جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاریزبالا

اشتین | باخرز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کاریزبالا


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٠٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:١٦
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٢٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاریزبالا (شهرستان باخرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای کاریزبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کاریزبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاریزبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام حسن عسکری(ع)
هر كه به پایین نشستن در مجلس خشنود باشد، پیوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخیزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاریزبالا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاریزبالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاریزبالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاریزبالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاریزبالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاریزبالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٧:٠١١٩:١٠:١٢١٩:٢٩:١٠٢٣:٤١:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٦:٥٢١٩:١١:٠٢١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢٦:٤٢١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٠:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٦:٣٤١٩:١٢:٤٠١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٦:٢٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٦:١٨١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:٣١٢٣:٣٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٦:١٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٢٣٢٣:٣٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٦:٠٤١٩:١٥:٥٨١٩:٣٥:١٥٢٣:٣٩:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٥:٥٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٦:٠٧٢٣:٣٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:١١٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢٥:٥٢١٩:١٧:٣٦١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٨:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٣:٣٩١٢:٢٥:٤٧١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٨:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٥:٤٢١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٤٣٢٣:٣٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٥:٣٨١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٣٥٢٣:٣٨:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢٥:٣٢١٩:٢١:٤٠١٩:٤١:١٩٢٣:٣٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٢٩:٠٠١٢:٢٥:٣٠١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٢:١٠٢٣:٣٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:١٤٠٥:٢٨:٠٨١٢:٢٥:٢٨١٩:٢٣:١٧١٩:٤٣:٠١٢٣:٣٧:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٥:٢٧١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٥٢٢٣:٣٦:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٢٦:٢٨١٢:٢٥:٢٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٤٣٢٣:٣٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٥:٤٠١٢:٢٥:٢٦١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:٣٣٢٣:٣٦:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢٤:٥٤١٢:٢٥:٢٧١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٥:٢٨١٩:٢٧:١٤١٩:٤٧:١٣٢٣:٣٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٣:٢٦١٢:٢٥:٣٠١٩:٢٨:٠١١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٦:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٢٢:٤٤١٢:٢٥:٣٣١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٢:٠٣١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٤١٢٣:٣٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢١:٢٥١٢:٢٥:٣٩١٩:٣٠:١٨١٩:٥٠:٢٩٢٣:٣٥:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٢٥٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢٥:٤٣١٩:٣١:٠٣١٩:٥١:١٧٢٣:٣٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٢٩٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٢:٠٤٢٣:٣٥:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٣٥٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٥:٥٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٥٠٢٣:٣٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاریزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاریزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاریزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاریزبالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاریزبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاریزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاریزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای کاریزبالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاریزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاریزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاریزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاریزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاریزبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاریزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاریزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢٣٠٥:١٤:٥٦١٢:٣١:٠١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٨:٠٧٢٣:٣٨:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٧٠٥:١٥:١١١٢:٣١:١٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٨:١٧٢٣:٣٨:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٥٥٠٥:١٥:٢٦١٢:٣١:٢٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٨:٢٦٢٣:٣٨:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٤٠٥:١٥:٤٣١٢:٣١:٤٠١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٨:٣٤٢٣:٣٩:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٦:٠٢١٢:٣١:٥٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٣٩:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٠٠٥:١٦:٢٢١٢:٣٢:٠٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٤٣٢٣:٣٩:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٢٦٠٥:١٦:٤٣١٢:٣٢:١٧١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٣٩:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٥٠٥:١٧:٠٥١٢:٣٢:٣٠١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٤٠:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٢٥٠٥:١٧:٢٩١٢:٣٢:٤٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٨:٤٤٢٣:٤٠:٢٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٥٨٠٥:١٧:٥٤١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٨:٤١٢٣:٤٠:٣٨
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٢٠٥:١٨:٢٠١٢:٣٣:٠٥١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٨:٣٦٢٣:٤٠:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٩٠٥:١٨:٤٧١٢:٣٣:١٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٨:٢٩٢٣:٤١:١١
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٤٧٠٥:١٩:١٦١٢:٣٣:٢٧١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٤١:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٢٧٠٥:١٩:٤٥١٢:٣٣:٣٨١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٨:١٠٢٣:٤١:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:١٠٠٥:٢٠:١٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٤٢:٠١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٥٣٠٥:٢٠:٤٧١٢:٣٣:٥٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٤٢:١٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٩٠٥:٢١:١٩١٢:٣٤:٠٨١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٤٢:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢١:٥٣١٢:٣٤:١٧١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٧:١٠٢٣:٤٢:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:١٤٠٥:٢٢:٢٧١٢:٣٤:٢٦١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٦:٥٠٢٣:٤٣:٠٧
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٤٠٥:٢٣:٠٢١٢:٣٤:٣٤١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٦:٢٩٢٣:٤٣:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٥٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣٤:٤٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٤٣:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٤٨٠٥:٢٤:١٤١٢:٣٤:٥٠١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٥:٤١٢٣:٤٣:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٤٢٠٥:٢٤:٥٢١٢:٣٤:٥٦١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٥:١٥٢٣:٤٤:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٧٠٥:٢٥:٣٠١٢:٣٥:٠٣١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٤٤:٢٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٥:٠٩١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٤:١٦٢٣:٤٤:٣٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٦:٤٨١٢:٣٥:١٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٤٤:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٧:٢٨١٢:٣٥:١٩١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠٣:١١٢٣:٤٥:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٢٨:٠٨١٢:٣٥:٢٣١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢٨٠٥:٢٨:٤٩١٢:٣٥:٢٧١٩:٤١:٤٢٢٠:٠١:٥٩٢٣:٤٥:٣٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٥:٣٠١٩:٤١:٠٦٢٠:٠١:٢٠٢٣:٤٥:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٠:١٣١٢:٣٥:٣٣١٩:٤٠:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٤٦:٠١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاریزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا روستای کاریزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا روستای کاریزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاریزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاریزبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کاریزبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاریزبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاریزبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاریزبالا

روستای کاریزبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاریزبالا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای کاریزبالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای کاریزبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاریزبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاریزبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاریزبالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاریزبالا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ کاریزبالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاریزبالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاریزبالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاریزبالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاریزبالا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاریزبالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو