جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چکی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز چکی


اذان صبح: ٠٥:٠١:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٤٢:١٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٩

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چکی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای چکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جان ماكسول
اگر تیمی با عظمت و با یك رویای كوچك داشته باشید بسیار بهتر از رویایی عظیم با یك تیم كوچك است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چکی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٦:٠٦١٢:٤٨:٢٠١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:١٤٠٠:٠٧:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٥:١٢١٢:٤٨:١٠١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٥٠٠٠:٠٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٨:٠١١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٢٦٠٠:٠٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٣:٢٨١٢:٤٧:٥٢١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٠٢٠٠:٠٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٧:٤٤١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٣٩٠٠:٠٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٢١٠٦:١١:٤٧١٢:٤٧:٣٦١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:١٥٠٠:٠٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٧:٢٩١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٥١٠٠:٠٥:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٠:١٠١٢:٤٧:٢٢١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٢٨٠٠:٠٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٧:١٦١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٧:١٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٤١٠٠:٠٥:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٥:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٤:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٤:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٤:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٤:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٦:٤٦١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٤:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٣:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٢:٣١١٢:٤٦:٤٥١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:١٤٠٠:٠٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٢٨٠٠:٠٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٠:٥٠١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٣:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٤١٠٠:٠٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٤٩١٢:٤٦:٥١١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٣:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٧:٠٢١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٣:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٨:٠٢١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٤١٠٠:٠٣:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٧:٣٩١٢:٤٧:١١١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:١٧٠٠:٠٣:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چکی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای چکی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای چکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای چکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای چکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چکی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٨:٣٣١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٣:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:١٣:٣٩
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٢٠٠:١٣:٤٧
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٢٩٠٠:١٣:٥٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٠:٤١١٢:٥٦:٥٦١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:١٤:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١١:١٣١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٧٠٠:١٤:٠٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١١:٤٥١٢:٥٦:٥٤١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٤:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٢:١٧١٢:٥٦:٥٢١٩:٤١:٠٧١٩:٥٩:٠١٠٠:١٤:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٢:٥٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٢١٠٠:١٤:٢٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٤٠٠٠:١٤:٢٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٦:٤٢١٩:٣٩:١٠١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٤:٢٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٤:٢٧١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:١٤٠٠:١٤:٢٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٦:٣٣١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٤:٣٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٥:٣١١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٤:٣١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٦:٢١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٤:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٦:١٤١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:١٤:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٧:٠٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:١٩٠٠:١٤:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٧:٣٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:٢٩٠٠:١٤:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٨:١٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٣٨٠٠:١٤:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:٤١١٢:٥٥:٤١١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٤٦٠٠:١٤:٢٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٩:١٢١٢:٥٥:٣١١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٤:٢١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٥:٢١١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٩٠٠:١٤:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:١٤١٢:٥٥:١٠١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٠٤٠٠:١٤:١٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٤:٠٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:١٥١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:١١٠٠:١٤:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢١:٤٦١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:١٣٠٠:١٣:٥٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٢:١٦١٢:٥٤:٢٠١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:١٥٠٠:١٣:٤٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٢:٤٦١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:١٦٠٠:١٣:٣٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٣:١٥١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٤:٠٦١٩:٤١:١٦٠٠:١٣:٣١
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٣:٤٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:١٥٠٠:١٣:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٢:٠٨١٩:٣٩:١٤٠٠:١٣:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چکی روستای چکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای چکی روستای چکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چکی

روستای چکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چکی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای چکی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای چکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چکی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا چکی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ چکی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چکی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو