جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چیلونک

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز چیلونک


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٥
اذان ظهر: ١١:٢٢:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:١٨
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٣٨:٥٦

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چیلونک (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای چیلونک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چیلونک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چیلونک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

مثل یونانی
همه چیز زاده ی نابخردی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چیلونک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چیلونک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چیلونک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چیلونک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چیلونک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چیلونک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٧:٠٠١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:٣٣٢٣:٤٢:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٦:٥٠١٩:٠٧:٥١١٩:٢٦:٢٠٢٣:٤٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٥:١٦١٢:٢٦:٤١١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٤:١٣١٢:٢٦:٣٢١٩:٠٩:٢١١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤١:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:١٢١٢:٢٦:٢٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٢٢٣:٤١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٢:١١١٢:٢٦:١٦١٩:١٠:٥١١٩:٢٩:٣٠٢٣:٤١:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٣٠٥:٤١:١١١٢:٢٦:٠٩١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:١٨٢٣:٤١:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٦:٠٣١٩:١٢:٢١١٩:٣١:٠٥٢٣:٤٠:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٩:١٥١٢:٢٥:٥٦١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٥٣٢٣:٤٠:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٥:٥١١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٤٠٢٣:٤٠:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٥:٤٦١٩:١٤:٣٦١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٥:٤١١٩:١٥:٢١١٩:٣٤:١٥٢٣:٣٩:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٥:٣٧١٩:١٦:٠٥١٩:٣٥:٠٣٢٣:٣٩:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٤:٤٥١٢:٢٥:٣٤١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٩:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٥:٣١١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٣٧٢٣:٣٩:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٣:٠٥١٢:٢٥:٢٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٥٢٣:٣٩:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٥:٢٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:١٢٢٣:٣٨:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٣١:٣٠١٢:٢٥:٢٦١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٥٨٢٣:٣٨:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٠:٤٥١٢:٢٥:٢٥١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٤٥٢٣:٣٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٣٠:٠١١٢:٢٥:٢٥١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:٣٢٢٣:٣٨:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٥:٢٦١٩:٢١:٥٨١٩:٤١:١٨٢٣:٣٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٢٨:٣٧١٢:٢٥:٢٧١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٤٢٣:٣٨:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٥:٢٩١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٤٩٢٣:٣٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٧:١٩١٢:٢٥:٣١١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٣٥٢٣:٣٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٦:٤٢١٢:٢٥:٣٤١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٤:٢٠٢٣:٣٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٦:٠٧١٢:٢٥:٣٨١٩:٢٥:٣١١٩:٤٥:٠٤٢٣:٣٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٠٩٠٥:٢٥:٣٣١٢:٢٥:٤٢١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤٩٢٣:٣٧:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:١٩٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٥:٤٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣٢٢٣:٣٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٨:٣١٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٥:٥٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:١٥٢٣:٣٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چیلونک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چیلونک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چیلونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیلونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای چیلونک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چیلونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیلونک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چیلونک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای چیلونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیلونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چیلونک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٤٦١١:١٥:٠٣١٦:٢٤:٠٣١٦:٤٣:٠٠٢٢:٣٢:٥٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٦:٤٠١١:١٥:١٩١٦:٢٣:٤١١٦:٤٢:٤٠٢٢:٣٣:٠٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٧:٣٥١١:١٥:٣٦١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٣:١٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٨:٢٩١١:١٥:٥٣١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٣:٣٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٩:٢٣١١:١٦:١٢١٦:٢٢:٤٦١٦:٤١:٥١٢٢:٣٣:٤٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٠:١٦١١:١٦:٣١١٦:٢٢:٣١١٦:٤١:٣٨٢٢:٣٤:٠٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:١٠١١:١٦:٥١١٦:٢٢:١٨١٦:٤١:٢٧٢٢:٣٤:١٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٢:٠٢١١:١٧:١١١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:١٨٢٢:٣٤:٣٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٢:٥٥١١:١٧:٣٣١٦:٢١:٥٨١٦:٤١:١٠٢٢:٣٤:٥٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٣:٤٦١١:١٧:٥٤١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٠٥٢٢:٣٥:١١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٤:٣٨١١:١٨:١٧١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٠١٢٢:٣٥:٣١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٥:٢٨١١:١٨:٤٠١٦:٢١:٤١١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٥:٥١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٦:١٨١١:١٩:٠٤١٦:٢١:٣٩١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٦:١٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٧:٠٧١١:١٩:٢٨١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٠٠٢٢:٣٦:٣٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٧:٥٦١١:١٩:٥٣١٦:٢١:٤١١٦:٤١:٠٤٢٢:٣٦:٥٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٨:٤٤١١:٢٠:١٩١٦:٢١:٤٥١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٧:١٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٩:٣٠١١:٢٠:٤٤١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:١٥٢٢:٣٧:٤٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:١٦١١:٢١:١١١٦:٢١:٥٧١٦:٤١:٢٤٢٢:٣٨:٠٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢١:٠١١١:٢١:٣٨١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:٣٤٢٢:٣٨:٣١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢١:٤٥١١:٢٢:٠٥١٦:٢٢:١٨١٦:٤١:٤٦٢٢:٣٨:٥٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:٢٨١١:٢٢:٣٢١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٠٠٢٢:٣٩:٢٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٣:١٠١١:٢٣:٠٠١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:١٥٢٢:٣٩:٤٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٥١١١:٢٣:٢٩١٦:٢٣:٠١١٦:٤٢:٣٣٢٢:٤٠:١٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٣١١١:٢٣:٥٧١٦:٢٣:١٩١٦:٤٢:٥١٢٢:٤٠:٤٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٥:١٠١١:٢٤:٢٦١٦:٢٣:٣٩١٦:٤٣:١٢٢٢:٤١:١٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٥:٤٧١١:٢٤:٥٥١٦:٢٤:٠٠١٦:٤٣:٣٤٢٢:٤١:٣٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٢٣١١:٢٥:٢٥١٦:٢٤:٢٤١٦:٤٣:٥٧٢٢:٤٢:٠٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٦:٥٨١١:٢٥:٥٤١٦:٢٤:٤٨١٦:٤٤:٢٣٢٢:٤٢:٣٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٣٢١١:٢٦:٢٤١٦:٢٥:١٥١٦:٤٤:٤٩٢٢:٤٣:٠٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:٠٤١١:٢٦:٥٤١٦:٢٥:٤٣١٦:٤٥:١٨٢٢:٤٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چیلونک روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای چیلونک روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چیلونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیلونک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چیلونک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چیلونک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چیلونک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چیلونک

روستای چیلونک بر روی نقشه

روستای چیلونک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چیلونک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای چیلونک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای چیلونک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چیلونک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چیلونک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چیلونک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چیلونک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چیلونک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چیلونک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق چیلونک
زمان پخش اذان آنلاین به افق چیلونک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چیلونک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چیلونک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو