جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاشنوک

زابلی | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کاشنوک


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:١٦
اذان ظهر: ١١:٠٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٤٧:١٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاشنوک (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای کاشنوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کاشنوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاشنوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چهار چیز در دنیا غریبند: قرآن در نزد ظالم (زیرا تمام كارهایش بر خلاف قرآنی است كه خوانده است) و مسجدی كه در منطقه¬ای قرار دارد كه در آن نماز نمی¬خوانند و قرآن در خانه¬ای كه خوانده نشود و مرد شایسته¬ای كه (در میان) گروه بد باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاشنوک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاشنوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاشنوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاشنوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاشنوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاشنوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٨:١٩١٢:٢٠:٣٢١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٢٢٢٣:٣٩:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٠:٢٣١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:٥٦٢٣:٣٩:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٠٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٠:١٤١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٣١٢٣:٣٩:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٥:٤٧١٢:٢٠:٠٦١٨:٥٤:٤٧١٩:١٢:٠٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٤٤:٥٨١٢:١٩:٥٨١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٤٢٢٣:٣٨:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٤٤:١٠١٢:١٩:٥١١٨:٥٥:٥٤١٩:١٣:١٧٢٣:٣٨:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٥٠٥:٤٣:٢٣١٢:١٩:٤٤١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٥٣٢٣:٣٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:١٩:٣٨١٨:٥٧:٠١١٩:١٤:٢٩٢٣:٣٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤١:٥٢١٢:١٩:٣٢١٨:٥٧:٣٤١٩:١٥:٠٤٢٣:٣٧:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:١٠٠٥:٤١:٠٨١٢:١٩:٢٧١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٤٠٢٣:٣٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:١٩:٢٣١٨:٥٨:٤٢١٩:١٦:١٦٢٣:٣٧:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٣٩:٤٣١٢:١٩:١٩١٨:٥٩:١٥١٩:١٦:٥٢٢٣:٣٧:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٩:٠٢١٢:١٩:١٥١٨:٥٩:٤٩١٩:١٧:٢٨٢٣:٣٧:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٠٠٥:٣٨:٢٢١٢:١٩:١٣١٩:٠٠:٢٣١٩:١٨:٠٤٢٣:٣٧:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٣٨٠٥:٣٧:٤٤١٢:١٩:١٠١٩:٠٠:٥٧١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٦:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٤٧٠٥:٣٧:٠٦١٢:١٩:٠٩١٩:٠١:٣١١٩:١٩:١٦٢٣:٣٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٦:٣٠١٢:١٩:٠٨١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٥٢٢٣:٣٦:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٥:٥٥١٢:١٩:٠٧١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٦:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٥:٢١١٢:١٩:٠٧١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٦:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٤:٤٨١٢:١٩:٠٨١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٦:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٣٤:١٦١٢:١٩:٠٩١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:١٦٢٣:٣٦:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٣:٤٦١٢:١٩:١١١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٥٢٢٣:٣٦:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٣٣:١٧١٢:١٩:١٣١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٢٧٢٣:٣٦:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٣٢:٤٩١٢:١٩:١٦١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٠٣٢٣:٣٦:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٣٢:٢٢١٢:١٩:٢٠١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٣٨٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٣١:٥٧١٢:١٩:٢٤١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:١٣٢٣:٣٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٣١:٣٣١٢:١٩:٢٨١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣١:١٠١٢:١٩:٣٣١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٢٣٢٣:٣٥:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٩:٣٩١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاشنوک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کاشنوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاشنوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاشنوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کاشنوک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاشنوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاشنوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاشنوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاشنوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاشنوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاشنوک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٧:٣٠١١:٠٨:٤٤١٦:٢٩:٤٥١٦:٤٧:٢٥٢٢:٢٩:٠٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٥:٤٨:١٦١١:٠٩:٠٠١٦:٢٩:٣٢١٦:٤٧:١٤٢٢:٢٩:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٤٩:٠٢١١:٠٩:١٧١٦:٢٩:٢٠١٦:٤٧:٠٤٢٢:٢٩:٣٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٤٩:٤٨١١:٠٩:٣٥١٦:٢٩:١٠١٦:٤٦:٥٥٢٢:٢٩:٤٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٠:٣٣١١:٠٩:٥٣١٦:٢٩:٠١١٦:٤٦:٤٨٢٢:٣٠:٠٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥١:١٩١١:١٠:١٢١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٦:٤٣٢٢:٣٠:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٢:٠٤١١:١٠:٣٢١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٦:٣٩٢٢:٣٠:٣٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٢:٥٠١١:١٠:٥٣١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٦:٣٧٢٢:٣٠:٥٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٣:٣٥١١:١١:١٤١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٦:٣٦٢٢:٣١:١٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٤:٢٠١١:١١:٣٦١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٦:٣٧٢٢:٣١:٣٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٥:٠٤١١:١١:٥٩١٦:٢٨:٤٤١٦:٤٦:٤٠٢٢:٣١:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٥:٤٩١١:١٢:٢٢١٦:٢٨:٤٦١٦:٤٦:٤٤٢٢:٣٢:١٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٦:٣٣١١:١٢:٤٦١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٦:٤٩٢٢:٣٢:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٧:١٦١١:١٣:١٠١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٦:٥٦٢٢:٣٢:٥٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٦٠٥:٥٧:٥٩١١:١٣:٣٥١٦:٢٩:٠٣١٦:٤٧:٠٤٢٢:٣٣:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٥٠٥:٥٨:٤٢١١:١٤:٠٠١٦:٢٩:١٢١٦:٤٧:١٤٢٢:٣٣:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٥:٥٩:٢٤١١:١٤:٢٦١٦:٢٩:٢٢١٦:٤٧:٢٥٢٢:٣٤:٠٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١١:١٤:٥٢١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٧:٣٨٢٢:٣٤:٣٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٠:٤٦١١:١٥:١٩١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٧:٥٢٢٢:٣٤:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠١:٢٦١١:١٥:٤٦١٦:٣٠:٠٢١٦:٤٨:٠٨٢٢:٣٥:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٢:٠٥١١:١٦:١٤١٦:٣٠:١٨١٦:٤٨:٢٥٢٢:٣٥:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٢:٤٤١١:١٦:٤٢١٦:٣٠:٣٦١٦:٤٨:٤٣٢٢:٣٦:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٣:٢٢١١:١٧:١٠١٦:٣٠:٥٥١٦:٤٩:٠٣٢٢:٣٦:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٣:٥٩١١:١٧:٣٩١٦:٣١:١٥١٦:٤٩:٢٤٢٢:٣٧:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٤:٣٥١١:١٨:٠٨١٦:٣١:٣٧١٦:٤٩:٤٧٢٢:٣٧:٣٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٥:١١١١:١٨:٣٧١٦:٣٢:٠١١٦:٥٠:١٠٢٢:٣٨:٠٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٥:٤٥١١:١٩:٠٦١٦:٣٢:٢٥١٦:٥٠:٣٥٢٢:٣٨:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٦:١٩١١:١٩:٣٦١٦:٣٢:٥١١٦:٥١:٠٢٢٢:٣٩:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٦:٥٢١١:٢٠:٠٥١٦:٣٣:١٨١٦:٥١:٢٩٢٢:٣٩:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٠٧:٢٣١١:٢٠:٣٥١٦:٣٣:٤٧١٦:٥١:٥٨٢٢:٤٠:٠١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاشنوک روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاشنوک روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاشنوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاشنوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاشنوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاشنوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاشنوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاشنوک

روستای کاشنوک بر روی نقشه

روستای کاشنوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاشنوک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کاشنوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کاشنوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاشنوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاشنوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاشنوک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کاشنوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاشنوک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاشنوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاشنوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاشنوک
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ کاشنوک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کاشنوک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو