جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر چپ دره

تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز چپ دره


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٣:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٠١
نیمه شب: ٠٠:٤٣:٣٧

شنبه ٠٩ فروردین ١٣٩٩
٠٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٨ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر چپ دره (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ فروردین ٩٩ شهر چپ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر چپ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چپ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسین علیه السلام (4 هـ ق) و روز پاسدار

امام جعفر صادق (ع)
بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است

اوقات شرعی ماه جاری شهر چپ دره

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر چپ دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر چپ دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر چپ دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٦:٤٠١٣:١٩:٥٦٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٣:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٤:١٦١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣١:٥٦١٣:١٩:١٨٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٢:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٤٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٩:١٠٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣١:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٣١:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣١:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٧:٢٨١٣:١٨:٤٨٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:١٨:٤٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:١٣٠٠:٣٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٢١١٣:١٨:٣٦٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٢٤:١٩١٣:١٨:٣١٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٣٠:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٣:١٨١٣:١٨:٢٧٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٠:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢٢:١٩١٣:١٨:٢٣٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٥٠٠٠:٢٩:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢١:٢١١٣:١٨:١٩٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٩:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٨:١٧٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢٩:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٩:٢٩١٣:١٨:١٤٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٩:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٨:٣٥١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٨:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٧:٤٢١٣:١٨:١٢٢٠:١٩:١١٢٠:٣٩:١٩٠٠:٢٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٦:٥١١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٨:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٦:٠١١٣:١٨:١١٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤١:٠٤٠٠:٢٨:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٥:١٣١٣:١٨:١٢٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٥٧٠٠:٢٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٤:٢٦١٣:١٨:١٣٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٢٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٣:٤١١٣:١٨:١٥٢٠:٢٣:١٧٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٢:٥٧١٣:١٨:١٧٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٢٧:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٦٠٦:١٢:١٥١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٣٠٦:١١:٣٤١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:١٢٠٠:٢٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٢٠٦:١٠:٥٥١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٠:١٨١٣:١٨:٣٣٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:١٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٣٩٠٠:٢٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چپ دره

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر چپ دره

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر چپ دره

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٦٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٧:٥٤١٣:٢٧:٤٣١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٢٤٠٠:٤٤:٤٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥١:١٩٠٧:١٦:٢٧١٣:٢٧:٢٥١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٤٤:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٤:٥٩١٣:٢٧:٠٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٩٠٠:٤٣:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٣:٣٢١٣:٢٦:٤٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠١٠٠:٤٣:٣٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٦:٣١١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٤٣:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٣٨١٣:٢٦:١٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٤٢:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٩:١١١٣:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٤٢:٢٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٧:٤٤١٣:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٤٢:٠٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٦:١٨١٣:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٤١:٤٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٤:٥٢١٣:٢٥:٠٢١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٤١:١٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٣:٢٦١٣:٢٤:٤٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٤٠:٥٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٢:٠١١٣:٢٤:٢٧١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٤٠:٣٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٠:٣٥١٣:٢٤:١٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٤٠:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٩:١١١٣:٢٣:٥٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٩:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٧:٤٦١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٩:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٦:٢٢١٣:٢٣:٢٠١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٣١٠٠:٣٨:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٤:٥٩١٣:٢٣:٠٤١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:٣٨:٣٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٣:٣٦١٣:٢٢:٤٨١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:١٧٠٠:٣٨:١٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٢:١٤١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٧:٥٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٢:١٧١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٤٠٠:٣٧:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٩:٣١١٣:٢٢:٠٢١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:٣٧:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٨:١١١٣:٢١:٤٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٦:٤٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٦:٥١١٣:٢١:٣٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤٥٠٠:٣٦:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٥:٣٢١٣:٢١:٢٠١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٥:٥٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٤:١٣١٣:٢١:٠٧١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٣٠٠:٣٥:٣٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٥:١٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٢٠٦:٤١:٣٩١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٢١٠٠:٣٤:٥٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٠:٢٩٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:١٦٠٠:٣٤:٣٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٠:١٨٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٤:١٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٧:٥٣١٣:٢٠:٠٧٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٣:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر چپ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر چپ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٥:١٢١٢:٢٩:١٣١٨:٣٣:٤٩١٨:٥٢:٠٣٠٠:١٦:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:١٢٠٧:٢٣:٤٤١٣:٢٨:٥٥١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٥٥٠٠:٤٦:١٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٢:١٧١٣:٢٨:٣٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٤٧٠٠:٤٥:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٠:٤٩١٣:٢٨:١٩١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٤٠٠٠:٤٥:٢٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٣٠٠٧:١٩:٢٢١٣:٢٨:٠١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٣٢٠٠:٤٥:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٥٠٧:١٧:٥٤١٣:٢٧:٤٣١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٢٤٠٠:٤٤:٤٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٩٠٧:١٦:٢٧١٣:٢٧:٢٥١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:١٦٠٠:٤٤:٢١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٤٠٧:١٤:٥٩١٣:٢٧:٠٧١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٠٩٠٠:٤٣:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٣:٣٢١٣:٢٦:٤٩١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠١٠٠:٤٣:٣٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٢:٠٥١٣:٢٦:٣١١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٤٣:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٣٨١٣:٢٦:١٣١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٤٢:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٩:١١١٣:٢٥:٥٥١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٣٨٠٠:٤٢:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٧:٤٤١٣:٢٥:٣٧١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٤٢:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٤٠٧:٠٦:١٨١٣:٢٥:٢٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٤١:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٤:٥٢١٣:٢٥:٠٢١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٤١:١٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٣:٢٦١٣:٢٤:٤٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٤٠:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٢:٠١١٣:٢٤:٢٧١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٤٠:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٠:٣٥١٣:٢٤:١٠١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٤٠:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٩:١١١٣:٢٣:٥٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٣٩:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٧:٤٦١٣:٢٣:٣٧١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٣٩:٢٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٦:٢٢١٣:٢٣:٢٠١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٣١٠٠:٣٨:٥٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٤:٥٩١٣:٢٣:٠٤١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٢٤٠٠:٣٨:٣٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥٣:٣٦١٣:٢٢:٤٨١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:١٧٠٠:٣٨:١٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٢:١٤١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:١٠٠٠:٣٧:٥٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٢:١٧١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٤٠٠:٣٧:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٩:٣١١٣:٢٢:٠٢١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:٣٧:٠٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٨:١١١٣:٢١:٤٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٦:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٦:٥١١٣:٢١:٣٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤٥٠٠:٣٦:٢٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٥:٣٢١٣:٢١:٢٠١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٩٠٠:٣٥:٥٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٤:١٣١٣:٢١:٠٧١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٣٠٠:٣٥:٣٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٢:٥٦١٣:٢٠:٥٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٢٧٠٠:٣٥:١٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر چپ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر چپ دره شهر چپ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر چپ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر چپ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر چپ دره

چپدره، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر چپ دره در ویکیپدیا

شهر چپ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر چپ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر چپ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر چپ دره بر روی نقشه

شهر چپ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر چپ دره
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر چپ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر چپ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر چپ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق چپ دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ چپ دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق چپ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق چپ دره
زمان پخش اذان مستقیم به افق چپ دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر چپ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو