جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کاروان

جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کاروان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٣٩
غروب آفتاب: ١٨:٣١:٣٣
اذان مغرب: ١٨:٤٧:٥٠
نیمه شب: ٢٣:١٩:٠٢

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاروان (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر کاروان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کاروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جیم رآن
آنچه كه ما را از شناسایی شایستگی‌ها و موهبت‌های ذاتی خویش باز می‌دارد، رفتار نه چندان خوبی‌ست كه با خود داریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاروان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کاروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣١:١٢١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٠٦٢٣:٥٠:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٣١:٠٣١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:٣٩٢٣:٥٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٠:٥٤١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:١١٢٣:٥٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٤٤٢٣:٥٠:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٠:٣٨١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:١٧٢٣:٥٠:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٦:٤٣١٢:٣٠:٣١١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:٥٠٢٣:٤٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:٢٣٢٣:٤٩:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٠:١٨١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٩:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٠:١٣١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٣٠٢٣:٤٩:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٠:٠٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٠٣٢٣:٤٩:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٠:٠٣١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٣٧٢٣:٤٨:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٨:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥١:٥١١٢:٢٩:٥٦١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٤٢٣:٤٨:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥١:١٣١٢:٢٩:٥٣١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٨:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٥٢٢٣:٤٨:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٨:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢٩:٤٨١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٨:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٨:٥٣١٢:٢٩:٤٧١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٤٧:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٩:٤٧١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤٧:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٩:٤٨١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٧:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٩:٤٩١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٧:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٩:٥١١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٤٩٢٣:٤٧:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٩:٥٣١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٧:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٥:٥٩١٢:٢٩:٥٦١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٠:٠٠١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٠:٠٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤٧:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٠٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٣٦٢٣:٤٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٠:١٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٣٣٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٠:١٩١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٤١٢٣:٤٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کاروان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کاروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر کاروان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر کاروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کاروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر کاروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر کاروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٠٩:٤٩١٢:٣٦:١٠١٩:٠٢:١٠١٩:١٨:٥٦٢٣:٥٦:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٠:١٤١٢:٣٥:٥٥١٩:٠١:١٣١٩:١٧:٥٧٢٣:٥٦:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٥:٣٨١٩:٠٠:١٥١٩:١٦:٥٧٢٣:٥٦:٣٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١١:٠٥١٢:٣٥:٢٢١٨:٥٩:١٦١٩:١٥:٥٧٢٣:٥٦:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١١:٣٠١٢:٣٥:٠٥١٨:٥٨:١٧١٩:١٤:٥٦٢٣:٥٦:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١١:٥٥١٢:٣٤:٤٧١٨:٥٧:١٧١٩:١٣:٥٥٢٣:٥٥:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٢:٢٠١٢:٣٤:٣٠١٨:٥٦:١٧١٩:١٢:٥٤٢٣:٥٥:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٢:٤٤١٢:٣٤:١٢١٨:٥٥:١٦١٩:١١:٥١٢٣:٥٥:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٣:٥٣١٨:٥٤:١٥١٩:١٠:٤٩٢٣:٥٥:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٣:٣٣١٢:٣٣:٣٤١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٤٦٢٣:٥٤:٥٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٣:٥٧١٢:٣٣:١٥١٨:٥٢:١١١٩:٠٨:٤٢٢٣:٥٤:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٤:٢١١٢:٣٢:٥٦١٨:٥١:٠٨١٩:٠٧:٣٨٢٣:٥٤:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٤:٤٥١٢:٣٢:٣٧١٨:٥٠:٠٥١٩:٠٦:٣٤٢٣:٥٤:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٥:٠٩١٢:٣٢:١٧١٨:٤٩:٠٢١٩:٠٥:٢٩٢٣:٥٣:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:١٥:٣٢١٢:٣١:٥٦١٨:٤٧:٥٨١٩:٠٤:٢٤٢٣:٥٣:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٥:٥٦١٢:٣١:٣٦١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٣:١٩٢٣:٥٣:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:١٦:١٩١٢:٣١:١٦١٨:٤٥:٤٩١٩:٠٢:١٣٢٣:٥٣:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:١٦:٤٣١٢:٣٠:٥٥١٨:٤٤:٤٤١٩:٠١:٠٧٢٣:٥٢:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٤٠٦:١٧:٠٦١٢:٣٠:٣٤١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٠١٢٣:٥٢:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:١٧:٢٩١٢:٣٠:١٣١٨:٤٢:٣٤١٨:٥٨:٥٥٢٣:٥٢:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:١٧:٥٢١٢:٢٩:٥٢١٨:٤١:٢٨١٨:٥٧:٤٩٢٣:٥١:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢١٠٦:١٨:١٥١٢:٢٩:٣٠١٨:٤٠:٢٢١٨:٥٦:٤٣٢٣:٥١:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:١٨:٣٨١٢:٢٩:٠٩١٨:٣٩:١٦١٨:٥٥:٣٦٢٣:٥١:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:١٩:٠١١٢:٢٨:٤٧١٨:٣٨:١٠١٨:٥٤:٢٩٢٣:٥٠:٥٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:١٩:٢٥١٢:٢٨:٢٦١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٣:٢٣٢٣:٥٠:٣٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:١٩:٤٨١٢:٢٨:٠٤١٨:٣٥:٥٨١٨:٥٢:١٦٢٣:٥٠:٢٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٠:١١١٢:٢٧:٤٣١٨:٣٤:٥٢١٨:٥١:٠٩٢٣:٥٠:٠٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٠:٣٤١٢:٢٧:٢١١٨:٣٣:٤٦١٨:٥٠:٠٣٢٣:٤٩:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٠:٥٨١٢:٢٧:٠٠١٨:٣٢:٤٠١٨:٤٨:٥٦٢٣:٤٩:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢١:٢١١٢:٢٦:٣٩١٨:٣١:٣٣١٨:٤٧:٥٠٢٣:١٩:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٢١:٤٥١١:٢٦:١٧١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٦:٤٣٢٢:٤٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کاروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان شهر کاروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان شهر کاروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاروان

شهر کاروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاروان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاروان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر کاروان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر کاروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاروان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاروان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاروان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاروان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کاروان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاروان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو