جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چگا

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چگا


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٥١
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٢١
نیمه شب: ٠٠:٤٦:١٥

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چگا (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای چگا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چگا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چگا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
هر كاری كه تصمیم آن را بگیرید، نصفش را انجام داده اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چگا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چگا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چگا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چگا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چگا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چگا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٢:٤١١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٣٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٣٥١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٤٠:٣١١٣:٢٢:٤٩٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:١٨٠٠:٣٧:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٩:٢٧١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٣٧:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٨:٢٤١٣:٢٢:٣٢٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٣٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٣٧:٢٢١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٣٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٦:٢١١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٦:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٢:١١٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٣٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٤:٢٣١٣:٢٢:٠٤٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٦:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٣:٢٦١٣:٢١:٥٩٢٠:١١:٠١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣٦:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:٢٩١٣:٢١:٥٤٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٥:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣١:٣٤١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢١:٤٥٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٥:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٤٧١٣:٢١:٤٢٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٥:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢١:٣٩٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢١:٣٧٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٤:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٧:١٦١٣:٢١:٣٥٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٣٤:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:٢١:٣٤٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٤:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٥:٤٢١٣:٢١:٣٣٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٤:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢١:٣٤٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٤:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٤:١٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٢:٥١١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٠:٤٨٢٠:٤٠:٢٣٠٠:٣٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٢:١٢١٣:٢١:٤٠٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٠٩٠٠:٣٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢١:٣٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٠:٥٨١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٣:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٣٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٩:٥٠١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٣:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٩:١٨١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٥:٠٤٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چگا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چگا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چگا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چگا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چگا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای چگا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چگا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای چگا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٠:٣٥١٣:٣٠:٤٧١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٥٠٠:٤٩:١٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٦:٥٢٠٧:١٩:١٤١٣:٣٠:٢٩١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٤٨:٥٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٢٣٠٧:١٧:٥٣١٣:٣٠:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٤٨:٢٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٣:٥٥٠٧:١٦:٣٢١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤٨:٠٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:١١١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:١٨٠٠:٤٧:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٣:٥١١٣:٢٩:١٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٤٧:٢٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٢:٣١١٣:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٤٧:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١١:١١١٣:٢٨:٤٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٤٦:٣٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٢٩٠٧:٠٩:٥١١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٢١٠٠:٤٦:١٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٤:٥٩٠٧:٠٨:٣١١٣:٢٨:٠٧١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٤٥:٥٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٧:١٢١٣:٢٧:٤٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٤٥:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٥:٥٣١٣:٢٧:٣٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٤٥:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٤:٣٥١٣:٢٧:١٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٤٤:٤٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٣:١٧١٣:٢٦:٥٩١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:٤٤:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠١:٥٩١٣:٢٦:٤٢١٩:٥١:٥٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٤٤:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٠:٤٢١٣:٢٦:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٤٥٠٠:٤٣:٣٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٩:٢٥١٣:٢٦:١٠١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٣١٠٠:٤٣:١٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٠٩١٣:٢٥:٥٥١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:١٨٠٠:٤٢:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٦:٥٤١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:٤٢:٣٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٣٩١٣:٢٥:٢٥١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:٤٢:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٥:١٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤١:٤٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:١١١٣:٢٤:٥٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:٤١:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥١:٥٨١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:١٥٠٠:٤١:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٠٣٠٠:٤٠:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٩:٣٤١٣:٢٤:١٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٧:٥٠٠٠:٤٠:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٨:٢٣١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٨:٣٨٠٠:٤٠:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٧:١٣١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٢٧٠٠:٣٩:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٦:٠٤١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٩:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٥٥١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٩:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٤٨١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای چگا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چگا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای چگا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چگا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چگا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چگا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای چگا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چگا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چگا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠١٠٦:٢٨:٤١١٢:٣٢:٣٥١٨:٣٧:٠١١٨:٥٤:٤٠٠٠:٢١:١٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٣٥٠٧:٢٧:٢٠١٣:٣٢:١٧١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٢٦٠٠:٥٠:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٠٩٠٧:٢٥:٥٩١٣:٣١:٥٩١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:١٢٠٠:٥٠:٣٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٤٢٠٧:٢٤:٣٨١٣:٣١:٤١١٩:٣٩:١٧١٩:٥٦:٥٧٠٠:٥٠:١٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:١٥٠٧:٢٣:١٧١٣:٣١:٢٣١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٤٣٠٠:٤٩:٥٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٨٠٧:٢١:٥٦١٣:٣١:٠٥١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٢٩٠٠:٤٩:٣٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٠:٣٥١٣:٣٠:٤٧١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:١٥٠٠:٤٩:١٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٢٠٧:١٩:١٤١٣:٣٠:٢٩١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٤٨:٥٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٣٠٧:١٧:٥٣١٣:٣٠:١١١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٤٨:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٥٠٧:١٦:٣٢١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤٨:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٥:١١١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:١٨٠٠:٤٧:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٧٠٧:١٣:٥١١٣:٢٩:١٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٤٧:٢٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٢:٣١١٣:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٤٧:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٥٨٠٧:١١:١١١٣:٢٨:٤٢١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٤٦:٣٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٩٠٧:٠٩:٥١١٣:٢٨:٢٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٢١٠٠:٤٦:١٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٩٠٧:٠٨:٣١١٣:٢٨:٠٧١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٤٥:٥٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٧:١٢١٣:٢٧:٤٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٤٥:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٥:٥٣١٣:٢٧:٣٢١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٤٥:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٤:٣٥١٣:٢٧:١٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٤٤:٤٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٣:١٧١٣:٢٦:٥٩١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:١٢٠٠:٤٤:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠١:٥٩١٣:٢٦:٤٢١٩:٥١:٥٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٤٤:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٢٠٧:٠٠:٤٢١٣:٢٦:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٠:٤٥٠٠:٤٣:٣٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٩:٢٥١٣:٢٦:١٠١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٣١٠٠:٤٣:١٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٠٩١٣:٢٥:٥٥١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:١٨٠٠:٤٢:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٦:٥٤١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:٤٢:٣٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٥:٣٩١٣:٢٥:٢٥١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:٤٢:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٨٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢٥:١٠١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٤١:٤٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:١١١٣:٢٤:٥٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:٤١:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٥١:٥٨١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:١٥٠٠:٤١:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٤٥١٣:٢٤:٢٩١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٠٣٠٠:٤٠:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٩:٣٤١٣:٢٤:١٦١٩:٥٩:٣١٢٠:١٧:٥٠٠٠:٤٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چگا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چگا روستای چگا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای چگا روستای چگا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چگا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چگا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چگا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چگا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چگا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چگا

روستای چگا بر روی نقشه

روستای چگا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چگا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چگا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چگا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای چگا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای چگا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چگا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چگا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چگا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چگا
زمان پخش اذان آنلاین به افق چگا
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چگا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چگا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چگا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا چگا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چگا
افق شرعی امروز فردا چگا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چگا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو