جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چکچکشمالی

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز چکچکشمالی

اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٢٠

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چکچکشمالی (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای چکچکشمالی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چکچکشمالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چکچکشمالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

دورنر
درحقیقت پیش از آنكه آدمی مالك وجدان باشد، وجدان، مالك آدمی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چکچکشمالی

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چکچکشمالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکچکشمالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چکچکشمالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکچکشمالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چکچکشمالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٤:٠٦١٢:٥٧:٢٥١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٠١٠٠:١٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٧:١٠١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٧:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:٠٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٦:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٠٦١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٢:٤٣١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:١٤٠٠:١٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٦:١٦١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٦:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٢١٠٠:١٥:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٥:٥١١٩:٢٤:٥١١٩:٤١:٥٥٠٠:١٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٥:٣٩١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٢:٢٩٠٠:١٥:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٠٤٠٠:١٤:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥٥:١٧١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٣:٣٨٠٠:١٤:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:١٣٠٠:١٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٤٧٠٠:١٤:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٤:٤٧١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:٢٢٠٠:١٣:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٣:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٤:٢٩١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٣:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٩:١٩١٢:٥٤:٢١١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٣:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:٣١١٢:٥٤:١٤١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٤٠٠:١٢:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٧:٤٣١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:١٩٠٠:١٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٦:٥٧١٢:٥٤:٠١١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٥٥٠٠:١٢:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٦:١١١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٣١٠٠:١٢:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٠٧٠٠:١٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٤٤٠٠:١١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:٠١١٢:٥٣:٤١١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٢٠٠٠:١١:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٤:١٧١٩:٥١:٥٦٠٠:١١:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٣:٣٥١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٣٣٠٠:١١:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٢:٠١١٢:٥٣:٣٣١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٩٠٠:١١:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١١:٢٣١٢:٥٣:٣١١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٤٦٠٠:١١:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٠:٤٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چکچکشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چکچکشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چکچکشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چکچکشمالی

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چکچکشمالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چکچکشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکچکشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای چکچکشمالی

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای چکچکشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چکچکشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای چکچکشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چکچکشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکچکشمالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکشمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای چکچکشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکچکشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکشمالی

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چکچکشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکشمالی روستای چکچکشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای چکچکشمالی روستای چکچکشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چکچکشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکچکشمالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکشمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای چکچکشمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکچکشمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکشمالی

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٠:٠٤١٢:٠٤:١٨١٨:٠٨:٥٧١٨:٢٥:٢٧٢٣:٥٥:٥١
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٤٥٠٦:٥٨:٥٧١٣:٠٤:٠٠١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٥:٥٨٠٠:٢٥:٣١
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٣٤٠٦:٥٧:٥١١٣:٠٣:٤٢١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٦:٢٩٠٠:٢٥:١١
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٢٤٠٦:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٢٤١٩:١٠:٢٩١٩:٢٧:٠٠٠٠:٢٤:٥١
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:١٣٠٦:٥٥:٣٧١٣:٠٣:٠٦١٩:١٠:٥٩١٩:٢٧:٣١٠٠:٢٤:٣٠
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٠١٠٦:٥٤:٣١١٣:٠٢:٤٨١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٠١٠٠:٢٤:١٠
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٥٠٠٦:٥٣:٢٤١٣:٠٢:٢٩١٩:١٢:٠٠١٩:٢٨:٣٢٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٢:١٨١٣:٠٢:١١١٩:١٢:٣٠١٩:٢٩:٠٣٠٠:٢٣:٢٨
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥١:١١١٣:٠١:٥٣١٩:١٣:٠٠١٩:٢٩:٣٤٠٠:٢٣:٠٧
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٠:٠٥١٣:٠١:٣٥١٩:١٣:٣٠١٩:٣٠:٠٥٠٠:٢٢:٤٦
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٤٨:٥٩١٣:٠١:١٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣٠:٣٦٠٠:٢٢:٢٥
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٤٧:٥٣١٣:٠٠:٥٩١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٠٧٠٠:٢٢:٠٤
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٤٦:٤٧١٣:٠٠:٤١١٩:١٥:٠٠١٩:٣١:٣٨٠٠:٢١:٤٣
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٤٥:٤٢١٣:٠٠:٢٤١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٠٩٠٠:٢١:٢٢
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٤:٣٧١٣:٠٠:٠٦١٩:١٦:٠١١٩:٣٢:٤٠٠٠:٢١:٠١
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٠٠٠٦:٤٣:٣٢١٢:٥٩:٤٩١٩:١٦:٣١١٩:٣٣:١٢٠٠:٢٠:٤٠
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٤٨٠٦:٤٢:٢٧١٢:٥٩:٣٢١٩:١٧:٠٢١٩:٣٣:٤٣٠٠:٢٠:١٩
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٤١:٢٣١٢:٥٩:١٥١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:١٥٠٠:١٩:٥٨
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٠:١٩١٢:٥٨:٥٨١٩:١٨:٠٣١٩:٣٤:٤٧٠٠:١٩:٣٧
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٩:١٦١٢:٥٨:٤٢١٩:١٨:٣٣١٩:٣٥:١٩٠٠:١٩:١٧
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٣٨:١٣١٢:٥٨:٢٦١٩:١٩:٠٤١٩:٣٥:٥١٠٠:١٨:٥٦
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٤٨٠٦:٣٧:١٠١٢:٥٨:١٠١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٨:٣٦
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٣٧٠٦:٣٦:٠٨١٢:٥٧:٥٥١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٦:٥٦٠٠:١٨:١٦
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٥:٠٧١٢:٥٧:٤٠١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٧:٢٨٠٠:١٧:٥٦
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٤:٠٦١٢:٥٧:٢٥١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٠١٠٠:١٧:٣٦
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٧:١٠١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٣٤٠٠:١٧:١٧
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٢:٠٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٦:٥٨
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٠٦١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٢:٤٣١٩:٣٩:٤٠٠٠:١٦:٣٩
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٠:٠٧١٢:٥٦:٢٩١٩:٢٣:١٥١٩:٤٠:١٤٠٠:١٦:٢٠
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٩:٠٩١٢:٥٦:١٦١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٠:٤٧٠٠:١٦:٠٢
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٨:١٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٢٤:١٩١٩:٤١:٢١٠٠:١٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای چکچکشمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکشمالی روستای چکچکشمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای چکچکشمالی روستای چکچکشمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چکچکشمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکچکشمالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چکچکشمالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چکچکشمالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چکچکشمالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چکچکشمالی

روستای چکچکشمالی بر روی نقشه

روستای چکچکشمالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چکچکشمالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چکچکشمالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چکچکشمالی
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای چکچکشمالی + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای چکچکشمالی + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای چکچکشمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چکچکشمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چکچکشمالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چکچکشمالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چکچکشمالی رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ چکچکشمالی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چکچکشمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چکچکشمالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چکچکشمالی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چکچکشمالی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چکچکشمالی
زمان پخش اذان زنده به افق چکچکشمالی
زمان پخش اذان آنلاین به افق چکچکشمالی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چکچکشمالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو