جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای چکری

مورموری | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چکری


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٠٨

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چکری (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای چکری)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چکری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چکری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

حضرت محمد (ص)
خداوند، چیزی را در زمین كمتر از عقل، نیافریده است (‌یعنی عقلی كه تمام انسان‌ها را حیران كرده است، نزد خداوند چیز كوچكی است)‌ و حقیقتاً‌ عقل در زمین از كبریت (‌گوگرد) ‌سرخ، كمتر است. (یعنی مردم،‌ ارزش عقل را نمی‌دانند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای چکری

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چکری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای چکری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چکری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چکری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٦:٠٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٥:٢٢١٣:١٥:٥٦١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢١٠٠:٣١:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٢١١٣:١٥:٤٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٧٠٠:٣١:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٥:٣٩١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣١:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٢:٢١١٣:١٥:٣١١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣١:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣١:٢٣١٣:١٥:٢٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٦٠٠:٣٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٥:١٧٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٠:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٥:١١٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٠:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٣٠:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٥:٠٠٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٩:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٤:٥٦٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٥:٥٥١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٩:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٢٩:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٤:١٥١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٩:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٢١٠٠:٢٨:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٤:٤١٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٨:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١١٠٦:٢١:٥٥١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٨:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:١١١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٨:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٨:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٩:٤٦١٣:١٤:٤١٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٩:٠٦١٣:١٤:٤٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٨:٢٧١٣:١٤:٤٤٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٧:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:٥٠١٣:١٤:٤٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٢٣٠٠:٢٧:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٧:١٤١٣:١٤:٤٩٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٧:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٤٠١٣:١٤:٥٣٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٧:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٦:٠٦١٣:١٤:٥٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٥:٣٥١٣:١٥:٠١٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٧:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٠٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٤:٣٦١٣:١٥:١٢٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٢٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای چکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چکری

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چکری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای چکری

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای چکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای چکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چکری

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای چکری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چکری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چکری

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:٥٩١٣:٢١:٠٣١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣٨:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٢٥٠٠:٣٨:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٧٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٠:٣١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:١١٠٠:٣٨:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٨:٥٦١٣:٢٠:١٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٣٧:٥٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٣٥١٣:١٩:٥٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٧:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:١٤١٣:١٩:٤٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٣٧:٣٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٠:٥٣١٣:١٩:٢٢١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٧:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥١:٣٢١٣:١٩:٠٤١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٣٧:١٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٢:١٠١٣:١٨:٤٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٣٦:٥٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٢:٤٩١٣:١٨:٢٧١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:١٩٠٠:٣٦:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٣:٢٧١٣:١٨:٠٨١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٣٦:٣٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٩٠٦:٥٤:٠٥١٣:١٧:٤٨١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٤٢٠٠:٣٦:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٤:٤٣١٣:١٧:٢٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:٢٣٠٠:٣٦:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٥:٢١١٣:١٧:٠٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:٣٥:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٦:٥٥:٥٩١٣:١٦:٤٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٤:٤٤٠٠:٣٥:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٦:٣٧١٣:١٦:٢٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٢٤٠٠:٣٥:١٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٦:٥٧:١٥١٣:١٦:٠٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٠٤٠٠:٣٥:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٧:٥٣١٣:١٥:٤٧١٩:٣٣:١٠١٩:٥٠:٤٣٠٠:٣٤:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٤٠٦:٥٨:٣١١٣:١٥:٢٦١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٣٠٠:٣٤:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٦:٥٩:٠٨١٣:١٥:٠٥١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٠٢٠٠:٣٤:١٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٦:٥٩:٤٦١٣:١٤:٤٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤١٠٠:٣٣:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٠:٢٤١٣:١٤:٢٢١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:١٩٠٠:٣٣:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠١:٠١١٣:١٤:٠١١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٨٠٠:٣٣:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠١:٣٩١٣:١٣:٣٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٣٧٠٠:٣٣:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٧٠٧:٠٢:١٧١٣:١٣:١٨١٩:٢٣:٤٩١٩:٤١:١٥٠٠:٣٢:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٢:٥٤١٣:١٢:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٥٤٠٠:٣٢:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٣:٣٢١٣:١٢:٣٥١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٣٢٠٠:٣٢:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٤:١٠١٣:١٢:١٣١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:١١٠٠:٣١:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٤:٤٨١٣:١١:٥٢١٩:١٨:٢٥١٩:٣٥:٥٠٠٠:٣١:٣١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٥:٢٧١٣:١١:٣١١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٢٩٠٠:٠١:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٦:٠٥١٢:١١:٠٩١٨:١٥:٤٤١٨:٣٣:٠٨٢٣:٣٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای چکری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چکری روستای چکری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای چکری روستای چکری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چکری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چکری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چکری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چکری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چکری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چکری

روستای چکری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چکری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چکری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چکری
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای چکری + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای چکری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای چکری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چکری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چکری رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق چکری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چکری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چکری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چکری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چکری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چکری
زمان پخش اذان آنلاین به افق چکری
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چکری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چکری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو