جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

سرفیروز آباد | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کاروانه علیا

اذان صبح: ٠٤:٣٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٤
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٤:٥٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای کاروانه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کاروانه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاروانه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

امام علی (ع)
اگر از چیزی ترسیدی، در همان چیز وارد شو، زیرا شدتِ ناراحتی پرهیز و خویشتن‌داری از آن، بزرگ‌تر از آن است كه می‌ترسی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاروانه علیا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاروانه علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانه علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کاروانه علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانه علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کاروانه علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٥٦١٣:٢١:٥٢١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٣٤٠٠:٣٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٥٠:٤١١٣:٢١:٣٧١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٢٢٠٠:٣٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢١:٢٣١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:١١٠٠:٣٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣١٠٦:٤٨:١٢١٣:٢١:٠٩١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٢:٥٩٠٠:٣٧:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢٠:٥٦١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٥:٤٦١٣:٢٠:٤٣١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:٣٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٠:٣٠١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٥٠٠:٣٦:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٣:٢٣١٣:٢٠:١٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٤٠٠:٣٥:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:١٣٠٦:٤٢:١٣١٣:٢٠:٠٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠٣٠٠:٣٥:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤١:٠٣١٣:١٩:٥٥١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٥٢٠٠:٣٥:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٤١٠٠:٣٥:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٨:٤٧١٣:١٩:٣٣٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣١٠٠:٣٤:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٧:٤٠١٣:١٩:٢٣٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٤:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:٣٤١٣:١٩:١٤٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٤:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٩:٠٥٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢١:٥٩٠٠:٣٣:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٨:٥٦٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٣:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٣٣:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٨:٤١٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٣١:١٩١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:١٨٠٠:٣٢:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٠:١٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٣٢:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٩:٢١١٣:١٨:٢٢٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٣٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣١:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣١:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٨:٠٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣١:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٨:٠٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣١:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٨:٠٢٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣١:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٨:٠٠٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:٣٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٧:٥٨٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٠:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٢:١٦١٣:١٧:٥٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروانه علیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کاروانه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای کاروانه علیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاروانه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاروانه علیا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانه علیا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:١٠:٣٠١٣:٢٣:٢٩٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣٢:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٠:٤٤١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٧:١٦٠٠:٣٢:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:١١:٠٠١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٢:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١١:١٧١٣:٢٤:٠٨٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:٣٣٠٠:٣٢:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:١١:٣٥١٣:٢٤:٢٠٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٧:٤٠٠٠:٣٣:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:١١:٥٤١٣:٢٤:٣٣٢٠:٣٧:٠٨٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٣٣:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٢:١٤١٣:٢٤:٤٦٢٠:٣٧:١١٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٣:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٢:٣٦١٣:٢٤:٥٨٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:٤٨٠٠:٣٣:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٢:٥٩١٣:٢٥:١٠٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٧:٤٨٠٠:٣٤:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٥:٢٢٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:٤٥٠٠:٣٤:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٣:٤٨١٣:٢٥:٣٣٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٧:٤١٠٠:٣٤:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٤:١٤١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٤:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٤:٤١١٣:٢٥:٥٥٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٣٥:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٥:١٠١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:١٩٠٠:٣٥:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٥:٣٩١٣:٢٦:١٦٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٣٥:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٦:٢٦٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٣٦:٠٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:١٦:٤٠١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٦:٤١٠٠:٣٦:١٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٧:١٢١٣:٢٦:٤٥٢٠:٣٦:٠٤٢٠:٥٦:٢٤٠٠:٣٦:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٧:٤٥١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٠٧٠٠:٣٦:٤٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٨:١٨١٣:٢٧:٠٢٢٠:٣٥:٣٠٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٣٧:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٥:٢٦٠٠:٣٧:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٧:١٧٢٠:٣٤:٥٠٢٠:٥٥:٠٣٠٠:٣٧:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٧:٢٥٢٠:٣٤:٢٨٢٠:٥٤:٣٨٠٠:٣٧:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٤:٠٤٢٠:٥٤:١٢٠٠:٣٨:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢١:١٨١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٨:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢١:٥٦١٣:٢٧:٤٣٢٠:٣٣:١١٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣٨:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:٢٧:٤٨٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٣٨:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٢٣:١٣١٣:٢٧:٥٢٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٨:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٧:٥٧٢٠:٣١:٣٩٢٠:٥١:٣٥٠٠:٣٩:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢٨:٠٠٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥٠:٥٩٠٠:٣٩:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٥:١٣١٣:٢٨:٠٣٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥٠:٢١٠٠:٣٩:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاروانه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاروانه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاروانه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاروانه علیا

روستای کاروانه علیا بر روی نقشه

روستای کاروانه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاروانه علیا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای کاروانه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق کاروانه علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاروانه علیا
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کاروانه علیا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ کاروانه علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاروانه علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کاروانه علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاروانه علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاروانه علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو