جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای کابدول

ینگجه | آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز کابدول


اذان صبح: ٠٤:١٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:١٠
اذان مغرب: ٢١:٠٤:٥١
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٥٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای کابدول (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای کابدول)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کابدول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کابدول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
هر كه از مؤمنی شدّتی و غمی از غم‌های دنیا بردارد حق تعالی هفتاد و دو غم از غم‌های آخرت را از او بردارد و هفتاد و دو بلا از بلاهای دنیا را از او دفع كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای کابدول

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای کابدول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای کابدول ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای کابدول (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای کابدول ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان کابدول ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٢١٠٦:٥٢:١١١٣:٢٥:٥٨٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٣١٠٠:٤٠:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٠٠٦:٥٠:٤٧١٣:٢٥:٤٣٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٩:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٥:٢٩٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣٩:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٨:٠١١٣:٢٥:١٦٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢٥:٠٢٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٥:١٨١٣:٢٤:٤٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٨٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢٤:٣٦٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١٧٠٠:٣٧:٤٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٤٢:٣٨١٣:٢٤:٢٤٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٤١:١٩١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٧:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢١٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٦:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٨:٤٥١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٣٦:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٧:٢٨١٣:٢٣:٤٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٥:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٦:١٣١٣:٢٣:٣٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٠٤٠٠:٣٥:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢٣:٢٠٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣٥:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٣:١١٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٠٠٠٠:٣٤:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣٢:٣٤١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٤:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٣٤:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٣٠:١٣١٣:٢٢:٤٧٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٤:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٢:٤٠٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٥١٠٠:٣٣:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٣:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٥:٤٥١٣:٢٢:٢٣٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٢:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٢:١٩٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٢:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٢:١١٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣١:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣١:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٤:٥٩٢٠:٤٥:٣١٠٠:٣١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣١:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کابدول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کابدول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای کابدول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان کابدول

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کابدول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای کابدول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کابدول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای کابدول

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای کابدول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کابدول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای کابدول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای کابدول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کابدول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کابدول

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای کابدول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای کابدول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کابدول

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٦:١١:٢٣١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٤٩٠٠:٢٩:٣٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:١٠:٤٤١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٥:٤١٠٠:٢٩:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٦:١٠:٠٥١٣:٢٢:٣٠٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٢٩:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠٩:٢٩١٣:٢٢:٣٥٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٢٩:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢٢:٤٢٢٠:٣٦:٥٣٢٠:٥٨:١١٠٠:٢٩:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٨:٢١١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٨:٥٩٠٠:٢٩:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٧:٥٠١٣:٢٢:٥٥٢٠:٣٨:٢٣٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٢٩:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٧:٢٠١٣:٢٣:٠٣٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:٣٤٠٠:٢٩:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٦:٥٣١٣:٢٣:١١٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠١:١٩٠٠:٢٨:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٦:٠٦:٢٦١٣:٢٣:١٩٢٠:٤٠:٣٢٢١:٠٢:٠٤٠٠:٢٨:٥٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٦:٠٦:٠٢١٣:٢٣:٢٨٢٠:٤١:١٣٢١:٠٢:٤٧٠٠:٢٨:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٠٠٦:٠٥:٤٠١٣:٢٣:٣٧٢٠:٤١:٥٣٢١:٠٣:٣٠٠٠:٢٨:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٠٠٦:٠٥:١٩١٣:٢٣:٤٦٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٤:١١٠٠:٢٨:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٣٠٦:٠٥:٠٠١٣:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:١٠٢١:٠٤:٥١٠٠:٢٨:٥٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٦:٠٤:٤٣١٣:٢٤:٠٦٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٥:٣٠٠٠:٢٩:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٦:٠٤:٢٧١٣:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٢٢٢١:٠٦:٠٨٠٠:٢٩:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٦:٠٤:١٣١٣:٢٤:٢٨٢٠:٤٤:٥٦٢١:٠٦:٤٤٠٠:٢٩:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:٢٤:٣٩٢٠:٤٥:٣٠٢١:٠٧:١٩٠٠:٢٩:١٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٦:٠٣:٥٢١٣:٢٤:٥٠٢٠:٤٦:٠٢٢١:٠٧:٥٣٠٠:٢٩:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٦:٠٣:٤٣١٣:٢٥:٠٢٢٠:٤٦:٣٢٢١:٠٨:٢٥٠٠:٢٩:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٢٥:١٤٢٠:٤٧:٠٢٢١:٠٨:٥٦٠٠:٢٩:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٦:٠٣:٣٢١٣:٢٥:٢٦٢٠:٤٧:٢٩٢١:٠٩:٢٥٠٠:٢٩:٣٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٦٠٦:٠٣:٢٩١٣:٢٥:٣٨٢٠:٤٧:٥٦٢١:٠٩:٥٣٠٠:٢٩:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٢٥:٥١٢٠:٤٨:٢١٢١:١٠:١٩٠٠:٢٩:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٦:٠٣:٢٩١٣:٢٦:٠٤٢٠:٤٨:٤٥٢١:١٠:٤٣٠٠:٣٠:٠٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٦:٠٣:٣١١٣:٢٦:١٧٢٠:٤٩:٠٧٢١:١١:٠٦٠٠:٣٠:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٦:٠٣:٣٦١٣:٢٦:٢٩٢٠:٤٩:٢٨٢١:١١:٢٨٠٠:٣٠:٢٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٦:٠٣:٤٢١٣:٢٦:٤٣٢٠:٤٩:٤٧٢١:١١:٤٧٠٠:٣٠:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٦:٠٣:٤٩١٣:٢٦:٥٦٢٠:٥٠:٠٥٢١:١٢:٠٥٠٠:٣٠:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٦:٠٣:٥٨١٣:٢٧:٠٩٢٠:٥٠:٢١٢١:١٢:٢٢٠٠:٣١:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٦:٠٤:٠٩١٣:٢٧:٢٢٢٠:٥٠:٣٥٢١:١٢:٣٦٠٠:٣١:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای کابدول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کابدول روستای کابدول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای کابدول روستای کابدول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای کابدول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای کابدول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای کابدول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای کابدول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای کابدول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای کابدول

روستای کابدول بر روی نقشه

روستای کابدول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای کابدول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای کابدول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای کابدول
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای کابدول + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای کابدول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای کابدول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای کابدول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای کابدول رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق کابدول
زمان پخش اذان زنده به افق کابدول
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق کابدول
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کابدول دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق کابدول
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ کابدول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا کابدول دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ کابدول دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای کابدول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو