جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

سرفیروز آباد | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کاروانه علیا


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٥١
نیمه شب: ٠٠:٣١:١٠

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای کاروانه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای کاروانه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاروانه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریك نیوتن
روش طرح ریزی هر نقاش تنها ابزار وی در بیان حالت درونی او نسبت به زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاروانه علیا

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاروانه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانه علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاروانه علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانه علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاروانه علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٨:٣١١٣:١٩:٣١٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٩:٢٢٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:١٩١٣:١٩:١٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:١٤١٣:١٩:٠٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٤:١٠١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٣:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣١:٠٦١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣١٠٠:٣٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٨:٢٢٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٢:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٨:١١١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣١:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٧:١٥١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٨:٠٨٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣١:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣١:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٨:٠٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:١٧٠٠:٣١:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٨:٠٠٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٧:٥٨٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٠:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٧:٥٧٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:١٨١٣:١٧:٥٧٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٧:٥٧٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٠:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٤٨١٣:١٧:٥٨٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٩:٠٥١٣:١٧:٥٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٢٤١٣:١٨:٠١٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٣١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٣١٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٧:٠٥١٣:١٨:٠٦٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٦:٢٨١٣:١٨:١٠٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٥:٥٣١٣:١٨:١٤٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٢٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٥:١٩١٣:١٨:١٨٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢٩:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٤:٤٧١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:١٩٠٠:٢٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروانه علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کاروانه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای کاروانه علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٥:٤٥١٣:١٨:١٥٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٠٠٠:٢٩:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٥:١١١٣:١٨:١٩٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٩:١٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٤:٣٩١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٢٩:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:١٤:٠٨١٣:١٨:٣٠٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:١٤٠٠:٢٩:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٣:٣٩١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٢٩:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:١٣:١٢١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٩:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٢:٤٦١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٢١٠٠:٢٩:٠٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٢:٢٢١٣:١٨:٥٨٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٢٩:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١١:٥٩١٣:١٩:٠٦٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٩:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:١١:٣٨١٣:١٩:١٤٢٠:٢٧:٠٧٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٢٩:١١
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٥٠٦:١١:١٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٠١٠٠:٢٩:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١١:٠١١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٢٩:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٨:٥٥٢٠:٤٩:١٦٠٠:٢٩:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٠:٣٠١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٢٩:٢٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٠:١٧١٣:٢٠:٠٣٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٢٩:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٠:٠٦١٣:٢٠:١٤٢٠:٣٠:٣٤٢٠:٥١:٠٠٠٠:٢٩:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٩:٥٦١٣:٢٠:٢٥٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٣٣٠٠:٢٩:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٩:٤٨١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣١:٣٥٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٢٩:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٩:٤١١٣:٢٠:٤٨٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٢٩:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٩:٣٦١٣:٢١:٠٠٢٠:٣٢:٣٢٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣٠:٠١
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٩:٣٣١٣:٢١:١٢٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٣٢٠٠:٣٠:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٩:٣١١٣:٢١:٢٤٢٠:٣٣:٢٥٢٠:٥٣:٥٩٠٠:٣٠:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢١:٣٦٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:٢٤٠٠:٣٠:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٩:٣١١٣:٢١:٤٩٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٣٠:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٩:٣٤١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:١٠٠٠:٣٠:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٩:٣٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٥:٣١٠٠:٣٠:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٩:٤٤١٣:٢٢:٢٧٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٥:٥١٠٠:٣١:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣١:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٢٦٠٠:٣١:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٠٠٦:١٠:٠٩١٣:٢٣:٠٦٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:٤١٠٠:٣١:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:١٠:٢١١٣:٢٣:١٩٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٣٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای کاروانه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاروانه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاروانه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاروانه علیا

روستای کاروانه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاروانه علیا
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاروانه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاروانه علیا
زمان پخش اذان زنده به افق کاروانه علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاروانه علیا
افق شرعی امروز فردا کاروانه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاروانه علیا
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کاروانه علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاروانه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاروانه علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو