جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاسمی

سر کور | سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کاسمی


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:١٤
اذان ظهر: ١١:١٠:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٥١
اذان مغرب: ١٦:٥١:٢٢
نیمه شب: ٢٢:٣٠:٤٨

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاسمی (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای کاسمی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کاسمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاسمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هیچ گناه كبیره‌ای با استغفار كبیره نمی‌ماند و گناهی كه با اصرار انجام شود، صغیره نیست. (استغفار گناه كبیره را نیز از بین می‌برد ولی اگر كسی گناه صغیره را به خاطر صغیره بودنش زیاد انجام دهد، تبدیل به كبیره خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاسمی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاسمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاسمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاسمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاسمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٠:٥٥١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٥:٤٠١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٢:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٠:٠٤١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٦:١٢١٩:١٣:٢٧٢٣:٤٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٦:٤٥١٩:١٤:٠٢٢٣:٤١:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:٣٧٢٣:٤١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٧:٣٤١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٧:٥٢١٩:١٥:١٣٢٣:٤١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٢:٢٥١٨:٥٨:٢٥١٩:١٥:٤٨٢٣:٤١:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٢:١٨١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٣٢٣:٤٠:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٥:١٤١٢:٢٢:١٢١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٥٩٢٣:٤٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢٢:٠٦١٩:٠٠:٠٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٤٠:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٢:٠١١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:١٠٢٣:٤٠:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:٥٦١٩:٠١:١٢١٩:١٨:٤٦٢٣:٤٠:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢١:٥٢١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٢٢٢٣:٣٩:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤١:٣٩١٢:٢١:٤٩١٩:٠٢:٢٠١٩:١٩:٥٨٢٣:٣٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢١:٤٦١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:٣٤٢٣:٣٩:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢١:٤٤١٩:٠٣:٢٧١٩:٢١:١٠٢٣:٣٩:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢١:٤٢١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٤٦٢٣:٣٩:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢١:٤١١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٢٢٢٣:٣٩:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٤٧٠٥:٣٨:٣١١٢:٢١:٤١١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٠٠٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢١:٤١١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٣:٣٤٢٣:٣٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٤٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢١:٤١١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:١٠٢٣:٣٨:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢١:٤٣١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٤٦٢٣:٣٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٦:٢٣١٢:٢١:٤٤١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٥:٥٣١٢:٢١:٤٧١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢١:٥٠١٩:٠٨:٣١١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢١:٥٣١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٧:٠٨٢٣:٣٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢١:٥٧١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٤:١٠١٢:٢٢:٠٢١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٣:٤٧١٢:٢٢:٠٧١٩:١٠:٤٢١٩:٢٨:٥٢٢٣:٣٨:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٢:١٣١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاسمی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کاسمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاسمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای کاسمی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای کاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاسمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کاسمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاسمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاسمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کاسمی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٦٠٥:٢٩:٠٩١١:٠٩:٤٢١٦:٤٩:٥٣١٧:٠٦:٤٠٢٢:٣١:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٧٠٥:٢٩:٤٥١١:٠٩:٣٣١٦:٤٩:٠١١٧:٠٥:٥٠٢٢:٣١:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٩٠٥:٣٠:٢٢١١:٠٩:٢٦١٦:٤٨:١٠١٧:٠٥:٠٠٢٢:٣١:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:١١٠٥:٣٠:٥٩١١:٠٩:١٩١٦:٤٧:١٩١٧:٠٤:١١٢٢:٣١:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣١:٣٦١١:٠٩:١٣١٦:٤٦:٣٠١٧:٠٣:٢٣٢٢:٣٠:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٣٢:١٤١١:٠٩:٠٨١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٢:٣٦٢٢:٣٠:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٩٠٥:٣٢:٥٢١١:٠٩:٠٣١٦:٤٤:٥٤١٧:٠١:٥١٢٢:٣٠:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٢٠٥:٣٣:٣١١١:٠٩:٠٠١٦:٤٤:٠٨١٧:٠١:٠٦٢٢:٣٠:٣٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٦٠٥:٣٤:١١١١:٠٨:٥٧١٦:٤٣:٢٣١٧:٠٠:٢٣٢٢:٣٠:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٣٤:٥٠١١:٠٨:٥٥١٦:٤٢:٣٩١٦:٥٩:٤١٢٢:٣٠:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٣٥:٣٠١١:٠٨:٥٣١٦:٤١:٥٧١٦:٥٩:٠٠٢٢:٣٠:١٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٣٦:١١١١:٠٨:٥٢١٦:٤١:١٥١٦:٥٨:٢٠٢٢:٣٠:١٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٢٠٥:٣٦:٥٢١١:٠٨:٥٣١٦:٤٠:٣٥١٦:٥٧:٤٢٢٢:٣٠:١١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٣٧:٣٣١١:٠٨:٥٤١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٧:٠٤٢٢:٣٠:٠٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٣٨:١٤١١:٠٨:٥٥١٦:٣٩:١٨١٦:٥٦:٢٨٢٢:٣٠:٠٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٣٨:٥٦١١:٠٨:٥٨١٦:٣٨:٤١١٦:٥٥:٥٣٢٢:٣٠:٠٧
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٣٠٥:٣٩:٣٩١١:٠٩:٠١١٦:٣٨:٠٦١٦:٥٥:٢٠٢٢:٣٠:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٠:٢١١١:٠٩:٠٦١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٠:٠٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤١:٠٤١١:٠٩:١١١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٤:١٧٢٢:٣٠:١١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤١:٤٨١١:٠٩:١٧١٦:٣٦:٢٩١٦:٥٣:٤٨٢٢:٣٠:١٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٢:٣١١١:٠٩:٢٣١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٣:٢٠٢٢:٣٠:١٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٣:١٥١١:٠٩:٣١١٦:٣٥:٣٠١٦:٥٢:٥٤٢٢:٣٠:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٣:٥٩١١:٠٩:٣٩١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٢:٢٩٢٢:٣٠:٢٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٤:٤٤١١:٠٩:٤٩١٦:٣٤:٣٨١٦:٥٢:٠٥٢٢:٣٠:٣٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٥:٢٩١١:٠٩:٥٩١٦:٣٤:١٤١٦:٥١:٤٣٢٢:٣٠:٤٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٦:١٤١١:١٠:١٠١٦:٣٣:٥١١٦:٥١:٢٢٢٢:٣٠:٤٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٤٦:٥٩١١:١٠:٢٢١٦:٣٣:٣٠١٦:٥١:٠٣٢٢:٣٠:٥٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٤٧:٤٤١١:١٠:٣٥١٦:٣٣:١١١٦:٥٠:٤٥٢٢:٣١:٠٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠١٠٥:٤٨:٢٩١١:١٠:٤٨١٦:٣٢:٥٣١٦:٥٠:٢٩٢٢:٣١:١٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٤٩:١٥١١:١١:٠٣١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٠:١٥٢٢:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کاسمی روستای کاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای کاسمی روستای کاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاسمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاسمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاسمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاسمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاسمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاسمی

روستای کاسمی بر روی نقشه

روستای کاسمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاسمی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای کاسمی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای کاسمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاسمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاسمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاسمی
افق شرعی امروز فردا کاسمی دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کاسمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاسمی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاسمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاسمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاسمی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کاسمی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاسمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو