جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کارواندر

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کارواندر


اذان صبح: ٠٤:٣١:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٩
اذان ظهر: ١١:١٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٥٩
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٣٢:٣٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کارواندر (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر کارواندر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کارواندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کارواندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
هرچه بیشتر خود را بشناسیم، به شناخت بیش‌تر دیگران می‌رسیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کارواندر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کارواندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کارواندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٤:٤٤١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٠:٣٥١٢:٢٤:٣٤١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٣:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٥٨٢٣:٤٢:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٤:١٧١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:٣٥٢٣:٤٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:١٢٢٣:٤٢:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٤:٠٢١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٢:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢٣:٥٦١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٠٣٢٣:٤١:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤١:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٣٦١٩:٢١:١٧٢٣:٤١:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٥٥٢٣:٤١:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٢:٣٦١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٣٢٢٣:٤١:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٠٩٢٣:٤٠:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤١:١٢١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤٠:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٠:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٠:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٠:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢١٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:١٩١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٠:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٣:٢٠١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٣:٢٢١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٤٥٢٣:٣٩:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٣:٢٥١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٣٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٣:٢٧١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٩٢٣:٣٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٣:٣١١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٣٥٢٣:٣٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٣:٣٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:١١٢٣:٣٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٣:٤٠١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٤٧٢٣:٣٩:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٤٣١٢:٢٣:٤٥١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٥:١٣٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٣:٥٠١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:٥٨٢٣:٣٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کارواندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر کارواندر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣١:٣٧١١:١١:١٩١٦:٥٠:٤١١٧:٠٧:٣٦٢٢:٣٢:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠١٠٥:٣٢:١٤١١:١١:١١١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٦:٤٣٢٢:٣٢:٤١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣٢:٥٣١١:١١:٠٤١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٥:٥٢٢٢:٣٢:٣١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٩٠٥:٣٣:٣١١١:١٠:٥٧١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٥:٠١٢٢:٣٢:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٣٤:١٠١١:١٠:٥١١٦:٤٧:١١١٧:٠٤:١٢٢٢:٣٢:١٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٣٤:٥٠١١:١٠:٤٦١٦:٤٦:٢١١٧:٠٣:٢٣٢٢:٣٢:٠٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٣٥:٣٠١١:١٠:٤١١٦:٤٥:٣٢١٧:٠٢:٣٦٢٢:٣١:٥٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٣٦:١٠١١:١٠:٣٧١٦:٤٤:٤٤١٧:٠١:٥٠٢٢:٣١:٥٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠١٠٥:٣٦:٥١١١:١٠:٣٥١٦:٤٣:٥٨١٧:٠١:٠٥٢٢:٣١:٤٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٦٠٥:٣٧:٣٢١١:١٠:٣٢١٦:٤٣:١٢١٧:٠٠:٢٢٢٢:٣١:٤٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٣٨:١٤١١:١٠:٣١١٦:٤٢:٢٨١٦:٥٩:٣٩٢٢:٣١:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٣٨:٥٦١١:١٠:٣٠١٦:٤١:٤٥١٦:٥٨:٥٨٢٢:٣١:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٤٠٥:٣٩:٣٩١١:١٠:٣٠١٦:٤١:٠٣١٦:٥٨:١٨٢٢:٣١:٣١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٤٠:٢١١١:١٠:٣١١٦:٤٠:٢٢١٦:٥٧:٣٩٢٢:٣١:٢٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤١:٠٤١١:١٠:٣٣١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:٠٢٢٢:٣١:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٤١:٤٨١١:١٠:٣٦١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٦:٢٥٢٢:٣١:٢٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٤٢:٣٢١١:١٠:٣٩١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٥:٥١٢٢:٣١:٢٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٤٣:١٦١١:١٠:٤٣١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٥:١٧٢٢:٣١:٢٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٤٤:٠٠١١:١٠:٤٨١٦:٣٧:١٩١٦:٥٤:٤٥٢٢:٣١:٣١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٤:٤٥١١:١٠:٥٤١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٤:١٤٢٢:٣١:٣٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٥:٣٠١١:١١:٠١١٦:٣٦:١٥١٦:٥٣:٤٥٢٢:٣١:٣٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤٦:١٥١١:١١:٠٩١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٣:١٧٢٢:٣١:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٤٧:٠١١١:١١:١٧١٦:٣٥:١٧١٦:٥٢:٥١٢٢:٣١:٤٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٥:٤٧:٤٧١١:١١:٢٧١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٢:٢٦٢٢:٣١:٥٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٤٨:٣٣١١:١١:٣٧١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٢:٠٣٢٢:٣٢:٠٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٤٩:١٩١١:١١:٤٨١٦:٣٤:٠١١٦:٥١:٤١٢٢:٣٢:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٠:٠٥١١:١٢:٠٠١٦:٣٣:٣٩١٦:٥١:٢٠٢٢:٣٢:١٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٠:٥٢١١:١٢:١٢١٦:٣٣:١٨١٦:٥١:٠١٢٢:٣٢:٢٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥١:٣٩١١:١٢:٢٦١٦:٣٢:٥٩١٦:٥٠:٤٤٢٢:٣٢:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٢:٢٥١١:١٢:٤٠١٦:٣٢:٤١١٦:٥٠:٢٨٢٢:٣٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کارواندر

کارواندر (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر کارواندر در ویکیپدیا

شهر کارواندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کارواندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کارواندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کارواندر بر روی نقشه

شهر کارواندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کارواندر
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کارواندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کارواندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا کارواندر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق کارواندر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کارواندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کارواندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کارواندر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ کارواندر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کارواندر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا کارواندر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو