جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای چپوراست

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز چپوراست

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢٩:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٩:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٤٠

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای چپوراست (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای چپوراست)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چپوراست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چپوراست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

آنتوان دوسنت اگزوپری
محاكمه كردن خود از محاكمه كردن دیگران خیلی مشكلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بكنی، معلوم می شود یك فرزانه تمام عیاری.

اوقات شرعی ماه جاری روستای چپوراست

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای چپوراست در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای چپوراست ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای چپوراست (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای چپوراست ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان چپوراست
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٠:٠٥١٣:١٨:٣٣١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٣٥:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٨:٥٣١٣:١٨:١٩١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:١٢٠٠:٣٥:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:٤٢١٣:١٨:٠٥١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٣٥:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:٣١١٣:١٧:٥١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٤:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٥:٢١١٣:١٧:٣٧١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٤:١١١٣:١٧:٢٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٤:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٧:١٢١٩:٥١:٥١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٣٣:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤١:٥٥١٣:١٦:٥٩١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٠:٤٨١٣:١٦:٤٨١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٢٩٠٠:٣٣:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٩:٤١١٣:١٦:٣٦١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:١٥٠٠:٣٢:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٦:٢٥١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٠١٠٠:٣٢:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٧:٣١١٣:١٦:١٥١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٢:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٦:٢٧١٣:١٦:٠٥١٩:٥٦:١٢٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٢:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٥:٥٥١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١٩٠٠:٣١:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٣٤:٢٢١٣:١٥:٤٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٠٦٠٠:٣١:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٣:٢١١٣:١٥:٣٨١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٥٢٠٠:٣١:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٢:٢١١٣:١٥:٣٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٣٨٠٠:٣٠:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٣١:٢٢١٣:١٥:٢٣١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٠:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٠:٢٥١٣:١٥:١٦٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٥:٠٩٢٠:٠١:١٩٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣٠:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٨:٣٢١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٩:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٦:٤٤١٣:١٤:٥٤٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٩:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٥:٠١١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٩:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٤:١١١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٨:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢١:٥٠١٣:١٤:٣٩٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٢٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چپوراست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چپوراست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای چپوراست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان چپوراست

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چپوراست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای چپوراست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چپوراست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای چپوراست

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای چپوراست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چپوراست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای چپوراست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای چپوراست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چپوراست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چپوراست

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای چپوراست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چپوراست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چپوراست

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چپوراست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چپوراست روستای چپوراست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای چپوراست روستای چپوراست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای چپوراست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چپوراست برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چپوراست

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای چپوراست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای چپوراست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چپوراست

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٦:١١:٠٣١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٩:١٨٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٣٠:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١١:١٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٢٩:٢٩٢٠:٤٩:٣٩٠٠:٣٠:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:١١:٣٢١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٩:٣٩٢٠:٤٩:٤٨٠٠:٣٠:٥٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٦:١١:٤٨١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٩:٤٨٢٠:٤٩:٥٧٠٠:٣١:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٢:٠٦١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:٠٣٠٠:٣١:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:١٢:٢٥١٣:٢١:١٥٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٣١:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٢:٤٥١٣:٢١:٢٧٢٠:٣٠:٠٤٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣١:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٦:١٣:٠٦١٣:٢١:٤٠٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٢:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١٣:٢٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٢:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٢:٠٣٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣٢:٣٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٤:١٦١٣:٢٢:١٥٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٠٩٠٠:٣٢:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١٤:٤١١٣:٢٢:٢٦٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٣:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٤٩:٥٨٠٠:٣٣:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٢:٤٨٢٠:٢٩:٥٠٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٣:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٢:٥٨٢٠:٢٩:٤٢٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٣٣:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٦:٣٢١٣:٢٣:٠٨٢٠:٢٩:٣٢٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٤:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٣:١٧٢٠:٢٩:٢١٢٠:٤٩:١٦٠٠:٣٤:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٧:٣٢١٣:٢٣:٢٧٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٤:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٨:٠٤١٣:٢٣:٣٥٢٠:٢٨:٥٣٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٤:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٣:٤٤٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٥:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٩:٠٩١٣:٢٣:٥٢٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٣٥:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٣:٥٩٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣٥:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٤:٠٦٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٧:٢٣٠٠:٣٥:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٤:١٣٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٦:٥٩٠٠:٣٦:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢١:٢٧١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٦:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٣٦:٣٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢٤:٣٠٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٦:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٤:٣٤٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٧:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٤:٣٨٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٤:٣٢٠٠:٣٧:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢٤:٤٢٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٧:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٥:١١١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای چپوراست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چپوراست روستای چپوراست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای چپوراست روستای چپوراست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای چپوراست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای چپوراست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای چپوراست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای چپوراست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای چپوراست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای چپوراست

روستای چپوراست بر روی نقشه

روستای چپوراست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای چپوراست

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای چپوراست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای چپوراست
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای چپوراست + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای چپوراست + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای چپوراست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای چپوراست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای چپوراست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای چپوراست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای چپوراست رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق چپوراست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا چپوراست دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چپوراست دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ چپوراست دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق چپوراست
زمان پخش اذان آنلاین به افق چپوراست
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق چپوراست
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق چپوراست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای چپوراست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو