جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ژیور

سراب باغ | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ژیور


اذان صبح: ٠٥:٤٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٣:١٣

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ژیور (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای ژیور)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ژیور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ژیور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

بانواستاهل
یگانه عملی كه در زندگی، انسان را به هدفش می رساند، انجام وظیفه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ژیور

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ژیور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ژیور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ژیور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ژیور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ژیور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٧:٠٩١٣:١٧:٢٠١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٦:٠٦١٣:١٧:١٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١٢٠٠:٣٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٥:٠٤١٣:١٧:٠٢١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٥٩٠٠:٣٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٨:٤٦٠٠:٣٢:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٣:٠٣١٣:١٦:٤٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٦:٣٩٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣١:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥١٠٦:٣١:٠٦١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:٣١:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٥٤٠٠:٣١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٩:١٣١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣١:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٨:١٨١٣:١٦:١٥٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٣٠:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٦:١٠٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٠:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٠:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٥:٤١١٣:١٦:٠٣٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٠:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٤:٥١١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٠:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٩:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٣:١٥١٣:١٥:٥٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٩:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢١:٤٤١٣:١٥:٥٥٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٩:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢١:٠٠١٣:١٥:٥٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٢٩:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٢٠:١٨١٣:١٥:٥٦٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٩:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٩:٣٨١٣:١٥:٥٧٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٨:٥٨١٣:١٥:٥٩٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٢٠١٣:١٦:٠١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٧:٤٤١٣:١٦:٠٤٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٨:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١٦:٠٨٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٦:٣٥١٣:١٦:١٢٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٦:٠٣١٣:١٦:١٦٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٥:٣٣١٣:١٦:٢١٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٨:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٥:٠٣١٣:١٦:٢٧٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ژیور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ژیور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ژیور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ژیور

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ژیور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ژیور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ژیور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ژیور

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ژیور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ژیور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ژیور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ژیور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ژیور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ژیور

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ژیور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ژیور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ژیور

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٧:٤٨١٣:٢٢:١٨١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٢٣٠٠:٣٩:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٢:٠٢١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٠٩٠٠:٣٩:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٩:٠٨١٣:٢١:٤٦١٩:٥٣:٥٢٢٠:١١:٥٤٠٠:٣٩:١٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢١:٢٩١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٠:٣٩٠٠:٣٩:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢١:١٢١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٣٨:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٣٨:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥١:٤٧١٣:٢٠:٣٧١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٣٨:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٢:٢٦١٣:٢٠:١٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٨:١٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٣:٠٦١٣:٢٠:٠٠١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٤٠٠:٣٨:٠٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٢٠٦:٥٣:٤٥١٣:١٩:٤٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٣٧:٥٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٤:٢٤١٣:١٩:٢٣١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٧:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٥:٠٣١٣:١٩:٠٣١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:٣٧:٢٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٤٠٦:٥٥:٤٢١٣:١٨:٤٤١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣٧:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٦:٢١١٣:١٨:٢٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٨٠٠:٣٦:٥٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٧:٠٠١٣:١٨:٠٤١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:١٨٠٠:٣٦:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٧:٣٨١٣:١٧:٤٣١٩:٣٧:١٧١٩:٥٤:٥٧٠٠:٣٦:٢٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٨:١٧١٣:١٧:٢٣١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٣٦٠٠:٣٦:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٧:٠٢١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:١٤٠٠:٣٥:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٦:٥٩:٣٤١٣:١٦:٤١١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٥٣٠٠:٣٥:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٠:١٢١٣:١٦:٢٠١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٣١٠٠:٣٥:١٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٠٠٧:٠٠:٥١١٣:١٥:٥٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٠٩٠٠:٣٥:٠١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠١:٢٩١٣:١٥:٣٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٤٧٠٠:٣٤:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٢:٠٨١٣:١٥:١٦١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٢٥٠٠:٣٤:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:٠٢:٤٦١٣:١٤:٥٤١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٠٣٠٠:٣٤:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:٠٣:٢٥١٣:١٤:٣٣١٩:٢٥:١٠١٩:٤٢:٤١٠٠:٣٣:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٤:٠٤١٣:١٤:١١١٩:٢٣:٤٨١٩:٤١:١٨٠٠:٣٣:٣٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٤:٤٢١٣:١٣:٥٠١٩:٢٢:٢٧١٩:٣٩:٥٦٠٠:٣٣:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٥:٢١١٣:١٣:٢٨١٩:٢١:٠٥١٩:٣٨:٣٤٠٠:٣٢:٥٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٦:٠٠١٣:١٣:٠٧١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:١٢٠٠:٣٢:٣٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:٠٦:٣٩١٣:١٢:٤٦١٩:١٨:٢٢١٩:٣٥:٥٠٠٠:٠٢:١٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٧:١٨١٢:١٢:٢٤١٨:١٧:٠٠١٨:٣٤:٢٨٢٣:٣١:٥٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ژیور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ژیور روستای ژیور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ژیور روستای ژیور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ژیور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ژیور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ژیور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ژیور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ژیور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ژیور

روستای ژیور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ژیور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ژیور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ژیور
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ژیور + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ژیور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ژیور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ژیور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ژیور رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ژیور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ژیور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ژیور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ژیور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ژیور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ژیور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ژیور
جدول اوقات شرعی امروز فردا ژیور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ژیور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو