جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کاسمی

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کاسمی


اذان صبح: ٠٤:٠٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٤:٢١
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٤٥

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاسمی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای کاسمی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاسمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاسمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
"بازی زندگی"، یك بازی فردی است؛ اگر خودتان دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط عمومی دگرگون خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاسمی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاسمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسمی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کاسمی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسمی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاسمی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٢:٢٦١٢:٢٥:٣٦١٨:٤٩:١٠١٩:٠٦:٠١٢٣:٤٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٣٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٢٥:٢١١٨:٤٩:٤١١٩:٠٦:٣٣٢٣:٤٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٠:٢٧١٢:٢٥:٠٧١٨:٥٠:١٢١٩:٠٧:٠٦٢٣:٤٥:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:١٤٠٥:٥٩:٢٨١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٧:٣٩٢٣:٤٤:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٠٥٠٥:٥٨:٢٩١٢:٢٤:٤٠١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:١٢٢٣:٤٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٧:٣١١٢:٢٤:٢٧١٨:٥١:٤٦١٩:٠٨:٤٥٢٣:٤٤:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٤٨٠٥:٥٦:٣٤١٢:٢٤:١٤١٨:٥٢:١٨١٩:٠٩:١٩٢٣:٤٣:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٥:٣٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٢:٥٠١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٤:٤٢١٢:٢٣:٥٠١٨:٥٣:٢٢١٩:١٠:٢٦٢٣:٤٣:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٣:٤٧١٢:٢٣:٣٩١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٠٠٢٣:٤٣:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٤:٢٦١٩:١١:٣٤٢٣:٤٢:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٣:١٧١٨:٥٤:٥٨١٩:١٢:٠٩٢٣:٤٢:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥١:٠٧١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٤٣٢٣:٤٢:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٢:٥٨١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:١٨٢٣:٤٢:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٤٩:٢٤١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٥٣٢٣:٤١:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٢٧٢٣:٤١:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٧:٤٥١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:٠٣٢٣:٤١:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٦:٥٧١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٣٨٢٣:٤١:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٦:١٠١٢:٢٢:١٨١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:١٣٢٣:٤٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٢:١٢١٨:٥٩:٢٢١٩:١٦:٤٩٢٣:٤٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٤:٣٨١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٢٥٢٣:٤٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٠١٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢٢:٠١١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:٠٠٢٣:٤٠:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٤٣:١١١٢:٢١:٥٦١٩:٠١:٠٣١٩:١٨:٣٦٢٣:٤٠:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٢:٢٩١٢:٢١:٥٢١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:١٢٢٣:٣٩:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٢١:٤٩١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٤٩٢٣:٣٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤١:٠٨١٢:٢١:٤٦١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٢٥٢٣:٣٩:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٠:٢٩١٢:٢١:٤٤١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٠١٢٣:٣٩:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٧٠٥:٣٩:٥١١٢:٢١:٤٢١٩:٠٣:٥٣١٩:٢١:٣٧٢٣:٣٩:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣٩:١٥١٢:٢١:٤١١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٢:١٣٢٣:٣٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاسمی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاسمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاسمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاسمی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاسمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسمی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢١:٥٧١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٨:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٤:١٠١٢:٢٢:٠٢١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٨:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٢:٠٧١٩:١٠:٤٢١٩:٢٨:٥٢٢٣:٣٨:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٢:١٣١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٨:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٢:١٩١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:٠٠٢٣:٣٨:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٢:٤٦١٢:٢٢:٢٥١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٣٤٢٣:٣٨:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٢:٣٢١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٠٧٢٣:٣٨:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٣٢:١٢١٢:٢٢:٤٠١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٣٩٢٣:٣٨:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣١:٥٧١٢:٢٢:٤٨١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:١١٢٣:٣٨:٤٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٢:٥٦١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٤٣٢٣:٣٨:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣١:٣١١٢:٢٣:٠٥١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:١٤٢٣:٣٨:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٣:١٤١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٤٤٢٣:٣٨:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣١:١٠١٢:٢٣:٢٣١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:١٤٢٣:٣٩:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣١:٠١١٢:٢٣:٣٣١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٤٣٢٣:٣٩:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٣:٤٣١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:١٢٢٣:٣٩:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٣:٥٤١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٤٠٢٣:٣٩:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٠:٤٣١٢:٢٤:٠٥١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٠٧٢٣:٣٩:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٩٠٥:٣٠:٣٩١٢:٢٤:١٦١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٩:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٩٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٤:٢٧١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٥٩٢٣:٣٩:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٤:٣٩١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٢٣٢٣:٣٩:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٤:٥١١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٤٧٢٣:٤٠:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٠:٣٧١٢:٢٥:٠٣١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:١١٢٣:٤٠:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٥:١٥١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٠:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢٥:٢٨١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٥٤٢٣:٤٠:٣٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٠:٤٩١٢:٢٥:٤٠١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:١٤٢٣:٤٠:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٥:٥٣١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٠:٥٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٣١:٠٢١٢:٢٦:٠٦١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٥٢٢٣:٤١:٠٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٣١:١١١٢:٢٦:١٩١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٠٩٢٣:٤١:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١١٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٦:٣٢١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤١:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣١:٣١١٢:٢٦:٤٦١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٤١٢٣:٤١:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣١٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٦:٥٩١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٥٥٢٣:٤٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسمی روستای کاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاسمی روستای کاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاسمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاسمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاسمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاسمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاسمی

روستای کاسمی بر روی نقشه

روستای کاسمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاسمی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاسمی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کاسمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاسمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاسمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کاسمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاسمی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاسمی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاسمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاسمی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاسمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاسمی
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاسمی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو