جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کافه بلوچی


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٤١:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٥٧:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٤٧

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر کافه بلوچی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کافه بلوچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

دیل كارنگی
بیایید آنقدر سرگرم نشویم یا با شتاب زندگی نكنیم كه نتوانیم به موسیقی چمنزار یا آن سمفونی كه جنگل را می ستاید، گوش فرا دهیم. برخی چیزها در جهان خیلی مهمتر از دارایی‌اند. یكی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کافه بلوچی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کافه بلوچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢١:٤١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٢٢٢٣:٤١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢١:٣٢١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢١:٢٢١٨:٥٤:١٨١٩:١١:٣١٢٣:٤٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٢١:١٤١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٠٥٢٣:٤٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٧:١٠١٢:٢١:٠٥١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٦:٢١١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٥٦١٩:١٣:١٥٢٣:٣٩:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٥:٣٤١٢:٢٠:٥٠١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:٤٩٢٣:٣٩:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٠:٤٤١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٢٤٢٣:٣٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٣٥٢٣:٣٩:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:١٠٢٣:٣٨:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٠:١٨١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٢١٢٣:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٠:١٥١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٥٦٢٣:٣٨:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٥٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٠:١٢١٩:٠٠:٥٤١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٨:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:١٠١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣٨:٣٤١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٤٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٠:١٩٢٣:٣٧:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٥٤٢٣:٣٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٧:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٧:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:١٦٢٣:٣٧:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٠:١٣١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٧:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٧:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:١١٢٣:٣٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:٤٥٢٣:٣٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کافه بلوچی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کافه بلوچی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٠:٥٩١٢:٢٩:٢١١٨:٣٨:٠٧١٨:٥٤:٣٥٢٣:٥٠:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:١٩:٥٤١٢:٢٩:٠٣١٨:٣٨:٣٦١٨:٥٥:٠٥٢٣:٥٠:٣١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:١٨:٤٨١٢:٢٨:٤٥١٨:٣٩:٠٦١٨:٥٥:٣٦٢٣:٥٠:١٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠١:١٥٠٦:١٧:٤٣١٢:٢٨:٢٧١٨:٣٩:٣٥١٨:٥٦:٠٦٢٣:٤٩:٥٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٦:٣٧١٢:٢٨:٠٩١٨:٤٠:٠٥١٨:٥٦:٣٦٢٣:٤٩:٢٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٧:٥١١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٧:٠٦٢٣:٤٩:٠٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٤:٢٧١٢:٢٧:٣٣١٨:٤١:٠٣١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤٨:٤٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٢٧:١٥١٨:٤١:٣٣١٨:٥٨:٠٦٢٣:٤٨:٢٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٢:١٨١٢:٢٦:٥٨١٨:٤٢:٠٢١٨:٥٨:٣٧٢٣:٤٨:٠٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١١:١٤١٢:٢٦:٤٠١٨:٤٢:٣١١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٧:٤٤
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٠:١٠١٢:٢٦:٢٣١٨:٤٣:٠١١٨:٥٩:٣٨٢٣:٤٧:٢٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:٠٩:٠٦١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٣:٣٠١٩:٠٠:٠٨٢٣:٤٧:٠٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٨:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٨:٤٤:٠٠١٩:٠٠:٣٩٢٣:٤٦:٤١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٥:٣٢١٨:٤٤:٢٩١٩:٠١:١٠٢٣:٤٦:٢٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٥:٥٧١٢:٢٥:١٦١٨:٤٤:٥٩١٩:٠١:٤١٢٣:٤٦:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٥:٢٩١٩:٠٢:١٢٢٣:٤٥:٣٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٢٤:٤٤١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٤٣٢٣:٤٥:١٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٢٤:٢٨١٨:٤٦:٢٩١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٤:٥٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠١:٥١١٢:٢٤:١٣١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٤٦٢٣:٤٤:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٠:٥١١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:١٨٢٣:٤٤:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤١:٠٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٢٣:٤٤١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٤:٥٠٢٣:٤٤:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٢٣٢٣:٤٣:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٢٣:١٦١٨:٤٩:٠١١٩:٠٥:٥٥٢٣:٤٣:٢٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٢٨٢٣:٤٣:٠٤
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٥:٥٩١٢:٢٢:٥٠١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٠١٢٣:٤٢:٤٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٠:٣٥١٩:٠٧:٣٤٢٣:٤٢:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٢٠٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٥١:٠٦١٩:٠٨:٠٧٢٣:٤٢:١٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٢:١٣١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٤١٢٣:٤١:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٢:١٨١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:١٤٢٣:٤١:٣٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٢١:٥٢١٨:٥٢:٤٢١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤١:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٢٧:٣٣١١:٣١:٠٩١٧:٣٥:٠٨١٧:٥١:٣٥٢٣:٢٢:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٦:٢٧١٢:٣٠:٥١١٨:٣٥:٣٨١٨:٥٢:٠٥٢٣:٥٢:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٥:٢٢١٢:٣٠:٣٣١٨:٣٦:٠٨١٨:٥٢:٣٥٢٣:٥٢:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٤:١٦١٢:٣٠:١٥١٨:٣٦:٣٨١٨:٥٣:٠٥٢٣:٥١:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٢٩:٥٧١٨:٣٧:٠٨١٨:٥٣:٣٥٢٣:٥١:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٢:٠٥١٢:٢٩:٣٩١٨:٣٧:٣٧١٨:٥٤:٠٥٢٣:٥١:١٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٠:٥٩١٢:٢٩:٢١١٨:٣٨:٠٧١٨:٥٤:٣٥٢٣:٥٠:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:١٩:٥٤١٢:٢٩:٠٣١٨:٣٨:٣٦١٨:٥٥:٠٥٢٣:٥٠:٣١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:١٨:٤٨١٢:٢٨:٤٥١٨:٣٩:٠٦١٨:٥٥:٣٦٢٣:٥٠:١٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:١٧:٤٣١٢:٢٨:٢٧١٨:٣٩:٣٥١٨:٥٦:٠٦٢٣:٤٩:٥٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:١٦:٣٧١٢:٢٨:٠٩١٨:٤٠:٠٥١٨:٥٦:٣٦٢٣:٤٩:٢٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٧:٥١١٨:٤٠:٣٤١٨:٥٧:٠٦٢٣:٤٩:٠٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٤:٢٧١٢:٢٧:٣٣١٨:٤١:٠٣١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤٨:٤٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٣:٢٣١٢:٢٧:١٥١٨:٤١:٣٣١٨:٥٨:٠٦٢٣:٤٨:٢٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٢:١٨١٢:٢٦:٥٨١٨:٤٢:٠٢١٨:٥٨:٣٧٢٣:٤٨:٠٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١١:١٤١٢:٢٦:٤٠١٨:٤٢:٣١١٨:٥٩:٠٧٢٣:٤٧:٤٤
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٠:١٠١٢:٢٦:٢٣١٨:٤٣:٠١١٨:٥٩:٣٨٢٣:٤٧:٢٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:٠٩:٠٦١٢:٢٦:٠٦١٨:٤٣:٣٠١٩:٠٠:٠٨٢٣:٤٧:٠٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٨:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٨:٤٤:٠٠١٩:٠٠:٣٩٢٣:٤٦:٤١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٠٧:٠٠١٢:٢٥:٣٢١٨:٤٤:٢٩١٩:٠١:١٠٢٣:٤٦:٢٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٥:٥٧١٢:٢٥:١٦١٨:٤٤:٥٩١٩:٠١:٤١٢٣:٤٦:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٢٥:٠٠١٨:٤٥:٢٩١٩:٠٢:١٢٢٣:٤٥:٣٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٢٤:٤٤١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:٤٣٢٣:٤٥:١٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٢:٥٢١٢:٢٤:٢٨١٨:٤٦:٢٩١٩:٠٣:١٥٢٣:٤٤:٥٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠١:٥١١٢:٢٤:١٣١٨:٤٦:٥٩١٩:٠٣:٤٦٢٣:٤٤:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠٠:٥١١٢:٢٣:٥٨١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:١٨٢٣:٤٤:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٢٣:٤٤١٨:٤٨:٠٠١٩:٠٤:٥٠٢٣:٤٤:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٨:٥٢١٢:٢٣:٣٠١٨:٤٨:٣١١٩:٠٥:٢٣٢٣:٤٣:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٢٣:١٦١٨:٤٩:٠١١٩:٠٥:٥٥٢٣:٤٣:٢٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٦:٥٦١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٢٨٢٣:٤٣:٠٤
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٥:٥٩١٢:٢٢:٥٠١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٧:٠١٢٣:٤٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کافه بلوچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کافه بلوچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کافه بلوچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کافه بلوچی

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کافه بلوچی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کافه بلوچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کافه بلوچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کافه بلوچی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کافه بلوچی
زمان پخش اذان زنده به افق کافه بلوچی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کافه بلوچی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کافه بلوچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کافه بلوچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو