جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کافه بلوچی


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٩
اذان ظهر: ١١:٣٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٠٢
اذان مغرب: ١٧:١٣:٤٠
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٥٠

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر کافه بلوچی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر کافه بلوچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل اسكاتلندی
برای میهمانی هر قدر هم خرج كنی، بالاخره از یاد میهمان خواهد رفت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کافه بلوچی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کافه بلوچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٢١:٥٢١٨:٥٢:٤٢١٩:٠٩:٤٨٢٣:٤١:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢١:٤١١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٢٢٢٣:٤١:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢١:٣٢١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢١:٢٢١٨:٥٤:١٨١٩:١١:٣١٢٣:٤٠:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٢١:١٤١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٠٥٢٣:٤٠:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٧:١٠١٢:٢١:٠٥١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٦:٢١١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٥٦١٩:١٣:١٥٢٣:٣٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٥:٣٤١٢:٢٠:٥٠١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:٤٩٢٣:٣٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٠:٤٤١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٢٤٢٣:٣٩:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٣٥٢٣:٣٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:١٠٢٣:٣٨:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٨:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٠:١٨١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٢١٢٣:٣٨:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٠:١٥١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٥٦٢٣:٣٨:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٥٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٠:١٢١٩:٠٠:٥٤١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٨:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:١٠١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣٨:٣٤١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٤٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٠:١٩٢٣:٣٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٥٤٢٣:٣٧:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٧:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٧:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:١٦٢٣:٣٧:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٠:١٣١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٧:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٧:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٧:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:١١٢٣:٣٧:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:٤٥٢٣:٣٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کافه بلوچی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کافه بلوچی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٠:٥٥١١:٢٥:٠٤١٦:٣٩:١٥١٦:٥٧:٢١٢٢:٤٤:٣٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١١:١٧١١:٢٥:٣٣١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٥:٠٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:١١:٣٨١١:٢٦:٠٢١٦:٤٠:٣٠١٦:٥٨:٣٥٢٢:٤٥:٣٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١١:٥٨١١:٢٦:٣١١٦:٤١:٠٩١٦:٥٩:١٣٢٢:٤٦:٠٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٢:١٦١١:٢٧:٠٠١٦:٤١:٤٩١٦:٥٩:٥٢٢٢:٤٦:٣٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٢:٣٣١١:٢٧:٢٨١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٠:٣٢٢٢:٤٧:٠٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٢:٤٨١١:٢٧:٥٦١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:١٢٢٢:٤٧:٣٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٣:٠٢١١:٢٨:٢٤١٦:٤٣:٥٢١٧:٠١:٥٣٢٢:٤٨:٠٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٣:١٤١١:٢٨:٥١١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٢:٣٥٢٢:٤٨:٣٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٣:٢٥١١:٢٩:١٨١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:١٧٢٢:٤٩:٠٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:٣٥١١:٢٩:٤٤١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٥٩٢٢:٤٩:٣٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٣:٤٣١١:٣٠:١٠١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٤:٤٢٢٢:٤٩:٥٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٣:٤٩١١:٣٠:٣٥١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٠:٢٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٣:٥٤١١:٣١:٠٠١٦:٤٨:١٥١٧:٠٦:٠٩٢٢:٥٠:٥١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:٥٧١١:٣١:٢٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٦:٥٣٢٢:٥١:١٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٣:٥٩١١:٣١:٤٨١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٧:٣٧٢٢:٥١:٤٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٣:٥٩١١:٣٢:١١١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٨:٢٢٢٢:٥٢:٠٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٣:٥٨١١:٣٢:٣٣١٦:٥١:١٩١٧:٠٩:٠٧٢٢:٥٢:٣٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٣:٥٦١١:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٠٦١٧:٠٩:٥٢٢٢:٥٢:٥٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٥١١١:٣٣:١٦١٦:٥٢:٥٢١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٣:٢٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٤٥١١:٣٣:٣٧١٦:٥٣:٤٠١٧:١١:٢٣٢٢:٥٣:٤٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:٣٨١١:٣٣:٥٦١٦:٥٤:٢٧١٧:١٢:٠٨٢٢:٥٤:٠٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:٢٩١١:٣٤:١٥١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٥٤٢٢:٥٤:٢٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٣:١٩١١:٣٤:٣٤١٦:٥٦:٠٢١٧:١٣:٤٠٢٢:٥٤:٥٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٣:٠٧١١:٣٤:٥٢١٦:٥٦:٤٩١٧:١٤:٢٦٢٢:٥٥:١١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٢:٥٤١١:٣٥:٠٨١٦:٥٧:٣٧١٧:١٥:١١٢٢:٥٥:٣١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٢:٣٩١١:٣٥:٢٥١٦:٥٨:٢٤١٧:١٥:٥٧٢٢:٥٥:٥٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٢:٢٣١١:٣٥:٤٠١٦:٥٩:١٢١٧:١٦:٤٣٢٢:٥٦:٠٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٢:٠٥١١:٣٥:٥٥١٦:٥٩:٥٩١٧:١٧:٢٨٢٢:٥٦:٢٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١١:٤٦١١:٣٦:٠٩١٧:٠٠:٤٧١٧:١٨:١٤٢٢:٥٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٨:١٦١١:٢٢:٠٥١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٤:٠١٢٢:٤١:٣٦
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٨:٤٦١١:٢٢:٣٥١٦:٣٦:٢٤١٦:٥٤:٣٢٢٢:٤٢:٠٦
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٩:١٤١١:٢٣:٠٤١٦:٣٦:٥٦١٦:٥٥:٠٤٢٢:٤٢:٣٦
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٩:٤١١١:٢٣:٣٤١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٥:٣٧٢٢:٤٣:٠٦
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٠:٠٧١١:٢٤:٠٤١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٦:١١٢٢:٤٣:٣٦
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٠:٣٢١١:٢٤:٣٤١٦:٣٨:٣٩١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٤:٠٦
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٠:٥٥١١:٢٥:٠٤١٦:٣٩:١٥١٦:٥٧:٢١٢٢:٤٤:٣٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١١:١٧١١:٢٥:٣٣١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٥:٠٧
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١١:٣٨١١:٢٦:٠٢١٦:٤٠:٣٠١٦:٥٨:٣٥٢٢:٤٥:٣٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١١:٥٨١١:٢٦:٣١١٦:٤١:٠٩١٦:٥٩:١٣٢٢:٤٦:٠٧
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٢:١٦١١:٢٧:٠٠١٦:٤١:٤٩١٦:٥٩:٥٢٢٢:٤٦:٣٦
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٢:٣٣١١:٢٧:٢٨١٦:٤٢:٢٩١٧:٠٠:٣٢٢٢:٤٧:٠٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٢:٤٨١١:٢٧:٥٦١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:١٢٢٢:٤٧:٣٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٣:٠٢١١:٢٨:٢٤١٦:٤٣:٥٢١٧:٠١:٥٣٢٢:٤٨:٠٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٣:١٤١١:٢٨:٥١١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٢:٣٥٢٢:٤٨:٣٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:١٣:٢٥١١:٢٩:١٨١٦:٤٥:١٨١٧:٠٣:١٧٢٢:٤٩:٠٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:٣٥١١:٢٩:٤٤١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٥٩٢٢:٤٩:٣٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٣:٤٣١١:٣٠:١٠١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٤:٤٢٢٢:٤٩:٥٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٣:٤٩١١:٣٠:٣٥١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٠:٢٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٣:٥٤١١:٣١:٠٠١٦:٤٨:١٥١٧:٠٦:٠٩٢٢:٥٠:٥١
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:٥٧١١:٣١:٢٤١٦:٤٩:٠١١٧:٠٦:٥٣٢٢:٥١:١٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٣:٥٩١١:٣١:٤٨١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٧:٣٧٢٢:٥١:٤٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٣:٥٩١١:٣٢:١١١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٨:٢٢٢٢:٥٢:٠٩
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٣:٥٨١١:٣٢:٣٣١٦:٥١:١٩١٧:٠٩:٠٧٢٢:٥٢:٣٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٣:٥٦١١:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٠٦١٧:٠٩:٥٢٢٢:٥٢:٥٨
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٥١١١:٣٣:١٦١٦:٥٢:٥٢١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٣:٢٢
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٤٥١١:٣٣:٣٧١٦:٥٣:٤٠١٧:١١:٢٣٢٢:٥٣:٤٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:٣٨١١:٣٣:٥٦١٦:٥٤:٢٧١٧:١٢:٠٨٢٢:٥٤:٠٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:٢٩١١:٣٤:١٥١٦:٥٥:١٤١٧:١٢:٥٤٢٢:٥٤:٢٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٣:١٩١١:٣٤:٣٤١٦:٥٦:٠٢١٧:١٣:٤٠٢٢:٥٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کافه بلوچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کافه بلوچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کافه بلوچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کافه بلوچی

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کافه بلوچی
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کافه بلوچی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کافه بلوچی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کافه بلوچی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کافه بلوچی
جدول اوقات شرعی امروز فردا کافه بلوچی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کافه بلوچی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کافه بلوچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ کافه بلوچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو