جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کافه بلوچی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٣٣
اذان ظهر: ١١:٠٧:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٤٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر کافه بلوچی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کافه بلوچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
اهل فضل كسانی هستند كه مطالعه ی خود را در میان صفحات كتابها انجام داده اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کافه بلوچی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کافه بلوچی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢١:٣٢١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٨:٤٩١٢:٢١:٢٢١٨:٥٤:١٨١٩:١١:٣١٢٣:٤٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٧:٥٩١٢:٢١:١٤١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٠٥٢٣:٤٠:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٧:١٠١٢:٢١:٠٥١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٤٠٢٣:٤٠:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٦:٢١١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٥٦١٩:١٣:١٥٢٣:٣٩:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٤٥:٣٤١٢:٢٠:٥٠١٨:٥٦:٢٩١٩:١٣:٤٩٢٣:٣٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٤:٤٧١٢:٢٠:٤٤١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٢٤٢٣:٣٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٠٠٢٣:٣٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٤٣:١٧١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٣٥٢٣:٣٩:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:١٠٢٣:٣٨:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٨:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤١:٠٩١٢:٢٠:١٨١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٢١٢٣:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢٠:١٥١٩:٠٠:٢١١٩:١٧:٥٦٢٣:٣٨:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٥٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٠:١٢١٩:٠٠:٥٤١٩:١٨:٣٢٢٣:٣٨:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:١٠١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٠٨٢٣:٣٨:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٣٠٥:٣٨:٣٤١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٧:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٤٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٢:٣٥١٩:٢٠:١٩٢٣:٣٧:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٥٤٢٣:٣٧:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٧:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٧:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٤١٢٣:٣٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٠:١٠١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:١٦٢٣:٣٧:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٠:١٣١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٧:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٠:١٥١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٧:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٧:٠١١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٠:٢٣١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:١١٢٣:٣٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٢:٤٢١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٨:٣٨١٩:٢٦:٤٥٢٣:٣٧:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٢:٢١١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:١٩٢٣:٣٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کافه بلوچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کافه بلوچی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٧٠٥:٢٧:٢٠١١:٠٨:٠٧١٦:٤٨:٣٤١٧:٠٥:١٩٢٢:٣٠:٠١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٢٨٠٥:٢٧:٥٦١١:٠٧:٥٩١٦:٤٧:٤٢١٧:٠٤:٢٨٢٢:٢٩:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١١:٥٩٠٥:٢٨:٣٢١١:٠٧:٥٢١٦:٤٦:٥١١٧:٠٣:٣٩٢٢:٢٩:٤١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣١٠٥:٢٩:٠٨١١:٠٧:٤٥١٦:٤٦:٠١١٧:٠٢:٥١٢٢:٢٩:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٣٠٥:٢٩:٤٥١١:٠٧:٣٩١٦:٤٥:١٣١٧:٠٢:٠٣٢٢:٢٩:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٠:٢٣١١:٠٧:٣٤١٦:٤٤:٢٥١٧:٠١:١٧٢٢:٢٩:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٧٠٥:٣١:٠١١١:٠٧:٢٩١٦:٤٣:٣٨١٧:٠٠:٣٢٢٢:٢٩:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣١:٣٩١١:٠٧:٢٥١٦:٤٢:٥٢١٦:٥٩:٤٨٢٢:٢٩:٠٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٣٢:١٨١١:٠٧:٢٣١٦:٤٢:٠٨١٦:٥٩:٠٥٢٢:٢٨:٥٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٢:٥٧١١:٠٧:٢٠١٦:٤١:٢٤١٦:٥٨:٢٣٢٢:٢٨:٥٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٣٣:٣٧١١:٠٧:١٩١٦:٤٠:٤٢١٦:٥٧:٤٣٢٢:٢٨:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٣٤:١٧١١:٠٧:١٨١٦:٤٠:٠١١٦:٥٧:٠٤٢٢:٢٨:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٨٠٥:٣٤:٥٧١١:٠٧:١٨١٦:٣٩:٢١١٦:٥٦:٢٥٢٢:٢٨:٤٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٢٠٥:٣٥:٣٨١١:٠٧:١٩١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٥:٤٩٢٢:٢٨:٤٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٣٦:١٩١١:٠٧:٢١١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٥:١٣٢٢:٢٨:٣٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٣٧:٠١١١:٠٧:٢٤١٦:٣٧:٢٩١٦:٥٤:٣٩٢٢:٢٨:٣٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٣٧:٤٢١١:٠٧:٢٧١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٤:٠٦٢٢:٢٨:٣٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٣٨:٢٥١١:٠٧:٣١١٦:٣٦:٢١١٦:٥٣:٣٤٢٢:٢٨:٤٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٣٩:٠٧١١:٠٧:٣٦١٦:٣٥:٤٩١٦:٥٣:٠٤٢٢:٢٨:٤٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٥٠٥:٣٩:٥٠١١:٠٧:٤٢١٦:٣٥:١٨١٦:٥٢:٣٥٢٢:٢٨:٤٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١١٠٥:٤٠:٣٣١١:٠٧:٤٩١٦:٣٤:٤٩١٦:٥٢:٠٧٢٢:٢٨:٤٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤١:١٧١١:٠٧:٥٧١٦:٣٤:٢١١٦:٥١:٤١٢٢:٢٨:٥٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٢:٠١١١:٠٨:٠٥١٦:٣٣:٥٤١٦:٥١:١٧٢٢:٢٨:٥٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٢:٤٥١١:٠٨:١٥١٦:٣٣:٢٩١٦:٥٠:٥٣٢٢:٢٩:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٤٣:٢٩١١:٠٨:٢٥١٦:٣٣:٠٥١٦:٥٠:٣٢٢٢:٢٩:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٤:١٣١١:٠٨:٣٦١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٠:١١٢٢:٢٩:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٤:٥٨١١:٠٨:٤٨١٦:٣٢:٢٣١٦:٤٩:٥٢٢٢:٢٩:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٥:٤٣١١:٠٩:٠٠١٦:٣٢:٠٣١٦:٤٩:٣٥٢٢:٢٩:٣٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٤٦:٢٨١١:٠٩:١٤١٦:٣١:٤٦١٦:٤٩:١٩٢٢:٢٩:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٤٧:١٣١١:٠٩:٢٨١٦:٣١:٣٠١٦:٤٩:٠٥٢٢:٢٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کافه بلوچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کافه بلوچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کافه بلوچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کافه بلوچی

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کافه بلوچی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کافه بلوچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کافه بلوچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کافه بلوچی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کافه بلوچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کافه بلوچی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کافه بلوچی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کافه بلوچی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کافه بلوچی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کافه بلوچی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو