جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای کاتاگری

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز کاتاگری


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٤
اذان ظهر: ١١:٣٠:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٤٧
اذان مغرب: ١٦:٥٩:١٢
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کاتاگری (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای کاتاگری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کاتاگری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاتاگری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
بچه همیشه از محیط خود، اولویتها، نگرشها و علایق و اصول اعتقادی را می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کاتاگری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کاتاگری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاتاگری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای کاتاگری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کاتاگری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کاتاگری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٣٣:٢٠١٩:٠٦:١١١٩:٢٣:٣٤٢٣:٥٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٩:٥٩١٢:٣٣:١٠١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٤:١١٢٣:٥١:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٣:٠٠١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٤٨٢٣:٥١:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٢:٥١١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٥:٢٦٢٣:٥١:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:١٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٨:٣٢١٩:٢٦:٠٣٢٣:٥٠:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٢٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٦:٤١٢٣:٥٠:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٢:٢٦١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:١٩٢٣:٥٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٢:١٩١٩:١٠:١٩١٩:٢٧:٥٧٢٣:٥٠:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٣:٥٤١٢:٣٢:١٢١٩:١٠:٥٤١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٠:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٢:٠٦١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٩:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٢:١٨١٢:٣٢:٠١١٩:١٢:٠٦١٩:٢٩:٥١٢٣:٤٩:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥١:٣٢١٢:٣١:٥٥١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٤٩:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣١:٥١١٩:١٣:١٨١٩:٣١:٠٨٢٣:٤٩:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣١:٤٧١٩:١٣:٥٤١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٩:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٩:١٩١٢:٣١:٤٣١٩:١٤:٣٠١٩:٣٢:٢٤٢٣:٤٨:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣١:٤١١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤٨:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣١:٣٨١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٤١٢٣:٤٨:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٣١:٣٧١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:١٩٢٣:٤٨:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣١:٣٦١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٥٧٢٣:٤٨:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٣٠٥:٤٦:٠١١٢:٣١:٣٥١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٨:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٣٠٥:٤٥:٢٥١٢:٣١:٣٥١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:١٤٢٣:٤٨:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣١:٣٦١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٥٢٢٣:٤٧:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٤:١٦١٢:٣١:٣٧١٩:١٩:١٧١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٧:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣١:٣٩١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٣:١٣١٢:٣١:٤١١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٧:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٢:٤٣١٢:٣١:٤٤١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٢:١٥١٢:٣١:٤٨١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٧:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤١:٤٨١٢:٣١:٥٢١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٣٦٢٣:٤٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤١:٢٢١٢:٣١:٥٦١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:١٣٢٣:٤٧:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٣٢:٠١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاتاگری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاتاگری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای کاتاگری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کاتاگری

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کاتاگری

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاتاگری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاتاگری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای کاتاگری

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٧:١١١١:٢٣:٠١١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٤٣٢٢:٤٢:٣٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:٥٨١١:٢٣:٢١١٦:٣٨:٣٣١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٢:٥٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٨:٤٥١١:٢٣:٤٢١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٣:١١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٩:٣١١١:٢٤:٠٤١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٣٧٢٢:٤٣:٣٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٠:١٧١١:٢٤:٢٧١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٣:٥٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:٠٣١١:٢٤:٥٠١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٦:٤١٢٢:٤٤:١١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١١:٤٨١١:٢٥:١٤١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٤:٣٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٢:٣٢١١:٢٥:٣٨١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٥١٢٢:٤٤:٥٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥١:١٢٠٦:١٣:١٧١١:٢٦:٠٣١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٥٨٢٢:٤٥:١٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٠٠١١:٢٦:٢٩١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٧:٠٧٢٢:٤٥:٤٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٤:٤٣١١:٢٦:٥٤١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٧:١٨٢٢:٤٦:٠٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٥:٢٥١١:٢٧:٢١١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٦:٢٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:٠٧١١:٢٧:٤٨١٦:٣٩:٢٢١٦:٥٧:٤٣٢٢:٤٦:٥٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٤٨١١:٢٨:١٥١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٧:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٧:٢٨١١:٢٨:٤٢١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٨:١٤٢٢:٤٧:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٨:٠٧١١:٢٩:١٠١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٨:٣٢٢٢:٤٨:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:٤٦١١:٢٩:٣٩١٦:٤٠:٢٧١٦:٥٨:٥١٢٢:٤٨:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٩:٢٤١١:٣٠:٠٧١٦:٤٠:٤٧١٦:٥٩:١٢٢٢:٤٩:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٠:٠٠١١:٣٠:٣٦١٦:٤١:٠٩١٦:٥٩:٣٤٢٢:٤٩:٣٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٣٦١١:٣١:٠٥١٦:٤١:٣٢١٦:٥٩:٥٧٢٢:٥٠:٠١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢١:١١١١:٣١:٣٥١٦:٤١:٥٦١٧:٠٠:٢٢٢٢:٥٠:٣٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢١:٤٥١١:٣٢:٠٤١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٤٨٢٢:٥٠:٥٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:١٨١١:٣٢:٣٤١٦:٤٢:٤٩١٧:٠١:١٥٢٢:٥١:٢٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٢:٥٠١١:٣٣:٠٤١٦:٤٣:١٧١٧:٠١:٤٤٢٢:٥١:٥٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٣:٢٠١١:٣٣:٣٤١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٢:١٤٢٢:٥٢:٢٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٣:٥٠١١:٣٤:٠٤١٦:٤٤:١٨١٧:٠٢:٤٥٢٢:٥٢:٥٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٤:١٨١١:٣٤:٣٣١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٣:١٧٢٢:٥٣:٢٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٤:٤٥١١:٣٥:٠٣١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٣:٥٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٥:١٠١١:٣٥:٣٣١٦:٤٥:٥٨١٧:٠٤:٢٤٢٢:٥٤:٢٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٥:٣٥١١:٣٦:٠٣١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٤:٥٩٢٢:٥٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای کاتاگری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کاتاگری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای کاتاگری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کاتاگری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاتاگری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاتاگری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای کاتاگری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کاتاگری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاتاگری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٢:٢٧١١:٢١:١٣١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٧:٣٩٢٢:٤١:٠٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٣:١٥١١:٢١:٢٩١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٧:٢٥٢٢:٤١:١٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٤:٠٢١١:٢١:٤٥١٦:٣٩:١٥١٦:٥٧:١٤٢٢:٤١:٣١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:٠٤:٥٠١١:٢٢:٠٣١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٧:٠٤٢٢:٤١:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٥:٣٧١١:٢٢:٢٢١٦:٣٨:٥٤١٦:٥٦:٥٥٢٢:٤٢:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٦:٢٤١١:٢٢:٤١١٦:٣٨:٤٥١٦:٥٦:٤٩٢٢:٤٢:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٠٧:١١١١:٢٣:٠١١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٦:٤٣٢٢:٤٢:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٧:٥٨١١:٢٣:٢١١٦:٣٨:٣٣١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٢:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٨:٤٥١١:٢٣:٤٢١٦:٣٨:٢٩١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٣:١١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٠٩:٣١١١:٢٤:٠٤١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٣٧٢٢:٤٣:٣٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٠:١٧١١:٢٤:٢٧١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٦:٣٨٢٢:٤٣:٥٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:٠٣١١:٢٤:٥٠١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٦:٤١٢٢:٤٤:١١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١١:٤٨١١:٢٥:١٤١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٤٥٢٢:٤٤:٣٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٢:٣٢١١:٢٥:٣٨١٦:٣٨:٣٦١٦:٥٦:٥١٢٢:٤٤:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٢٠٦:١٣:١٧١١:٢٦:٠٣١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٦:٥٨٢٢:٤٥:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:١٤:٠٠١١:٢٦:٢٩١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٧:٠٧٢٢:٤٥:٤٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٤:٤٣١١:٢٦:٥٤١٦:٣٨:٥٩١٦:٥٧:١٨٢٢:٤٦:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٥:٢٥١١:٢٧:٢١١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٦:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:٠٧١١:٢٧:٤٨١٦:٣٩:٢٢١٦:٥٧:٤٣٢٢:٤٦:٥٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٦:٤٨١١:٢٨:١٥١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٥٨٢٢:٤٧:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٧:٢٨١١:٢٨:٤٢١٦:٣٩:٥٢١٦:٥٨:١٤٢٢:٤٧:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٨:٠٧١١:٢٩:١٠١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٨:٣٢٢٢:٤٨:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:٤٦١١:٢٩:٣٩١٦:٤٠:٢٧١٦:٥٨:٥١٢٢:٤٨:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٩:٢٤١١:٣٠:٠٧١٦:٤٠:٤٧١٦:٥٩:١٢٢٢:٤٩:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٠:٠٠١١:٣٠:٣٦١٦:٤١:٠٩١٦:٥٩:٣٤٢٢:٤٩:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٣٦١١:٣١:٠٥١٦:٤١:٣٢١٦:٥٩:٥٧٢٢:٥٠:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢١:١١١١:٣١:٣٥١٦:٤١:٥٦١٧:٠٠:٢٢٢٢:٥٠:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢١:٤٥١١:٣٢:٠٤١٦:٤٢:٢٢١٧:٠٠:٤٨٢٢:٥٠:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٢:١٨١١:٣٢:٣٤١٦:٤٢:٤٩١٧:٠١:١٥٢٢:٥١:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٢:٥٠١١:٣٣:٠٤١٦:٤٣:١٧١٧:٠١:٤٤٢٢:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای کاتاگری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاتاگری روستای کاتاگری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای کاتاگری روستای کاتاگری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کاتاگری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کاتاگری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کاتاگری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کاتاگری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کاتاگری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کاتاگری

روستای کاتاگری بر روی نقشه

روستای کاتاگری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کاتاگری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کاتاگری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کاتاگری
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای کاتاگری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای کاتاگری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای کاتاگری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کاتاگری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کاتاگری رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق کاتاگری
زمان پخش اذان آنلاین به افق کاتاگری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق کاتاگری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کاتاگری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق کاتاگری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق کاتاگری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ کاتاگری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کاتاگری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کاتاگری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو