جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر کارواندر

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کارواندر


اذان صبح: ٠٤:٥٧:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣١
اذان ظهر: ١١:٣٨:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢٨
اذان مغرب: ١٧:١٨:١١
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٥٦

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کارواندر (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر کارواندر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کارواندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کارواندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
ما آنقدر که از آمریکا صدمه دیدیم از هیچ کس ندیدیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کارواندر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کارواندر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر کارواندر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٣:١٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٧:١٥١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٢:٢٢١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٠٩٢٣:٤٣:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٤:٤٤١٨:٥٨:٢٣١٩:١٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٠:٣٥١٢:٢٤:٣٤١٨:٥٨:٥٨١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٩:٣٢١٩:١٦:٥٨٢٣:٤٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٤:١٧١٩:٠٠:٠٧١٩:١٧:٣٥٢٣:٤٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٤١١٩:١٨:١٢٢٣:٤٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٤:٠٢١٩:٠١:١٦١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٢:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٦:٢٣١٢:٢٣:٥٦١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٢:٢٦١٩:٢٠:٠٣٢٣:٤١:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٤:٤٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٤٠٢٣:٤١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٣٦١٩:٢١:١٧٢٣:٤١:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٥٥٢٣:٤١:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٢:٣٦١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٣٢٢٣:٤١:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:٠٩٢٣:٤٠:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤١:١٢١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤٠:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٣٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٠:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٠٢٢٣:٤٠:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣٩:١٦١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:٣٩٢٣:٤٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٢١٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٣:١٩١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٧:٣١٢٣:٤٠:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٣:٢٠١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٣:٢٢١٩:١٠:٣٧١٩:٢٨:٤٥٢٣:٣٩:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٣:٢٥١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٢٢٢٣:٣٩:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٣:٢٧١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٩٢٣:٣٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٣:٣١١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٣٥٢٣:٣٩:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٣:٣٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:١١٢٣:٣٩:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٣:٤٠١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٤٧٢٣:٣٩:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٤٣١٢:٢٣:٤٥١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٣٩:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کارواندر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر کارواندر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٣٢١١:٢٨:١٦١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٨:٢١٢٢:٤٧:٢٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:٥٤١١:٢٨:٤٥١٦:٤٠:٤٠١٦:٥٨:٥٨٢٢:٤٧:٥٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٧:١٤١١:٢٩:١٤١٦:٤١:١٩١٦:٥٩:٣٦٢٢:٤٨:٢٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٧:٣٣١١:٢٩:٤٣١٦:٤١:٥٨١٧:٠٠:١٥٢٢:٤٨:٥٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٧:٥١١١:٣٠:١٢١٦:٤٢:٣٨١٧:٠٠:٥٥٢٢:٤٩:٢٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٨:٠٧١١:٣٠:٤٠١٦:٤٣:١٩١٧:٠١:٣٥٢٢:٤٩:٥٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٨:٢٢١١:٣١:٠٨١٦:٤٤:٠١١٧:٠٢:١٦٢٢:٥٠:٢٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٨:٣٥١١:٣١:٣٦١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٢:٥٧٢٢:٥٠:٥١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٨:٤٦١١:٣٢:٠٣١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٣:٣٩٢٢:٥١:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٧:١٣٠٦:١٨:٥٧١١:٣٢:٣٠١٦:٤٦:١١١٧:٠٤:٢٢٢٢:٥١:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٠٥١١:٣٢:٥٦١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٢:١٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٩:١٢١١:٣٣:٢٢١٦:٤٧:٤٠١٧:٠٥:٤٩٢٢:٥٢:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٩:١٨١١:٣٣:٤٧١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٦:٣٤٢٢:٥٣:١٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٧:٥٧٠٦:١٩:٢١١١:٣٤:١٢١٦:٤٩:١٢١٧:٠٧:١٨٢٢:٥٣:٣٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٩:٢٤١١:٣٤:٣٦١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٨:٠٣٢٢:٥٤:٠٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:٢٤١١:٣٥:٠٠١٦:٥٠:٤٦١٧:٠٨:٤٩٢٢:٥٤:٣١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٩:٢٤١١:٣٥:٢٣١٦:٥١:٣٣١٧:٠٩:٣٥٢٢:٥٤:٥٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٩:٢١١١:٣٥:٤٥١٦:٥٢:٢٠١٧:١٠:٢١٢٢:٥٥:٢١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:١٧١١:٣٦:٠٧١٦:٥٣:٠٨١٧:١١:٠٧٢٢:٥٥:٤٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:١٢١١:٣٦:٢٨١٦:٥٣:٥٧١٧:١١:٥٤٢٢:٥٦:٠٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٩:٠٥١١:٣٦:٤٩١٦:٥٤:٤٥١٧:١٢:٤٠٢٢:٥٦:٣٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٨:٥٦١١:٣٧:٠٨١٦:٥٥:٣٤١٧:١٣:٢٧٢٢:٥٦:٥٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:١٨:٤٦١١:٣٧:٢٨١٦:٥٦:٢٣١٧:١٤:١٤٢٢:٥٧:١٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٨:١١٠٦:١٨:٣٤١١:٣٧:٤٦١٦:٥٧:١٢١٧:١٥:٠٢٢٢:٥٧:٣٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٨:٢١١١:٣٨:٠٤١٦:٥٨:٠١١٧:١٥:٤٩٢٢:٥٧:٥٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٨:٠٦١١:٣٨:٢١١٦:٥٨:٥٠١٧:١٦:٣٦٢٢:٥٨:١٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٧:٤٩١١:٣٨:٣٧١٦:٥٩:٣٩١٧:١٧:٢٣٢٢:٥٨:٣٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٣١١١:٣٨:٥٢١٧:٠٠:٢٨١٧:١٨:١١٢٢:٥٨:٥٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:١٢١١:٣٩:٠٧١٧:٠١:١٧١٧:١٨:٥٨٢٢:٥٩:١٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٦:٥١١١:٣٩:٢١١٧:٠٢:٠٦١٧:١٩:٤٥٢٢:٥٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٨:٢١١١:٣٨:٠٤١٦:٥٨:٠١١٧:١٥:٤٩٢٢:٥٧:٥٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٨:٠٦١١:٣٨:٢١١٦:٥٨:٥٠١٧:١٦:٣٦٢٢:٥٨:١٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٧:٤٩١١:٣٨:٣٧١٦:٥٩:٣٩١٧:١٧:٢٣٢٢:٥٨:٣٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٧:٣١١١:٣٨:٥٢١٧:٠٠:٢٨١٧:١٨:١١٢٢:٥٨:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٧:١٢١١:٣٩:٠٧١٧:٠١:١٧١٧:١٨:٥٨٢٢:٥٩:١٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٦:٥١١١:٣٩:٢١١٧:٠٢:٠٦١٧:١٩:٤٥٢٢:٥٩:٣٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٦:٢٨١١:٣٩:٣٤١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٠:٣٢٢٢:٥٩:٤٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:١٦:٠٤١١:٣٩:٤٦١٧:٠٣:٤٤١٧:٢١:١٩٢٣:٠٠:٠٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٥:٣٩١١:٣٩:٥٧١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٢:٠٥٢٣:٠٠:١٦
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٥:١٢١١:٤٠:٠٨١٧:٠٥:٢١١٧:٢٢:٥٢٢٣:٠٠:٣٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٤:٤٤١١:٤٠:١٧١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٣:٣٨٢٣:٠٠:٤٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٤:١٤١١:٤٠:٢٦١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٤:٢٤٢٣:٠٠:٥٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٣:٤٣١١:٤٠:٣٤١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٥:٠٩٢٣:٠١:٠٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٣:١٠١١:٤٠:٤٢١٧:٠٨:٣١١٧:٢٥:٥٥٢٣:٠١:١٥
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٢:٣٦١١:٤٠:٤٨١٧:٠٩:١٨١٧:٢٦:٤٠٢٣:٠١:٢٥
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٢:٠١١١:٤٠:٥٤١٧:١٠:٠٥١٧:٢٧:٢٥٢٣:٠١:٣٣
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١١:٢٤١١:٤٠:٥٨١٧:١٠:٥٢١٧:٢٨:٠٩٢٣:٠١:٤١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٠:٤٦١١:٤١:٠٢١٧:١١:٣٨١٧:٢٨:٥٣٢٣:٠١:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٠:٠٧١١:٤١:٠٥١٧:١٢:٢٣١٧:٢٩:٣٧٢٣:٠١:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:٠٩:٢٧١١:٤١:٠٨١٧:١٣:٠٨١٧:٣٠:٢١٢٣:٠١:٥٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٠٨:٤٥١١:٤١:٠٩١٧:١٣:٥٣١٧:٣١:٠٤٢٣:٠٢:٠٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:٠٨:٠٢١١:٤١:١٠١٧:١٤:٣٨١٧:٣١:٤٧٢٣:٠٢:٠٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٧:١٨١١:٤١:١٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٢:٢٩٢٣:٠٢:٠٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٠٦:٣٣١١:٤١:٠٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١١٢٣:٠٢:١٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٥:٤٧١١:٤١:٠٨١٧:١٦:٥٠١٧:٣٣:٥٣٢٣:٠٢:١١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٥:٠٠١١:٤١:٠٦١٧:١٧:٣٣١٧:٣٤:٣٥٢٣:٠٢:١١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٤:١١١١:٤١:٠٣١٧:١٨:١٥١٧:٣٥:١٦٢٣:٠٢:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٠٣:٢٢١١:٤٠:٥٩١٧:١٨:٥٨١٧:٣٥:٥٦٢٣:٠٢:٠٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٢:٣٢١١:٤٠:٥٥١٧:١٩:٤٠١٧:٣٦:٣٧٢٣:٠٢:٠٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠١:٤٠١١:٤٠:٥٠١٧:٢٠:٢١١٧:٣٧:١٧٢٣:٠٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کارواندر

کارواندر (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر کارواندر در ویکیپدیا

شهر کارواندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کارواندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کارواندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کارواندر بر روی نقشه

شهر کارواندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کارواندر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر کارواندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کارواندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا کارواندر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کارواندر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق کارواندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کارواندر
زمان پخش اذان زنده به افق کارواندر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کارواندر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کارواندر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ کارواندر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو