جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز کاسگان سفلی


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٩

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای کاسگان سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کاسگان سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاسگان سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
سخن گفتن یك نوع نیاز است، ولی گوش دادن هنر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاسگان سفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسگان سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاسگان سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسگان سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاسگان سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٢٠٠:١٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:٥٦١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:٤٧١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٨:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٣٢١٣:٠١:٣٨١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٧:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٩:٣٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٧:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٤٠١٣:٠١:١٥١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٧:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:٤٤١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٥٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:١٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٥:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١١٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٥:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٠:١٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠١٠٠:١٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٠:٣٢١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٥:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٣١١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٩٠٠:١٤:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٠:٣١١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٣٠٠:١٤:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٤:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٤:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:١٤:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:٢٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسگان سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسگان سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسگان سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاسگان سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاسگان سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاسگان سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسگان سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاسگان سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاسگان سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاسگان سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاسگان سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاسگان سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاسگان سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاسگان سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسگان سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاسگان سفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١١٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٤:٣٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٤:٤٠١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:٣٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٤:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٥:٥٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٤:٥٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٦:٣٤١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٥:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٧:١٣١٣:١٠:٤١٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٤١٠٠:٢٥:١٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٥:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٨:٣٠١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١١٠٠:٢٥:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٣٦٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٥:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٩:٤٨١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٥:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٠:٠٦٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٥:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٠٦١٣:١٠:٢٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٥٦٠٠:٢٥:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:١٩١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٥:٤٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:١٤١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:١١٠٠:٢٥:٥١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٠:٠٧١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٥:٥٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٥:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢٥:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٥:٥٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٥:٥٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٩:١٧١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٥:٥٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٥:٤٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٥:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٨:٥١١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٥:٤١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٣٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٥:٣٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٠:٠٨١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٥:٣١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٥:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٥:١٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٢:٠٢١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٥:١٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٥:٠٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٢٥٠٠:٢٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاسگان سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاسگان سفلی روستای کاسگان سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاسگان سفلی روستای کاسگان سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاسگان سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کاسگان سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاسگان سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاسگان سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاسگان سفلی

روستای کاسگان سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاسگان سفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کاسگان سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کاسگان سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاسگان سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاسگان سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاسگان سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاسگان سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاسگان سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاسگان سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاسگان سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاسگان سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاسگان سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاسگان سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو