جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چپ دره

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چپ دره


اذان صبح: ٠٤:٤٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٤
اذان ظهر: ١٢:١٤:٤١
غروب آفتاب: ١٨:١٩:٣٢
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٢٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چپ دره (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر چپ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چپ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چپ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ویلیام آلن هوایت
من از فردای خود نمی ترسم، دیروز سپری شده، امروزم را دوست دارم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چپ دره

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چپ دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چپ دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٤:١٦١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣١:٥٦١٣:١٩:١٨٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٢:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٩:١٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣١:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣١:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣١:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٨:٤٨٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣١:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٨:٤٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٠:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٠:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٤:١٩١٣:١٨:٣١٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٠:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٣:١٨١٣:١٨:٢٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٠:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٢:١٩١٣:١٨:٢٣٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٩:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢١:٢١١٣:١٨:١٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٨:١٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٩:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٩:٢٩١٣:١٨:١٤٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٩:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٨:٣٥١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٨:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٧:٤٢١٣:١٨:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٨:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٦:٥١١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٦:٠١١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٨:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٥:١٣١٣:١٨:١٢٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٥٧٠٠:٢٨:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٤:٢٦١٣:١٨:١٣٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٢٧:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٣:٤١١٣:١٨:١٥٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٢:٥٧١٣:١٨:١٧٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٦٠٦:١٢:١٥١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٣٠٦:١١:٣٤١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:١٢٠٠:٢٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٢٠٦:١٠:٥٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٠:١٨١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٢٧:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٢٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چپ دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر چپ دره

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٨٠٦:٤٥:٤٢١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٩:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٦:٣٠١٣:٢٤:١٨٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣٩:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٧:١٨١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٩:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٨:٠٥١٣:٢٣:٤٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣٩:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٨:٥٣١٣:٢٣:٢٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٥٠٠:٣٨:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٩:٤١١٣:٢٣:١١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣٨:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٥٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٢:٥٣١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٢٥٠٠:٣٨:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٥١:١٥١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٠٠٠:٣٨:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٢:١٧١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٨:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥٢:٥٠١٣:٢١:٥٨١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٣٨:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢١:٣٩١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٣٧:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥٤:٢٤١٣:٢١:١٩١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣٧:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٥:١١١٣:٢١:٠٠١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٣٧:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٥:٥٨١٣:٢٠:٤٠١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١٦٠٠:٣٧:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٤٥١٣:٢٠:٢٠١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٦:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٧:٣٢١٣:١٩:٥٩١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:١٨٠٠:٣٦:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٨:١٨١٣:١٩:٣٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٤٨٠٠:٣٦:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٩:٠٥١٣:١٩:١٨١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٧:١٩٠٠:٣٦:١٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:٥٢١٣:١٨:٥٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤٩٠٠:٣٥:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٠:٣٨١٣:١٨:٣٦١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:١٩٠٠:٣٥:٤٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠١:٢٥١٣:١٨:١٥١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٤٩٠٠:٣٥:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٢:١٢١٣:١٧:٥٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:١٨٠٠:٣٥:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:٥٨١٣:١٧:٣٢١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٤٨٠٠:٣٤:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١١٠٧:٠٣:٤٥١٣:١٧:١١١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:١٧٠٠:٣٤:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٤:٣٢١٣:١٦:٤٩١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٤٧٠٠:٣٤:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠١٠٧:٠٥:١٩١٣:١٦:٢٨١٩:٢٧:٠١١٩:٤٥:١٦٠٠:٣٣:٥٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٦:٠٦١٣:١٦:٠٦١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣٣:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٦:٥٣١٣:١٥:٤٥١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:١٥٠٠:٣٣:٢٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٤٠٧:٠٧:٤٠١٣:١٥:٢٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:٣٣:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:٠٨:٢٧١٣:١٥:٠٢١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:١٤٠٠:٠٢:٤٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٩:١٤١٢:١٤:٤١١٨:١٩:٣٢١٨:٣٧:٤٤٢٣:٣٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چپ دره

چپدره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر چپ دره در ویکیپدیا

شهر چپ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چپ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چپ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چپ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چپ دره
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چپ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چپ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا چپ دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا چپ دره دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ چپ دره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق چپ دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چپ دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو