جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کافه بلوچی

اذان صبح: ٠٤:٠٠:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:١٦:٢٠
اذان ظهر: ١١:١٣:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٥٤
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٣٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر کافه بلوچی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کافه بلوچی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کافه بلوچی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

بلر وارن
باید جستجوی دانش، جایگزین جستجوی هدف شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کافه بلوچی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کافه بلوچی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کافه بلوچی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کافه بلوچی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:٠٦١٢:٢٣:٤٧١٨:٤٧:٥٣١٩:٠٤:٤٣٢٣:٤٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:١٧٠٥:٥٩:٠٧١٢:٢٣:٣٣١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:١٥٢٣:٤٣:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٠٨٠٥:٥٨:٠٨١٢:٢٣:١٩١٨:٤٨:٥٤١٩:٠٥:٤٧٢٣:٤٣:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٥٩٠٥:٥٧:١٠١٢:٢٣:٠٦١٨:٤٩:٢٥١٩:٠٦:٢٠٢٣:٤٣:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٢:٥٣١٨:٤٩:٥٦١٩:٠٦:٥٣٢٣:٤٢:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٥:١٦١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٠:٢٧١٩:٠٧:٢٦٢٣:٤٢:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٤:٢٠١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٠:٥٩١٩:٠٧:٥٩٢٣:٤٢:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٣:٢٥١٢:٢٢:١٦١٨:٥١:٣٠١٩:٠٨:٣٢٢٣:٤١:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٩:٠٦٢٣:٤١:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٨٠٥:٥١:٣٧١٢:٢١:٥٤١٨:٥٢:٣٣١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤١:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٠:٤٤١٢:٢١:٤٣١٨:٥٣:٠٥١٩:١٠:١٣٢٣:٤١:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢١:٣٣١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٤٧٢٣:٤٠:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٤٩:٠٠١٢:٢١:٢٤١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٢١٢٣:٤٠:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٤٨:١٠١٢:٢١:١٥١٨:٥٤:٤٢١٩:١١:٥٦٢٣:٤٠:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٧:٢٠١٢:٢١:٠٦١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٠:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٥:٤٧١٩:١٣:٠٥٢٣:٣٩:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٠:٥١١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:٣٩٢٣:٣٩:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢٠:٤٤١٨:٥٦:٥٢١٩:١٤:١٤٢٣:٣٩:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٤:١١١٢:٢٠:٣٨١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٥٠٢٣:٣٩:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤٣:٢٧١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٢٥٢٣:٣٩:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٨:٣٢١٩:١٦:٠٠٢٣:٣٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٩:٠٥١٩:١٦:٣٦٢٣:٣٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:١٤٠٥:٤١:١٨١٢:٢٠:١٨١٨:٥٩:٣٩١٩:١٧:١١٢٣:٣٨:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٠:٣٨١٢:٢٠:١٥١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:٤٧٢٣:٣٨:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٣٩:٥٨١٢:٢٠:١٢١٩:٠٠:٤٦١٩:١٨:٢٣٢٣:٣٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٠:١٠١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٥٨٢٣:٣٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٤٥٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٠:٠٨١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٣٤٢٣:٣٧:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٥٥٠٥:٣٨:٠٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٧:٣٢١٢:٢٠:٠٦١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٤٦٢٣:٣٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کافه بلوچی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کافه بلوچی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کافه بلوچی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کافه بلوچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کافه بلوچی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر کافه بلوچی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کافه بلوچی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٤٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٢١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٦:٢٥٢٢:٣٨:٢٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٣٠٥:١٢:٤٦١١:١٦:٠١١٧:١٨:٥٢١٧:٣٥:١٧٢٢:٣٨:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:١٣:١٢١١:١٥:٤٠١٧:١٧:٤٤١٧:٣٤:٠٩٢٢:٣٧:٤٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:١٣:٣٩١١:١٥:١٩١٧:١٦:٣٦١٧:٣٣:٠١٢٢:٣٧:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:١٤:٠٥١١:١٤:٥٩١٧:١٥:٢٩١٧:٣١:٥٣٢٢:٣٧:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٨٠٥:١٤:٣٢١١:١٤:٣٨١٧:١٤:٢١١٧:٣٠:٤٦٢٢:٣٦:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:١٤:٥٨١١:١٤:١٨١٧:١٣:١٤١٧:٢٩:٣٩٢٢:٣٦:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٤٠٥:١٥:٢٥١١:١٣:٥٨١٧:١٢:٠٧١٧:٢٨:٣٢٢٢:٣٦:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٣٠٥:١٥:٥٢١١:١٣:٣٨١٧:١١:٠١١٧:٢٧:٢٦٢٢:٣٥:٥١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:١٦:٢٠١١:١٣:١٩١٧:٠٩:٥٤١٧:٢٦:٢٠٢٢:٣٥:٣٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:١٦:٤٨١١:١٣:٠٠١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٥:١٥٢٢:٣٥:١٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٧٠٥:١٧:١٥١١:١٢:٤١١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٤:٠٩٢٢:٣٤:٥٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٥٠٥:١٧:٤٤١١:١٢:٢٢١٧:٠٦:٣٨١٧:٢٣:٠٥٢٢:٣٤:٣٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:١٨:١٢١١:١٢:٠٤١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٢:٠١٢٢:٣٤:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:١٨:٤١١١:١١:٤٦١٧:٠٤:٢٩١٧:٢٠:٥٧٢٢:٣٣:٥٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:١٩:١٠١١:١١:٢٩١٧:٠٣:٢٥١٧:١٩:٥٤٢٢:٣٣:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٨٠٥:١٩:٤٠١١:١١:١٢١٧:٠٢:٢٢١٧:١٨:٥١٢٢:٣٣:٢٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٢٠:٠٩١١:١٠:٥٦١٧:٠١:١٩١٧:١٧:٥٠٢٢:٣٣:٠٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٢٠:٤٠١١:١٠:٤٠١٧:٠٠:١٧١٧:١٦:٤٨٢٢:٣٢:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٢١:١٠١١:١٠:٢٤١٦:٥٩:١٦١٧:١٥:٤٨٢٢:٣٢:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٢١:٤١١١:١٠:٠٩١٦:٥٨:١٥١٧:١٤:٤٨٢٢:٣٢:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٢٢:١٢١١:٠٩:٥٥١٦:٥٧:١٥١٧:١٣:٤٩٢٢:٣٢:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٢٢:٤٤١١:٠٩:٤١١٦:٥٦:١٥١٧:١٢:٥٠٢٢:٣١:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٢٣:١٦١١:٠٩:٢٧١٦:٥٥:١٧١٧:١١:٥٣٢٢:٣١:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٢٣:٤٩١١:٠٩:١٥١٦:٥٤:١٩١٧:١٠:٥٦٢٢:٣١:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٢٤:٢٢١١:٠٩:٠٣١٦:٥٣:٢٢١٧:١٠:٠٠٢٢:٣١:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٢٤:٥٥١١:٠٨:٥١١٦:٥٢:٢٥١٧:٠٩:٠٤٢٢:٣٠:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٢٥:٢٩١١:٠٨:٤٠١٦:٥١:٣٠١٧:٠٨:١٠٢٢:٣٠:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٢٦:٠٣١١:٠٨:٣٠١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٧:١٧٢٢:٣٠:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٢٦:٣٨١١:٠٨:٢٠١٦:٤٩:٤١١٧:٠٦:٢٤٢٢:٣٠:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کافه بلوچی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر کافه بلوچی شهر کافه بلوچی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کافه بلوچی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کافه بلوچی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کافه بلوچی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کافه بلوچی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کافه بلوچی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کافه بلوچی

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

شهر کافه بلوچی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کافه بلوچی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کافه بلوچی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کافه بلوچی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کافه بلوچی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کافه بلوچی
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کافه بلوچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کافه بلوچی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ کافه بلوچی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کافه بلوچی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کافه بلوچی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کافه بلوچی
افق شرعی امروز فردا کافه بلوچی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کافه بلوچی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو