جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

سرفیروز آباد | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز کاروانه علیا


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٢٤:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:٤٠:٤٤

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای کاروانه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کاروانه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاروانه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
كسی كه چیزی را دوست داشته باشد، زیاد از او یاد می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاروانه علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاروانه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانه علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاروانه علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانه علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاروانه علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٨:٣١١٣:١٩:٣١٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٤٤٠٠:٣٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٩:٢٢٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٦:١٩١٣:١٩:١٢٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٥:١٤١٣:١٩:٠٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٤:١٠١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٨:٤٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٣٣:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٢:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣١:٠٦١٣:١٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣١٠٠:٣٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٨:٢٨٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٨:٢٢٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:١٠٠٠:٣٢:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٨:١١١٣:١٨:١٧٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٠٠٠٠:٣١:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٧:١٥١٣:١٨:١٢٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٨:٠٨٢٠:١٠:٢٦٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣١:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٨:٠٥٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٣١:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:١٨:٠٢٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:١٧٠٠:٣١:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٨:٠٠٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٣٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٧:٥٨٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٠:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٧:٥٧٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٠:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢١:١٨١٣:١٧:٥٧٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٧:٥٧٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢١٠٠:٣٠:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٤٨١٣:١٧:٥٨٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٣٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٩:٠٥١٣:١٧:٥٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٢٩:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٨:٢٤١٣:١٨:٠١٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:٣١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٣١٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٧:٠٥١٣:١٨:٠٦٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٦:٢٨١٣:١٨:١٠٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٥:٥٣١٣:١٨:١٤٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٢٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٥:١٩١٣:١٨:١٨٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢٩:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٤:٤٧١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:١٩٠٠:٢٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروانه علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کاروانه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کاروانه علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاروانه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٨:٢٠١٣:٢٤:١٩١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:١٠٠٠:٤٠:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٦:٥٤٠٠:٤٠:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٩:٤٥١٣:٢٣:٤٧١٩:٥٧:١٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٤٠:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٣:٣١١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٨٠٠:٤٠:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:١٠١٣:٢٣:١٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠٠٠٠:٤٠:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٢:٥٦١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٤٠٠٠:٣٩:٥٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٢:٣٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٢١٠٠:٣٩:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٥٣:١٧١٣:٢٢:٢١١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٣٩:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٢:٠٢١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٩:٢٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٤:٤١١٣:٢١:٤٣١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٩:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢١:٢٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٣٨:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٦:٠٥١٣:٢١:٠٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٨:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٦:٤٦١٣:٢٠:٤٥١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:١٢٠٠:٣٨:٣٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٧:٢٨١٣:٢٠:٢٦١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٣٨:١٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٦:٥٨:١٠١٣:٢٠:٠٥١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٢٥٠٠:٣٨:٠١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٨:٥١١٣:١٩:٤٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٣٧:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٦٠٦:٥٩:٣٢١٣:١٩:٢٤١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٣٨٠٠:٣٧:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٧٠٧:٠٠:١٤١٣:١٩:٠٤١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:١٤٠٠:٣٧:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٠:٥٥١٣:١٨:٤٣١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٣٦:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠١:٣٦١٣:١٨:٢٢١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٢٥٠٠:٣٦:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٢:١٨١٣:١٨:٠٠١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٠٠٠٠:٣٦:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٢:٥٩١٣:١٧:٣٩١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٥٠٠:٣٦:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٣:٤٠١٣:١٧:١٨١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:١٠٠٠:٣٥:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٤:٢٢١٣:١٦:٥٦١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٤٥٠٠:٣٥:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٥:٠٣١٣:١٦:٣٥١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٢٠٠٠:٣٥:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٦:١٣١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٥٥٠٠:٣٤:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:٠٦:٢٦١٣:١٥:٥٢١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٣٠٠٠:٣٤:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٧:٠٨١٣:١٥:٣٠١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٠٥٠٠:٣٤:٢١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:٠٧:٤٩١٣:١٥:٠٩١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٤٠٠٠:٣٤:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:٠٨:٣١١٣:١٤:٤٧١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:١٥٠٠:٠٣:٤٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:٠٩:١٣١٢:١٤:٢٦١٨:١٩:٠٧١٨:٣٦:٥٠٢٣:٣٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاروانه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانه علیا روستای کاروانه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاروانه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاروانه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاروانه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاروانه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاروانه علیا

روستای کاروانه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاروانه علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کاروانه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاروانه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاروانه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاروانه علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کاروانه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاروانه علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاروانه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاروانه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاروانه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کاروانه علیا
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ کاروانه علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاروانه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو