جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کاسگان سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٠

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای کاسگان سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاسگان سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاسگان سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

امام علی (ع)
علم، راه پوزش را بر كسانی كه می‌خواهند بر جهل خود اصرار بورزند و علت برای آن می‌آورند، بسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاسگان سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسگان سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کاسگان سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسگان سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاسگان سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٦:٥٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٤:١٢١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٤٨٠٠:٢٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٣١٠٠:٢١:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٣:٤٤١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١٣٠٠:٢١:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٣:٣٠١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:١٦١٣:٠٣:١٧١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٣:٠٤١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٣٠٠:٢٠:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٠:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٩:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٩:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٢:١٨١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٧٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٢:٠٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠١:٥٨١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:٢١:٤٦١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٨:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠١:٣١١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٤٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤١٠٠:١٧:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٨:٥٢١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٧:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٠١:٠٢١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:١٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٦:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٥:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاسگان سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاسگان سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاسگان سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاسگان سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاسگان سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاسگان سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسگان سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاسگان سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاسگان سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاسگان سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاسگان سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاسگان سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسگان سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسگان سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسگان سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسگان سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٤:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٤:٠٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠١:٠٣١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:١٥٠٠:١٤:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٤:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٣٨١٣:٠١:١٦٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٤:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠١:١٥١٣:٠١:٢٣٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:١٢٠٠:١٤:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠١:٣١٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٥١٠٠:١٤:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:١٤:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٠:١٤١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٤:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٤:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٤:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٢:١٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٤:١٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٤:٢٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٤:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:٢٧٠٠:١٤:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٥٨٠٠:١٤:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٤:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٥٧٠٠:١٤:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٥:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٥:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٣:٥٤٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٥:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٠٦٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٥:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٤:١٩٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٤٠٠:١٥:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٤:٣١٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٥:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٤٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٦:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٤:٥٧٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٦:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٥:١٠٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٦:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٥:٢٣٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤١٠٠:١٦:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٦:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٥:٥٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کاسگان سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسگان سفلی روستای کاسگان سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسگان سفلی روستای کاسگان سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاسگان سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاسگان سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاسگان سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاسگان سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاسگان سفلی

روستای کاسگان سفلی بر روی نقشه

روستای کاسگان سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاسگان سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاسگان سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کاسگان سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاسگان سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاسگان سفلی
زمان پخش اذان زنده به افق کاسگان سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاسگان سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاسگان سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاسگان سفلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کاسگان سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کاسگان سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاسگان سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو