جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کامرانیه

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز کامرانیه

اذان صبح: ٠٣:٥١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٤٦:١٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:١٠
اذان مغرب: ٢٠:١٨:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:١٠

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کامرانیه (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای کامرانیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کامرانیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کامرانیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

جان د راكلفر
هر حقی یك مسئولیت، هر فرصتی یك اجبار و هر مالكیتی یك وظیفه به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کامرانیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کامرانیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کامرانیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کامرانیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کامرانیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کامرانیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٢:١٣١٢:٤٢:٢١١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:١٩٢٣:٥٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٠:٥٧١٢:٤٢:٠٦١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٠٧٢٣:٥٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٩:٤٢١٢:٤١:٥٢١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:٥٦٢٣:٥٨:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤١:٣٨١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٧:١٤١٢:٤١:٢٥١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٣٥٢٣:٥٧:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٦:٠١١٢:٤١:١٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٤٢٣:٥٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٠:٥٩١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٦:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٣:٣٦١٢:٤٠:٤٧١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٦:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٢:٢٦١٢:٤٠:٣٥١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٥٢٢٣:٥٥:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠١:١٥١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٤٢٢٣:٥٥:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٠:١٣١٩:٢٠:٥١١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٥:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٥:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:١١٢٣:٥٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٤:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٥١٢٣:٥٤:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٤١٢٣:٥٣:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٣:٣١١٢:٣٩:١٧١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٤:٣١٢٣:٥٣:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٩:١٠١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٣:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥١:٢٧١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:١١٢٣:٥٣:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٠٢٢٣:٥٢:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٩:٢٨١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٤٢٢٣:٥٢:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٨:٤١١٩:٣٠:١٩١٩:٤٩:٣٢٢٣:٥٢:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٤٤٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٨:٣٧١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥١:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٨:٣٤١٩:٣١:٥٣١٩:٥١:١٢٢٣:٥١:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:١٧٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٨:٣١١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥١:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:٥٢٢٣:٥١:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٤٢٢٣:٥١:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٣١٢٣:٥٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کامرانیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کامرانیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کامرانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کامرانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کامرانیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کامرانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کامرانیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کامرانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کامرانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کامرانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کامرانیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کامرانیه روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کامرانیه روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کامرانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کامرانیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کامرانیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کامرانیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کامرانیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کامرانیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٣٠:٢٢١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٧:٣١٢٠:١٨:١٤٢٣:٥٢:٢٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٣٠:٣٦١٢:٤٤:١٠١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٨:٢٥٢٣:٥٢:٣٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٣٠:٥٢١٢:٤٤:٢٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٣٥٢٣:٥٢:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٣١:٠٨١٢:٤٤:٣٦١٩:٥٨:٠١٢٠:١٨:٤٣٢٣:٥٣:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١١٠٥:٣١:٢٧١٢:٤٤:٤٩١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٨:٤٩٢٣:٥٣:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣١:٤٦١٢:٤٥:٠٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٥٤٢٣:٥٣:٣٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٣٢:٠٦١٢:٤٥:١٤١٩:٥٨:١٦٢٠:١٨:٥٦٢٣:٥٣:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٦٠٥:٣٢:٢٨١٢:٤٥:٢٦١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٥٨٢٣:٥٤:٠٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٥٠٥:٣٢:٥١١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:٥٧٢٣:٥٤:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٣٣:١٥١٢:٤٥:٥٠١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٥٥٢٣:٥٤:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٣:٤٠١٢:٤٦:٠٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٨:٥٠٢٣:٥٤:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٤:٠٧١٢:٤٦:١٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٤٤٢٣:٥٥:١٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٠٠٥:٣٤:٣٤١٢:٤٦:٢٤١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٨:٣٧٢٣:٥٥:٢٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٣٥:٠٢١٢:٤٦:٣٤١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٥:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٥:٣٢١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٨:١٦٢٣:٥٥:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٦:٠٢١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٦:١٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣٦:٣٣١٢:٤٧:٠٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٤٩٢٣:٥٦:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٨٠٥:٣٧:٠٥١٢:٤٧:١٣١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٧:٣٣٢٣:٥٦:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٧:٣٨١٢:٤٧:٢٢١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:١٤٢٣:٥٧:٠٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٨:١٢١٢:٤٧:٣١١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٥٥٢٣:٥٧:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٨:٤٧١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٣٣٢٣:٥٧:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥١٠٥:٣٩:٢٢١٢:٤٧:٤٦١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٦:١٠٢٣:٥٧:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٩:٥٨١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٨:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٥:١٨٢٣:٥٨:١٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤١:١٣١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٥٠٢٣:٥٨:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٤٠٥:٤١:٥١١٢:٤٨:١١١٩:٥٤:١٢٢٠:١٤:٢٠٢٣:٥٨:٤٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٤٢:٢٩١٢:٤٨:١٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٤٨٢٣:٥٩:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٨:٢١١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:١٥٢٣:٥٩:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤٨:٢٥١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٢:٤٠٢٣:٥٩:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٢:٠٤٢٣:٥٩:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٨:٣٢١٩:٥١:٣١٢٠:١١:٢٦٢٣:٥٩:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کامرانیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کامرانیه روستای کامرانیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کامرانیه روستای کامرانیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کامرانیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کامرانیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کامرانیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کامرانیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کامرانیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کامرانیه

روستای کامرانیه بر روی نقشه

روستای کامرانیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کامرانیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کامرانیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کامرانیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کامرانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کامرانیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کامرانیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کامرانیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کامرانیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کامرانیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کامرانیه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کامرانیه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کامرانیه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کامرانیه
زمان پخش اذان آنلاین به افق کامرانیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کامرانیه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کامرانیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو