جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چکری

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چکری


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٥

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چکری (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای چکری)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چکری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چکری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
شك و تردیدها را نباید سركوب كرد. از آنها باید به عنوان سكوی پرش استفاده نمود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چکری

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چکری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چکری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چکری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٦:٢٥١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٠٢٠٠:٣٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٦:١٤١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٤٨٠٠:٣٢:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٦:٠٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٢:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٥:٥٦١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢١٠٠:٣١:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٢١١٣:١٥:٤٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣١:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٥:٣٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣١:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٢:٢١١٣:١٥:٣١١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣١:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣١:٢٣١٣:١٥:٢٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٦٠٠:٣٠:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٥:١٧٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٠:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٥:١١٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٠:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٠:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٩:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٩:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٩:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٤:١٥١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٩:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٨:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٨:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢١:٥٥١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:١١١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٨:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٨:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٤٦١٣:١٤:٤١٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٩:٠٦١٣:١٤:٤٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:٢٧١٣:١٤:٤٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٧:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:٥٠١٣:١٤:٤٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:١٤١٣:١٤:٤٩٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٧:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٤٠١٣:١٤:٥٣٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٧:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٠٦١٣:١٤:٥٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٧:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٥:٣٥١٣:١٥:٠١٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٧:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٠٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چکری

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چکری

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای چکری

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٢٦٠٧:١٨:٥٢١٢:١٩:٣٨١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٩:٥١٢٣:٣٦:٣٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٢:٤٨٠٧:١٩:١٢١٢:٢٠:٠٨١٧:٢١:٠٧١٧:٤٠:٣٠٢٣:٣٧:٠٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٠٩٠٧:١٩:٣١١٢:٢٠:٣٧١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:١٠٢٣:٣٧:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٩:٤٨١٢:٢١:٠٦١٧:٢٢:٣٠١٧:٤١:٥١٢٣:٣٨:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢١:٣٥١٧:٢٣:١٣١٧:٤٢:٣٣٢٣:٣٨:٣٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٠:١٦١٢:٢٢:٠٣١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٣:١٦٢٣:٣٩:٠٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٠:٢٧١٢:٢٢:٣١١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٣:٥٩٢٣:٣٩:٣٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢٠:٣٧١٢:٢٢:٥٨١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٤:٤٤٢٣:٤٠:٠٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢٣:٢٦١٧:٢٦:١٤١٧:٤٥:٣٠٢٣:٤٠:٣٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٤:٥٧٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٣:٥٢١٧:٢٧:٠٢١٧:٤٦:١٦٢٣:٤١:٠٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٠٧٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢٤:١٩١٧:٢٧:٥١١٧:٤٧:٠٣٢٣:٤١:٣٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:١٥٠٧:٢٠:٥٩١٢:٢٤:٤٤١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٧:٥١٢٣:٤٢:٠١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢١:٠٠١٢:٢٥:١٠١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٨:٤٠٢٣:٤٢:٢٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٠:٥٩١٢:٢٥:٣٤١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٢٩٢٣:٤٢:٥٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢٠:٥٦١٢:٢٥:٥٩١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:١٩٢٣:٤٣:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٦:٢٢١٧:٣٢:٠٥١٧:٥١:١٠٢٣:٤٣:٤٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:٣٢٠٧:٢٠:٤٦١٢:٢٦:٤٥١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٠١٢٣:٤٤:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٣٠٠٧:٢٠:٣٨١٢:٢٧:٠٨١٧:٣٣:٥١١٧:٥٢:٥٢٢٣:٤٤:٣٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٠:٢٨١٢:٢٧:٢٩١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:٤٤٢٣:٤٥:٠٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٠:١٦١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٣٦٢٣:٤٥:٢٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٠:٠٣١٢:٢٨:١١١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:٢٩٢٣:٤٥:٥١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٠٩٠٧:١٩:٤٨١٢:٢٨:٣١١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٦:٢٢٢٣:٤٦:١٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:٥٩٠٧:١٩:٣١١٢:٢٨:٥٠١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٧:١٥٢٣:٤٦:٣٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٤:٤٨٠٧:١٩:١٢١٢:٢٩:٠٨١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:٠٩٢٣:٤٦:٥٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٨:٥٢١٢:٢٩:٢٦١٧:٤٠:١٦١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٧:١٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:٣٠١٢:٢٩:٤٣١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:٥٧٢٣:٤٧:٣٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٠٥٠٧:١٨:٠٧١٢:٢٩:٥٩١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٥١٢٣:٤٧:٥٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٣:٤٨٠٧:١٧:٤١١٢:٣٠:١٤١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٨:١٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٧:١٤١٢:٣٠:٢٩١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٨:٣٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٦:٤٥١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٣٥٢٣:٤٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای چکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای چکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چکری

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای چکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چکری

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:١٨:٥٢١٢:٢٩:٢٦١٧:٤٠:١٦١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٧:١٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢١٠٧:١٨:٣٠١٢:٢٩:٤٣١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:٥٧٢٣:٤٧:٣٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:١٨:٠٧١٢:٢٩:٥٩١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:٥١٢٣:٤٧:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٨٠٧:١٧:٤١١٢:٣٠:١٤١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٤٦٢٣:٤٨:١٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٧:١٤١٢:٣٠:٢٩١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤٠٢٣:٤٨:٣٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٦:٤٥١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٣٥٢٣:٤٨:٥٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٥٠٧:١٦:١٥١٢:٣٠:٥٦١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٤:٢٩٢٣:٤٩:٠٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:١٥:٤٣١٢:٣١:٠٨١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٥:٢٤٢٣:٤٩:٢٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:١٥:١٠١٢:٣١:١٩١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:١٨٢٣:٤٩:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٨٠٧:١٤:٣٤١٢:٣١:٣٠١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٧:١٣٢٣:٤٩:٥٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٣:٥٨١٢:٣١:٣٩١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:٠٧٢٣:٥٠:٠٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٩٠٧:١٣:١٩١٢:٣١:٤٨١٧:٥٠:٣٨١٨:٠٩:٠١٢٣:٥٠:١٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٢:٤٠١٢:٣١:٥٦١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:٥٥٢٣:٥٠:٢٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١١:٥٨١٢:٣٢:٠٣١٧:٥٢:٣٠١٨:١٠:٤٩٢٣:٥٠:٣٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٨٠٧:١١:١٦١٢:٣٢:١٠١٧:٥٣:٢٦١٨:١١:٤٢٢٣:٥٠:٤٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:١٠:٣١١٢:٣٢:١٥١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٣٦٢٣:٥٠:٥٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٣٠٧:٠٩:٤٦١٢:٣٢:٢٠١٧:٥٥:١٧١٨:١٣:٢٩٢٣:٥١:٠٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٣٠٧:٠٨:٥٩١٢:٣٢:٢٤١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٢٢٢٣:٥١:١٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٢٠٧:٠٨:١٠١٢:٣٢:٢٧١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:١٥٢٣:٥١:١٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٩٠٧:٠٧:٢١١٢:٣٢:٢٩١٧:٥٨:٠٢١٨:١٦:٠٧٢٣:٥١:٢٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٦:٣٠١٢:٣٢:٣١١٧:٥٨:٥٦١٨:١٦:٥٩٢٣:٥١:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٥:٣٧١٢:٣٢:٣٢١٧:٥٩:٥٠١٨:١٧:٥١٢٣:٥١:٣١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٣٠٧:٠٤:٤٤١٢:٣٢:٣١١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٤٣٢٣:٥١:٣٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٣:٤٩١٢:٣٢:٣١١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٣٥٢٣:٥١:٣٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٢:٥٤١٢:٣٢:٢٩١٨:٠٢:٣٠١٨:٢٠:٢٦٢٣:٥١:٣٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠١:٥٧١٢:٣٢:٢٧١٨:٠٣:٢٣١٨:٢١:١٧٢٣:٥١:٣٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٠:٥٨١٢:٣٢:٢٤١٨:٠٤:١٥١٨:٢٢:٠٧٢٣:٥١:٣٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٦:٥٩:٥٩١٢:٣٢:٢٠١٨:٠٥:٠٧١٨:٢٢:٥٨٢٣:٥١:٣٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٦:٥٨:٥٩١٢:٣٢:١٦١٨:٠٥:٥٩١٨:٢٣:٤٨٢٣:٥١:٣٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٦:٥٧:٥٨١٢:٣٢:١١١٨:٠٦:٥١١٨:٢٤:٣٨٢٣:٥١:٣٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چکری روستای چکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای چکری روستای چکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چکری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چکری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چکری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چکری

روستای چکری بر روی نقشه

روستای چکری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چکری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چکری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چکری
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای چکری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای چکری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چکری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چکری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چکری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چکری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چکری
زمان پخش اذان مستقیم به افق چکری
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چکری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چکری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چکری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چکری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چکری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چکری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو