جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاریزبالا

اشتین | باخرز | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز کاریزبالا


اذان صبح: ٠٤:١٢:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٣١
اذان ظهر: ١١:١٤:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٢٦
اذان مغرب: ١٧:١١:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٣٣:٢٢

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاریزبالا (شهرستان باخرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای کاریزبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کاریزبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاریزبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

امام علی (ع)
امروز روزی است كه خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد و او را بخوانید تا خواسته‌‏هایتان را اجابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاریزبالا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاریزبالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاریزبالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاریزبالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاریزبالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاریزبالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٤:٢٤١٢:٢٧:٠١١٩:١٠:١٢١٩:٢٩:١٠٢٣:٤١:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٥٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٦:٥٢١٩:١١:٠٢١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤١:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢٦:٤٢١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٠:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٦:٣٤١٩:١٢:٤٠١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٦:٢٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٠:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٦:١٨١٩:١٤:١٩١٩:٣٣:٣١٢٣:٣٩:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٦:١٠١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٢٣٢٣:٣٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٦:٠٤١٩:١٥:٥٨١٩:٣٥:١٥٢٣:٣٩:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٥:٥٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٦:٠٧٢٣:٣٨:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:١١٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢٥:٥٢١٩:١٧:٣٦١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٨:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٣:٣٩١٢:٢٥:٤٧١٩:١٨:٢٥١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٨:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٢:٤١١٢:٢٥:٤٢١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:٤٣٢٣:٣٨:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٥:٣٨١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٣٥٢٣:٣٨:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٠:٤٨١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:٤٢٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢٥:٣٢١٩:٢١:٤٠١٩:٤١:١٩٢٣:٣٧:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٢٩:٠٠١٢:٢٥:٣٠١٩:٢٢:٢٩١٩:٤٢:١٠٢٣:٣٧:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:١٤٠٥:٢٨:٠٨١٢:٢٥:٢٨١٩:٢٣:١٧١٩:٤٣:٠١٢٣:٣٧:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٥:٢٧١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٥٢٢٣:٣٦:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٢٦:٢٨١٢:٢٥:٢٦١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٤٣٢٣:٣٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٢٥:٤٠١٢:٢٥:٢٦١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٥:٣٣٢٣:٣٦:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢٤:٥٤١٢:٢٥:٢٧١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:٢٤٢٣:٣٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٥:٢٨١٩:٢٧:١٤١٩:٤٧:١٣٢٣:٣٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٣:٢٦١٢:٢٥:٣٠١٩:٢٨:٠١١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٦:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٤:٢٣٠٥:٢٢:٤٤١٢:٢٥:٣٣١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٢:٠٣١٢:٢٥:٣٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٤١٢٣:٣٥:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢١:٢٥١٢:٢٥:٣٩١٩:٣٠:١٨١٩:٥٠:٢٩٢٣:٣٥:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٢٥٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢٥:٤٣١٩:٣١:٠٣١٩:٥١:١٧٢٣:٣٥:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٢٩٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٥:٤٨١٩:٣١:٤٧١٩:٥٢:٠٤٢٣:٣٥:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٣٥٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٥:٥٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٢:٥٠٢٣:٣٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاریزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاریزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاریزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاریزبالا

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کاریزبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاریزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاریزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای کاریزبالا

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاریزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کاریزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای کاریزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاریزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاریزبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاریزبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاریزبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٥٠٥:١٧:١٩١١:٢١:٣٦١٧:٢٥:١٨١٧:٤٣:١٥٢٢:٤٠:٠٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٥٠٥:١٨:٠٤١١:٢١:١٥١٧:٢٣:٥١١٧:٤١:٤٨٢٢:٣٩:٤٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٥٠٥:١٨:٤٩١١:٢٠:٥٤١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٢١٢٢:٣٩:٢٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٥٠٥:١٩:٣٥١١:٢٠:٣٣١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٨:٥٥٢٢:٣٩:٠٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٠:٢٠١١:٢٠:١٣١٧:١٩:٣٢١٧:٣٧:٢٨٢٢:٣٨:٤٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٢١:٠٦١١:١٩:٥٢١٧:١٨:٠٦١٧:٣٦:٠٢٢٢:٣٨:٢٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٢١:٥٢١١:١٩:٣٢١٧:١٦:٤٠١٧:٣٤:٣٦٢٢:٣٨:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤١٠٥:٢٢:٣٨١١:١٩:١٢١٧:١٥:١٤١٧:٣٣:١١٢٢:٣٧:٥٢
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٢٣:٢٤١١:١٨:٥٣١٧:١٣:٤٩١٧:٣١:٤٦٢٢:٣٧:٣٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٨٠٥:٢٤:١١١١:١٨:٣٤١٧:١٢:٢٤١٧:٣٠:٢١٢٢:٣٧:١٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٢٤:٥٨١١:١٨:١٥١٧:١٠:٥٩١٧:٢٨:٥٧٢٢:٣٦:٥٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٢٥:٤٥١١:١٧:٥٦١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٧:٣٤٢٢:٣٦:٣٩
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٢٦:٣٢١١:١٧:٣٨١٧:٠٨:١١١٧:٢٦:١٠٢٢:٣٦:٢١
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٢٧:٢٠١١:١٧:٢٠١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٤:٤٨٢٢:٣٦:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٢٨:٠٧١١:١٧:٠٢١٧:٠٥:٢٥١٧:٢٣:٢٦٢٢:٣٥:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٢٨:٥٥١١:١٦:٤٥١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٢:٠٤٢٢:٣٥:٢٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٢٩:٤٤١١:١٦:٢٨١٧:٠٢:٤١١٧:٢٠:٤٣٢٢:٣٥:١٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٣٠:٣٢١١:١٦:١٢١٧:٠١:٢٠١٧:١٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣١٠٥:٣١:٢١١١:١٥:٥٦١٦:٥٩:٥٩١٧:١٨:٠٣٢٢:٣٤:٣٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٩٠٥:٣٢:١١١١:١٥:٤٠١٦:٥٨:٣٩١٧:١٦:٤٤٢٢:٣٤:٢٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٣٣:٠٠١١:١٥:٢٥١٦:٥٧:٢٠١٧:١٥:٢٦٢٢:٣٤:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٣:٥٠١١:١٥:١١١٦:٥٦:٠١١٧:١٤:٠٨٢٢:٣٣:٥٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٢٠٥:٣٤:٤٠١١:١٤:٥٧١٦:٥٤:٤٣١٧:١٢:٥٢٢٢:٣٣:٣٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٠٠٥:٣٥:٣١١١:١٤:٤٤١٦:٥٣:٢٦١٧:١١:٣٦٢٢:٣٣:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٣٦:٢٢١١:١٤:٣١١٦:٥٢:١٠١٧:١٠:٢١٢٢:٣٣:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣٧:١٣١١:١٤:١٩١٦:٥٠:٥٤١٧:٠٩:٠٧٢٢:٣٢:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٨:٠٥١١:١٤:٠٧١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٧:٥٤٢٢:٣٢:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٢٠٥:٣٨:٥٧١١:١٣:٥٦١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٦:٤٢٢٢:٣٢:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣١٠٥:٣٩:٥٠١١:١٣:٤٦١٦:٤٧:١٣١٧:٠٥:٣١٢٢:٣٢:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٠:٤٣١١:١٣:٣٦١٦:٤٦:٠١١٧:٠٤:٢١٢٢:٣٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاریزبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا روستای کاریزبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای کاریزبالا روستای کاریزبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاریزبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاریزبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاریزبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاریزبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاریزبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاریزبالا

روستای کاریزبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاریزبالا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای کاریزبالا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای کاریزبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاریزبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاریزبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاریزبالا دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ کاریزبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کاریزبالا
افق شرعی امروز فردا کاریزبالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاریزبالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاریزبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاریزبالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاریزبالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاریزبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو