جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر چپ دره

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چپ دره

اذان صبح: ٠٥:١٥:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١١
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٤٩:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٢٠

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چپ دره (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر چپ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چپ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چپ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سه گروه، داخل بهشت نمی¬شوند: كسی كه همیشه، شراب می‌نوشد (‌دائم‌ الخمر‌) و كسی كه پیوند با خویشاوندان را قطع كرده است و كسی كه جادوگری را راست (‌و حقیقت) بداند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر چپ دره

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چپ دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر چپ دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٧:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٨:٣٠١٣:٢١:٥١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٣٨٠٠:٣٦:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٤٧٠٦:٤٧:١٠١٣:٢١:٣٧١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٣٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٥:٥١١٣:٢١:٢٣١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣٦:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٤:٣٢١٣:٢١:١٠١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٢٠٠٠:٣٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٠:٥٧١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:١٤٠٠:٣٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٢٥٠٦:٤١:٥٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٤:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤٠:٤١١٣:٢٠:٣٢٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٤:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٩:٢٦١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٣٤:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٨:١١١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٣:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٠٠٦:٣٦:٥٧١٣:١٩:٥٨٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٣٣:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣٣:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٩:٣٨٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٣٢:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٣:٢٢١٣:١٩:٢٨٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٢:١٢١٣:١٩:١٩٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٢:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٩:١١٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:١٩٠٠:٣١:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٩:٥٥١٣:١٩:٠٣٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:١٣٠٠:٣١:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٣١:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٨:٤٨٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣١:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٨:٤٢٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٠:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٠:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٨:٣١٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٣٠:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٨:٢٧٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٠:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١١٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٨:٢٣٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢١:٣٤١٣:١٨:١٩٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٩:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣١٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٨:١٧٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:٤٢١٣:١٨:١٤٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٧:١٩٠٠:٢٩:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٨:٤٧١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٧:٥٤١٣:١٨:١٢٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چپ دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر چپ دره

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چپ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چپ دره

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چپ دره شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر چپ دره شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٥:٢٧١٢:٠٦:١٥١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٥:١١٢٣:٢٤:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٦:٢٣١٢:٠٦:٠٧١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٤:٠٠٢٣:٢٣:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٧:١٩١٢:٠٥:٥٩١٧:٣٤:١٠١٧:٥٢:٥٠٢٣:٢٣:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:١٦١٢:٠٥:٥٢١٧:٣٢:٥٩١٧:٥١:٤٢٢٣:٢٣:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٩:١٣١٢:٠٥:٤٦١٧:٣١:٥٠١٧:٥٠:٣٤٢٣:٢٣:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٠:١١١٢:٠٥:٤٠١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٩:٢٨٢٣:٢٣:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٠٩١٢:٠٥:٣٦١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٣:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٢:٠٧١٢:٠٥:٣٢١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:١٩٢٣:٢٣:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٣:٠٥١٢:٠٥:٢٨١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٦:١٧٢٣:٢٢:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:٠٤١٢:٠٥:٢٦١٧:٢٦:٢١١٧:٤٥:١٦٢٣:٢٢:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٥:٠٣١٢:٠٥:٢٤١٧:٢٥:١٩١٧:٤٤:١٦٢٣:٢٢:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٦:٠٢١٢:٠٥:٢٣١٧:٢٤:١٨١٧:٤٣:١٨٢٣:٢٢:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٧:٠١١٢:٠٥:٢٣١٧:٢٣:١٩١٧:٤٢:٢١٢٣:٢٢:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٨:٠١١٢:٠٥:٢٤١٧:٢٢:٢١١٧:٤١:٢٥٢٣:٢٢:٣٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٩:٠١١٢:٠٥:٢٥١٧:٢١:٢٤١٧:٤٠:٣١٢٣:٢٢:٣٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥٠:٠١١٢:٠٥:٢٨١٧:٢٠:٢٩١٧:٣٩:٣٩٢٣:٢٢:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥١:٠٢١٢:٠٥:٣١١٧:١٩:٣٦١٧:٣٨:٤٨٢٣:٢٢:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٢:٠٢١٢:٠٥:٣٥١٧:١٨:٤٤١٧:٣٧:٥٨٢٣:٢٢:٣٣
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٣٠٦:٥٣:٠٣١٢:٠٥:٤٠١٧:١٧:٥٣١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٢:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥٤:٠٤١٢:٠٥:٤٦١٧:١٧:٠٥١٧:٣٦:٢٤٢٣:٢٢:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٥:٠٥١٢:٠٥:٥٣١٧:١٦:١٧١٧:٣٥:٣٩٢٣:٢٢:٣٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠٦:٠٠١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:٥٧٢٣:٢٢:٤٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٧:٠٧١٢:٠٦:٠٩١٧:١٤:٤٨١٧:٣٤:١٥٢٣:٢٢:٤٧
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠٦:١٨١٧:١٤:٠٦١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٢:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٨٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٦:٢٨١٧:١٣:٢٦١٧:٣٢:٥٨٢٣:٢٢:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣١٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٦:٣٩١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٢٢٢٣:٢٣:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٣٠٧:٠١:١١١٢:٠٦:٥١١٧:١٢:١٠١٧:٣١:٤٨٢٣:٢٣:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٥٠٧:٠٢:١٢١٢:٠٧:٠٤١٧:١١:٣٥١٧:٣١:١٥٢٣:٢٣:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٣:١٣١٢:٠٧:١٧١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٤٤٢٣:٢٣:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٤:١٣١٢:٠٧:٣٢١٧:١٠:٣١١٧:٣٠:١٦٢٣:٢٣:٤١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چپ دره

چپدره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر چپ دره در ویکیپدیا

شهر چپ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چپ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چپ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چپ دره بر روی نقشه

شهر چپ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چپ دره
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر چپ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چپ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا چپ دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چپ دره دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چپ دره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق چپ دره
افق شرعی امروز فردا چپ دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چپ دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو