جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چیلونک

زیرکوه | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز چیلونک

اذان صبح: ٠٤:١١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:٢١
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٣٥

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چیلونک (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای چیلونک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چیلونک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چیلونک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كار اندكی كه با آگاهی همراه باشد، زیاد است و كار زیادی كه با نادانی همراه باشد، كم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چیلونک

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چیلونک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چیلونک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چیلونک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چیلونک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چیلونک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٠:٢٦١٢:٢٩:٢١١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٤٨٢٣:٤٦:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٩:١٢١٢:٢٩:٠٦١٨:٥٩:٣١١٩:١٧:٣٤٢٣:٤٦:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٨:٠٠١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٠:١٥١٩:١٨:٢٠٢٣:٤٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٦:٤٨١٢:٢٨:٣٨١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:٠٦٢٣:٤٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٥٥:٣٧١٢:٢٨:٢٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:٥٣٢٣:٤٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٤:٢٦١٢:٢٨:١٢١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤٤:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٣:١٧١٢:٢٧:٥٩١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:٢٦٢٣:٤٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٢:٠٧١٢:٢٧:٤٧١٩:٠٣:٥٧١٩:٢٢:١٣٢٣:٤٤:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٧:٣٥١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٥٩٢٣:٤٣:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٩:٥٢١٢:٢٧:٢٣١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٣:٤٦٢٣:٤٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٨:٤٥١٢:٢٧:١٢١٩:٠٦:١٠١٩:٢٤:٣٣٢٣:٤٣:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٢٧:٠٢١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٢:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢٦:٥٢١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٦:٠٧٢٣:٤٢:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٢٦:٤٢١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٥٥٢٣:٤٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢٦:٣٣١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٢٢٣:٤١:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢٦:٢٥١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤١:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٦:١٧١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:١٧٢٣:٤١:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:١١٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٦:١٠١٩:١١:٢٤١٩:٣٠:٠٥٢٣:٤١:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٦:٠٣١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٠:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٥:٥٦١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:٤٠٢٣:٤٠:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٨:٣١١٢:٢٥:٥١١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:١٠٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٥:٤٦١٩:١٤:٢٤١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٦:٤١١٢:٢٥:٤١١٩:١٥:٠٨١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٥:٤٨١٢:٢٥:٣٧١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٥٠٢٣:٣٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٥:٣٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٥:٣٨٢٣:٣٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٥:٣١١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٥٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٥:٢٨١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١١٠٥:٣٢:٢٨١٢:٢٥:٢٧١٩:١٨:٥٢١٩:٣٨:٠٠٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٣١:٤١١٢:٢٥:٢٦١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٤٧٢٣:٣٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چیلونک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چیلونک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چیلونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیلونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای چیلونک

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چیلونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیلونک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چیلونک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای چیلونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیلونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چیلونک

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چیلونک روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای چیلونک روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چیلونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیلونک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چیلونک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای چیلونک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چیلونک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چیلونک

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٥:٣١١٢:٣٥:٣٤١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٨:٠٧
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٦:١٠١٢:٣٥:٣٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٠٧٢٣:٤٨:١٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٤:٠٠١٩:٥٣:٢٦٢٣:٤٨:٢٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣٧:٣١١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٨:٣٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٨:١١١٢:٣٥:٣٧١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٠٠٢٣:٤٨:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٥:٣٧١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:١٥٢٣:٤٨:٥٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٥:٣٥١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٢٨٢٣:٤٩:٠٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٥:٣٣١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٩:٠٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٠:٥٥١٢:٣٥:٣١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٥١٢٣:٤٩:١٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٥:٢٨١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٠٠٢٣:٤٩:٢٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٩:٢٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٣:٠٠١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٧:١٣١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٩:٣١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٥:١٥١٩:٢٦:٢١١٩:٤٥:٢٠٢٣:٤٩:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٢٤٢٣:٤٩:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:٢٦٢٣:٤٩:٤٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٢٨٢٣:٤٩:٤٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٩:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٤:٤١١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٢٨٢٣:٤٩:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٩:٤٦
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٤:٢٣١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٢٣٢٣:٤٩:٤٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٩:١٥١٢:٣٤:١٣١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٩:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٤:٠٣١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:١٥٢٣:٤٩:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٠:٣٨١٢:٣٣:٥٢١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٩:٤١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٣:٤١١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:٠٢٢٣:٤٩:٣٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٣:٢٩١٩:١٤:٢٨١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٩:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٣:١٧١٩:١٣:٢١١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٩:٣٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٥٣:٢٤١٢:٣٣:٠٤١٩:١٢:١٤١٩:٣٠:٣٦٢٣:٤٩:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٢:٥١١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٩:٢٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٢:٣٧١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٩:١٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٥:٢٨١٢:٣٢:٢٣١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٩:٠٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٢:٠٨١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٥٠٢٣:٤٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چیلونک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چیلونک روستای چیلونک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای چیلونک روستای چیلونک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چیلونک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چیلونک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چیلونک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چیلونک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چیلونک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چیلونک

روستای چیلونک بر روی نقشه

روستای چیلونک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چیلونک
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای چیلونک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای چیلونک + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای چیلونک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چیلونک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چیلونک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چیلونک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چیلونک
زمان پخش اذان مستقیم به افق چیلونک
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ چیلونک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چیلونک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چیلونک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چیلونک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چیلونک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چیلونک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چیلونک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو