جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چپ دره

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چپ دره


اذان صبح: ٠٦:٠١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٩:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٢٧

پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨
٢٧ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چپ دره (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ بهمن ٩٨ شهر چپ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر چپ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چپ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
عشق، سبب رسیدن به خداست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چپ دره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چپ دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چپ دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٩:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٣:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٤:١٦١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣١:٥٦١٣:١٩:١٨٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٢:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٩:١٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣١:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣١:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣١:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٨:٤٨٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٨:٤٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٤:١٩١٣:١٨:٣١٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٣:١٨١٣:١٨:٢٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٠:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٢:١٩١٣:١٨:٢٣٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٩:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢١:٢١١٣:١٨:١٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٨:١٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٩:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٩:٢٩١٣:١٨:١٤٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٩:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٨:٣٥١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٨:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٧:٤٢١٣:١٨:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٦:٥١١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٨:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٦:٠١١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٨:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٥:١٣١٣:١٨:١٢٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٥٧٠٠:٢٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٤:٢٦١٣:١٨:١٣٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٢٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٣:٤١١٣:١٨:١٥٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٢:٥٧١٣:١٨:١٧٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٦٠٦:١٢:١٥١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٣٠٦:١١:٣٤١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:١٢٠٠:٢٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٢٠٦:١٠:٥٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٠:١٨١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٢٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر چپ دره

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر چپ دره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠١:٢٣٠٧:٣٢:٠٨١٢:٢٣:١٠١٧:١٤:١٥١٧:٣٤:٤٤٢٣:٣٨:٠٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠١:٤٥٠٧:٣٢:٢٧١٢:٢٣:٣٩١٧:١٤:٥٦١٧:٣٥:٢٤٢٣:٣٨:٣٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٢:٠٤٠٧:٣٢:٤٣١٢:٢٤:٠٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٦:٠٦٢٣:٣٩:٠٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٢:٢٢٠٧:٣٢:٥٨١٢:٢٤:٣٧١٧:١٦:٢٣١٧:٣٦:٤٩٢٣:٣٩:٣١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٢:٣٨٠٧:٣٣:١١١٢:٢٥:٠٦١٧:١٧:٠٨١٧:٣٧:٣٣٢٣:٤٠:٠١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٢:٥٣٠٧:٣٣:٢٢١٢:٢٥:٣٤١٧:١٧:٥٥١٧:٣٨:١٨٢٣:٤٠:٣١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٣:٠٧٠٧:٣٣:٣٠١٢:٢٦:٠٢١٧:١٨:٤٢١٧:٣٩:٠٥٢٣:٤١:٠٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٣:١٨٠٧:٣٣:٣٧١٢:٢٦:٣٠١٧:١٩:٣١١٧:٣٩:٥٣٢٣:٤١:٣٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٣:٤٢١٢:٢٦:٥٧١٧:٢٠:٢٢١٧:٤٠:٤١٢٣:٤١:٥٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٣:٣٦٠٧:٣٣:٤٥١٢:٢٧:٢٤١٧:٢١:١٣١٧:٤١:٣١٢٣:٤٢:٢٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٣:٤٣٠٧:٣٣:٤٦١٢:٢٧:٥٠١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٢:٢٢٢٣:٤٢:٥٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:٤٨٠٧:٣٣:٤٥١٢:٢٨:١٦١٧:٢٢:٥٨١٧:٤٣:١٣٢٣:٤٣:٢٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٥١٠٧:٣٣:٤١١٢:٢٨:٤١١٧:٢٣:٥٣١٧:٤٤:٠٦٢٣:٤٣:٥٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:٥٢٠٧:٣٣:٣٦١٢:٢٩:٠٦١٧:٢٤:٤٨١٧:٤٤:٥٩٢٣:٤٤:٢٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٥٢٠٧:٣٣:٢٩١٢:٢٩:٣٠١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤٤:٤٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٥٠٠٧:٣٣:٢٠١٢:٢٩:٥٣١٧:٢٦:٤١١٧:٤٦:٤٨٢٣:٤٥:١٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٤٦٠٧:٣٣:٠٩١٢:٣٠:١٦١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٧:٤٤٢٣:٤٥:٣٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣٢:٥٦١٢:٣٠:٣٩١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٨:٤٠٢٣:٤٦:٠٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٣٣٠٧:٣٢:٤١١٢:٣١:٠١١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٩:٣٧٢٣:٤٦:٣٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:٢٤٠٧:٣٢:٢٤١٢:٣١:٢٢١٧:٣٠:٣٦١٧:٥٠:٣٤٢٣:٤٦:٥٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٣:١٣٠٧:٣٢:٠٥١٢:٣١:٤٢١٧:٣١:٣٦١٧:٥١:٣٢٢٣:٤٧:١٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٣:٠٠٠٧:٣١:٤٤١٢:٣٢:٠٢١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٢:٣١٢٣:٤٧:٤١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٤٥٠٧:٣١:٢٢١٢:٣٢:٢١١٧:٣٣:٣٨١٧:٥٣:٣٠٢٣:٤٨:٠٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٣٠:٥٧١٢:٣٢:٣٩١٧:٣٤:٤٠١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٨:٢٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:١١٠٧:٣٠:٣١١٢:٣٢:٥٧١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٥:٢٩٢٣:٤٨:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٥١٠٧:٣٠:٠٢١٢:٣٣:١٤١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٦:٢٩٢٣:٤٩:٠٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٣٠٠٧:٢٩:٣٢١٢:٣٣:٣٠١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤٩:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:٠٧٠٧:٢٩:٠٠١٢:٣٣:٤٥١٧:٣٨:٥١١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٩:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٠:٤٢٠٧:٢٨:٢٦١٢:٣٤:٠٠١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٩:٣٢٢٣:٥٠:٠٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:١٥٠٧:٢٧:٥١١٢:٣٤:١٤١٧:٤٠:٥٨١٨:٠٠:٣٣٢٣:٥٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١١٠٧:٣٠:٣١١٢:٣٢:٥٧١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٥:٢٩٢٣:٤٨:٤٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٥١٠٧:٣٠:٠٢١٢:٣٣:١٤١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٦:٢٩٢٣:٤٩:٠٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٠٠٧:٢٩:٣٢١٢:٣٣:٣٠١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤٩:٢٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٧٠٧:٢٩:٠٠١٢:٣٣:٤٥١٧:٣٨:٥١١٧:٥٨:٣١٢٣:٤٩:٤٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٢٠٧:٢٨:٢٦١٢:٣٤:٠٠١٧:٣٩:٥٥١٧:٥٩:٣٢٢٣:٥٠:٠٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٥٠٧:٢٧:٥١١٢:٣٤:١٤١٧:٤٠:٥٨١٨:٠٠:٣٣٢٣:٥٠:٢٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٦٠٧:٢٧:١٣١٢:٣٤:٢٧١٧:٤٢:٠٢١٨:٠١:٣٤٢٣:٥٠:٣٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٦٠٧:٢٦:٣٤١٢:٣٤:٣٩١٧:٤٣:٠٦١٨:٠٢:٣٥٢٣:٥٠:٥٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٤٠٧:٢٥:٥٣١٢:٣٤:٥٠١٧:٤٤:١٠١٨:٠٣:٣٧٢٣:٥١:١٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٥:١١١٢:٣٥:٠١١٧:٤٥:١٤١٨:٠٤:٣٨٢٣:٥١:٢٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٤:٢٧١٢:٣٥:١١١٧:٤٦:١٨١٨:٠٥:٣٩٢٣:٥١:٣٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٣:٤١١٢:٣٥:١٩١٧:٤٧:٢٢١٨:٠٦:٤١٢٣:٥١:٥٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٢:٥٣١٢:٣٥:٢٨١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٧:٤٢٢٣:٥٢:٠٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢٢:٠٤١٢:٣٥:٣٥١٧:٤٩:٣٠١٨:٠٨:٤٤٢٣:٥٢:١٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢١:١٤١٢:٣٥:٤١١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:٤٥٢٣:٥٢:٢٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٠:٢٢١٢:٣٥:٤٧١٧:٥١:٣٧١٨:١٠:٤٦٢٣:٥٢:٣٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٦٠٧:١٩:٢٨١٢:٣٥:٥١١٧:٥٢:٤٠١٨:١١:٤٧٢٣:٥٢:٤٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٩٠٧:١٨:٣٣١٢:٣٥:٥٥١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٤٨٢٣:٥٢:٤٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٧:٣٦١٢:٣٥:٥٨١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٤٨٢٣:٥٢:٥٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٦:٣٩١٢:٣٦:٠١١٧:٥٥:٤٩١٨:١٤:٤٩٢٣:٥٢:٥٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٥:٣٩١٢:٣٦:٠٢١٧:٥٦:٥٢١٨:١٥:٤٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٤:٣٩١٢:٣٦:٠٣١٧:٥٧:٥٤١٨:١٦:٤٩٢٣:٥٣:٠٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٣:٣٧١٢:٣٦:٠٣١٧:٥٨:٥٧١٨:١٧:٤٩٢٣:٥٣:١٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٤٠٧:١٢:٣٤١٢:٣٦:٠٢١٧:٥٩:٥٩١٨:١٨:٤٩٢٣:٥٣:١٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٦٠٧:١١:٢٩١٢:٣٦:٠٠١٨:٠١:٠٠١٨:١٩:٤٨٢٣:٥٣:١٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٠:٢٤١٢:٣٥:٥٨١٨:٠٢:٠٢١٨:٢٠:٤٧٢٣:٥٣:١٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٦٠٧:٠٩:١٧١٢:٣٥:٥٥١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:٤٦٢٣:٥٣:١٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٨:٠٩١٢:٣٥:٥٢١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٢:٤٥٢٣:٥٣:١٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:٠٧:٠٠١٢:٣٥:٤٧١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٣:٤٤٢٣:٥٣:١٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٥:٥٠١٢:٣٥:٤٢١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٤:٤٢٢٣:٥٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چپ دره

چپدره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر چپ دره در ویکیپدیا

شهر چپ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چپ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چپ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چپ دره بر روی نقشه

شهر چپ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چپ دره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چپ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چپ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق چپ دره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ چپ دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق چپ دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق چپ دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو