جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاظمی یک

اسماعیلیه | اهواز | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز کاظمی یک


اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٣٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:١٧
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٢

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاظمی یک (شهرستان اهواز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای کاظمی یک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کاظمی یک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاظمی یک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(‌سخن) ‌حقّ را بگویید، اگر چه تلخ باشد (و دیگران آن را نپسندند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاظمی یک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاظمی یک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاظمی یک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاظمی یک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاظمی یک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاظمی یک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٤:١٧١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:١٤٠٠:٣١:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٤:٠٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٠:٥٧٠٠:٣١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٤:٥٠١٣:١٣:٥٩١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٤٠٠٠:٣٠:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٣:٥١١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٢٣٠٠:٣٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٣:٤٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٠:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٢:٠١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣١:٠٧١٣:١٣:٢٩١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٠:١٣١٣:١٣:٢٣١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٩:٢١١٣:١٣:١٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٩:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٣:١٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٩:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٣:٠٨١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٨:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٦:٥١١٣:١٣:٠٤١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٨:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٣:٠١٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٨:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١٢:٥٨٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٨:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:٣١١٣:١٢:٥٦٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٨:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٨:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٧:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٤٣١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢١:٠٤١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٧:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٢:٥٤٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٩:٥٠١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٧:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٩:١٥١٣:١٢:٥٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٨:٤١١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٧:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٨:٠٩١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٢٧:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٧:٣٨١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٢٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٧:٠٩١٣:١٣:١٤٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤١٠٠:٢٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٦:٤١١٣:١٣:١٩٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٢١٠٠:٢٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٦:١٥١٣:١٣:٢٥٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاظمی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاظمی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاظمی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاظمی یک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کاظمی یک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاظمی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاظمی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای کاظمی یک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاظمی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کاظمی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای کاظمی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاظمی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاظمی یک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاظمی یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاظمی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاظمی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاظمی یک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٧:٠٢١٣:١٩:١٥١٩:٥١:٠١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٣٧:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٩٠٦:٤٧:٣٨١٣:١٨:٥٩١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٣٧:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٨:١٣١٣:١٨:٤٣١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٣٧:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٨:٤٩١٣:١٨:٢٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:١٢٠٠:٣٧:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٤٩:٢٥١٣:١٨:١٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٣٦:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٠:٠٠١٣:١٧:٥٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٦:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٠:٣٦١٣:١٧:٣٤١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٣٥٠٠:٣٦:٢٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٧٠٦:٥١:١١١٣:١٧:١٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٣٦:١٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥١:٤٦١٣:١٦:٥٨١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٠٨٠٠:٣٦:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٢١١٣:١٦:٣٩١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٧:٥٤٠٠:٣٥:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٢:٥٦١٣:١٦:٢٠١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٤٠٠٠:٣٥:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٣:٣١١٣:١٦:٠١١٩:٣٨:٠١١٩:٥٥:٢٤٠٠:٣٥:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٤:٠٦١٣:١٥:٤١١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٠٩٠٠:٣٥:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٤:٤١١٣:١٥:٢١١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٢:٥٣٠٠:٣٤:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٦:٥٥:١٥١٣:١٥:٠١١٩:٣٤:١٨١٩:٥١:٣٧٠٠:٣٤:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٥:٥٠١٣:١٤:٤١١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٢١٠٠:٣٤:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٦:٢٤١٣:١٤:٢٠١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٠٤٠٠:٣٤:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٣:٥٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٣:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٨٠٦:٥٧:٣٣١٣:١٣:٣٨١٩:٢٩:١٥١٩:٤٦:٣٠٠٠:٣٣:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٣:١٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:١٢٠٠:٣٣:١٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٦:٥٨:٤١١٣:١٢:٥٦١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٣:٥٥٠٠:٣٢:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٦:٥٩:١٥١٣:١٢:٣٥١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٣٧٠٠:٣٢:٣٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٥٠٦:٥٩:٥٠١٣:١٢:١٣١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:١٩٠٠:٣٢:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٠:٢٤١٣:١١:٥٢١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٠١٠٠:٣١:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٧٠٧:٠٠:٥٨١٣:١١:٣٠١٩:٢١:٣٤١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣١:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠١:٣٣١٣:١١:٠٩١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٢٥٠٠:٣١:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٠:٤٧١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٠٧٠٠:٣١:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:٠٢:٤١١٣:١٠:٢٦١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٥٠٠٠:٣٠:٤٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٣:١٦١٣:١٠:٠٥١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٣٢٠٠:٣٠:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:٠٣:٥١١٣:٠٩:٤٣١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:١٤٠٠:٠٠:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٠٤:٢٦١٢:٠٩:٢٢١٨:١٣:٥٠١٨:٣٠:٥٦٢٣:٢٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاظمی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاظمی یک روستای کاظمی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاظمی یک روستای کاظمی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاظمی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاظمی یک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاظمی یک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاظمی یک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاظمی یک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاظمی یک

روستای کاظمی یک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاظمی یک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاظمی یک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاظمی یک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کاظمی یک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای کاظمی یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاظمی یک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاظمی یک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاظمی یک رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کاظمی یک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاظمی یک
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کاظمی یک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاظمی یک
افق شرعی امروز فردا کاظمی یک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاظمی یک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاظمی یک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاظمی یک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاظمی یک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو