جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر کارواندر

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز کارواندر

اذان صبح: ٠٣:٥٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٠١
اذان ظهر: ١١:١٩:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤١:٣٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر کارواندر (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر کارواندر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کارواندر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کارواندر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فردوسی
ابلیس مانند نیكخواهان پیش می آید؛ ابتدا عهد و پیمان می گیرد، سپس راز می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر کارواندر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر کارواندر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر کارواندر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر کارواندر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٢:١٧١٢:٢٦:٥٩١٨:٥٢:٠٦١٩:٠٩:٠٧٢٣:٤٦:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠١:١٦١٢:٢٦:٤٥١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٤٢٢٣:٤٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٠:١٥١٢:٢٦:٣١١٨:٥٣:١٢١٩:١٠:١٦٢٣:٤٦:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٩:١٥١٢:٢٦:١٨١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٥١٢٣:٤٥:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٨:١٦١٢:٢٦:٠٥١٨:٥٤:١٨١٩:١١:٢٦٢٣:٤٥:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٥:٥٢١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٠١٢٣:٤٥:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٣٦٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٥:٢٢١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٥:٥٩١٩:١٣:١٢٢٣:٤٤:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٢٥:١٧١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٤٨٢٣:٤٤:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٣:٢٩١٢:٢٥:٠٦١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٤:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٢:٣٤١٢:٢٤:٥٥١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:٥٩٢٣:٤٣:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥١:٤٠١٢:٢٤:٤٥١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٣٥٢٣:٤٣:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٠:٤٧١٢:٢٤:٣٦١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:١٢٢٣:٤٣:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٤٩:٥٤١٢:٢٤:٢٧١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٤٨٢٣:٤٣:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٤٩:٠٣١٢:٢٤:١٨١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٢٥٢٣:٤٢:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٨:١٢١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:٠١٢٣:٤٢:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٧:٢٢١٢:٢٤:٠٣١٩:٠١:٠٦١٩:١٨:٣٨٢٣:٤٢:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٦:٣٤١٢:٢٣:٥٦١٩:٠١:٤١١٩:١٩:١٥٢٣:٤٢:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:٢٣:٥٠١٩:٠٢:١٦١٩:١٩:٥٢٢٣:٤١:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢٣:٤٤١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٣٠٢٣:٤١:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٤:١٣١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٢٦١٩:٢١:٠٧٢٣:٤١:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٣:٢٩١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٤٤٢٣:٤١:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢٣:٣٠١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:٢٢٢٣:٤١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢٣:٢٧١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٥٩٢٣:٤٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤١:٢٢١٢:٢٣:٢٤١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٣٧٢٣:٤٠:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤٠:٤١١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:١٥٢٣:٤٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٠:٠٢١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٠:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٣:١٨١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٠٧٢٣:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کارواندر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کارواندر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر کارواندر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کارواندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کارواندر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کارواندر شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر کارواندر شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر کارواندر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر کارواندر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٩:٤٦١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٢١٢٣:٤٩:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠١:٢٥١٢:٢٩:٣١١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:١٨٢٣:٤٩:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٥٤١٢:٢٩:١٥١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:١٤٢٣:٤٩:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٢:٢٤١٢:٢٨:٥٨١٨:٥٥:٠٨١٩:١٢:١٠٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٢:٥٣١٢:٢٨:٤١١٨:٥٤:٠٥١٩:١١:٠٥٢٣:٤٨:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٣:٢٢١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٣:٠١١٩:١٠:٠٠٢٣:٤٨:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٣:٥١١٢:٢٨:٠٦١٨:٥١:٥٦١٩:٠٨:٥٤٢٣:٤٨:٢٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٤:١٩١٢:٢٧:٤٨١٨:٥٠:٥١١٩:٠٧:٤٧٢٣:٤٨:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٤:٤٨١٢:٢٧:٢٩١٨:٤٩:٤٦١٩:٠٦:٤٠٢٣:٤٧:٥٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٥:١٦١٢:٢٧:١١١٨:٤٨:٤٠١٩:٠٥:٣٣٢٣:٤٧:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٥:٤٥١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٧:٣٣١٩:٠٤:٢٥٢٣:٤٧:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٦:١٣١٢:٢٦:٣٢١٨:٤٦:٢٦١٩:٠٣:١٦٢٣:٤٧:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٦:٤١١٢:٢٦:١٢١٨:٤٥:١٩١٩:٠٢:٠٨٢٣:٤٦:٥٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٧:٠٩١٢:٢٥:٥٣١٨:٤٤:١١١٩:٠٠:٥٩٢٣:٤٦:٤٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٧:٣٧١٢:٢٥:٣٢١٨:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٤٩٢٣:٤٦:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:٠٤١٢:٢٥:١٢١٨:٤١:٥٥١٨:٥٨:٤٠٢٣:٤٦:١٠
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٢٤:٥٢١٨:٤٠:٤٦١٨:٥٧:٣٠٢٣:٤٥:٥٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٠١٠٦:٠٩:٠٠١٢:٢٤:٣١١٨:٣٩:٣٧١٨:٥٦:٢٠٢٣:٤٥:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٢٤:١٠١٨:٣٨:٢٧١٨:٥٥:٠٩٢٣:٤٥:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٠٩:٥٥١٢:٢٣:٤٩١٨:٣٧:١٨١٨:٥٣:٥٩٢٣:٤٥:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٠:٢٣١٢:٢٣:٢٨١٨:٣٦:٠٨١٨:٥٢:٤٨٢٣:٤٤:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٠:٥٠١٢:٢٣:٠٧١٨:٣٤:٥٨١٨:٥١:٣٧٢٣:٤٤:٢٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١١:١٨١٢:٢٢:٤٥١٨:٣٣:٤٨١٨:٥٠:٢٧٢٣:٤٤:٠٧
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١١:٤٦١٢:٢٢:٢٤١٨:٣٢:٣٨١٨:٤٩:١٦٢٣:٤٣:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٢:١٣١٢:٢٢:٠٣١٨:٣١:٢٧١٨:٤٨:٠٥٢٣:٤٣:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٢:٤١١٢:٢١:٤٢١٨:٣٠:١٧١٨:٤٦:٥٤٢٣:٤٣:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٣:٠٩١٢:٢١:٢٠١٨:٢٩:٠٦١٨:٤٥:٤٣٢٣:٤٢:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٣:٣٧١٢:٢٠:٥٩١٨:٢٧:٥٦١٨:٤٤:٣٢٢٣:٤٢:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٤:٠٥١٢:٢٠:٣٨١٨:٢٦:٤٥١٨:٤٣:٢١٢٣:٤٢:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٢٠:١٦١٨:٢٥:٣٥١٨:٤٢:١٠٢٣:١١:٥٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٤٠٥:١٥:٠١١١:١٩:٥٥١٧:٢٤:٢٤١٧:٤٠:٥٩٢٢:٤١:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر کارواندر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر کارواندر شهر کارواندر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر کارواندر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر کارواندر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر کارواندر

کارواندر (خاش)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر کارواندر در ویکیپدیا

شهر کارواندر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر کارواندر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر کارواندر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر کارواندر بر روی نقشه

شهر کارواندر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر کارواندر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر کارواندر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر کارواندر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر کارواندر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق کارواندر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کارواندر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کارواندر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا کارواندر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کارواندر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق کارواندر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق کارواندر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کارواندر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر کارواندر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو