جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کاشنوک

زابلی | مهرستان (زابلی) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کاشنوک

اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٤:٢٨

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاشنوک (شهرستان مهرستان (زابلی)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای کاشنوک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کاشنوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاشنوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرمان هسه
آنان كه نمی توانند مسئولیت بپذیرند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر، داد و فریاد راه می اندازند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاشنوک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاشنوک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاشنوک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کاشنوک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاشنوک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاشنوک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٠٧٠٥:٥٩:٥١١٢:٢٣:٠٢١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٣:٢٩٢٣:٤٣:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٨:٥١١٢:٢٢:٤٨١٨:٤٧:٠٩١٩:٠٤:٠٢٢٣:٤٢:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٧٠٥:٥٧:٥١١٢:٢٢:٣٤١٨:٤٧:٤٠١٩:٠٤:٣٥٢٣:٤٢:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٢:٢٠١٨:٤٨:١٢١٩:٠٥:٠٨٢٣:٤٢:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٢٨٠٥:٥٥:٥٤١٢:٢٢:٠٦١٨:٤٨:٤٣١٩:٠٥:٤١٢٣:٤٢:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٤:٥٦١٢:٢١:٥٣١٨:٤٩:١٥١٩:٠٦:١٤٢٣:٤١:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٣:٥٩١٢:٢١:٤١١٨:٤٩:٤٦١٩:٠٦:٤٨٢٣:٤١:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢١:٢٨١٨:٥٠:١٨١٩:٠٧:٢١٢٣:٤١:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٢:٠٧١٢:٢١:١٧١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:٥٥٢٣:٤٠:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥١:١٢١٢:٢١:٠٥١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٢٩٢٣:٤٠:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٠:٥٤١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٠٣٢٣:٤٠:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٠:٤٤١٨:٥٢:٢٧١٩:٠٩:٣٨٢٣:٤٠:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٠:٣٤١٨:٥٢:٥٩١٩:١٠:١٢٢٣:٣٩:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٣:٣٢١٩:١٠:٤٧٢٣:٣٩:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٦:٤٨١٢:٢٠:١٥١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٢٢٢٣:٣٩:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٥:٥٨١٢:٢٠:٠٧١٨:٥٤:٣٨١٩:١١:٥٧٢٣:٣٨:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٥:٠٩١٢:١٩:٥٩١٨:٥٥:١١١٩:١٢:٣٢٢٣:٣٨:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٤:٢١١٢:١٩:٥١١٨:٥٥:٤٤١٩:١٣:٠٧٢٣:٣٨:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٣:٣٤١٢:١٩:٤٥١٨:٥٦:١٨١٩:١٣:٤٣٢٣:٣٨:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٢:٤٧١٢:١٩:٣٨١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:١٨٢٣:٣٨:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٢:٠٢١٢:١٩:٣٣١٨:٥٧:٢٥١٩:١٤:٥٤٢٣:٣٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤١:١٨١٢:١٩:٢٧١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٣٠٢٣:٣٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٠:٣٤١٢:١٩:٢٣١٨:٥٨:٣٢١٩:١٦:٠٦٢٣:٣٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٠٠٥:٣٩:٥٢١٢:١٩:١٩١٨:٥٩:٠٦١٩:١٦:٤٢٢٣:٣٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٦٠٥:٣٩:١١١٢:١٩:١٥١٨:٥٩:٤٠١٩:١٧:١٨٢٣:٣٧:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٨:٣١١٢:١٩:١٣١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٥٤٢٣:٣٧:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٥٠٠٥:٣٧:٥٢١٢:١٩:١٠١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٣١٢٣:٣٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٥٩٠٥:٣٧:١٥١٢:١٩:٠٩١٩:٠١:٢٢١٩:١٩:٠٧٢٣:٣٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٦:٣٨١٢:١٩:٠٨١٩:٠١:٥٦١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاشنوک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کاشنوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاشنوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاشنوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کاشنوک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاشنوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاشنوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاشنوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کاشنوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاشنوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاشنوک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاشنوک روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاشنوک روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کاشنوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاشنوک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاشنوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاشنوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاشنوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاشنوک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٤:٣٨١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٣٩٢٣:٣٩:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٨٠٥:٢٩:٣١١٢:٢٤:٥١١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:٥١٢٣:٣٩:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٢٩:٤٦١٢:٢٥:٠٤١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٠١٢٣:٤٠:٠٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٣٠:٠٢١٢:٢٥:١٧١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:١٠٢٣:٤٠:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٣٠:١٨١٢:٢٥:٣٠١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٠:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٥:٤٣١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٠:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٥:٥٥١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤١:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٣١:١٤١٢:٢٦:٠٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٣٥٢٣:٤١:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣١:٣٤١٢:٢٦:٢٠١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤١:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣١:٥٤١٢:٢٦:٣١١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٣٩٢٣:٤١:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٦:٤٣١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٣٩٢٣:٤٢:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٦:٥٤١٩:٢١:٠٣١٩:٣٩:٣٨٢٣:٤٢:١٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٣:٠١١٢:٢٧:٠٥١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٣٥٢٣:٤٢:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٧:١٦١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٢:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٣٣:٤٩١٢:٢٧:٢٦١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٢:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٤:١٤١٢:٢٧:٣٦١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:١٩٢٣:٤٣:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٤:٣٩١٢:٢٧:٤٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:١١٢٣:٤٣:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٥:٠٥١٢:٢٧:٥٥١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٠١٢٣:٤٣:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٣٥:٣٢١٢:٢٨:٠٤١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٨:٥٠٢٣:٤٣:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٥:٥٩١٢:٢٨:١٢١٩:٢٠:١٤١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٤:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٦:٢٧١٢:٢٨:٢٠١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٤:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٨:٢٧١٩:١٩:٤٨١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٤:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٨:٣٤١٩:١٩:٣٣١٩:٣٧:٥٣٢٣:٤٤:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٨:٤١١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٤:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٨:٤٧١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:١٦٢٣:٤٥:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٣٨:٥١١٢:٢٨:٥٣١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٥:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٨:٥٨١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٣٣٢٣:٤٥:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٩:٠٣١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٥:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٩:٠٧١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:٤٦٢٣:٤٥:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:٥٢١٢:٢٩:١٠١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤٥:٥٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤١:٢٣١٢:٢٩:١٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کاشنوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاشنوک روستای کاشنوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاشنوک روستای کاشنوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاشنوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاشنوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاشنوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاشنوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاشنوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاشنوک

روستای کاشنوک بر روی نقشه

روستای کاشنوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاشنوک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کاشنوک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کاشنوک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کاشنوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاشنوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کاشنوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاشنوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کاشنوک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاشنوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاشنوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کاشنوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاشنوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاشنوک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کاشنوک
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کاشنوک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاشنوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو