جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ژریژه

ژریژه | سروآباد | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز ژریژه


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٠
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٥٣

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ژریژه (شهرستان سروآباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای ژریژه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ژریژه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ژریژه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
عشق تنها مرضی است كه بیمار از آن لذت می برد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ژریژه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ژریژه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ژریژه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ژریژه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ژریژه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ژریژه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٨:٠٩١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٣٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٧:٠١١٣:٢١:٣١٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٣٥:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢١:١٤٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:١٩٠٠:٣٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٣:٤٣١٣:٢١:٠٦٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٤:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٤:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٣١:٣٦١٣:٢٠:٥٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٣٤:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢٠:٤٦٢٠:١١:٢٩٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٣:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٩:٣٤١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٣:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٨:٣٥١٣:٢٠:٣٥٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٣١٠٠:٣٣:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٠:٣١٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٣٣:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٠:٢٧٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢٠:٢٣٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٣٢:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٢١٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٣٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٠:١٨٢٠:١٧:٠٩٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٢:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٠:١٧٢٠:١٧:٥٧٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٢:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:١٥١٣:٢٠:١٦٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٠:١٥٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٢١٠٠:٣١:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٠:١٩٢٠:٤٠:١١٠٠:٣١:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٩:٥٢١٣:٢٠:١٦٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠١٠٠:٣١:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٩:٠٨١٣:٢٠:١٧٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٥١٠٠:٣١:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٨:٢٤١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٢:٤٠٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣١:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٧:٤٣١٣:٢٠:٢١٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٠:٢٤٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:١٨٠٠:٣٠:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٠:٢٨٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٣٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٥:٤٧١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٣٠:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٥:١١١٣:٢٠:٣٧٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٤:٣٧١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٢٧٠٠:٣٠:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٤:٠٥١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:١٣٠٠:٣٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ژریژه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ژریژه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ژریژه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ژریژه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ژریژه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ژریژه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ژریژه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ژریژه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ژریژه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ژریژه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ژریژه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ژریژه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ژریژه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ژریژه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ژریژه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ژریژه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ژریژه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٢:١٠١٢:١٦:٢٤١٨:٢٠:٠٤١٨:٣٧:٥٩٢٣:٣٤:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٢:٥٥١٢:١٦:٠٣١٨:١٨:٣٧١٨:٣٦:٣٣٢٣:٣٤:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٣:٤٠١٢:١٥:٤٢١٨:١٧:١٠١٨:٣٥:٠٦٢٣:٣٤:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٤:٢٥١٢:١٥:٢١١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:٣٩٢٣:٣٣:٥٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:١٠١٢:١٥:٠١١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:١٣٢٣:٣٣:٣٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٥:٥٦١٢:١٤:٤٠١٨:١٢:٥٢١٨:٣٠:٤٧٢٣:٣٣:٢٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٦:٤٢١٢:١٤:٢٠١٨:١١:٢٦١٨:٢٩:٢٢٢٣:٣٣:٠١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٧:٢٨١٢:١٤:٠١١٨:١٠:٠١١٨:٢٧:٥٧٢٣:٣٢:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٨:١٤١٢:١٣:٤١١٨:٠٨:٣٦١٨:٢٦:٣٢٢٣:٣٢:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٩:٠٠١٢:١٣:٢٢١٨:٠٧:١١١٨:٢٥:٠٨٢٣:٣٢:٠٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٩:٤٧١٢:١٣:٠٣١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٤٤٢٣:٣١:٤٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٠:٣٣١٢:١٢:٤٤١٨:٠٤:٢٣١٨:٢٢:٢٠٢٣:٣١:٣٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢١:٢١١٢:١٢:٢٦١٨:٠٢:٥٩١٨:٢٠:٥٧٢٣:٣١:١٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٠٨١٢:١٢:٠٨١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٣٥٢٣:٣٠:٥٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٢:٥٥١٢:١١:٥٠١٨:٠٠:١٤١٨:١٨:١٣٢٣:٣٠:٣٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٣:٤٣١٢:١١:٣٣١٧:٥٨:٥١١٨:١٦:٥١٢٣:٣٠:٢٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٤:٣١١٢:١١:١٦١٧:٥٧:٣٠١٨:١٥:٣١٢٣:٣٠:٠٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٥:٢٠١٢:١١:٠٠١٧:٥٦:٠٩١٨:١٤:١١٢٣:٢٩:٤٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٦:٠٩١٢:١٠:٤٤١٧:٥٤:٤٨١٨:١٢:٥١٢٣:٢٩:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٦:٥٨١٢:١٠:٢٨١٧:٥٣:٢٩١٨:١١:٣٣٢٣:٢٩:١٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٧:٤٧١٢:١٠:١٣١٧:٥٢:٠٩١٨:١٠:١٥٢٣:٢٨:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٨:٣٧١٢:٠٩:٥٩١٧:٥٠:٥١١٨:٠٨:٥٧٢٣:٢٨:٤٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٩:٢٧١٢:٠٩:٤٥١٧:٤٩:٣٣١٨:٠٧:٤١٢٣:٢٨:٢٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٠:١٧١٢:٠٩:٣٢١٧:٤٨:١٦١٨:٠٦:٢٥٢٣:٢٨:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣١:٠٨١٢:٠٩:١٩١٧:٤٧:٠٠١٨:٠٥:١١٢٣:٢٧:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣١:٥٩١٢:٠٩:٠٧١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٣:٥٧٢٣:٢٧:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٢:٥١١٢:٠٨:٥٥١٧:٤٤:٣١١٨:٠٢:٤٤٢٣:٢٧:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٣:٤٣١٢:٠٨:٤٥١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٣٢٢٣:٢٧:١٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:١١:٢١٠٦:٣٤:٣٥١٢:٠٨:٣٤١٧:٤٢:٠٥١٨:٠٠:٢١٢٣:٢٧:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٥:٢٨١٢:٠٨:٢٥١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:١١٢٣:٢٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ژریژه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ژریژه روستای ژریژه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ژریژه روستای ژریژه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ژریژه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ژریژه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ژریژه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ژریژه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ژریژه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ژریژه

روستای ژریژه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ژریژه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ژریژه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ژریژه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ژریژه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ژریژه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ژریژه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ژریژه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ژریژه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ژریژه دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ژریژه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ژریژه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ژریژه
افق شرعی امروز فردا ژریژه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ژریژه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ژریژه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ژریژه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ژریژه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو