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٢:٥٩١١:٣٨:٥٥١٦:٣٤:٤٨١٦:٥٤:٤٢٢٢:٥٤:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٣٣١١:٣٩:٢٤١٦:٣٥:١٥١٦:٥٥:٠٩٢٢:٥٥:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٤:٠٥١١:٣٩:٥٤١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٥:٣٧٢٢:٥٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کامرانیه روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کامرانیه روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کامرانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کامرانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کامرانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کامرانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کامرانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کامرانیه

روستای کامرانیه بر روی نقشه

روستای کامرانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کامرانیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کامرانیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کامرانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کامرانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کامرانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کامرانیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کامرانیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کامرانیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کامرانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کامرانیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کامرانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کامرانیه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کامرانیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو