جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کاروان

جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز کاروان


اذان صبح: ٠٤:٤٥:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٥٩
اذان ظهر: ١١:٤٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٠١
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٤٢

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کاروان (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر کاروان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کاروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر کاروان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کاروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کاروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کاروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣١:٣٢١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٠٢٢٣:٥١:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠١:٣٠١٢:٣١:٢٢١٩:٠١:٣٦١٩:١٨:٣٤٢٣:٥١:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٠:٤٠١٢:٣١:١٢١٩:٠٢:٠٧١٩:١٩:٠٦٢٣:٥٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٣١:٠٣١٩:٠٢:٣٧١٩:١٩:٣٩٢٣:٥٠:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٠:٥٤١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:١١٢٣:٥٠:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٥٠٠٥:٥٨:١٥١٢:٣٠:٤٦١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٤٤٢٣:٥٠:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٠:٣٨١٩:٠٤:٠٩١٩:٢١:١٧٢٣:٥٠:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٥٣٠٥:٥٦:٤٣١٢:٣٠:٣١١٩:٠٤:٤٠١٩:٢١:٥٠٢٣:٤٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٠:٢٤١٩:٠٥:١١١٩:٢٢:٢٣٢٣:٤٩:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٥:١٥١٢:٣٠:١٨١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٩:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٣٠:١٣١٩:٠٦:١٤١٩:٢٣:٣٠٢٣:٤٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٠:٠٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٠٣٢٣:٤٩:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٠:٠٣١٩:٠٧:١٧١٩:٢٤:٣٧٢٣:٤٨:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢٩:٥٩١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٨:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥١:٥١١٢:٢٩:٥٦١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٤٢٣:٤٨:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥١:١٣١٢:٢٩:٥٣١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:١٨٢٣:٤٨:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٠:٣٦١٢:٢٩:٥٠١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٦:٥٢٢٣:٤٨:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٠:٠١١٢:٢٩:٤٩١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٢٥٢٣:٤٨:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢٩:٤٨١٩:١٠:٢٧١٩:٢٧:٥٩٢٣:٤٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٤٨:٥٣١٢:٢٩:٤٧١٩:١٠:٥٩١٩:٢٨:٣٣٢٣:٤٧:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٩:٤٧١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٠٧٢٣:٤٧:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٧:٥٠١٢:٢٩:٤٨١٩:١٢:٠٣١٩:٢٩:٤١٢٣:٤٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٩:٤٩١٩:١٢:٣٤١٩:٣٠:١٥٢٣:٤٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٦:٥٢١٢:٢٩:٥١١٩:١٣:٠٦١٩:٣٠:٤٩٢٣:٤٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٩:٥٣١٩:١٣:٣٨١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٧:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٥:٥٩١٢:٢٩:٥٦١٩:١٤:١٠١٩:٣١:٥٦٢٣:٤٧:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٠:٠٠١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٥:١٠١٢:٣٠:٠٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤٧:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٠:٠٨١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:٣٦٢٣:٤٧:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٠:١٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کاروان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کاروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر کاروان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٠:٥٩١١:٤٦:٣٥١٧:٣٢:٣٢١٧:٤٩:٠١٢٣:٠٨:٤٢
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٠:٠٦١١:٤٦:٢٦١٧:٣٣:٠٦١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٨:٣٤
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٤:٠٢٠٥:٥٩:١٣١١:٤٦:١٦١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٠:٠٧٢٣:٠٨:٢٥
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٣:١٠٠٥:٥٨:١٨١١:٤٦:٠٥١٧:٣٤:١٤١٧:٥٠:٤٠٢٣:٠٨:١٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٢:١٨٠٥:٥٧:٢٣١١:٤٥:٥٤١٧:٣٤:٤٧١٧:٥١:١٢٢٣:٠٨:٠٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤١:٢٤٠٥:٥٦:٢٧١١:٤٥:٤٣١٧:٣٥:٢٠١٧:٥١:٤٤٢٣:٠٧:٥٥
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٥:٣٠١١:٤٥:٣١١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٧:٤٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٤:٣٣١١:٤٥:١٨١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٢:٤٧٢٣:٠٧:٣٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٣:٣٦١١:٤٥:٠٥١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٣:١٨٢٣:٠٧:١٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٢:٣٧١١:٤٤:٥١١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٠٧:٠٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٦:٤٤٠٥:٥١:٣٨١١:٤٤:٣٨١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٤:١٩٢٣:٠٦:٥٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٠:٣٩١١:٤٤:٢٣١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٤:٤٩٢٣:٠٦:٣٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٤٩:٣٩١١:٤٤:٠٨١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:١٩٢٣:٠٦:٢٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٤٨:٣٩١١:٤٣:٥٣١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٥:٤٨٢٣:٠٦:٠٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٤٧:٣٨١١:٤٣:٣٨١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٦:١٨٢٣:٠٥:٥٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٣١:٤٥٠٥:٤٦:٣٧١١:٤٣:٢٢١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٦:٤٧٢٣:٠٥:٣٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٤٥:٣٦١١:٤٣:٠٦١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٧:١٦٢٣:٠٥:١٩
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٤٤:٣٤١١:٤٢:٤٩١٧:٤١:٢٨١٧:٥٧:٤٥٢٣:٠٥:٠٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٤٣:٣٢١١:٤٢:٣٣١٧:٤١:٥٧١٧:٥٨:١٤٢٣:٠٤:٤٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٢:٣٠١١:٤٢:١٦١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٨:٤٢٢٣:٠٤:٢٨
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤١:٢٧١١:٤١:٥٩١٧:٤٢:٥٤١٧:٥٩:١١٢٣:٠٤:٠٩
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٠:٢٤١١:٤١:٤٢١٧:٤٣:٢٢١٧:٥٩:٣٩٢٣:٠٣:٥١
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٣٩:٢١١١:٤١:٢٤١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٠:٠٧٢٣:٠٣:٣٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٢٣:١٥٠٥:٣٨:١٨١١:٤١:٠٧١٧:٤٤:١٨١٨:٠٠:٣٥٢٣:٠٣:١٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٣٧:١٥١١:٤٠:٤٩١٧:٤٤:٤٦١٨:٠١:٠٤٢٣:٣٢:٥٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٢١:٠٣٠٦:٣٦:١٢١٢:٤٠:٣١١٨:٤٥:١٤١٩:٠١:٣٢٠٠:٠٢:٣٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٩:٥٦٠٦:٣٥:٠٨١٢:٤٠:١٤١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:٠٠٠٠:٠٢:١٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٤:٠٥١٢:٣٩:٥٦١٨:٤٦:١٠١٩:٠٢:٢٨٠٠:٠١:٥٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:١٧:٤٢٠٦:٣٣:٠١١٢:٣٩:٣٨١٨:٤٦:٣٧١٩:٠٢:٥٥٠٠:٠١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر کاروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کاروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر کاروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کاروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر کاروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کاروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٠٥:١٢١١:٤٧:١٣١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٦:٠٩٢٣:٠٩:١٢
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:٠٤:٢٤١١:٤٧:٠٧١٧:٣٠:١٠١٧:٤٦:٤٤٢٣:٠٩:٠٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٠٣:٣٤١١:٤٧:٠٠١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٧:١٩٢٣:٠٩:٠٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٢:٤٣١١:٤٦:٥٢١٧:٣١:٢٢١٧:٤٧:٥٣٢٣:٠٨:٥٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠١:٥٢١١:٤٦:٤٤١٧:٣١:٥٧١٧:٤٨:٢٧٢٣:٠٨:٥٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٠:٥٩١١:٤٦:٣٥١٧:٣٢:٣٢١٧:٤٩:٠١٢٣:٠٨:٤٢
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٠:٠٦١١:٤٦:٢٦١٧:٣٣:٠٦١٧:٤٩:٣٤٢٣:٠٨:٣٤
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٥:٥٩:١٣١١:٤٦:١٦١٧:٣٣:٤٠١٧:٥٠:٠٧٢٣:٠٨:٢٥
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٥:٥٨:١٨١١:٤٦:٠٥١٧:٣٤:١٤١٧:٥٠:٤٠٢٣:٠٨:١٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٥:٥٧:٢٣١١:٤٥:٥٤١٧:٣٤:٤٧١٧:٥١:١٢٢٣:٠٨:٠٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٥:٥٦:٢٧١١:٤٥:٤٣١٧:٣٥:٢٠١٧:٥١:٤٤٢٣:٠٧:٥٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٠٠٥:٥٥:٣٠١١:٤٥:٣١١٧:٣٥:٥٣١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٧:٤٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٥٠٥:٥٤:٣٣١١:٤٥:١٨١٧:٣٦:٢٥١٧:٥٢:٤٧٢٣:٠٧:٣٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٥:٥٣:٣٦١١:٤٥:٠٥١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٣:١٨٢٣:٠٧:١٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٢:٣٧١١:٤٤:٥١١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٣:٤٨٢٣:٠٧:٠٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٥:٥١:٣٨١١:٤٤:٣٨١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٤:١٩٢٣:٠٦:٥٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٠:٣٩١١:٤٤:٢٣١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٤:٤٩٢٣:٠٦:٣٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٦٠٥:٤٩:٣٩١١:٤٤:٠٨١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:١٩٢٣:٠٦:٢٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٤٨:٣٩١١:٤٣:٥٣١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٥:٤٨٢٣:٠٦:٠٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٤٧:٣٨١١:٤٣:٣٨١٧:٤٠:٠٠١٧:٥٦:١٨٢٣:٠٥:٥٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٤٦:٣٧١١:٤٣:٢٢١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٦:٤٧٢٣:٠٥:٣٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٤٥:٣٦١١:٤٣:٠٦١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٧:١٦٢٣:٠٥:١٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٤٤:٣٤١١:٤٢:٤٩١٧:٤١:٢٨١٧:٥٧:٤٥٢٣:٠٥:٠٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٤٣:٣٢١١:٤٢:٣٣١٧:٤١:٥٧١٧:٥٨:١٤٢٣:٠٤:٤٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٢:٣٠١١:٤٢:١٦١٧:٤٢:٢٥١٧:٥٨:٤٢٢٣:٠٤:٢٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤١:٢٧١١:٤١:٥٩١٧:٤٢:٥٤١٧:٥٩:١١٢٣:٠٤:٠٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٠:٢٤١١:٤١:٤٢١٧:٤٣:٢٢١٧:٥٩:٣٩٢٣:٠٣:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٣٩:٢١١١:٤١:٢٤١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٠:٠٧٢٣:٠٣:٣٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٣٨:١٨١١:٤١:٠٧١٧:٤٤:١٨١٨:٠٠:٣٥٢٣:٠٣:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کاروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان شهر کاروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر کاروان شهر کاروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کاروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کاروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کاروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کاروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کاروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کاروان

شهر کاروان بر روی نقشه

شهر کاروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کاروان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کاروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کاروان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر کاروان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر کاروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کاروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کاروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کاروان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاروان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاروان
افق شرعی امروز فردا کاروان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق کاروان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاروان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاروان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ کاروان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کاروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو