جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کاروانسرا

باراندوز چای جنوبی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز کاروانسرا


اذان صبح: ٠٤:١٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٧:١٧
اذان مغرب: ٢١:٠٨:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١٥

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاروانسرا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای کاروانسرا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاروانسرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاروانسرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
نابغه همنشین خود را فراموش می كند و بی توجه به اینكه آیا وی سخنان او را می فهمد یا نه، چنان به حرف زدن ادامه می دهد كه گویی كودكی با عروسكش سخن می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاروانسرا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاروانسرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانسرا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کاروانسرا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانسرا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاروانسرا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥٦:١٦١٣:٢٩:٤٣٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٤٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:١٢٠٦:٥٤:٥٣١٣:٢٩:٢٩٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٤٣:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥٣:٣٠١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٤٣:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٥٢:٠٨١٣:٢٩:٠١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٤٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:١٣٠٦:٥٠:٤٧١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٤٢:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٨:٣٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٤٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٨:٠٧١٣:٢٨:٢١٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٤١:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:١٧٠٦:٤٦:٤٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٤١:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٣٩٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٧:٥٧٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٤١:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠١٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٧:٤٦٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٢٤٠٠:٤٠:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٧:٣٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢١٠٠:٤٠:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٤١:٤١١٣:٢٧:٢٥٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٩:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٣٠٦:٤٠:٢٧١٣:٢٧:١٥٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٩:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٩:١٣١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:١٣٠٠:٣٩:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:١٠٠٠:٣٨:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٦:٤٨٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٣٨:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢٦:٤٠٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٨:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٦:٣٢٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣٨:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٦:٢٦٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٣٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٧:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٣١:٠٩١٣:٢٦:١٤٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤١:٥٤٠٠:٣٧:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٥١٠٠:٣٦:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٦:٠٤٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٣٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٤٥٠٠:٣٦:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٦:٥٩١٣:٢٥:٥٧٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٦:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٥:٥٤٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:٣٩٠٠:٣٥:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٢٣:١١١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاروانسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاروانسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کاروانسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروانسرا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاروانسرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاروانسرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانسرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کاروانسرا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاروانسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاروانسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کاروانسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاروانسرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانسرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانسرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانسرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانسرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانسرا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:١٥:٥٣١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٧:٤٣٠٠:٣٣:٤١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٦:١٥:١٣١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٧:٣٢٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣٣:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:١٤:٠٠١٣:٢٦:٢١٢٠:٣٩:٠٦٢١:٠٠:١٤٠٠:٣٣:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:١٣:٢٥١٣:٢٦:٢٧٢٠:٣٩:٥٢٢١:٠١:٠٣٠٠:٣٣:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:١٢:٥٣١٣:٢٦:٣٣٢٠:٤٠:٣٧٢١:٠١:٥١٠٠:٣٣:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٣٠٦:١٢:٢٢١٣:٢٦:٤٠٢٠:٤١:٢١٢١:٠٢:٣٨٠٠:٣٣:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٦:١١:٥٣١٣:٢٦:٤٨٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٣:٢٤٠٠:٣٣:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:١١:٢٥١٣:٢٦:٥٦٢٠:٤٢:٤٧٢١:٠٤:٠٩٠٠:٣٣:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٦:١١:٠٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:٤٣:٢٩٢١:٠٤:٥٤٠٠:٣٣:٠٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:١٠:٣٦١٣:٢٧:١٣٢٠:٤٤:٠٩٢١:٠٥:٣٧٠٠:٣٣:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٦:١٠:١٤١٣:٢٧:٢٢٢٠:٤٤:٤٩٢١:٠٦:١٩٠٠:٣٣:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤٥:٢٨٢١:٠٧:٠٠٠٠:٣٣:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٦:٠٩:٣٤١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٦:٠٥٢١:٠٧:٣٩٠٠:٣٣:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٩:١٨١٣:٢٧:٥٢٢٠:٤٦:٤١٢١:٠٨:١٨٠٠:٣٣:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٩:٠٢١٣:٢٨:٠٢٢٠:٤٧:١٧٢١:٠٨:٥٥٠٠:٣٣:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٦:٠٨:٤٩١٣:٢٨:١٣٢٠:٤٧:٥١٢١:٠٩:٣١٠٠:٣٣:١٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠٨:٣٨١٣:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٢٤٢١:١٠:٠٦٠٠:٣٣:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٦:٠٨:٢٨١٣:٢٨:٣٦٢٠:٤٨:٥٥٢١:١٠:٣٩٠٠:٣٣:٢٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٨:٢٠١٣:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:٢٦٢١:١١:١١٠٠:٣٣:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٤٠٦:٠٨:١٤١٣:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٥٥٢١:١١:٤٢٠٠:٣٣:٤٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٢٩:١١٢٠:٥٠:٢٣٢١:١٢:١١٠٠:٣٣:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢٩:٢٤٢٠:٥٠:٤٩٢١:١٢:٣٨٠٠:٣٣:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٦٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢٩:٣٦٢٠:٥١:١٤٢١:١٣:٠٤٠٠:٣٤:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٦:٠٨:٠٦١٣:٢٩:٤٩٢٠:٥١:٣٨٢١:١٣:٢٩٠٠:٣٤:١٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٨:٠٩١٣:٣٠:٠٢٢٠:٥٢:٠٠٢١:١٣:٥٢٠٠:٣٤:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٣٠٦:٠٨:١٣١٣:٣٠:١٥٢٠:٥٢:٢١٢١:١٤:١٣٠٠:٣٤:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٨:١٩١٣:٣٠:٢٨٢٠:٥٢:٤٠٢١:١٤:٣٣٠٠:٣٤:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٦:٠٨:٢٧١٣:٣٠:٤١٢٠:٥٢:٥٧٢١:١٤:٥٠٠٠:٣٥:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٦:٠٨:٣٦١٣:٣٠:٥٤٢٠:٥٣:١٣٢١:١٥:٠٧٠٠:٣٥:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٣١:٠٧٢٠:٥٣:٢٧٢١:١٥:٢١٠٠:٣٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کاروانسرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانسرا روستای کاروانسرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کاروانسرا روستای کاروانسرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاروانسرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانسرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاروانسرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاروانسرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاروانسرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاروانسرا

روستای کاروانسرا بر روی نقشه

روستای کاروانسرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاروانسرا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کاروانسرا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کاروانسرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کاروانسرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاروانسرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کاروانسرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاروانسرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاروانسرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کاروانسرا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاروانسرا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کاروانسرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاروانسرا
افق شرعی امروز فردا کاروانسرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو