جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کال زرشک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز کال زرشک

اذان صبح: ٠٤:١٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٥٣:١٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٣٧

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کال زرشک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای کال زرشک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کال زرشک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کال زرشک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کال زرشک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کال زرشک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کال زرشک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کال زرشک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کال زرشک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کال زرشک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٧:٠٦١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٩٢٣:٥٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٥:٥١١٢:٣٦:٤٩١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٣:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٣٦:٣٥١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٢٦٢٣:٥٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٦:٢١١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:١٥٢٣:٥٢:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٢:٠٨١٢:٣٦:٠٨١٩:١٠:٤٠١٩:٢٩:٠٤٢٣:٥٢:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٥:٥٥١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥١:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٥:٤٢١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٤٢٢٣:٥١:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٣٥:٣٠١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٣١٢٣:٥١:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٥:١٨١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٢٠٢٣:٥٠:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٦:١١١٢:٣٥:٠٧١٩:١٤:٣٤١٩:٣٣:٠٩٢٣:٥٠:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٥:٠٣١٢:٣٤:٥٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٥٩٢٣:٥٠:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٤:٤٥١٩:١٦:٠٨١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٩:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٢:٤٨١٢:٣٤:٣٥١٩:١٦:٥٤١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٩:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:١١٠٥:٥١:٤١١٢:٣٤:٢٦١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٢٧٢٣:٤٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٤:١٧١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:١٧٢٣:٤٨:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٤:٠٨١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٠٦٢٣:٤٨:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٠٤٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٨:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٧:٢٧١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٨:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٦:٢٦١٢:٣٣:٤٦١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٧:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٥:٢٦١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٧:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٣:١١١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٧:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٠٥٢٣:٤٧:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:١٤٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٥٥٢٣:٤٦:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٦:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٣:١٧١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٣:١٤١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٦:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٣:١٢١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٨:١٠١٢:٣٣:١٠١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٨:٠٣٢٣:٤٥:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٣٧:٢١١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٥٢٢٣:٤٥:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کال زرشک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کال زرشک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کال زرشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کال زرشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای کال زرشک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کال زرشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کال زرشک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کال زرشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای کال زرشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کال زرشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کال زرشک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کال زرشک روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای کال زرشک روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کال زرشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کال زرشک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کال زرشک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کال زرشک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کال زرشک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کال زرشک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٣:١٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٠٥٢٣:٥٤:٥٥
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤١:٣٦١٢:٤٣:١٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٥:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٤٢:١٨١٢:٤٣:٢٠١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٣:٤١٢٣:٥٥:١٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٣:٢١١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٥٥:٢٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٣:٤٢١٢:٤٣:٢١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:١٢٢٣:٥٥:٣٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٣:٢٠١٩:٤١:٤٩٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٥:٤٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٣:١٩١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٣٦٢٣:٥٥:٥٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٣:١٧١٩:٤٠:١٧١٩:٥٩:٤٦٢٣:٥٦:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٣:١٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٥٥٢٣:٥٦:٠٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٧:١٧١٢:٤٣:١١١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٦:١٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٨:٠٠١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٦:٢٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٦:٢٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٩:٢٧١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:١٦٢٣:٥٦:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٠٠٥:٥٠:١١١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٦:٣٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٠:٥٤١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:١٨٢٣:٥٦:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٣:١١١٩:٥٢:١٨٢٣:٥٦:٤٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:١٦٢٣:٥٦:٤٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٢:٢٤١٩:٣١:١٢١٩:٥٠:١٣٢٣:٥٦:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٢:١٥١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥٦:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٤:٣٣١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٠٤٢٣:٥٦:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٥:١٧١٢:٤١:٥٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٦:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٠١١٢:٤١:٤٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٦:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤١:٣٦١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٦:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤١:٢٤١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٦:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٥٨:١٢١٢:٤١:١٣١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٦:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤١:٠٠١٩:٢٢:٣٤١٩:٤١:١٣٢٣:٥٦:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٠:٤٨١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٦:٢٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٠:٢٣١٢:٤٠:٣٤١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٤٩٢٣:٥٦:٢٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٠:٢١١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٦:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠١:٤٩١٢:٤٠:٠٦١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٢١٢٣:٥٦:١١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٢:٣٣١٢:٣٩:٥٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٦٢٣:٥٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کال زرشک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کال زرشک روستای کال زرشک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کال زرشک روستای کال زرشک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کال زرشک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کال زرشک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کال زرشک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کال زرشک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کال زرشک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کال زرشک

روستای کال زرشک بر روی نقشه

روستای کال زرشک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کال زرشک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای کال زرشک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای کال زرشک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای کال زرشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کال زرشک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کال زرشک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کال زرشک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کال زرشک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کال زرشک
جدول اوقات شرعی امروز فردا کال زرشک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کال زرشک
زمان پخش اذان مستقیم به افق کال زرشک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کال زرشک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کال زرشک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کال زرشک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کال زرشک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو