جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاری نوا

اشتین | باخرز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کاری نوا


اذان صبح: ٠٣:٤٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٣٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٥١
نیمه شب: ٢٣:٤٦:١٠

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاری نوا (شهرستان باخرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای کاری نوا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کاری نوا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاری نوا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

اُرد بزرگ
دانش امروز شكوه بسیاری در پی داشته، اما نیروی آرامش بخشیدن به روان ما را ندارد؛ امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاری نوا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاری نوا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاری نوا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاری نوا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاری نوا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاری نوا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٧:٤٠١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:٣٤٢٣:٤٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٧:٣١١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٢٦٢٣:٤١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٧:٢١١٩:١٢:١٧١٩:٣١:١٨٢٣:٤١:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤١:٥٢١٢:٢٧:١٣١٩:١٣:٠٦١٩:٣٢:٠٩٢٣:٤١:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٢٧:٠٤١٩:١٣:٥٥١٩:٣٣:٠١٢٣:٤٠:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٩:٤١١٢:٢٦:٥٧١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٠:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٨:٣٧١٢:٢٦:٤٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:٤٥٢٣:٤٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٦:٤٣١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٠:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٦:٣٧١٩:١٧:١١١٩:٣٦:٢٩٢٣:٣٩:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٥:٣٣١٢:٢٦:٣١١٩:١٨:٠٠١٩:٣٧:٢١٢٣:٣٩:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٤:٣٣١٢:٢٦:٢٦١٩:١٨:٤٩١٩:٣٨:١٣٢٣:٣٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٩:٤١٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٦:٢١١٩:١٩:٣٧١٩:٣٩:٠٤٢٣:٣٩:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٢:٣٩١٢:٢٦:١٧١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٥٦٢٣:٣٨:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٠٧٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٦:١٤١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٤٧٢٣:٣٨:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣٠:٤٩١٢:٢٦:١١١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٣٨٢٣:٣٨:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٢٩:٥٦١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٢:٥١١٩:٤٢:٢٩٢٣:٣٨:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٢٩:٠٤١٢:٢٦:٠٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٢٠٢٣:٣٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١٤٠٥:٢٨:١٤١٢:٢٦:٠٦١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٤:١١٢٣:٣٧:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٠٤٠٥:٢٧:٢٥١٢:٢٦:٠٥١٩:٢٥:١٤١٩:٤٥:٠٢٢٣:٣٧:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٢٦:٣٧١٢:٢٦:٠٥١٩:٢٦:٠١١٩:٤٥:٥٢٢٣:٣٧:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٤٩٠٥:٢٥:٥١١٢:٢٦:٠٦١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٦:٤٢٢٣:٣٧:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٢٥:٠٧١٢:٢٦:٠٧١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:٣١٢٣:٣٧:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٤:٢٣١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٨:٢١٢٣:٣٦:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٣٧٠٥:٢٣:٤٢١٢:٢٦:١٢١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٩:٠٩٢٣:٣٦:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٣٧٠٥:٢٣:٠٢١٢:٢٦:١٥١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٥٨٢٣:٣٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٢:٢٣١٢:٢٦:١٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٥٠:٤٦٢٣:٣٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٤١٠٥:٢١:٤٦١٢:٢٦:٢٢١٩:٣١:٢٢١٩:٥١:٣٣٢٣:٣٦:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٤٥٠٥:٢١:١٠١٢:٢٦:٢٧١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٢:٢٠٢٣:٣٦:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٥٢٠٥:٢٠:٣٦١٢:٢٦:٣٢١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٣:٠٦٢٣:٣٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاری نوا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاری نوا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاری نوا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاری نوا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاری نوا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاری نوا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاری نوا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاری نوا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاری نوا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاری نوا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاری نوا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاری نوا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاری نوا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاری نوا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاری نوا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاری نوا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاری نوا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٤٦٠٥:١٥:٥٩١٢:٣١:٤٠١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٨:١٩٢٣:٣٩:١١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠١٠٥:١٦:١٣١٢:٣١:٥٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٨:٣٠٢٣:٣٩:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:١٨٠٥:١٦:٢٩١٢:٣٢:٠٦١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٣٩:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٧٠٥:١٦:٤٦١٢:٣٢:١٩١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٨:٤٦٢٣:٣٩:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٩٠٥:١٧:٠٤١٢:٣٢:٣١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٨:٥٢٢٣:٤٠:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٣٠٥:١٧:٢٤١٢:٣٢:٤٤١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٠:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٩٠٥:١٧:٤٥١٢:٣٢:٥٦١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٤٠:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:١٨٠٥:١٨:٠٨١٢:٣٣:٠٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٤٠:٥٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٤٨٠٥:١٨:٣١١٢:٣٣:٢١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٤١:١١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٠٠٥:١٨:٥٦١٢:٣٣:٣٣١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٤١:٢٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٥٠٥:١٩:٢٢١٢:٣٣:٤٤١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٨:٤٩٢٣:٤١:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣١٠٥:١٩:٤٩١٢:٣٣:٥٦١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٨:٤٢٢٣:٤٢:٠٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢٠:١٨١٢:٣٤:٠٧١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٨:٣٤٢٣:٤٢:١٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٤٩٠٥:٢٠:٤٧١٢:٣٤:١٧١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٤٢:٣٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣١٠٥:٢١:١٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٨:١١٢٣:٤٢:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٥٠٥:٢١:٤٩١٢:٣٤:٣٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٥٧٢٣:٤٣:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٠٠٠٥:٢٢:٢١١٢:٣٤:٤٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٧:٤٢٢٣:٤٣:٢٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٢٢:٥٤١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٤٣:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٥٠٥:٢٣:٢٨١٢:٣٥:٠٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٧:٠٥٢٣:٤٣:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٢٤٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٥:١٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٦:٤٤٢٣:٤٤:١١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:١٥٠٥:٢٤:٣٩١٢:٣٥:٢١١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٦:٢١٢٣:٤٤:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٢٥:١٥١٢:٣٥:٢٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٥:٥٦٢٣:٤٤:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٥:٥٢١٢:٣٥:٣٦١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٥٦٠٥:٢٦:٣٠١٢:٣٥:٤٢١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٥:٠١٢٣:٤٥:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٧:٠٩١٢:٣٥:٤٨١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٣١٢٣:٤٥:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٧:٤٨١٢:٣٥:٥٣١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٤:٠٠٢٣:٤٥:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٨:٢٧١٢:٣٥:٥٨١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٤٥:٥٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٥٠٥:٢٩:٠٨١٢:٣٦:٠٢١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٥١٢٣:٤٦:١٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٩:٤٩١٢:٣٦:٠٦١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٢:١٥٢٣:٤٦:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٣٠:٣٠١٢:٣٦:٠٩١٩:٤١:٢٥٢٠:٠١:٣٦٢٣:٤٦:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٦٠٥:٣١:١٢١٢:٣٦:١٢١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٤٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاری نوا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاری نوا روستای کاری نوا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاری نوا روستای کاری نوا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاری نوا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاری نوا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کاری نوا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاری نوا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاری نوا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاری نوا

روستای کاری نوا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاری نوا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاری نوا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاری نوا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کاری نوا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کاری نوا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاری نوا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاری نوا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاری نوا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاری نوا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاری نوا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کاری نوا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاری نوا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کاری نوا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاری نوا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاری نوا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاری نوا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاری نوا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو