جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط

بیدشهر | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز کاروانسرای مربوط


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٥١
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای کاروانسرای مربوط)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کاروانسرای مربوط)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاروانسرای مربوط)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

اُرد بزرگ
هنگام گسستن و بریدن از همه چیز می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش بكشی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاروانسرای مربوط

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانسرای مربوط ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاروانسرای مربوط (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاروانسرای مربوط ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاروانسرای مربوط ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٨:٥٤١٢:٥١:٣٠١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٥١٠٠:١٠:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٠٠١٢:٥١:٢١١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٧:٠٧١٢:٥١:١١١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٣:٠٤٠٠:٠٩:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٦:١٥١٢:٥١:٠٣١٩:٢٦:١٤١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٩:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٥:٢٤١٢:٥٠:٥٤١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:١٧٠٠:٠٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:٠٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٠:٣٩١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٨:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٢:٥٥١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٥٠٠:٠٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١١:٢١١٢:٥٠:٢١١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٨:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٠:١٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٠:١١١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٧:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٠:٠٧١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٧:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٧:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٠:٠١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٧:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٦:٢٥١٢:٤٩:٥٧١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٥:٤٧١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٦:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:١١١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٩:٥٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٦:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٢:٥٧١٢:٤٩:٥٩١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٦٠٠:٠٦:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٠:٠٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٦:٤٢٠٠:٠٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٠:٠٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٦:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٠:١٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٦:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣١٠٠:٠٦:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانسرای مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانسرای مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاروانسرای مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاروانسرای مربوط

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کاروانسرای مربوط

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کاروانسرای مربوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانسرای مربوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای کاروانسرای مربوط

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای کاروانسرای مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاروانسرای مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای کاروانسرای مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاروانسرای مربوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانسرای مربوط

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاروانسرای مربوط قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاروانسرای مربوط دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانسرای مربوط

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١١:٠٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٦:٥٥٠٠:١٦:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٦:٤٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٢:١٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٦:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٣:١٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٧:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٣:٥١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٧:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٧:١٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٧:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٧:٢١
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٣:٣١٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٧:٢٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٧:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٢:٠٩١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٧:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٧:٤١١٢:٥٩:٤٤١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:١٢٠٠:١٧:٣٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٨:١٣١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٢٦٠٠:١٧:٣٣
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٧:٣٨٠٠:١٧:٣٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٩:١٨١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٧:٣٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٧:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥٩:١٠١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٥:٠٩٠٠:١٧:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٩:٠١١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:١٨٠٠:١٧:٢٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٧:٢٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:٥٨١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٣١٠٠:١٧:٢٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٨:٣١١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٣٧٠٠:١٧:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٤١٠٠:١٧:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٢:٢٢١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٧:٠٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٧:٥٧١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٧:٠٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٦:٥٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٠٥١٢:٥٧:٣١١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٦:٤٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٧:١٨١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٥:٥١٠٠:١٦:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٥٠٠٠:١٦:٣٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٣:٤٩٠٠:١٦:٢٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٦:١٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاروانسرای مربوط

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانسرای مربوط روستای کاروانسرای مربوط در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای کاروانسرای مربوط روستای کاروانسرای مربوط بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاروانسرای مربوط را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاروانسرای مربوط

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاروانسرای مربوط موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاروانسرای مربوط برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاروانسرای مربوط

روستای کاروانسرای مربوط بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاروانسرای مربوط
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای کاروانسرای مربوط + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای کاروانسرای مربوط + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاروانسرای مربوط + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاروانسرای مربوط
زمان پخش اذان مستقیم به افق کاروانسرای مربوط
زمان پخش اذان زنده به افق کاروانسرای مربوط
افق شرعی امروز فردا کاروانسرای مربوط دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کاروانسرای مربوط
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاروانسرای مربوط ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ کاروانسرای مربوط دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کاروانسرای مربوط ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاروانسرای مربوط یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو