جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چیکلو

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز چیکلو

اذان صبح: ٠٥:١١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٦

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چیکلو (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای چیکلو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چیکلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چیکلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

جیم رآن
ما باید همواره به یاد داشته باشیم كه كژی‌های بزرگ، از كارهای نادرست كوچك آغاز می‌شوند و كارهای نادرست كوچك به مرور زمان تبدیل به كژی می‌شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چیکلو

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چیکلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چیکلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چیکلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چیکلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چیکلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٨:١٢١٩:٢١:٥٨١٩:٣٨:٥١٠٠:١٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٢٤٠٠:١٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٣:٠١١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٣١٠٠:١٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٠:٥١١٢:٥٧:١٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٠٤٠٠:١٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٧٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٤:٣٧١٩:٤١:٣٨٠٠:١٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:١٢٠٠:١٦:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٥٩١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٥:٤١١٩:٤٢:٤٦٠٠:١٦:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٧:٠٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٥:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٦:٠٧١٢:٥٦:١٥١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٣:٥٤٠٠:١٥:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٥:١٣١٢:٥٦:٠٤١٩:٢٧:١٨١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٥:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٤:١٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٠٤٠٠:١٥:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٣٩٠٠:١٤:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥٥:٣٤١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:١٤٠٠:١٤:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٥:٢٥١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٤:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٥:١٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٢٤٠٠:١٤:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٠:٠٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٠٠٠٠:١٣:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٩:١٤١٢:٥٥:٠١١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٣:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٤:٥٤١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:١١٠٠:١٣:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٧:٤٠١٢:٥٤:٤٨١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:١٣:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٦:٥٤١٢:٥٤:٤٢١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٢٣٠٠:١٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:١٠١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٢٦١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٣٦٠٠:١٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:١٢٠٠:١٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٤:٢٥١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٢:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٢٥٠٠:١٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٠٢٠٠:١١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٣٨٠٠:١١:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١١:٢٨١٢:٥٤:١٧١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:١٥٠٠:١١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چیکلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چیکلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چیکلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چیکلو

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چیکلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چیکلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیکلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چیکلو

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چیکلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چیکلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چیکلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چیکلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیکلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چیکلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای چیکلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیکلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چیکلو

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چیکلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چیکلو روستای چیکلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چیکلو روستای چیکلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چیکلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیکلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چیکلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای چیکلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیکلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چیکلو

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٠:٥٠١٢:٠٥:٠٥١٨:٠٩:٤٤١٨:٢٦:١٥٢٣:٥٦:٣٧
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٩٠٦:٥٩:٤٤١٣:٠٤:٤٧١٩:١٠:١٥١٩:٢٦:٤٦٠٠:٢٦:١٧
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٩٠٦:٥٨:٣٧١٣:٠٤:٢٩١٩:١٠:٤٦١٩:٢٧:١٧٠٠:٢٥:٥٧
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٨٠٦:٥٧:٣١١٣:٠٤:١١١٩:١١:١٦١٩:٢٧:٤٨٠٠:٢٥:٣٧
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٧٠٦:٥٦:٢٤١٣:٠٣:٥٣١٩:١١:٤٧١٩:٢٨:١٩٠٠:٢٥:١٦
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٦٠٦:٥٥:١٧١٣:٠٣:٣٥١٩:١٢:١٧١٩:٢٨:٥٠٠٠:٢٤:٥٦
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٤٠٦:٥٤:١٠١٣:٠٣:١٧١٩:١٢:٤٧١٩:٢٩:٢٠٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٣:٠٤١٣:٠٢:٥٨١٩:١٣:١٨١٩:٢٩:٥١٠٠:٢٤:١٤
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:١٠٠٦:٥١:٥٧١٣:٠٢:٤٠١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٢٢٠٠:٢٣:٥٣
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٠:٥١١٣:٠٢:٢٢١٩:١٤:١٨١٩:٣٠:٥٣٠٠:٢٣:٣٢
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٦٠٦:٤٩:٤٥١٣:٠٢:٠٤١٩:١٤:٤٨١٩:٣١:٢٤٠٠:٢٣:١١
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٤٠٦:٤٨:٣٩١٣:٠١:٤٦١٩:١٥:١٩١٩:٣١:٥٥٠٠:٢٢:٥٠
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢١٠٦:٤٧:٣٣١٣:٠١:٢٨١٩:١٥:٤٩١٩:٣٢:٢٦٠٠:٢٢:٢٩
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٤٦:٢٧١٣:٠١:١١١٩:١٦:١٩١٩:٣٢:٥٨٠٠:٢٢:٠٨
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٤٥:٢٢١٣:٠٠:٥٣١٩:١٦:٤٩١٩:٣٣:٢٩٠٠:٢١:٤٧
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٤:١٧١٣:٠٠:٣٦١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٠١٠٠:٢١:٢٦
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٣:١٢١٣:٠٠:١٩١٩:١٧:٥٠١٩:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٠٥
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٢:٠٨١٣:٠٠:٠٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٥:٠٤٠٠:٢٠:٤٤
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤١:٠٤١٢:٥٩:٤٦١٩:١٨:٥٢١٩:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٢٣
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٠:٠١١٢:٥٩:٢٩١٩:١٩:٢٢١٩:٣٦:٠٨٠٠:٢٠:٠٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٣٨:٥٨١٢:٥٩:١٣١٩:١٩:٥٣١٩:٣٦:٤٠٠٠:١٩:٤٢
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣١٠٦:٣٧:٥٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٧:١٣٠٠:١٩:٢٢
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٩٠٦:٣٦:٥٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٧:٤٥٠٠:١٩:٠٢
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٥:٥١١٢:٥٨:٢٧١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:١٨٠٠:١٨:٤٢
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٨:١٢١٩:٢١:٥٨١٩:٣٨:٥١٠٠:١٨:٢٢
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٣:٥٠١٢:٥٧:٥٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٣٩:٢٤٠٠:١٨:٠٣
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٢:٥٠١٢:٥٧:٤٣١٩:٢٣:٠١١٩:٣٩:٥٧٠٠:١٧:٤٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣١:٥٠١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٠:٣١٠٠:١٧:٢٥
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٦٠٦:٣٠:٥١١٢:٥٧:١٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:٠٤٠٠:١٧:٠٦
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٧٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٧:٠٣١٩:٢٤:٣٧١٩:٤١:٣٨٠٠:١٦:٤٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:١٢٠٠:١٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای چیکلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چیکلو روستای چیکلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چیکلو روستای چیکلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چیکلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیکلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چیکلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چیکلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چیکلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چیکلو

روستای چیکلو بر روی نقشه

روستای چیکلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چیکلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چیکلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چیکلو
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چیکلو + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای چیکلو + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چیکلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چیکلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چیکلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چیکلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چیکلو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چیکلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا چیکلو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چیکلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چیکلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق چیکلو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چیکلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چیکلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چیکلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چیکلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو