جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کارواندر

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کارواندر


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٢٩:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٤٧:٢٤
اذان مغرب: ١٩:٠٤:١٣
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٤٧

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کارواندر (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر کارواندر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کارواندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کارواندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آزمندی، ریشه ی همه ی بدیها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کارواندر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کارواندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کارواندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٢:٢٢١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٠٩٢٣:٤٣:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٤:٤٤١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٠:٣٥١٢:٢٤:٣٤١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٣:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٥٨٢٣:٤٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٤:١٧١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:٣٥٢٣:٤٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:١٢٢٣:٤٢:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٤:٠٢١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٢:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢٣:٥٦١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٠٣٢٣:٤١:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٣٦١٩:٢١:١٧٢٣:٤١:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٥٥٢٣:٤١:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٢:٣٦١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٣٢٢٣:٤١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٠٩٢٣:٤٠:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤١:١٢١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤٠:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٠:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٠:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٠:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢١٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:١٩١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٠:٠١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٣:٢٠١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٩:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٣:٢٢١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٤٥٢٣:٣٩:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٣:٢٥١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٣٩:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٣:٢٧١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٩٢٣:٣٩:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٣:٣١١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٣٥٢٣:٣٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٣:٣٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:١١٢٣:٣٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٣:٤٠١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٤٧٢٣:٣٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٤٣١٢:٢٣:٤٥١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کارواندر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر کارواندر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣٢:٣٣١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:١٤٢٣:٥٣:٣٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٢:٤٧١٢:٣٢:١٥١٨:٤٢:٠٨١٨:٥٨:٤٧٢٣:٥٣:١٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢١:٤٠١٢:٣١:٥٧١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٩:١٩٢٣:٥٢:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣١:٣٩١٨:٤٣:١١١٨:٥٩:٥٢٢٣:٥٢:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٢:٠١٠٦:١٩:٢٤١٢:٣١:٢١١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٢٤٢٣:٥٢:١٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٨:١٧١٢:٣١:٠٣١٨:٤٤:١٥١٩:٠٠:٥٧٢٣:٥١:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٧:١٠١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:٢٩٢٣:٥١:٣٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٦:٠٣١٢:٣٠:٢٧١٨:٤٥:١٨١٩:٠٢:٠٢٢٣:٥١:١٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٤:٥٦١٢:٣٠:١٠١٨:٤٥:٤٩١٩:٠٢:٣٤٢٣:٥٠:٥٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٣:٤٩١٢:٢٩:٥٢١٨:٤٦:٢١١٩:٠٣:٠٧٢٣:٥٠:٢٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٢:٤٣١٢:٢٩:٣٥١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٣:٤٠٢٣:٥٠:٠٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١١:٣٧١٢:٢٩:١٨١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٤:١٣٢٣:٤٩:٤٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٠:٣١١٢:٢٩:٠١١٨:٤٧:٥٦١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٩:٢٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٩:٢٦١٢:٢٨:٤٤١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٥:١٩٢٣:٤٩:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٢١١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٥:٥٢٢٣:٤٨:٤٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٧:١٧١٢:٢٨:١٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٢٦٢٣:٤٨:٢٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٦:١٣١٢:٢٧:٥٦١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٦:٥٩٢٣:٤٨:٠٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٥:١٠١٢:٢٧:٤٠١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٧:٣٣٢٣:٤٧:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٧:٢٥١٨:٥١:٠٩١٩:٠٨:٠٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٢٧:١٠١٨:٥١:٤١١٩:٠٨:٤١٢٣:٤٧:٠٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢٦:٥٦١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:١٥٢٣:٤٦:٤٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤١:١٢٠٦:٠١:٠١١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٥٠٢٣:٤٦:٢٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٠:٠١١٢:٢٦:٢٨١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٢٥٢٣:٤٦:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٩:٠١١٢:٢٦:١٤١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٥٩٢٣:٤٥:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٧:٣٩٠٥:٥٨:٠٢١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٤:٢٦١٩:١١:٣٤٢٣:٤٥:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٨:٥٥:٠٠١٩:١٢:١٠٢٣:٤٥:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٦:٠٥١٢:٢٥:٣٧١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:٤٥٢٣:٤٤:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٥:٠٨١٢:٢٥:٢٥١٨:٥٦:٠٧١٩:١٣:٢١٢٣:٤٤:٣٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٤:١٢١٢:٢٥:١٤١٨:٥٦:٤١١٩:١٣:٥٧٢٣:٤٤:١٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٣:١٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣٠:٤٣١١:٣٤:٢٠١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٥:٠٠٢٣:٢٥:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٥٠٦:٢٩:٣٥١٢:٣٤:٠٣١٨:٣٨:٥٦١٨:٥٥:٣٢٢٣:٥٥:٢٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٤٠٦:٢٨:٢٧١٢:٣٣:٤٥١٨:٣٩:٢٨١٨:٥٦:٠٥٢٣:٥٥:٠٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٢٠٦:٢٧:١٩١٢:٣٣:٢٧١٨:٤٠:٠٠١٨:٥٦:٣٧٢٣:٥٤:٤٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٢٦:١١١٢:٣٣:٠٩١٨:٤٠:٣٢١٨:٥٧:١٠٢٣:٥٤:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٥:٠٣١٢:٣٢:٥١١٨:٤١:٠٤١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣٢:٣٣١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:١٤٢٣:٥٣:٣٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٢:٤٧١٢:٣٢:١٥١٨:٤٢:٠٨١٨:٥٨:٤٧٢٣:٥٣:١٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢١:٤٠١٢:٣١:٥٧١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٩:١٩٢٣:٥٢:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٣١:٣٩١٨:٤٣:١١١٨:٥٩:٥٢٢٣:٥٢:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:١٩:٢٤١٢:٣١:٢١١٨:٤٣:٤٣١٩:٠٠:٢٤٢٣:٥٢:١٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٨:١٧١٢:٣١:٠٣١٨:٤٤:١٥١٩:٠٠:٥٧٢٣:٥١:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٧:١٠١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:٢٩٢٣:٥١:٣٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٦:٠٣١٢:٣٠:٢٧١٨:٤٥:١٨١٩:٠٢:٠٢٢٣:٥١:١٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٤:٥٦١٢:٣٠:١٠١٨:٤٥:٤٩١٩:٠٢:٣٤٢٣:٥٠:٥٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٣:٤٩١٢:٢٩:٥٢١٨:٤٦:٢١١٩:٠٣:٠٧٢٣:٥٠:٢٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٢:٤٣١٢:٢٩:٣٥١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٣:٤٠٢٣:٥٠:٠٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١١:٣٧١٢:٢٩:١٨١٨:٤٧:٢٤١٩:٠٤:١٣٢٣:٤٩:٤٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٠:٣١١٢:٢٩:٠١١٨:٤٧:٥٦١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٩:٢٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٠٩:٢٦١٢:٢٨:٤٤١٨:٤٨:٢٨١٩:٠٥:١٩٢٣:٤٩:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٢١١٢:٢٨:٢٨١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٥:٥٢٢٣:٤٨:٤٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٠٧:١٧١٢:٢٨:١٢١٨:٤٩:٣٢١٩:٠٦:٢٦٢٣:٤٨:٢٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٦:١٣١٢:٢٧:٥٦١٨:٥٠:٠٤١٩:٠٦:٥٩٢٣:٤٨:٠٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٥:١٠١٢:٢٧:٤٠١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٧:٣٣٢٣:٤٧:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٧:٢٥١٨:٥١:٠٩١٩:٠٨:٠٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٢٧:١٠١٨:٥١:٤١١٩:٠٨:٤١٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢٦:٥٦١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:١٥٢٣:٤٦:٤٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠١:٠١١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٢:٤٧١٩:٠٩:٥٠٢٣:٤٦:٢٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٠:٠١١٢:٢٦:٢٨١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٢٥٢٣:٤٦:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٩٠٥:٥٩:٠١١٢:٢٦:١٤١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٥٩٢٣:٤٥:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٥:٥٨:٠٢١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٤:٢٦١٩:١١:٣٤٢٣:٤٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کارواندر

کارواندر (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر کارواندر در ویکیپدیا

شهر کارواندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کارواندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کارواندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کارواندر بر روی نقشه

شهر کارواندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کارواندر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کارواندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کارواندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کارواندر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کارواندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ کارواندر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کارواندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق کارواندر
زمان پخش اذان زنده به افق کارواندر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کارواندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کارواندر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو