جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کال زرشک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کال زرشک


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٠
اذان ظهر: ١١:٤٧:١٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٢٢
اذان مغرب: ١٧:١٢:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٠٤:١٤

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کال زرشک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای کال زرشک)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کال زرشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کال زرشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

گای فینلی
نیروی باطنی ریشه‌دار، نه چشم و هم‌چشمی می‌كند نه سنجش؛ درست مانند اینكه عقابی بخواهد شبیه كلاغ پرواز كند یا شبیه اردك راه برود. نه نیروی راستین و نه عقاب، نیاز ندارند چیزی را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کال زرشک

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کال زرشک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کال زرشک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کال زرشک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کال زرشک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کال زرشک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٤:٤٦١٢:٣٤:٥٤١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:١١٢٣:٥٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٣:٣٩١٢:٣٤:٤٣١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٩:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٢:٣٢١٢:٣٤:٣٤١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٤:٢٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٦:٤٠٢٣:٤٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٤:١٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٤:٠٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٨:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٣:٥٢١٩:٢١:٠٢١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٦:١٢١٢:٣٣:٤٦١٩:٢١:٤٩١٩:٤٠:٤٩٢٣:٤٧:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:١٣١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٣٩٢٣:٤٧:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٢:٢٩٢٣:٤٧:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:١٢٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٤:١٠١٩:٤٣:١٩٢٣:٤٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٤:٠٨٢٣:٤٦:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٦:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٣:١٧١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٤٧٢٣:٤٦:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٣٣:١٤١٩:٢٧:١٧١٩:٤٦:٣٧٢٣:٤٦:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٣:١٢١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٢٦٢٣:٤٦:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٣:١٠١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:١٥٢٣:٤٥:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣٧:١٠١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٠٤٢٣:٤٥:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٣:٠٨١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٣٥:٣٧١٢:٣٣:٠٩١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٤١٢٣:٤٥:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٣١٠٥:٣٤:٥٢١٢:٣٣:٠٩١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٥:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٣:١٠١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:١٧٢٣:٤٥:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٣:١٢١٩:٣٣:٢١١٩:٥٣:٠٤٢٣:٤٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٨٠٥:٣٢:٤٨١٢:٣٣:١٥١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٥٢٢٣:٤٤:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٣٢:٠٩١٢:٣٣:١٨١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٣٨٢٣:٤٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣١:٣٢١٢:٣٣:٢١١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٤:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٣٠:٥٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٣٦:١٧١٩:٥٦:١٠٢٣:٤٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٠:٢٢١٢:٣٣:٣٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٦:٥٦٢٣:٤٤:٢٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٦٠٥:٢٩:٥٠١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٤١٢٣:٤٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کال زرشک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کال زرشک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای کال زرشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کال زرشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای کال زرشک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:١٥٠٦:٤١:٢٦١١:٣٨:٠٦١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٤:٤٠٢٢:٥٤:١٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٦١١:٣٨:٣٦١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٥:١٩٢٢:٥٤:٤٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٢:٠٣١١:٣٩:٠٥١٦:٣٦:١١١٦:٥٦:٠٠٢٢:٥٥:١٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٢:١٩١١:٣٩:٣٤١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٥:٤٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٠:٠٢١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٢٤٢٢:٥٦:١٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٠:٣١١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٨٢٢:٥٦:٤٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٠:٥٩١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٨:٥٣٢٢:٥٧:١٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٣:٠٥١١:٤١:٢٦١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٩:٣٩٢٢:٥٧:٤٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:١٢١١:٤١:٥٣١٦:٤٠:٤٤١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٨:١١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:١٦١١:٤٢:٢٠١٦:٤١:٣٤١٧:٠١:١٤٢٢:٥٨:٤٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:١٩١١:٤٢:٤٧١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:٠٢٢٢:٥٩:٠٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٢١١١:٤٣:١٢١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٥٢٢٢:٥٩:٣٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٣:٣٨١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٣:٤٢٢٣:٠٠:٠٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:١٧١١:٤٤:٠٢١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٤:٣٣٢٣:٠٠:٣١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:١٣١١:٤٤:٢٦١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٥:٢٥٢٣:٠٠:٥٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٤:٥٠١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٦:١٧٢٣:٠١:٢٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٥:١٣١٦:٤٧:٤١١٧:٠٧:١٠٢٣:٠١:٥٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٥:٣٦١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٢:١٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٦١١:٤٥:٥٧١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٨:٥٧٢٣:٠٢:٤٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٦:١٨١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٣:٠٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٠٧١١:٤٦:٣٩١٦:٥١:٢٦١٧:١٠:٤٧٢٣:٠٣:٢٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:٥٠١١:٤٦:٥٩١٦:٥٢:٢٤١٧:١١:٤٢٢٣:٠٣:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٤١:٣٠١١:٤٧:١٨١٦:٥٣:٢٢١٧:١٢:٣٨٢٣:٠٤:١٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤١:٠٩١١:٤٧:٣٦١٦:٥٤:٢٠١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٤:٣٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٤:٥١٠٦:٤٠:٤٧١١:٤٧:٥٤١٦:٥٥:١٩١٧:١٤:٣٠٢٣:٠٤:٥٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٠:٢٢١١:٤٨:١١١٦:٥٦:١٨١٧:١٥:٢٧٢٣:٠٥:١٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:١٦٠٦:٣٩:٥٦١١:٤٨:٢٧١٦:٥٧:١٧١٧:١٦:٢٤٢٣:٠٥:٣٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٩:٢٨١١:٤٨:٤٢١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:٢١٢٣:٠٥:٥٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٨:٥٨١١:٤٨:٥٧١٦:٥٩:١٦١٧:١٨:١٨٢٣:٠٦:١٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٢٦١١:٤٩:١١١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:١٥٢٣:٠٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کال زرشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کال زرشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کال زرشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کال زرشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کال زرشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کال زرشک

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٨:٥٥١١:٣٥:٠٧١٦:٣١:١٩١٦:٥١:١١٢٢:٥١:١٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٩:٢٤١١:٣٥:٣٧١٦:٣١:٥١١٦:٥١:٤٢٢٢:٥١:٤٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٩:٥٢١١:٣٦:٠٧١٦:٣٢:٢٤١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٢:١٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٠:١٨١١:٣٦:٣٧١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٢:٤٩٢٢:٥٢:٤٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٠:٤٢١١:٣٧:٠٧١٦:٣٣:٣٤١٦:٥٣:٢٥٢٢:٥٣:١٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:٠٥١١:٣٧:٣٦١٦:٣٤:١١١٦:٥٤:٠١٢٢:٥٣:٤٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٤١:٢٦١١:٣٨:٠٦١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٤:٤٠٢٢:٥٤:١٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٦١١:٣٨:٣٦١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٥:١٩٢٢:٥٤:٤٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٢:٠٣١١:٣٩:٠٥١٦:٣٦:١١١٦:٥٦:٠٠٢٢:٥٥:١٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٢:١٩١١:٣٩:٣٤١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٥:٤٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٠:٠٢١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٢٤٢٢:٥٦:١٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٠:٣١١٦:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٨٢٢:٥٦:٤٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٠:٥٩١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٨:٥٣٢٢:٥٧:١٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٣:٠٥١١:٤١:٢٦١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٩:٣٩٢٢:٥٧:٤٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:١٢١١:٤١:٥٣١٦:٤٠:٤٤١٧:٠٠:٢٦٢٢:٥٨:١١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:١٦١١:٤٢:٢٠١٦:٤١:٣٤١٧:٠١:١٤٢٢:٥٨:٤٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:١٩١١:٤٢:٤٧١٦:٤٢:٢٤١٧:٠٢:٠٢٢٢:٥٩:٠٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٢١١١:٤٣:١٢١٦:٤٣:١٥١٧:٠٢:٥٢٢٢:٥٩:٣٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٣:٢٠١١:٤٣:٣٨١٦:٤٤:٠٧١٧:٠٣:٤٢٢٣:٠٠:٠٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٣:١٧١١:٤٤:٠٢١٦:٤٤:٥٩١٧:٠٤:٣٣٢٣:٠٠:٣١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:١٣١١:٤٤:٢٦١٦:٤٥:٥٣١٧:٠٥:٢٥٢٣:٠٠:٥٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٤:٥٠١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٦:١٧٢٣:٠١:٢٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٥:١٣١٦:٤٧:٤١١٧:٠٧:١٠٢٣:٠١:٥٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٥:٣٦١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٢:١٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٦١١:٤٥:٥٧١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٨:٥٧٢٣:٠٢:٤٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٦:١٨١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٣:٠٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٠٧١١:٤٦:٣٩١٦:٥١:٢٦١٧:١٠:٤٧٢٣:٠٣:٢٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤١:٥٠١١:٤٦:٥٩١٦:٥٢:٢٤١٧:١١:٤٢٢٣:٠٣:٥١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤١:٣٠١١:٤٧:١٨١٦:٥٣:٢٢١٧:١٢:٣٨٢٣:٠٤:١٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤١:٠٩١١:٤٧:٣٦١٦:٥٤:٢٠١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کال زرشک روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای کال زرشک روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کال زرشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کال زرشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کال زرشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کال زرشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کال زرشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کال زرشک

روستای کال زرشک بر روی نقشه

روستای کال زرشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کال زرشک
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای کال زرشک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای کال زرشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کال زرشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کال زرشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ کال زرشک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کال زرشک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کال زرشک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کال زرشک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کال زرشک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کال زرشک
زمان پخش اذان مستقیم به افق کال زرشک
جدول اوقات شرعی امروز فردا کال زرشک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو